Waarom en wanneer wordt een instapkaartproef georganiseerd?

In uitzonderlijke gevallen, worden de deelnemingsvoorwaarden vervangen door afname van testen. Dit wordt de instapkaartproef genoemd. Met zo'n proef wordt er nagegaan of een kandidaat op een bepaald niveau kan functioneren. Slaagt de kandidaat, dan krijgt hij of zij een attest, de instapkaart. Daarmee kan je dan wel solliciteren voor de job. 

Momenteel is de instapkaart alleen geldig voor de jobs van bewakingsassistent, detentiebegeleider en veiligheidsassistent. Deze instapkaart is 5 jaar geldig, te rekenen vanaf de dag dat je het resultaat ontvangen hebt. Daarmee kan je dan wel solliciteren voor de job. 

Voor de instapkaartproeven zijn er geen vaste tijdstippen. We organiseren deze steeds wanneer we merken dat er veel kandidaten zijn voor penitentiair bewakingsassistent die geen diploma hoger secundair onderwijs (niveau C) hebben en dus een instapkaart moeten afleggen.