FAQs

Wie kan deelnemen aan de procedure voor overgang naar het niveau A?

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau A moet je:

  •  benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau C of B.
  • administratief aan alle vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de bevordering.
  • een positieve beoordeling ontvangen hebben in je laatste evaluatie in het kader van de ontwikkelcirkels (vermelding voldoet aan de verwachtingen of uitzonderlijk).

Als je tijdens de procedure niet langer aan één van deze voorwaarden voldoet, verlies je het voordeel van je eventueel slagen voor de test.

Je kan niet deelnemen als je nog stage loopt of als je contractueel bent.  

Militairen, personeelsleden van de NMBS en de Federale Politie en statutaire ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie kunnen niet aan de bevorderingsprocedure deelnemen.  Het toepassingsgebied ligt vast bij wet (KB van 22 juli 1993).

Hoe werkt de bevorderingprocedure naar niveau A?

De bevorderingprocedure naar niveau A bestaat uit 3 reeksen:

  1. De generieke screening (georganiseerd door Werkenvoor.be)
  2. De evaluatie van de kennisverwerving  (validatie van de Master door je personeelsdienst of 4 universitaire cursussen die je moet volgen en waarvoor je moet slagen)
  3. Functiespecifieke testen (georganiseerd door de instelling die je tewerkstelt)

Bekijk de details over de bevorderingprocedure naar niveau A.

Kan ik een vrijstelling krijgen voor de generieke screening van de bevorderingsprocedure naar het niveau A?

Je kan een vrijstelling krijgen als je geslaagd bent voor het brevet algemene vorming. 

  • Voor de procedures die vóór 2012 plaatsvonden, ontving je dit per post. Heb je dit document niet meer in je bezit, neem dan contact op met bevorderingNivA@bosa.fgov.be.
  • Voor de procedures die na 2014 plaatsvonden, ontving je een digitaal certificaat in je online account. Als je dit certificaat niet hebt ontvangen, moet je je inschrijven voor de algemene proef. Net na je inschrijving zal je het certificaat in je online account ontvangen.

Toch raden we je aan om je cv in je online account in orde te maken door je benoemingsbesluit op te laden en je ervaring te beschrijven.

In het kader van de bevordering geldt de vrijstelling, als je slaagt, levenslang. Ben je geslaagd? Bezorg het bewijs van slagen voor de generieke screening dan aan je personeelsdienst.  

Kan ik een vrijstelling krijgen in de tweede fase van de procedure voor bevordering naar het niveau A, nl. de evaluatie van de kennisverwerving?

Kandidaten met een diploma van het niveau A (master), maar die op het niveau C of B benoemd zijn bij de federale overheid, zijn vrijgesteld voor de tweede fase van de procedure voor bevordering naar het niveau A, nl. de evaluatie van de kennisverwerving.   

Als je over een brevet over een bepaalde materie beschikt, dat je behaald hebt op basis van de vroegere reglementering, kun je (op advies van je administratie) vrijgesteld worden voor een proef/de proeven van deze fase. Opgelet: het brevet algemene vorming geeft je geen recht op een vrijstelling voor deze tweede fase.