FAQs

Aan welke selectieprocedure mag ik deelnemen met mijn diploma?

Bij elke selectieprocedure staat in de bescrijving van het profiel duidelijk aangegeven welk diploma of welk niveau vereist is om te kunnen solliciteren. Indien jouw diploma niet vermeld staat, kom je niet in aanmerking voor deze functie. Bij twijfel kan je steeds contact opnemen met de persoon vermeld in de jobomschrijvng. 

De jobs bij (federale) overheidsdiensten zijn ingedeeld volgens niveaus, die overeenstemmen met het hoogst behaalde diploma. Hieronder een overzicht:

  • Niveau 1 of A : universitair (master of licentiaat) of gelijkgesteld diploma (basisdiploma van tweede cyclus), diploma van het hoger onderwijs van het lange type.
  • Niveau 2+ of B : diploma van het hoger onderwijs van het korte type (academische bachelor of professionele bachelor of een kandidaatsdiploma of een graduaat.
  • Niveau 2 of C : getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
  • Niveau 3 en 4 of D : geen diplomavereisten.

Kan ik als laatstejaarsstudent aan een screeningsprocedure deelnemen?

Voor sommige selectieprocedures zijn inderdaad laatstejaarsstudenten toegelaten. Is dat het geval, dan staat het uitdrukkelijk vermeld in de deelnemingsvoorwaarden in de jobomschrijving. Voor iedere job vind je die deelnemingsvoorwaarden terug onder de hoofding 'Profiel'.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald.

Kijk de vacatures die openstaan voor laatstejaarstudenten.

Ik werk al bij de federale overheid, aan welke selecties kan ik deelnemen?

Als je al bij de federale overheid werk en je doorgroeien wil, je heroriënteren of een nieuwe impuls geven aan je loopbaan, zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van jouw situatie.

Ontdek welke mogelijkheden je hebt!

Ik heb een diploma in een andere taal dan die van de vacature. Kan ik toch solliciteren?

Hou er rekening mee dat je in sommige gevallen je taalvaardigheid in die taal moet aantonen door te slagen voor een taaltest!

Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van het taalcertificaat is een voorwaarde voor selectie.

Check of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlandse diploma’s en anderstalige diploma’s' te raadplegen.