FAQs

Ik krijg de boodschap dat ik niet het gevraagde diploma heb, nochtans heb ik een hoger diploma behaald dan het gevraagde diploma. Wat moet ik doen?

Als je solliciteert voor een job met een lager diplomaniveau dan jouw hoogst behaalde diploma aangeduid in je online account, dan laad je ook best het diploma van het gevraagde niveau op.

Stel, je hebt een master en je solliciteert voor een job op bachelorniveau, dan moet je ook aanduiden in je CV dat je een bachelor in een bepaalde richting behaald hebt en dat diploma opladen.

Ik heb mijn diploma in het buitenland behaald. Is dit ook hier geldig?

Een in het buitenland behaald diploma moet altijd worden gevalideerd door een gelijkwaardigheid die wordt verleend door een van de Gemeenschappen.

De betrokken kandidaten kunnen "onder voorbehoud" aan de gehele screeningprocedure deelnemen en in een laureatenlijst worden opgenomen. Pas nadat de gelijkwaardigheid verkregen is, kan de laureaat worden geraadpleegd of in dienst worden genomen.

Voor iedere vacature staat in de jobomschrijving aangeduid wat je moet doen als je je diploma in het buitenland behaald hebt.

Meer info over diploma's behaald in het buitenland.

Ik heb mijn diploma in een andere taal behaald. Is dit ook geldig?

Afhankelijk van jouw situatie moet je een gelijkwaardigheid verkrijgen van een van de Gemeenschappen of een taaltest afleggen om je kennis te bewijzen van de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Lees informatie over diploma's in een andere taal.

Bovendien is het mogelijk dat, in functie van de dienst waar je solliciteert (bv. gemeenten, provincies, Gemeenschappen of Gewesten), mogelijk andere regels gelden.