FAQs

Wat moet ik doen als ik geen datum kan kiezen voor een test?

  • Merk je dat het nog niet lukt om je in te schrijven, dan wil dat zeggen dat de inschrijvingsperiode voor de testsessie nog niet open staat.   We raden je aan om regelmatig je online account te bekijken zodat je je kan inschrijven zodra de testdatums worden bekendgemaakt. 
  • Als je merkt dat je je niet meer kan inschrijven, betekent dat wellicht dat de testsessies al volzet zijn voor de voorziene dagen en dat er (nog) geen extra datums zijn ingepland.  Inschrijven lukt tijdelijk niet. Wij raden je aan contact op te nemen met de selectieadviseur en regelmatig je online-account te raadplegen om je te registreren als er nieuwe data worden gepubliceerd.
  • Als er vermeld staat dat de testperiode is afgesloten, betekent dat dat de uiterste inschrijvingsdatum voor de test is verstreken.  Je kan niet meer deelnemen aan deze testsessie. 
  • Als je redelijke aanpassingen hebt aangevraagd, contacteer dan rechtstreeks adapt.test@bosa.fgov.be

Meer info over het inschrijven voor een test.

Kan ik me uitschrijven voor een test en eventueel een andere datum kiezen?

Je kan je inschrijving voor een testsessie rechtstreeks via je online account beheren. Als je op de voorziene dag niet aanwezig kan zijn op de selectietest, dan kun je zelf afmelden en/of een andere datum kiezen tot één uur voor het geplande tijdstip.

Meer info over het inschrijven voor een test.

Hoe kan ik redelijke aanpassingen aan de testen omwille van mijn handicap, leerstoornis of ziekte aanvragen?

Afhankelijk van de test en je handicap, leerstoornis of ziekte voert Werkenvoor.be redelijke aanpassingen door en kan je je test afleggen in aangepaste omstandigheden:

  • testen afleggen op een pc met vergroot- of voorleessoftware, brailleleesregel of software voor dyslectici en mensen met een visuele beperking
  • gebruik maken van een tolk gebarentaal
  • gebruik maken van extra tijd

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Andere aanpassingen zijn ook mogelijk.

Aanpassingen aan de testen kan je aanvragen via je online account op de website van Werkenvoor.be.

Wij bepalen welke aanpassingen uiteindelijk goedgekeurd worden. De gevraagde aanpassingen worden uiteraard niet automatisch toegekend; de aanvraag wordt geval per geval op ‘redelijkheid’ onderzocht door team Diversiteit.

Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Kan ik gebruik maken van redelijke aanpassingen voor alle functies waarvoor gerekruteerd wordt?

Deze jobs van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie  - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze jobs kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele jobs, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.