Jurist (m/v/x)

Iriscare

Selectiecode

ANB23004

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je een gevarieerde en uitdagende job waar je de nodige verantwoordelijkheid krijgt? Heb je zin om in een klein en dynamisch team te werken? Wil je graag jouw steentje bijdragen door advies te verlenen inzake sociale bescherming in het Brussels Gewest? Dan is deze job zeker iets voor jou! 

Je zal voornamelijk werken binnen het domein van de kinderbijslagen. Binnen jouw functie neem je verschillende rollen op, namelijk expert, specialist van de reglementering, redacteur, kennisbeheerder en opleider. 

Jouw takenpakket bestaat uit onderstaande verantwoordelijkheden: 

 • Je informeert beleidsverantwoordelijken over de juridische aspecten van hun werk. 
 • Je formuleert schriftelijk advies op basis van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. 
 • Je formuleert argumentaties voor advocaten. 
 • Je vertaalt de beleidspolitiek in reglementaire voorstellen of aanpassingen. 
 • Je signaleert incoherenties in de wettelijke materie. 
 • Je informeert je over de rechtspraak en je verzamelt en analyseert de juridische regels. 
 • Je werkt voorstellen uit ter verbetering van de wetgeving. 
 • Je zorgt voor de bekrachtiging van de normen en regels. 
 • Je past de wet- en regelgeving aan aan internationale of Belgische jurisprudentie en je zet Europese richtlijnen om. 
 • Je vertaalt de wettelijke wijzigingen in omzendbrieven. 
 • Je neemt deelt aan studiedagen, wisselt informatie uit tijdens vergaderingen en je informeert je over de wijzigingen in de materie. 
 • Je leidt verantwoordelijken op over de verschillende juridische aspecten van hun activiteiten. 
 • Je leidt nieuwe medewerkers van de dienst op. 
 • Je werkt mee aan de vulgarisatie van de reglementaire teksten. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de Juridische Dienst van Iriscare (Belliardstraat 71/2, 1040 Etterbeek). 

De vacature valt onder de Juridische Dienst, die bestaat uit twee directeuren (taak gezondheid en taak gezinstoelagen), vijf juristen en een secretaresse. De taken van de dienst bestaan uit het toezicht op het normatieve proces (voorbereiding, opstelling van verordeningen en decreten, controle op de aanvaarding) om de samenhang en conformiteit van de strategische beslissingen met de geldende wetgeving te waarborgen. Verder geven ze ook advies en aanbevelingen over de toepassing van de geldende regelgeving om een uniforme interpretatie van de wet te waarborgen en ervoor te zorgen dat de besluiten overeenkomstig de geldende teksten worden genomen. 

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers: 

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap; 
 • het beheer van het beleid inzake gezinsbijlagen in Brussel; 
 • de Brussels ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen; 
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken; 
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen; 
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of doctor in de rechten (of gelijkwaardig). 
  Opgelet! Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van twee jaar vereist. 
 • Je hebt een goede kennis en toepassing van wetgevingstechnieken enerzijds, en een goede kennis van het administratief en publiek recht anderzijds. 
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid)
 3. Je legt een schriftelijke proef op computer af.
  Opgelet! Afhankelijk van het aantal kandidaten wordt deze proef bij Iriscare of bij FOD BOSA georganiseerd. 
 4. Je legt een interview af bij Iriscare

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal A101.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 45.575,72 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • werkzekerheid
  • mogelijkheid tot telewerk (na een proefperiode van zes maanden)
  • 35 dagen verlof en 5 flexdagen per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (dicht bij station Brussel-Luxemburg en metrohaltes Troon en Maalbeek)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • toegang tot een sociale dienst
  • vakantiegeld en eindejaarstoelage
  • maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je een gevarieerde en uitdagende job waar je de nodige verantwoordelijkheid krijgt? Heb je zin om in een klein en dynamisch team te werken? Wil je graag jouw steentje bijdragen door advies te verlenen inzake sociale bescherming in het Brussels Gewest? Dan is deze job zeker iets voor jou! 

Je zal voornamelijk werken binnen het domein van de kinderbijslagen. Binnen jouw functie neem je verschillende rollen op, namelijk expert, specialist van de reglementering, redacteur, kennisbeheerder en opleider. 

Jouw takenpakket bestaat uit onderstaande verantwoordelijkheden: 

 • Je informeert beleidsverantwoordelijken over de juridische aspecten van hun werk. 
 • Je formuleert schriftelijk advies op basis van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. 
 • Je formuleert argumentaties voor advocaten. 
 • Je vertaalt de beleidspolitiek in reglementaire voorstellen of aanpassingen. 
 • Je signaleert incoherenties in de wettelijke materie. 
 • Je informeert je over de rechtspraak en je verzamelt en analyseert de juridische regels. 
 • Je werkt voorstellen uit ter verbetering van de wetgeving. 
 • Je zorgt voor de bekrachtiging van de normen en regels. 
 • Je past de wet- en regelgeving aan aan internationale of Belgische jurisprudentie en je zet Europese richtlijnen om. 
 • Je vertaalt de wettelijke wijzigingen in omzendbrieven. 
 • Je neemt deelt aan studiedagen, wisselt informatie uit tijdens vergaderingen en je informeert je over de wijzigingen in de materie. 
 • Je leidt verantwoordelijken op over de verschillende juridische aspecten van hun activiteiten. 
 • Je leidt nieuwe medewerkers van de dienst op. 
 • Je werkt mee aan de vulgarisatie van de reglementaire teksten. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de Juridische Dienst van Iriscare (Belliardstraat 71/2, 1040 Etterbeek). 

De vacature valt onder de Juridische Dienst, die bestaat uit twee directeuren (taak gezondheid en taak gezinstoelagen), vijf juristen en een secretaresse. De taken van de dienst bestaan uit het toezicht op het normatieve proces (voorbereiding, opstelling van verordeningen en decreten, controle op de aanvaarding) om de samenhang en conformiteit van de strategische beslissingen met de geldende wetgeving te waarborgen. Verder geven ze ook advies en aanbevelingen over de toepassing van de geldende regelgeving om een uniforme interpretatie van de wet te waarborgen en ervoor te zorgen dat de besluiten overeenkomstig de geldende teksten worden genomen. 

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers: 

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap; 
 • het beheer van het beleid inzake gezinsbijlagen in Brussel; 
 • de Brussels ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen; 
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken; 
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen; 
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Goede kennis en toepassing van wetgevingstechnieken
 • Goede kennis van het administratief recht en publiek recht 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of doctor in de rechten (of gelijkwaardig). 
  Opgelet! Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van twee jaar vereist. 
 • Je hebt een goede kennis en toepassing van wetgevingstechnieken enerzijds, en een goede kennis van het administratief en publiek recht anderzijds. 
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.​
  ​Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Voor de kandidaten met een Belgisch diploma rechten is er geen ervaring vereist. 
 • Voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist. 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal A101.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 45.575,72 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • werkzekerheid
  • mogelijkheid tot telewerk (na een proefperiode van zes maanden)
  • 35 dagen verlof en 5 flexdagen per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (dicht bij station Brussel-Luxemburg en metrohaltes Troon en Maalbeek)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • toegang tot een sociale dienst
  • vakantiegeld en eindejaarstoelage
  • maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid)
 3. Je legt een schriftelijke proef op computer af.
  Opgelet! Afhankelijk van het aantal kandidaten wordt deze proef bij Iriscare of bij FOD BOSA georganiseerd. 
 4. Je legt een interview af bij Iriscare

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”). Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over de vereiste ervaring, voor buitenlandse diploma's.

De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Stap 3: Specifieke screening - schriftelijke proef (+/- 3u)

Via een schriftelijke proef op computer worden volgende competenties gemeten: 

 • Goede kennis en toepassing van de wetgevingstechnieken
 • Goede kennis van het administratief en publiek recht

Deze proef zal plaatsvinden op 21 augustus 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 7 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de week van 18 september 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - Specifieke screening: Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 7 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 2 augustus 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • Iriscare
  Belliardstraat 71 bus 2
  1040 Brussel