Jurist (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Selectiecode

ANE23008

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je resultaatgericht, gepassioneerd door het recht en heb je zin om expert te worden binnen het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)? Dan ben jij de jurist die we zoeken!

Bij de dienst Postale Markt:

 • Je analyseert de postwetgeving, de beheerscontracten, alsook de besluiten en rechtspraak die erop gebaseerd zijn.
 • Je zet de juridische analyses om in pragmatische conclusies om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen in besluiten, adviezen en mededelingen van het BIPT met betrekking op de postsector.
 • Je onderhoudt dagelijkse contacten met je collega's (economisten en andere juristen, …) om je juridisch standpunt af te stemmen op hun respectievelijke benadering van de te behandelen dossiers.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.
 • Je neemt actief deel aan het opstellen van de wetgeving en regelgeving en maakt juridische analyses als interne ondersteuning van het BIPT om als regulator van de postsector geloofwaardig en doeltreffend te kunnen optreden. 
 • Je houdt contact met de operatoren en andere spelers in de Belgische postsector, met de andere nationale politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, met organisaties ter bescherming van de rechten van de gebruikers, alsook met supranationale (bijv. de Europese Commissie) of buitenlandse organisaties (regulatoren van andere landen), en neemt af en toe deel aan nationale of internationale vergaderingen.

Bij de dienst Consumenten:

 • Je voert zelfstandig juridische analyses van consumentenproblematieken uit voor de Raad of intern ter ondersteuning van de dossiers van collega's. Dit omvat het ontwerpen van een controlemethodolgie en het (mee) deelnemen aan de uitvoering ervan, beantwoorden van vragen van operatoren, van andere autoriteiten betrokken in consumentenbescherming, het opstellen van ontwerpantwoorden op parlementaire vragen, …
 • Je zet de juridische analyses om in pragmatische conclusies om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen.
 • Je beheert de inbreukprocedures en levert de noodzakelijke bijdrage in geval van een gerechtelijk beroep.
 • Je onderhoudt dagelijkse contacten met je collega's (economen, ingenieurs, …) om je juridisch standpunt af te stemmen op  hun respectievelijke benadering van de te behandelen dossiers
 • Je neemt actief deel aan het opstellen van de wetgeving en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de consumenten binnen het domein van de elektronische communicatie tijdens de verschillende fasen van de Europese en Belgische processen.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.
 • Je onderhoudt contact met de operatoren en andere spelers in de Belgische elektronische communicatiesector, met de andere nationale politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, met organisaties ter bescherming van de rechten van de gebruikers, alsook met supranationale (bijv. Europese Commissie) of buitenlandse organisaties (regulatoren van andere landen, BEREC), en neemt af en toe deel aan nationale of internationale vergaderingen.

Bij de juridische dienst:

 • Je verstrekt advies over de reglementering in voorbereiding en maakt de juridische analyses als interne ondersteuning van het BIPT om als regulator van de sector geloofwaardig en doeltreffend te kunnen optreden.
 • Je zet de juridische analyses om in pragmatische conclusies om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen.
 • Je onderhoudt dagelijkse contacten met je collega's (economen, ingenieurs, …) om je juridische standpunt te verenigen met hun respectievelijke benadering van de te behandelen dossiers.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.
 • Je houdt contact met de operatoren en andere spelers in de Belgische elektronische communicatiesector en/of in de Belgische postsector, met de andere nationale politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, met organisaties ter bescherming van de rechten van de gebruikers, alsook met supranationale (bijv. Europese Commissie) of buitenlandse organisaties (regulatoren van andere landen, BEREC), en neemt af en toe deel aan nationale of internationale vergaderingen.
 • Je volgt de geschillen op waarmee het BIPT of de Belgische Staat worden geconfronteerd.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 betrekkingen vrij van adviseur (jurist) bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel) namelijk 1 plaats bij de dienst Postale Markt en 1 plaats bij de dienst Consumenten.

In de toekomst kunnen er ook betrekkingen op de juridische dienst vrijkomen. 

De dienst Postale Markt bestaat uit een team van een achttal medewerkers waaronder juristen, economisten en administratieve medewerkers. Zij behandelen zowel juridische en economische aspecten verbonden aan de controle op de naleving van de wetgeving (vergunningen, universele dienst, kwaliteitsnormen, tarieven) en op het beheerscontract van Bpost, evenals de verwerking van de statistische informatie.

De postmarkt is sinds 1 januari 2011 volledig geliberaliseerd en heeft onder impuls van de e-commerce een sterke groei gekend de recentste jaren. Door toe te zien op de naleving van het postale regelgevingskader, in het bijzonder de postwet, waakt het BIPT over de belangen van de gebruikers van de postdiensten en over de marktdynamiek. De postwet beoogt een universele postdienst van goede kwaliteit aan betaalbare prijzen. Zo keurt het BIPT bepaalde tarieven van Bpost goed en wordt de kwaliteit en tevredenheid van de gebruikers van Bpost gemonitord. Het BIPT ziet tevens toe op de financiële leefbaarheid van de universele dienst door de nettokosten van de universele dienst te verifiëren.  Het BIPT verleent tenslotte vergunningen aan de aanbieders van brievenpost die onder de universele dienst vallen.

De dienst Consumenten bestaat uit een team van een zestiental medewerkers waaronder juristen, economisten, een ingenieur en administratieve medewerkers. Zij behandelen de economische, technische en juridische aspecten in verband met de bescherming en voorlichting van de consumenten en controleren de operatoren op de naleving daarvan. Ze werken nauw samen met de consumentenorganisaties en de ombudsdiensten.

De dienst Consumenten heeft een uitgebreide tariefvergelijker ontwikkeld evenals een kwaliteitsbarometer.

De medewerkers behandelen eveneens de universele dienstverplichtingen, de toekenning van de sociale tarieven, neutraliteit van het netwerk, de toegankelijkheid van de diensten, het toezicht op de betalende telefoondiensten enz.

De juridische dienst bestaat uit een team van 17 (Nederlandstalige en Franstalige) personen en is belast met:

 • de interpretatie, de toepassing en het doen naleven van nationale en Europese regelgeving aangaande elektronische-communicatie;
 • de voorbereiding en de opmaak van de administratieve besluiten;
 • de voorbereiding van de ontwerpen van wetteksten en verordeningsteksten;
 • de opvolging van rechtszaken en beroepen, met name voor het hof van beroep van Brussel (Marktenhof), de Raad van State en het Grondwettelijk Hof;
 • de juridische bijstand aan de andere diensten van het BIPT bij de uitoefening van hun opdrachten.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) :

 • is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of doctor in de rechten (of gelijkwaardig)
 • Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar vereist
 • Je bent heel gemotiveerd om als Jurist bij het Bipt aan de slag te gaan

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid)
 3. Je legt een schriftelijke proef op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview af bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als jurist (adviseur -niveau A) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 46.915,9700 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 1 jaar:  52.565,11 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 8 jaar:  67.032,03 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk na 6 maanden tewerkstelling (m.u.v. uitzonderlijke omstandigheden bv. COVID)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • een halfjaarlijkse evaluatiepremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie en een taalpremie voor het Engels
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen zoals bv telewerkpremie, gratis hospitalisatieverzekering
  • beschikken over een laptop en een smartphone, alsook vergoeding door het BIPT van bepaalde bijhorende kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen. 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je resultaatgericht, gepassioneerd door het recht en heb je zin om expert te worden binnen het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)? Dan ben jij de jurist die we zoeken!

Bij de dienst Postale Markt:

 • Je analyseert de postwetgeving, de beheerscontracten, alsook de besluiten en rechtspraak die erop gebaseerd zijn.
 • Je zet de juridische analyses om in pragmatische conclusies om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen in besluiten, adviezen en mededelingen van het BIPT met betrekking op de postsector.
 • Je onderhoudt dagelijkse contacten met je collega's (economisten en andere juristen, …) om je juridisch standpunt af te stemmen op hun respectievelijke benadering van de te behandelen dossiers.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.
 • Je neemt actief deel aan het opstellen van de wetgeving en regelgeving en maakt juridische analyses als interne ondersteuning van het BIPT om als regulator van de postsector geloofwaardig en doeltreffend te kunnen optreden. 
 • Je houdt contact met de operatoren en andere spelers in de Belgische postsector, met de andere nationale politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, met organisaties ter bescherming van de rechten van de gebruikers, alsook met supranationale (bijv. de Europese Commissie) of buitenlandse organisaties (regulatoren van andere landen), en neemt af en toe deel aan nationale of internationale vergaderingen.

Bij de dienst Consumenten:

 • Je voert zelfstandig juridische analyses van consumentenproblematieken uit voor de Raad of intern ter ondersteuning van de dossiers van collega's. Dit omvat het ontwerpen van een controlemethodolgie en het (mee) deelnemen aan de uitvoering ervan, beantwoorden van vragen van operatoren, van andere autoriteiten betrokken in consumentenbescherming, het opstellen van ontwerpantwoorden op parlementaire vragen, …
 • Je zet de juridische analyses om in pragmatische conclusies om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen.
 • Je beheert de inbreukprocedures en levert de noodzakelijke bijdrage in geval van een gerechtelijk beroep.
 • Je onderhoudt dagelijkse contacten met je collega's (economen, ingenieurs, …) om je juridisch standpunt af te stemmen op  hun respectievelijke benadering van de te behandelen dossiers
 • Je neemt actief deel aan het opstellen van de wetgeving en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de consumenten binnen het domein van de elektronische communicatie tijdens de verschillende fasen van de Europese en Belgische processen.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.
 • Je onderhoudt contact met de operatoren en andere spelers in de Belgische elektronische communicatiesector, met de andere nationale politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, met organisaties ter bescherming van de rechten van de gebruikers, alsook met supranationale (bijv. Europese Commissie) of buitenlandse organisaties (regulatoren van andere landen, BEREC), en neemt af en toe deel aan nationale of internationale vergaderingen.

Bij de juridische dienst:

 • Je verstrekt advies over de reglementering in voorbereiding en maakt de juridische analyses als interne ondersteuning van het BIPT om als regulator van de sector geloofwaardig en doeltreffend te kunnen optreden.
 • Je zet de juridische analyses om in pragmatische conclusies om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen.
 • Je onderhoudt dagelijkse contacten met je collega's (economen, ingenieurs, …) om je juridische standpunt te verenigen met hun respectievelijke benadering van de te behandelen dossiers.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.
 • Je houdt contact met de operatoren en andere spelers in de Belgische elektronische communicatiesector en/of in de Belgische postsector, met de andere nationale politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, met organisaties ter bescherming van de rechten van de gebruikers, alsook met supranationale (bijv. Europese Commissie) of buitenlandse organisaties (regulatoren van andere landen, BEREC), en neemt af en toe deel aan nationale of internationale vergaderingen.
 • Je volgt de geschillen op waarmee het BIPT of de Belgische Staat worden geconfronteerd.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 betrekkingen vrij van adviseur (jurist) bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel) namelijk 1 plaats bij de dienst Postale Markt en 1 plaats bij de dienst Consumenten.

In de toekomst kunnen er ook betrekkingen op de juridische dienst vrijkomen. 

De dienst Postale Markt bestaat uit een team van een achttal medewerkers waaronder juristen, economisten en administratieve medewerkers. Zij behandelen zowel juridische en economische aspecten verbonden aan de controle op de naleving van de wetgeving (vergunningen, universele dienst, kwaliteitsnormen, tarieven) en op het beheerscontract van Bpost, evenals de verwerking van de statistische informatie.

De postmarkt is sinds 1 januari 2011 volledig geliberaliseerd en heeft onder impuls van de e-commerce een sterke groei gekend de recentste jaren. Door toe te zien op de naleving van het postale regelgevingskader, in het bijzonder de postwet, waakt het BIPT over de belangen van de gebruikers van de postdiensten en over de marktdynamiek. De postwet beoogt een universele postdienst van goede kwaliteit aan betaalbare prijzen. Zo keurt het BIPT bepaalde tarieven van Bpost goed en wordt de kwaliteit en tevredenheid van de gebruikers van Bpost gemonitord. Het BIPT ziet tevens toe op de financiële leefbaarheid van de universele dienst door de nettokosten van de universele dienst te verifiëren.  Het BIPT verleent tenslotte vergunningen aan de aanbieders van brievenpost die onder de universele dienst vallen.

De dienst Consumenten bestaat uit een team van een zestiental medewerkers waaronder juristen, economisten, een ingenieur en administratieve medewerkers. Zij behandelen de economische, technische en juridische aspecten in verband met de bescherming en voorlichting van de consumenten en controleren de operatoren op de naleving daarvan. Ze werken nauw samen met de consumentenorganisaties en de ombudsdiensten.

De dienst Consumenten heeft een uitgebreide tariefvergelijker ontwikkeld evenals een kwaliteitsbarometer.

De medewerkers behandelen eveneens de universele dienstverplichtingen, de toekenning van de sociale tarieven, neutraliteit van het netwerk, de toegankelijkheid van de diensten, het toezicht op de betalende telefoondiensten enz.

De juridische dienst bestaat uit een team van 17 (Nederlandstalige en Franstalige) personen en is belast met:

 • de interpretatie, de toepassing en het doen naleven van nationale en Europese regelgeving aangaande elektronische-communicatie;
 • de voorbereiding en de opmaak van de administratieve besluiten;
 • de voorbereiding van de ontwerpen van wetteksten en verordeningsteksten;
 • de opvolging van rechtszaken en beroepen, met name voor het hof van beroep van Brussel (Marktenhof), de Raad van State en het Grondwettelijk Hof;
 • de juridische bijstand aan de andere diensten van het BIPT bij de uitoefening van hun opdrachten.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) :

 • is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Schriftelijk communiceren: Je brengt gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct over met de juiste structuur en terminologie, en zonder taalfouten.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door (x2) in de eindscore.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van juridische aspecten in verband met de regulering van netwerkindustrieën (post, telecom, energie, enz.).
 • Je hebt een bijkomende master in het mededingingsrecht of in het ICT-recht.
 • Je hebt een praktische kennis van het Frans en van het Engels.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of doctor in de rechten (of gelijkwaardig)
 • Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar vereist
 • Je bent heel gemotiveerd om als Jurist bij het Bipt aan de slag te gaan

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.

 

Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

 

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Voor kandidaten met een Belgisch diploma rechten is er geen ervaring vereist.
 • Voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als jurist (adviseur -niveau A) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 46.915,9700 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 1 jaar:  52.565,11 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 8 jaar:  67.032,03 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk na 6 maanden tewerkstelling (m.u.v. uitzonderlijke omstandigheden bv. COVID)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • een halfjaarlijkse evaluatiepremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie en een taalpremie voor het Engels
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen zoals bv telewerkpremie, gratis hospitalisatieverzekering
  • beschikken over een laptop en een smartphone, alsook vergoeding door het BIPT van bepaalde bijhorende kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen. 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt definitief benoemd nadat je de stageperiode van 1 jaar met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid)
 3. Je legt een schriftelijke proef op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview af bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt, voor de buitenlandse diploma's.

De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - schriftelijke proef (+/- 4u)

Via een schriftelijke test op PC worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • schriftelijk communiceren

Deze proef zal plaatsvinden op 06/12/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de periode 12/01/2024 - 19/01/2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie "in team werken" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 23/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bram Neeskens
  Ik vind het zeer aangenaam om te kunnen werken met mensen die een verschillende professionele achtergrond hebben.
  Bram Neeskens
  Juridisch adviseur
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Bram Neeskens
 • Portret Mieke De Regt
  Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar.
  Mieke De Regt
  Adviseur Internationale Betrekkingen
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Mieke De Regt
 • Portret Isabelle
  Als de jobinhoud je aanspreekt en je hebt het gevraagde diploma, doe dan zeker mee aan de sollicitatieprocedure!
  Isabelle
  Administratief medewerker
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Isabelle
 • Portret Sarah Bierlier
  Toen ik bij het BIPT kwam werken, was ik onder de indruk van de positieve en gastvrije bedrijfscultuur.
  Sarah Bierlier
  Economiste
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Sarah Bierlier
 • Portret Laurence Hoflack
  We werken altijd als team op onze dossiers. Dit leidt tot een grote verbondenheid tussen de collega’s en dat vind ik erg aangenaam.
  Laurence Hoflack
  Ingenieur bij de dienst Telecommarkt & Media
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Laurence Hoflack