jurist e-commerce (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Selectiecode

ANE24001

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je resultaatgericht, gepassioneerd door het recht en heb je zin om expert te worden binnen het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)? Dan ben jij de jurist die we zoeken! 

Als jurist e-commerce bij het BIPT vervul je een cruciale rol bij de dienst Postale Markt of de dienst Consumenten. Je analyseert sectorspecifieke Europese en nationale wetgeving toepasselijk op bezorgers van pakjes en brieven of consumentenproblematieken betreffende o.m. (online) tussenhandelsdiensten en relevante besluiten, richtsnoeren en rechtspraak in deze context. Je vertaalt deze analyses naar pragmatische conclusies om onderbouwde standpunten in te nemen in besluiten, adviezen en mededelingen met betrekking tot de postsector en consumentenbescherming.

Jouw voornaamste taken: 

 • Je analyseert de relevante wetgeving, besluiten, richtsnoeren en rechtspraak op EU en nationaal niveau in het domein van elektronische handel (met inbegrip van de bezorging van pakjes en brieven) en de zorgvuldige werking van (online) tussenhandelsdiensten (met focus op problematieken inzake consumentenbescherming).Je zet juridische analyses om naar pragmatische conclusies voor besluitvorming.
 • Je stemt dagelijks af met je collega's om juridische standpunten te harmoniseren.
 • Je neemt actief deel aan het opstellen van wetgeving en regelgeving voor de postsector of voor de consumentenbescherming inzake (online) tussenhandelsdiensten.
 • Je onderhoudt contacten met aanbieders, gebruikers, overheidsinstanties, internationale organisaties en diverse belangenorganisaties
 • Je beheert de inbreukprocedures en levert de noodzakelijke bijdrage in geval van een gerechtelijk beroep.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen vrij van adviseur (jurist) bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel) namelijk bij de dienst Postale Markt.

In de toekomst kunnen er nog plaatsen vrijkomen bij de dienst Consumenten.

Indien u geslaagd bent in deze selectie maar niet onmiddellijk kan aangeworven worden, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden als er een plaats vrij is.

De dienst Postale Markt bestaat uit een team van een tiental medewerkers waaronder juristen, economisten en administratieve medewerkers. Zij behandelen zowel juridische als economische aspecten verbonden aan de controle op de naleving van de wetgeving toepasselijk op bedrijven actief op de Belgische bezorgmarkt (vb. pakjesbedrijven, e-commerce platformen, logistieke bedrijven actief in de last-mile delivery). De dienst Postale Markt vervult specifieke controletaken en audits naar de (universele) dienstverlening van bpost (in het bijzonder naar regulatoire verplichtingen inzake kwaliteit, boekhouding en tarieven die op bpost rusten).

De postmarkt is onder impuls van de e-commerce geëvolueerd naar een bezorgmarkt met talrijke nieuwe (logistieke) spelers. Nieuwe spelers actief in de last-mile delivery dienen zich aan te melden bij het BIPT. In deze context waakt het BIPT over de functionering van alle spelers op de markt om de belangen van de gebruikers te beschermen en de marktdynamiek te ondersteunen.

Het BIPT waakt tenslotte specifiek over de bepaalde tarieven van bpost en de kwaliteit en tevredenheid van de gebruikers van bpost. Het BIPT ziet tevens toe op de financiële leefbaarheid van de universele dienst door de nettokosten van de universele dienst te verifiëren.

De dienst Consumenten bestaat uit een team van een twintigtal medewerkers waaronder juristen, economisten en administratieve medewerkers. Zij behandelen de economische en juridische aspecten in verband met de bescherming en voorlichting van de gebruikers en controleren de aanbieders op de naleving daarvan. Ze werken nauw samen met de consumentenorganisaties, andere bevoegde autoriteiten en de ombudsdiensten. 

De dienst Consumenten zal een grote rol spelen in de toepassing van en het toezicht op de digitaledienstenverordening (DSA). Dit omvat onder meer het certificeren en opvolgen van de activiteiten van buitengerechtelijkegeschillenbeslechtingsorganen en betrouwbare flaggers, het voeren van onderzoeken tegen aanbieders van tussenhandelsdiensten (waaronder onlineplatforms) en het behandelen van klachten van gebruikers. Bij het behandelen van klachten en het voeren van onderzoeken zal een balans gevonden moeten worden tussen het waarborgen van een veilige, voorspelbare en betrouwbare onlineomgeving en de uitoefening door burgers van hun vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op non-discriminatie, evenals het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) :

 • is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • is de regulator van de postmarkt. Het BIPT waakt over alle spelers actief op de Belgische markt en ziet o.m. specifiek toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst (bpost)beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master of doctor in de rechten (of gelijkwaardig)
 • Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar vereist
 • Je bent heel gemotiveerd om als Jurist bij het Bipt aan de slag te gaan
 • Een goede kennis van juridische aspecten in verband met de regulering van netwerkindustrieën (post, telecom, energie, enz.) is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid)
 3. Je legt een kort online interview af.
 4. Je legt een interview met case af bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel) 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als  jurist (adviseur - niveau A) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 47.854,34EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 1 jaar:  53.616,47EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 8 jaar:  68.372,73EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk na 6 maanden tewerkstelling
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • een halfjaarlijkse evaluatiepremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie en een taalpremie voor het Engels
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen zoals bv telewerkpremie, gratis hospitalisatieverzekering
  • beschikken over een laptop en een smartphone, alsook vergoeding door het BIPT van bepaalde bijhorende kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je resultaatgericht, gepassioneerd door het recht en heb je zin om expert te worden binnen het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)? Dan ben jij de jurist die we zoeken! 

Als jurist e-commerce bij het BIPT vervul je een cruciale rol bij de dienst Postale Markt of de dienst Consumenten. Je analyseert sectorspecifieke Europese en nationale wetgeving toepasselijk op bezorgers van pakjes en brieven of consumentenproblematieken betreffende o.m. (online) tussenhandelsdiensten en relevante besluiten, richtsnoeren en rechtspraak in deze context. Je vertaalt deze analyses naar pragmatische conclusies om onderbouwde standpunten in te nemen in besluiten, adviezen en mededelingen met betrekking tot de postsector en consumentenbescherming.

Jouw voornaamste taken: 

 • Je analyseert de relevante wetgeving, besluiten, richtsnoeren en rechtspraak op EU en nationaal niveau in het domein van elektronische handel (met inbegrip van de bezorging van pakjes en brieven) en de zorgvuldige werking van (online) tussenhandelsdiensten (met focus op problematieken inzake consumentenbescherming).Je zet juridische analyses om naar pragmatische conclusies voor besluitvorming.
 • Je stemt dagelijks af met je collega's om juridische standpunten te harmoniseren.
 • Je neemt actief deel aan het opstellen van wetgeving en regelgeving voor de postsector of voor de consumentenbescherming inzake (online) tussenhandelsdiensten.
 • Je onderhoudt contacten met aanbieders, gebruikers, overheidsinstanties, internationale organisaties en diverse belangenorganisaties
 • Je beheert de inbreukprocedures en levert de noodzakelijke bijdrage in geval van een gerechtelijk beroep.
 • Je treedt op als juridisch adviseur die de meer algemene belangen van het BIPT verdedigt in juridische aangelegenheden.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen vrij van adviseur (jurist) bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel) namelijk bij de dienst Postale Markt.

In de toekomst kunnen er nog plaatsen vrijkomen bij de dienst Consumenten.

Indien u geslaagd bent in deze selectie maar niet onmiddellijk kan aangeworven worden, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden als er een plaats vrij is.

De dienst Postale Markt bestaat uit een team van een tiental medewerkers waaronder juristen, economisten en administratieve medewerkers. Zij behandelen zowel juridische als economische aspecten verbonden aan de controle op de naleving van de wetgeving toepasselijk op bedrijven actief op de Belgische bezorgmarkt (vb. pakjesbedrijven, e-commerce platformen, logistieke bedrijven actief in de last-mile delivery). De dienst Postale Markt vervult specifieke controletaken en audits naar de (universele) dienstverlening van bpost (in het bijzonder naar regulatoire verplichtingen inzake kwaliteit, boekhouding en tarieven die op bpost rusten).

De postmarkt is onder impuls van de e-commerce geëvolueerd naar een bezorgmarkt met talrijke nieuwe (logistieke) spelers. Nieuwe spelers actief in de last-mile delivery dienen zich aan te melden bij het BIPT. In deze context waakt het BIPT over de functionering van alle spelers op de markt om de belangen van de gebruikers te beschermen en de marktdynamiek te ondersteunen.

Het BIPT waakt tenslotte specifiek over de bepaalde tarieven van bpost en de kwaliteit en tevredenheid van de gebruikers van bpost. Het BIPT ziet tevens toe op de financiële leefbaarheid van de universele dienst door de nettokosten van de universele dienst te verifiëren.

De dienst Consumenten bestaat uit een team van een twintigtal medewerkers waaronder juristen, economisten en administratieve medewerkers. Zij behandelen de economische en juridische aspecten in verband met de bescherming en voorlichting van de gebruikers en controleren de aanbieders op de naleving daarvan. Ze werken nauw samen met de consumentenorganisaties, andere bevoegde autoriteiten en de ombudsdiensten. 

De dienst Consumenten zal een grote rol spelen in de toepassing van en het toezicht op de digitaledienstenverordening (DSA). Dit omvat onder meer het certificeren en opvolgen van de activiteiten van buitengerechtelijkegeschillenbeslechtingsorganen en betrouwbare flaggers, het voeren van onderzoeken tegen aanbieders van tussenhandelsdiensten (waaronder onlineplatforms) en het behandelen van klachten van gebruikers. Bij het behandelen van klachten en het voeren van onderzoeken zal een balans gevonden moeten worden tussen het waarborgen van een veilige, voorspelbare en betrouwbare onlineomgeving en de uitoefening door burgers van hun vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op non-discriminatie, evenals het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) :

 • is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • is de regulator van de postmarkt. Het BIPT waakt over alle spelers actief op de Belgische markt en ziet o.m. specifiek toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst (bpost)beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van juridische aspecten in verband met de regulering van netwerkindustrieën (post, telecom, energie, enz.).
 • Je hebt ervaring in de toepassing van de grondrechten van de Europese Unie en de mensenrechten.
 • Je hebt een bijkomende master in het mededingingsrecht of in het ICT-recht.
 • Je hebt een praktische kennis van het Frans en van het Engels.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master of doctor in de rechten (of gelijkwaardig)
 • Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar vereist
 • Je bent heel gemotiveerd om als Jurist bij het Bipt aan de slag te gaan
 • Een goede kennis van juridische aspecten in verband met de regulering van netwerkindustrieën (post, telecom, energie, enz.) is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
  Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Voor kandidaten met een Belgisch diploma rechten is er geen ervaring vereist.
 • Voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (02/05/2024) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als  jurist (adviseur - niveau A) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 47.854,34EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 1 jaar:  53.616,47EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 8 jaar:  68.372,73EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk na 6 maanden tewerkstelling
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • een halfjaarlijkse evaluatiepremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie en een taalpremie voor het Engels
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen zoals bv telewerkpremie, gratis hospitalisatieverzekering
  • beschikken over een laptop en een smartphone, alsook vergoeding door het BIPT van bepaalde bijhorende kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid)
 3. Je legt een kort online interview af.
 4. Je legt een interview met case af bij het BIPT (Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel) 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over de vereiste ervaring, voor de buitenlandse diploma's

De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Online Interview (+/- 30 min)

Deze proef wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden midden mei 2024 (onder voorbehoud).

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u30 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de eerste weken van juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview + gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 2 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bram Neeskens
  Ik vind het zeer aangenaam om te kunnen werken met mensen die een verschillende professionele achtergrond hebben.
  Bram Neeskens
  Juridisch adviseur
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Bram Neeskens
 • Portret Mieke De Regt
  Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar.
  Mieke De Regt
  Adviseur Internationale Betrekkingen
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Mieke De Regt
 • Portret Isabelle
  Als de jobinhoud je aanspreekt en je hebt het gevraagde diploma, doe dan zeker mee aan de sollicitatieprocedure!
  Isabelle
  Administratief medewerker
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Isabelle
 • Portret Sarah Bierlier
  Toen ik bij het BIPT kwam werken, was ik onder de indruk van de positieve en gastvrije bedrijfscultuur.
  Sarah Bierlier
  Economiste
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Sarah Bierlier
 • Portret Laurence Hoflack
  We werken altijd als team op onze dossiers. Dit leidt tot een grote verbondenheid tussen de collega’s en dat vind ik erg aangenaam.
  Laurence Hoflack
  Ingenieur bij de dienst Telecommarkt & Media
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Laurence Hoflack