Officier Air Defence Control (m/v) voor het Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG13071

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

U wordt tewerkgesteld als operator van ons luchtbewakings- en controlesysteem. U ondersteunt en begeleidt de uitvoering van tactische luchtoperaties. Na uw opleiding wordt u tewerkgesteld in een ASACS (Air Surveillance and Control system) -element (binnen- of buitenland) of een CAOC (Combined Air Operations Centre). U wordt diensthoofd van een operationeel team dat instaat voor de productie en de verdeling van het luchtbeeld of dat instaat voor het beheer van de tactische controle over de toegewezen gevechtsvliegtuigen.

Als officier in luchtoperaties moet u:

 • Als Duty Air Defence Officer (DADO) de operationele crew kunnen leiden en een Air Incident of een Renegade toestand in het kader van Air Policing tot een goed einde kunnen brengen
 • Als Track Production Offcier (TPO) de Air Surveillance (luchtbewaking)sectie kunnen leiden gedurende de dagdagelijkse operaties en gedurende een Air Incident of een Renegade toestand dit in het kader van Air Policing 
 • Als Mission Supervisor/Fighter Allocator (MS/FA) de luchtgevechtsleidingssectie leiden gedurende de dagelijkse trainingsmissies met gevechtsvliegtuigen en gedurende een Air Incident of een een Renegade toestand in het kader van Air Policing 
 • Naargelang je kwalificatie als TPO of MS/FA het bijhorend team kunnen leiden en aanvullingen in uw domein kunnen geven aan de Master Controller en andere Battle Managers in het kader van de collectieve verdediging van het grondgebied of tijdens een ontplooide ‘Crisis Response Operation' (CRO)
 • Alle taken gerelateerd met luchtoperaties in het Engels kunnen uitvoeren
 • Ontplooien tijdens NAVO-oefeningen of –operaties 
 • Naargelang uw kwalificatie tewerkgesteld willen worden in een ïntergeallieerde post
 • Het CRC kunnen vertegenwoordigen als Subject Matter Expert (SME)
 • Deelnemen aan het beheer van het Smaldeel 
 • Operationele procedures kunnen opstellen in het Engels 
 • Nota's kunnen opstellen en een probleemstudie kunnen uitvoeren

Werkgever

Plaats van tewerkstelling

Bij aanvang van uw vorming wordt u ingelijfd in de School voor Onderofficieren te Saffraanberg. Na afloop gaat u naar de eenheid voor uw gespecialiseerde vorming.

Bekijk onze website: www.mil.be

Deelnemingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

 • Minimum 18 jaar zijn – geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving
 • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
 • In het bezit zijn van de specifiek gevraagde Master

Diploma's

Op het moment van de inlijving moet u in het bezit zijn van een diploma of een gehomologeerd certificaat ‘Master', of equivalent aan het vereiste diploma nodig voor het uitvoeren van de functie zoals beschreven in de wet, in een decreet, een Europese directieve, een bilateraal akkoord of een internationale conventie.

Algemeenheden

 • U kunt leiding geven, bevelen geven, anderen motiveren, conflicten tussen personen oplossen, duidelijk communiceren, informatie beheren, objectieven bereiken, organiseren.
 • U bent flexibel en beschikbaar.
 • U kunt een situatie snel inschatten
 • U kunt zich uitdrukken in de tweede landstaal
 • U hebt een basiskennis van de Engelse taal
 • U bent goed in multi-tasking
 • U hebt verantwoordelijkheidszin.
 • U bent vertrouwd met informaticamiddelen
 • U hebt een uitstekende conditie
 • U hebt organisatiezin
 • U hebt groepsspirit

Aanbod

Uw opleiding

De vormingscyclus van de kandidaat beroepsofficier bijzondere werving duurt TWEE jaar en omvat twee onderdelen: een opleidingsperiode (militaire vorming)en een evaluatieperiode in de eenheid. De militaire opleidingsperiode kan verschillend zijn naargelang de gekozen specialiteit. Zij bestaat in principe uit:

 • De militaire initiatiefase (MIF) duurt 8 weken en vindt plaats in de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) te Saffraanberg (St Truiden).
 • De militaire basisopleiding (MBO) officier duurt 19 weken
 • De gespecialiseerde professionele vorming; duur en plaats zijn afhankelijk van de aard van de vormingen nodig voor de functie. Deze bestaat in principe uit: een gespecialiseerde militaire opleiding, een gespecialiseerde professionele opleiding en/of een opleiding ‘on the job'.
 • Tenslotte volgt een periode van stage en evaluatie die de periode van kandidaat afsluit na het tweede jaar van dienstneming.

VERPLICHT INTERNAAT voor alle kandidaten tijdens de Militaire Initiatiefase (MIF). Dit wil zeggen dat de kandidaat, ongeacht zijn of haar burgelijke stand (gehuwd, samenwonend, vrijgezel, gescheiden, ...) tijdens deze volledige periode blijft overnachten.

Tijdens de Gespecialiseerde Professionele Opleiding (GPO) mogen, mits toestemming van het vormingscentrum of eenheid en als het opleidingsprogramma dit toelaat, kandidaten dagelijks naar huis gaan.

De arbeidsomstandigheden

U levert normale lichamelijke en geestelijke inspanningen. Al naargelang de omstandigheden:

 • moet u extra lichamelijke en geestelijke inspanningen leveren
 • werkt u zonder vast dienstrooster
 • werkt u in een 24-uursysteem
 • krijgt u te maken met stresssituaties
 • moet u in moeilijke en/of vermoeide omstandigheden werken
 • neemt u deel aan opdrachten op verschillende operatietonelen in binnen- en buitenland

Sociale voordelen

Geldelijke en sociale voordelen. U geniet van:

 • een aantrekkelijk en groeiend loon
 • statutaire toelagen (haard- en standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarspremie, ...)
 • sociale voordelen verbonden aan uw statuut van militair (gratis openbaar vervoer, medische verzorging en hospitalisatieverzekering, ...)
 • premies voor weekendwerk, oefeningen, manoeuvres en operaties
 • een kwalificatiepremie ADC

Loopbaanperspectieven

Tijdens de militaire vorming legt u het examen effectieve kennis van de tweede landstaal af. Hierin slagen is een noodzakelijke voorwaarde voor de aanstelling in de graad van onderluitenant. Om dit examen grondig te kunnen voorbereiden krijgt u de gelegenheid een cursus tweede landstaal te volgen in het Taalcentrum van de Koninklijke Militaire School (KMS).U wordt op het einde van uw vorming opgenomen in het kader van de beroepsofficieren, met alle bevorderingsmogelijkheden hierin voorzien. U kan op elk ogenblik uw geschreven ontslagaanvraag indienen. Dit ontslag is evenwel gebonden aan de wet die betrekking heeft op de rendementsperiode, indien die voor u van toepassing zou zijn.

Procedure

Bekijk onze website: www.mil.be

 • Testen voor iedereen
 • Groepsproeven en computertesten officier
 • Proeven schoolse kennis in de KMS
 • Een gestructureerd interview
 • Computertesten ADC
 • Medische testen: geschiktheid ADC
 • Test tweede landstaal
 • Test kennis Engelse taal


Meer informatie over de selectieprocedure vind je op onze website.

Solliciteren

Ga je de uitdaging aan? Solliciteer tot en met 28 juni via onze website.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel
www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David
 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens