Data scientist (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG20084

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

De FOD Financiën innoveert mee in een steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat we anticiperen door flexibel en proactief in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Door nieuwe technologieën zien bepaalde opdrachten van de overheid er steeds anders uit. We onderzoeken hoe we die technologieën kunnen gebruiken voor een betere en efficiëntere dienstverlening.

Wil jij jouw expertise als data scientist graag inzetten om onze organisatie hierin te ondersteunen? Dan zoeken wij jou bij FOD Financiën! 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Stafdienst ICT zijn namelijk op zoek naar nieuwe data scientists: 


* De Algemene Administratie van de Fiscaliteit is hoofdzakelijk belast met de correcte vestiging van de inkomstenbelastingen en de btw. 
In een wereld die voortdurend verandert en belangrijke uitdagingen biedt, is het belangrijk dat elke belastingplichtige zijn eerlijke bijdrage levert aan de financiering van de taken van de Staat. 
Door het gebruik van big data, speel je als data scientist een sleutelrol in onze doelstelling van een eerlijke fiscaliteit en neem je deel bij de implementatie van strategieën en/of de selectie van de dossiers die een fiscale controle verdienen. 

Klik hier voor meer uitleg over de functie.


* Heb je een passie voor data science, dan kan je bij de Algemene Administratie van de BBI je talent ontplooien. 
Je uitdaging bij de BBI: proactief fiscale fraude detecteren met big data-technologie. Je benut en ontwikkelt je expertise in data science in uitdagende en innoverende projecten met directe impact op de efficiëntie van de fiscale fraudebestrijding. 

Klik hier als jij wil weten hoe jij kan bijdragen aan de strijd tegen de fiscale fraude. 


* Ben je een specialist in een of meer van de volgende kennisgebieden: dataminingtechnieken, programmeren en statistische analyse? Ben je bovendien op zoek naar een uitdagende job met heel wat doorgroeimogelijkheden? 
Dan ben jij het talent dat we zoeken binnen de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling (IVU) van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie!

Je zal tewerkgesteld worden als data scientist waarbij het beheren, organiseren, ondersteunen, bevorderen en coördineren van de verzameling en uitwisseling van patrimoniuminformatie tot enkele van je belangrijkste missies behoort. Daarbij krijg je de nodige ondersteuning en opleidingen on the job! 

Twijfel niet langer en klik hier


* Wil je mee instaan voor de bescherming van de samenleving, de bevordering van internationale handel en de strijd tegen fraude en terrorisme? Ligt jouw focus op het detecteren van die fraude en onregelmatigheden? Kennen SAS en Python voor jou geen geheimen en wil je voor een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid en een gevarieerd takenpakket? Dan is data scientist bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen de geknipte job voor jou! 

Klik hier en ontdek de wereld van Douane en Accijnzen.


* Wil je meewerken aan de realisatie van de meest complexe projecten met behulp van geavanceerde technologieën en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan ben jij één van de data scientists die we zoeken voor het team Business Intelligence van de Stafdienst ICT
Als datawetenschapper bij de Stafdienst ICT adviseer je de verschillende algemene administraties over best practices voor het gebruik van data analyse tools en je werkt mee aan de ontwikkeling van de datapool op weg naar de implementatie van kunstmatige intelligentie. Samen met je collega's van de algemene administraties zorgen jullie voor een correcte, duurzame en efficiënte (digitale) dienstverlening op maat. 

Klik hier als jij je steentje wil bijdragen aan dit succesverhaal! Meer info over de selectieprocedure? 
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Werkgever

FOD Financiën is op zoek naar 22 data scientists voor verschillende administraties. Deze openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel.

Je kan in één van de volgende algemene administraties of stafdiensten worden tewerkgesteld: 
 


De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 
 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties 

 • Je hebt een grondige kennis van statistische analyse (beschrijvende en inductieve statistiek).
 • Je hebt een grondige kennis van dataminingtechnieken (regressie, clustering, analyse van hoofdzakelijke componenten).
 • Je hebt een goede kennis van de exploitatie van databases, software voor (statistische) verwerking van gegevens (SAS, R, SPSS, Python).
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt ook zwaarder door in de eindscore. 
Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 


Niet vereist, wel een troef 

 • Je vertoont een uitgesproken belangstelling ofwel voor de fiscale materies ofwel voor de maatschappelijke thematieken.
 • Je hebt een goede kennis van de grootste actoren en de economische uitdagingen alsook van administratieve procedures en beheer.
 • Je hebt een goede kennis van informaticatoepassingen (MS Office, beheer van bestanden …).
 • Je zal werken in een tweetalige omgeving. Daarom is een goede kennis van het Frans een troef.


Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:
OFWEL bezit je een van de volgende diploma's, zonder relevante professionele werkervaring: 

 • diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
 • Informatica, computerwetenschappen, wiskunde, statistiek
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar als data scientist in één van de volgende domeinen:

 • opstellen van voorspellingen en statistieken,
 • bepaling, opsporing en modellering van risico's,
 • gebruik van databases,
 • Fraud Risk Management.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij ‘Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek ‘Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Hoe nog deelnemen qua diploma?  

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma waarvoor geen professionele werkervaring vereist is. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.


Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
 • 26 verlofdagen per jaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn voor sommige functies (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1); voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

1. screening van de deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma en/of werkervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt indien nodig. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.   

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG20052?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 


2. Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 180min) 

Deel 1: Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Je hoeft voor deze test geen minimumscore te behalen om geslaagd te zijn. 


Deel 2: Via een technische casus worden volgende competenties gemeten: 
 

 • Je hebt een grondige kennis van statistische analyse (beschrijvende en inductieve statistiek).
 • Je hebt een grondige kennis van dataminingtechnieken (regressie, clustering, analyse van hoofdzakelijke componenten).
 • Je hebt een goede kennis van de exploitatie van databases, software voor (statistische) verwerking van gegevens (SAS, R, SPSS, Python).

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 


Je bent voor de specifieke screening - PC proef geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het totaal van deze 2 delen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 75 geslaagden toegelaten tot de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden op maandag 4 oktober 2021 (deze datum is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.
 

Stap 3: Specifieke screening - Interview op afstand (via elektronische weg (+/- 75min) 

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via elektronische weg) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Seloraccount. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties en mondelinge communicatievaardigheden (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal wellicht plaatsvinden vanaf midden oktober 2021 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent in de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk: stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden).

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 


Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 


En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?'
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening 'Stap 3: Specifieke screening - interview op afstand'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor 'Deel 2: technische casus' van de functiespecifieke screening 'Stap 2: Specifieke screening - PC proef' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het deel 'motivatie' van de functiespecifieke screening 'Stap 3: Specifieke screening - interview op afstand' voorrang . Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 75 geslaagden opgesteld die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 31 augustus 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart