Administratieve en technische assistenten (m/v/x)

Alle federale organisaties

Selectiecode

ANG20212

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Ben je pas afgestudeerd of heb je reeds een aantal jaren professionele ervaring achter de rug?
Heb je een diploma van het secundair onderwijs op zak en ben je op zoek naar een leuke uitdaging?
De federale overheid rekruteert, en jouw profiel interesseert ons! Lees dus verder en solliciteer!

De federale overheidsdiensten zijn op zoek naar administratieve en technische medewerkers die tewerkgesteld kunnen worden in verschillende domeinen zoals sociale zekerheid, gezondheid, milieu en klimaat, veiligheid, economie en financiën, internationale zaken, technieken en infrastructuur, controletechnieken, human resources, ICT en communicatie... .
Afhankelijk van je interesses, diploma en ervaring kan je tewerkgesteld worden bij één van deze organisaties in een functie die jou op het lijf geschreven is.

Het enige dat jij hoeft te doen is je kandidaat stellen. Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden (zie rubriek ‘deelnemingsvoorwaarden), dan word je uitgenodigd om een computergestuurde test  (zie rubriek 'selectietesten') af te leggen. Indien je voor deze test slaagt, word je opgenomen in de zogenaamde wervingsreserve.
Afhankelijk van je rangschikking zullen de verschillende organisaties je dan concrete jobs aanbieden, met een specifieke beschrijving van hun professionele context. In functie van het gevraagde profiel, kunnen hierbij nog bijkomende diploma- en/of ervaringsvereisten gevraagd worden.

Al deze functies hebben alvast één gezamenlijke doelstelling: je draagt bij tot een goede administratieve, technische en organisatorische werking van je dienst.

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een bijkomende specifieke proef (vaak een interview waar je jouw competenties en motivatie kan tonen).
Slaag je voor deze test, dan word je aangeworven.


Werkgever

Er zijn verschillende vacatures bij de federale administratie, één van de grootste werkgevers in België. Afhankelijk van de afdeling of de functie word je tewerkgesteld in Brussel of in één van de provincies.

Momenteel zijn er verschillende vacatures bij volgende federale overheidsdiensten (niet exhaustieve lijst):

De FOD Financiën heeft verschillende jobs bij de Algemene Administratie van de Douane en de Accijnzen:

- https://www.jobfin.be/nl/jobs/niveauselectie-niveau-c-algemene-administratie-van-de-douane-en-accijnzen-shift

- https://www.jobfin.be/nl/jobs/controleur-niveau-c-algemene-administratie-van-de-douane-en-accijnzen

-https://www.jobfin.be/nl/jobs/dossierbeheerder-niveau-c-algemene-administratie-van-de-douane-en-accijnzenDe Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) heeft 1 vacature.Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkeringen(RIZIV) heeft verschillende vacatures (boekhoudkundig assistent, dossierbeheerder/budgetbeheerder, administratief ondersteuner van de juridische dienst, dossierbeheerder internationale administratieve samenwerker, ondersteuner secretariaat en administratief assistent directiesecretariaat).

Afhankelijk van de post word je tewerkgesteld bij één van onderstaande diensten:

Algemeen Ondersteunende Diensten
Dienst voor Uitkeringen
Dienst Geneeskundige Verzorging
Dienst Administratieve Controle

Wens je meer info over werken bij het RIZIV? https://www.inami.fgov.be/nl/riziv/werken-riziv/Paginas/onze_vacatures.aspx


De Rechterlijke orde heeft meerdere vacatures voor de functie van assistent (niveau C) binnen verschillende entiteiten verspreid over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis! Meer info?


De FOD Sociale Zekerheid heeft 2 vacatures:

 • Dossierbeheerder sociale zekerheid voor de Directie-Generaal Personen met een Handicap
 • Klantenbeheerder – Senior Calltaker voor de Directie-Generaal Personen met een Handicap

De FOD Binnenlandse Zaken zoekt momenteel:


De FOD Economie, KMO's, Middenstand en Energie heeft 6 vacatures in Brussel.


De Veiligheid van de Staat zoekt 10 administratief assistenten in Brussel.


De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft 6 vacante betrekkingen.
• 4 bij de Regionale directies van de Toezicht op de Sociale Wetten (Vilvoorde, Hasselt en Leuven);
• 1 bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole (Brussel) ;
• 1 bij de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen (Brussel).

Meer info over de functies hier.


FEDRIS zoekt momenteel drie administratief assistenten.


Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft meerdere vacatures.


Het Centrum voor Cybersecurity Belgium zoekt één Office Assistant.

De FOD Justitie heeft momenteel meerdere vacatures als administratief assistent en als penitentiair administratief assistent.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Redeneervaardigheden

 • Vermogen om administratieve gegevens te controleren en ordenen.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar 
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs 
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden 
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.

 

 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Opgelet! De verschillende organisaties kunnen tijdens het raadplegen van de lijst een specifiek diploma vragen. Dit hangt af van de job die wordt aangeboden.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Opgelet! De verschillende organisaties kunnen tijdens het raadplegen van de laureatenlijst alsnog een specifieke ervaring vragen. Dit hangt af van de job die wordt aangeboden.

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau C. Je dient te voldoen aan:

 • tot het niveau C behoren

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen. 

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als niveau C met de bijhorende weddeschaal C1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 24.851,03 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten1. Screening van de deelnemingsvoorwaardenJe wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt of in het bezit bent van een benoemingsbesluit niveau C.

2. Geïnformatiseerde proefVia een geïnformatiseerde test worden de competenties informatie analyseren en problemen oplossen gemeten, net als je vermogen om administratieve gegevens te controleren en ordenen.

Je bent voor de proef geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor de twee testen samen.

Deze proef wordt georganiseerd vanaf eind juli 2020 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.


  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Als je slaagt voor de geïnformatiseerde proef, word je opgenomen in de laureatenlijst. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst opgesteld, die één jaar geldig blijft.

Bijkomende proef
De geslaagden worden, in functie van hun rangschikking, door verschillende overheidsdiensten uitgenodigd voor een bijkomende proef.  Het aantal kandidaten dat zal worden uitgenodigd, zal afhangen van het aantal vacatures bij de verschillende organisaties. Je beslist zelf of je wenst deel te nemen aan de bijkomende proef, dit heeft geen enkele impact op je rangschikking. Als je slaagt op deze proef,  word je gerangschikt op een nieuwe laureatenlijst en kan je in dienst treden.
Indien je reeds federaal ambtenaar bent, kan je niet deelnemen aan bijkomende proeven die worden georganiseerd door de organisatie waar je reeds benoemd bent indien je niet over het gevraagde diploma beschikt.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet opgenomen in de laureatenlijst.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 3 juli 2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon SELOR

ANG20212@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving