Tweetalige Calltaker noodcentrale 101 Brussel (m/v/x) voor FOD Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG21098

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Een noodsituatie kan ons allemaal overkomen. Per jaar verwerken de centrales van 112 en 101 maar liefst zes miljoen oproepen. Dat zijn er veel, heel veel. Daarom zoeken wij versterking.

Blijf dus nog even aan de lijn. De job is niet voor iedereen weggelegd, maar als operator of calltaker maak jij echt het verschil. Jouw kalmte aan de andere kant van de lijn kan levens redden.

Jij bent de eerste stap naar hulp. In een noodsituatie hou jij het hoofd koel en stel je de juiste vragen. Daarbij sta je in nauw contact met de hulpverleners die jouw ogen en handen zijn op het terrein.

Onze ambitie is om iedere oproep binnen de vijf seconden aan te nemen. Het gaat er niet om om zoveel mogelijk oproepen in een zo kort mogelijke tijd te behandelen, maar om mensen zo snel en zo goed mogelijk te helpen.

Want als je dacht alles al gehoord te hebben, think again. Ieder verhaal is uniek. Soms grappig, vaak heftig. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Op de werkvloer is er een leuke teamdynamiek tussen jonge enthousiaste krachten en ervaren rotten.

De centrale is teamwork. 24/24 en 7/7 staan wij paraat. Na een shift van 12u verdien jij de nodige rust. Ook de bijhorende premies voor weekend- en nachtwerk zijn mooi meegenomen. En met de juiste timemanagement en planning zijn de wisselende uren perfect te combineren met jouw privé- en gezinsleven.

Onze dienstverlening staat dichtbij de mensen. Voor elke provincie en Brussel is er een centrale. Werken in eigen streek heeft tal van voordelen. "Ge verstoat alles en ge moe ni te verre tsjoolen." Je kent de streek en de plaatselijke dialecten beter dan de eigen broekzak. Zo kan je snel én precies het slachtoffer lokaliseren en de juiste hulp bieden.

Calltaker of operator is echt een stiel apart. Bij ons krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig problemen aan te pakken. Je daagt jezelf en collega's uit om de kwaliteit van onze service te verbeteren.

Wij sturen jou dus niet zomaar het veld in. Je volgt een theoretische en praktische opleiding van 3 tot 4 maanden waar wij jou de kneepjes van het vak leren. Zo sta je stevig in jouw schoenen in iedere noodsituatie.


Meer info over de jobinhoud?
HR Support Team - Select
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: HRST112@ibz.fgov.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.

Werkgever

Er zijn momenteel 20 vacante plaatsen bij de noodcentrale 101 in Brussel.

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. 24/24 en 7/7 staan zeshonderd operatoren en calltakers in de centrales van 112 en 101 paraat.

Achter deze twee nummers gaan twee verschillende centrales met verschillende processen voor de behandeling van oproepen schuil. 112 behandelt de noodoproepen om dringende medische hulp en dringende brandweerhulp. Het Centrum voor Informatie en Communicatie van de federale politie (101) behandelt de oproepen om politiehulp.

Operatoren en calltakers maken deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. In de centrales werken collega's van verschillende diensten. Enerzijds heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid inbreng over de medische aspecten van de noodcentrales 112. Anderzijds werken de centrales 101 nauw samen met de politiediensten zowel op lokaal als federaal niveau.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Deelnemingsvoorwaarden

.style3 { COLOR: #ff0000 }

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je gaat doelgericht om met stress door je eigen emoties onder controle te houden en door constructief om te gaan met kritiek.

Een goede motivatie is tevens belangrijk voor deze functie.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: je kan een kaart lezen en je oriënteren. Je hebt een algemene kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de risicozones.
 • Je hebt een basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten (Politie, Brandweer en dringende medische hulp) in België.
 • Je bent in staat om je op een duidelijke en begrijpelijke manier mondeling uit te drukken.
 • Je kan ideeën en opinies vlot schriftelijk weergeven, gebruikmakend van de correcte structuur en terminologie, zonder schrijffouten.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.

Redeneervaardigheden

 • Verbale redeneervaardigheden

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties 'Informatie analyseren' en 'Communiceren' niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

De competenties "Servicegericht handelen", "Informatie analyseren", "Stress beheren", "Communiceren", "Geografische kennis" en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je spreekt vlot Engels, andere talen en/of dialecten.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs of studiegetuigschrift van dit zesde leerjaar.
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt, kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van technisch assistent (niveau C). Je dient te voldoen aan:

 • tot het niveau C behoren

Personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit.
Neem contact op via calltakers.NL@ibz.fgov.be zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.
Wens je deel te nemen via mobiliteit en werd je benoemingsbesluit nog niet gevalideerd neem contact op via calltakers.NL@ibz.fgov.be.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau C (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

Beroepsmilitairen die zich inschrijven, moet niet voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 24.851,03 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bijkomende toelagen

toelagen toegekend voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:
• zondag prestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 en 24 uur
• zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 en 24 uur
• nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.

De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:
• 1° voor de zondag prestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
• 2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0.5/1976ste van de jaarlijkse wedde
• 3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven an een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan VOOR de indiensttreding en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005). Om het voorwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie dient u minstens sedert 5 jaar een officieel verblijf te hebben in België.
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt – je bent onder andere medisch geschikt om een zittende functie uit te oefenen, je bent niet kleurenblind en je hoort uitstekend.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectiestappen

Er is in deze procedure geen generieke screening, er worden bijgevolg geen vrijstellingen gegeven op basis van benoemingsbesluit.
Alle kandidaten dienen de proef in stap 1 af te leggen.


Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie "Deelnemingsvoorwaarden") en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in "Mijn Selor" op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Stap 1: Specifieke Screening - PC (+/- 1u50) te Brussel

Via een geïnformatiseerde test worden de volgende aspecten gemeten:

 • je verbaal redeneervermogen
 • je vermogen om op basis van audiofragmenten ontbrekende gegevens aan te vullen
 • je vermogen om aandachtig oproepen te beluisteren en inhoudelijke vragen te beantwoorden
 • Je vermogen een geografische kaart te lezen en jezelf te oriënteren.
 • Je kennis over de werking van zowel de hulpdiensten als de noodcentrales.

Om je voor te bereiden op deze proef kan je volgende informatie raadplegen:

Je bent voor deze test geslaagd als je in het totaal voor de testen ten minste 50 punten op 100 behaalt en minimum 50/100 behaalt voor de test "Basiskennis 112 en oriëntatievermogen".

Deze proef zal plaatsvinden tussen 27 april 2021 en 27 mei 2021. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2: Taalexamen - PC-proef (+/- 1u40) te Brussel

Wanneer je geslaagd bent voor Stap 1: “computergestuurde proef" zal je uitgenodigd worden voor het taalexamen - geïnformatiseerde proef.

Vermits je tewerkgesteld wordt bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dien je, volgens de taalwetten, in het bezit te zijn van een taalbrevet van kennis van het frans (artikels 8 en 9§2) of van het vroegere certificaat (niveau C) van schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans.

Indien je het bovenvermelde bewijs van taalkennis niet bezit, zal je uitgenodigd worden voor de door Selor georganiseerde taalexamens over de elementaire kennis van het Frans, met name:
• Een computergestuurde proef (+/- 1u40). Deze proef heeft betrekking op de volgende taalkundige componenten: luister -en leesvaardigheid.
Kandidaten die slagen voor de taaltest en die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, kunnen de selectieprocedure voortzetten.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 14 juni 2021 en 9 juli 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je te zien krijgen op welke datum en tijdstip je wordt uitgenodigd voor het taalexamen (pc-proef), op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige proef.


Stap 3: Taalexamen (mondelinge proef) (+/- 10min)

Wanneer je geslaagd bent voor Stap 1: “computergestuurde proef” en Stap 2: “Taalexamen geïnformatiseerde proef", zal je uitgenodigd worden om een mondelinge taaltest af te leggen.

Indien je het bovenvermelde bewijs van taalkennis niet bezit, zal je uitgenodigd worden voor de door Selor georganiseerde taalexamens over de elementaire mondelinge kennis van het Frans, met name:
• Een mondelinge proef (ongeveer 10 minuten). De mondelinge proef bestaat uit een conversatie betreffende je professionele bezigheden.
Kandidaten die slagen voor de taaltest en die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, kunnen de selectieprocedure voortzetten.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 11 augustus 2021 en 6 september 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je te zien krijgen op welke datum en tijdstip je wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige proeven.


Stap 4: Specifieke screening - online interview (+/- 1u15)

Om praktische redenen wordt deze proef online georganiseerd. Je zal worden gecontacteerd door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein en meer concreet over je beeld van de functie en je basiskennis van de nooddiensten.

Tijdens het interview zal er een gevalstudie afgenomen worden. Deze gevalstudie wordt nadien besproken en evalueert de volgende competenties: "servicegericht handelen", "informatie analyseren", "geografische kennis en oriëntatievermogen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", "stress beheren" en "communiceren".
Voor het interview zal je gevraagd worden om een document te tekenen ter goedkeuring van het veiligheidsonderzoek (zie 'Aanstellingsvoorwaarden').

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.
Indien de competenties 'Informatie analyseren' en/of 'Communiceren' niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden rond oktober 2021. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Medisch onderzoek
Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Binnenlandse Zaken een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren.
Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk
Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de berekening van het % personen met een handicap (quotum: 3 %) in het personeelsbestand van de FOD Binnenlandse Zaken (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door de specifieke beroepsvereisten van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Binnenlandse Zaken voor de functies van Calltaker niet alle arbeidspostaanpassingen kan doorvoeren, moet je er rekening mee houden dat ook niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden (cfr: anti-discriminatiewetgeving van 10 mei 2007).

Redelijke aanpassingen vragen
Als je door een handicap, leerstoornis of ziekte of gebruik wil maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, geef je dat aan in je online-cv bij ‘Persoonlijke gegevens'. Je kan er aanduiden van welke mogelijkheden je gebruik wil maken. Hou er rekening mee dat niet alle redelijke aanpassingen mogelijk zijn, zoals hierboven vermeld.

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” of op te sturen naar Selor, Diversity, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel met de vermelding van je rijksregisternummer, je naam, je voornaam en het selectienummer ANG20324.

Nog vragen?
Over de aanpassingen aan de selectieprocedure? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be.
Over de job, de aanstellingsvoorwaarden en het medisch onderzoek? Contacteer dan de FOD Binnenlandse Zaken via e-mail: HRST112@ibz.fov.be

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.


  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - interview. De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' (Stap 4: interview) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de computergestuurde test (Stap 1: computergestuurde proef) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 60 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20 mei 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
E-mail: Calltakers.NL@ibz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
t.a.v. Stéphanie Henrivaux (ANG21098)
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand