Instapkaart niveau C Penitentiair Bewakingsassistent (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG22033

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Voor de job van penitentiair bewakingsassistent moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben.

Heb je dit diploma niet, dan kan je nog steeds penitentiair bewakingsassistent voor de FOD Justitie worden, maar dan moet je eerst een instapkaart behalen. Die instapkaart geeft toegang om te solliciteren voor de functie van penitentiair bewakingsassistent en blijft geldig voor een periode van vijf jaar.

Heb je wel minstens een diploma hoger secundair onderwijs? Voeg je diploma dan toe in je online cv, dan heb je een vrijstelling voor deze proef en moet je je niet inschrijven.

Werkgever

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 35 penitentiaire inrichtingen, verdeeld over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Meer dan de helft van de gevangenissen zijn arresthuizen. Dat zijn inrichtingen voor mensen in voorhechtenis, in afwachting van hun definitieve straf.

In andere inrichtingen (strafhuizen) zitten veroordeelden hun straf uit. In praktijk verblijven, wegens de overbevolking, in alle arresthuizen ook veroordeelden.

Gevangenissen verschillen tevens volgens veiligheidsniveau. Men spreekt in dit verband van open, halfopen en gesloten instellingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en je voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden: je bent in staat regels af te leiden uit abstracte informatie en kan deze toepassen op nieuwe informatie.

 

DeelnemingsvoorwaardenJe wordt alleen toegelaten als je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt en je wenst deel te nemen aan de selectie van Penitentiair bewakingsassistent.

Aanbod


Indien je geslaagd bent voor de instapkaart, kan je je nadien inschrijven voor de testen van de selectie Penitentiair bewakingsassistent. 
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proef al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

Ervaar je problemen bij het inschrijven voor de test, neem dan contact op met pba@bosa.fgov.be. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor de test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectietesten

Screening van de deelnemingsvoorwaarden


Enkel kandidaten die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben zullen worden toegelaten tot de instapkaartproef. De automatische screening gebeurt op basis van het online-cv. 

Vrijstelling instapkaartproef 
Als je een diploma niveau A (master), B (bachelor) of C (hoger secundair) hebt, ben je vrijgesteld van deze proef. 

 

Instapkaartproef


Computergestuurde gedeelte (+/- 2u30) 

Aan de hand van een aantal reeksen met figuren wordt je abstract redeneervermogen gemeten. 
Via een situationele test gaan we na of je over de nodige competenties beschikt. 

Je dient op elke test ten minste 50 op 100 te behalen en in het totaal minimum 50 op 100. 

Je kunt de testen inoefenen via deze link.

De proef zal plaatsvinden in de loop van februari 2022 (planning onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

Medisch onderzoek
Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Justitie een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren.
Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering. 

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk
Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie  - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Redelijke aanpassingen vragen 
Als je door een handicap, leerstoornis of ziekte gebruik wil maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, geef je dat aan in je online-cv bij ‘Persoonlijke gegevens'. Je kan er aanduiden van welke mogelijkheden je gebruik wil maken. Hou er rekening mee dat niet alle redelijke aanpassingen mogelijk zijn, zoals hierboven vermeld.

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” .

Nog vragen?

Over de job, de aanstellingsvoorwaarden en het medisch onderzoek? Contacteer dan de FOD Justitie via e-mail: onboarding@just.fgov.be

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure als je geslaagd bent voor de testen?


Je behaalt de instapkaart niveau C voor de job van penitentiair bewakingsassistent met een geldigheidsduur van vijf jaar. De instapkaart en de geldigheidsduur ervan zullen in de loop van maart 2022 zichtbaar zijn in je online dossier ‘Mijn Selor'. 
Zodra je geslaagd bent, kan je deelnemen aan de selectie van Penitentiair bewakingsassistent op de website selor.be. Het is van het grootste belang dat u regelmatig op de website van Selor kijkt om te zien of er vacatures zijn voor de functie van penitentiair bewakingsassistent. Het slagen voor het examen van de instapkaart is een afzonderlijke procedure van die voor de functie van penitentiair bewakingsassistent.

 

Solliciteren

Inschrijven voor de instapkaartproef kan tot en met 8 februari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
 

Extra info

Contactpersoon Selor
E-mail: pba@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana