Integration Architect/Solution Architect (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG22313

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Om onze samenleving veilig te houden, zetten we bij de FOD Binnenlandse Zaken in op digitale modernisering. Daarbij is er een bijzondere rol weggelegd voor de Integration Architect en de Solution Architect bij de Algemene Directie Innovatie en Digitale Oplossingen.

Binnen deze dynamische organisatie kan jij bijdragen aan de uitbouw van een hedendaagse IT infrastructuur, de goede werking daarvan en de dienstverlening naar de gebruikers.

Aan de hand van de verwachtingen van de klant of technische vereisten die je worden aangeleverd vanuit het projectteam maak je een technische analyse en een architecturaal schema. Zo kom je te weten welke infrastructurele vereisten van toepassing zijn.

Op basis van bestaande documentatie en code maak jij linken naar bestaande applicaties en analyseer je hoe daar wijzigingen in kunnen aangebracht worden. Zo bouw jij een advies uit inzake technologische keuzes dat je meegeeft op projectniveau.

Je staat er niet alleen voor, maar werkt nauw samen met IT-professionals binnen de organisatie, zoals andere solution architecten, infrastructuurteams, service delivery managers, …

Wanneer iedereen op dezelfde golflengte zit, zorg je ervoor dat er duidelijke doelen gedefinieerd worden voor alle technische aspecten van een project en beheer je de juiste uitvoering ervan. Dat doe je door:
 

 • Een architecturaal schema op te maken.
 • De verschillende taken op te lijsten en te verdelen.
 • Gedetailleerde specificaties uit te werken voor de voorgestelde oplossingen.

De oplossing te implementeren, configureren en programmeren en de kwaliteit van de oplossing steeds te bewaken aan de hand van verschillende testmethodes in samenwerking met het testteam.

Doorheen het project communiceer je voortdurend met de betrokken diensten en dat binnen een meertalige omgeving. Je ondersteunt minder ervaren collega's en je helpt mee aan de kennisoverdracht naar het services team zodat zij de operationele support kunnen uitvoeren.

Je werkt actief mee aan de nationale implementaties van de Europese projecten zoals het VIS (Visa Information System), Smart Borders en SIS (Schengen Information System). Hierin speel je een sleutelrol als architect bij Binnenlandse Zaken waar deze nationale implementaties worden geïmplementeerd in samenwerking met de verschillende nationale partners zoals de Federale Politie, Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarnaast help je mee aan de rapportering naar eu-LISA, het Europees agentschap dat deze grootschalige IT systemen op Europees niveau implementeert en help je mee de deliverables op te leveren en deadlines te halen op nationaal niveau.


Meer info over de jobinhoud?
Thierry Vandenberghe - Adviseur
Contactpersoon Algemene Directie Innovatie en Digitale Oplossingen
Tel.: 02/488. 17.61
E-mail: thierry.vandenberghe@ibz.be

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de Stafdienst ICT (Financietoren - Kruidtuinlaan 50 bus 90, 1000 Brussel) van de FOD Binnenlandse Zaken.


De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen stippelt een overkoepelende ICT-strategie uit en beheert de gemeenschappelijke systeem- en netwerkinfrastructuren. Wij ondersteunen en versterken de diverse afdelingen van de FOD Binnenlandse Zaken. Zo staat onze ICT-helpdesk steeds paraat en staan wij de directies bij in hun informaticaprojecten en applicatieontwikkelingen.

Je komt terecht in een klein en hecht team van professionals die eenzelfde passie voor het vak delen. Wij dragen vertrouwen en expertise hoog in het vaandel en bieden dan ook vele mogelijkheden om je kennis bij te schaven, zowel on-the-job als via opleidingen.


FOD BINNENLANDSE ZAKEN 
Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer. 

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen. 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs). 

 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je denkt vernieuwend door creatieve en innovatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je erkent de kwaliteiten van medewerkers, je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te vertrouwen en je past je eigen leiderschap aan hen aan.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties
 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Indien je beschikt over de vereiste ervaring voor integration architect: Je hebt kennis van Biztalk Server (technische analyse, architecturaal schema, ontwikkeling en implementatie van oplossingen).

OF

 • Indien je beschikt over de vereiste ervaring voor solution architect: Je hebt kennis van het ontwikkelen van Web Applicaties (technische analyse, architecturaal schema, ontwikkeling en implementatie van oplossingen).


Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
   

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie en de technische competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Indien de technische competentie in het vet niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: ZONDER relevante professionele ervaring: 

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studies.

OPTIE 2: met 1 jaar relevante professionele ervaring:

 • Diploma van licentiaat, arts, apotheker, geaggreggeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2de cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

OPTIE 3: met 2 jaar relevante professionele ervaring:

 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.

OPTIE 4: met 3 jaar relevante professionele ervaring:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School.
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma (master informatica). Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

OPTIE 1: Zonder ervaring.  

OPTIE 2: met 1 jaar relevante professionele ervaring:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein IT, waarvan minstens:


1 jaar in subdomein application development, waarin je in de rol van Integration Architect ten minste 3 van de volgende taken hebt verricht:

 • uitwerking van een technische analyse en architecturaal schema
 • ontwikkeling van toepassingen op basis van vooropgestelde architectuur
 • verbetering van IT-infrastructuren in samenwerking met andere IT-professionals 
 • ondersteuning van minder ervaren ontwikkelaars in de implementatie van oplossingen
 • werken met Microsoft BizTalk Server, integratie services of andere .NET-technologie

OF

1 jaar in subdomein application development, waarin je in de rol van Solution Architect ten minste 3 van de volgende taken hebt verricht:

 • uitwerking van een technische analyse en architecturaal schema
 • ontwikkeling van een Web-Based applicatie in Angular (of een gelijkaardig framework) en C#.NET  
 • functionele analyse van ICT-projecten
 • ondersteuning van minder ervaren ontwikkelaars in de implementatie van oplossingen
 • werken met Integration services of andere .NET-technologie


OPTIE 3: met 2 jaar relevante professionele ervaring:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein IT, waarvan minstens:


2 jaar in subdomein application development, waarin je in de rol van Integration Architect ten minste 3 van de volgende taken hebt verricht:

 • uitwerking van een technische analyse en architecturaal schema
 • ontwikkeling van toepassingen op basis van vooropgestelde architectuur
 • verbetering van IT-infrastructuren in samenwerking met andere IT-professionals 
 • ondersteuning van minder ervaren ontwikkelaars in de implementatie van oplossingen
 • werken met Microsoft BizTalk Server, integratie services of andere .NET-technologie

OF

2 jaar in subdomein application development, waarin je in de rol van Solution Architect ten minste 3 van de volgende taken hebt verricht:

 • uitwerking van een technische analyse en architecturaal schema
 • ontwikkeling van een Web-Based applicatie in Angular (of een gelijkaardig framework) en C#.NET  
 • functionele analyse van ICT-projecten
 • ondersteuning van minder ervaren ontwikkelaars in de implementatie van oplossingen
 • werken met Integration services of andere .NET-technologie


OPTIE 4: met 3 jaar relevante professionele ervaring:

Een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein IT, waarvan minstens:


3 jaar in subdomein application development, waarin je in de rol van Integration Architect ten minste 3 van de volgende taken hebt verricht:

 • uitwerking van een technische analyse en architecturaal schema
 • ontwikkeling van toepassingen op basis van vooropgestelde architectuur
 • verbetering van IT-infrastructuren in samenwerking met andere IT-professionals 
 • ondersteuning van minder ervaren ontwikkelaars in de implementatie van oplossingen
 • werken met Microsoft BizTalk Server, integratie services of andere .NET-technologie

OF

3 jaar in subdomein application development, waarin je in de rol van Solution Architect ten minste 3 van de volgende taken hebt verricht:

 • uitwerking van een technische analyse en architecturaal schema
 • ontwikkeling van een Web-Based applicatie in Angular (of een gelijkaardig framework) en C#.NET  
 • functionele analyse van ICT-projecten
 • ondersteuning van minder ervaren ontwikkelaars in de implementatie van oplossingen
 • werken met Integration services of andere .NET-technologie


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 48770,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid
 • mogelijkheid om relevante beroepservaring uit de privésector te valoriseren
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen (via priksysteem)
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 verlofdagen + 12 compensatiedagen (via niet priksysteem)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een veiligheidsmachtiging of bereid te zijn een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en dit met verplicht positief resultaat, zo niet betekent dit een grond van uitsluiting van de dienst.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. . 

Stap 2: screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22220?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u25mins) 

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

De competentie beslissen en je abstracte redeneervaardigheden worden aan de hand van een situationele beoordelingstest en een test abstract redeneervermogen geëvalueerd. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 10/08/2022 en 22/08/2022 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 1u30 + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 05/09/2022 en 30/09/2022 te Brussel (onder voorbehoud) indien de PC proef (stap 3) WEL georganiseerd wordt. 
Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 16/08/2022 en 16/09/2022 te Brussel (onder voorbehoud) indien de PC proef (stap 3) NIET georganiseerd wordt.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening: Stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 29/07/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

Extra info

Contactpersoon selectieprocedure
Dienst Planning en Selectie - FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: Jobs.NL@ibz.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo