Veiligheidsmedewerker - Chauffeur (m/v/x) voor de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG22318

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Statutair

Functieniveau

D

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer. 

Binnen Bureau Transfer sta jij als veiligheidsmedewerker-chauffeur hoofdzakelijk in voor het vervoer, de veiligheid en de bewaking van bewoners van de gesloten centra. Jij streeft naar een veilige omgeving zowel onderweg als binnen de muren van de centra.

Als veiligheidsmedewerker-chauffeur breng jij bewoners en personeelsleden veilig en stipt naar hun bestemming. Jij baant je een weg in het drukke verkeer en kent de best aangepaste weg van en naar de gesloten centra, ziekenhuizen, consulaten, ambassades, grenzen, gevangenissen of luchthavens. Zo doorkruis je het hele land. Jouw vlotte rijstijl is dan ook jouw handelsmerk. Ook bagage, post, dossiers, etc. pik je op en lever je netjes af op de juiste bestemming.

Als je niet achter het stuur zit, versterk jij de bewaking en veiligheid in het gesloten centrum. Jij doet onder meer aan dynamisch toezicht, past de veiligheidsprocedures toe en begeleidt de bewoners tijdens het dagelijks leven binnen onze gesloten centra.

Je komt in contact met verschillende culturen en speelt in op de specifieke noden van onze bewoners. Je bent alert en merkt spanningen meteen op. Je hebt oog voor de psychische kwetsbaarheid en garandeert de veiligheid voor, tijdens en na het transport.

Zo kan je geconfronteerd worden met crisissituaties. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koel. Je garandeert de veiligheid van de bewoners, personeelsleden en derden door te handelen in overeenstemming met de veiligheidsprocedures. Bij eventuele problemen breng je jouw verantwoordelijke op de hoogte zodat soortgelijke situaties voorkomen kunnen worden.

Jij zorgt dat onze voertuigen altijd goed onderhouden worden. Zo krijgen de wagens op tijd en stond een onderhoud-, was- of tankbeurt. Daarnaast heb jij ook administratief alles op een rijtje en noteer je nauwgezet de gepresteerde ritten en reistijden.

Je komt terecht in een ploeg die goed op elkaar ingespeeld is. Je werkt in een semi-continu systeem waar je zowel vroege als late shiften presteert, ook in weekends en op feestdagen. Je bent echter flexibel wat betreft wijzigingen die zich kunnen voordoen in de planning. Voor de prestaties verricht op weekends en feestdagen word je extra vergoed. 

Meer info over de jobinhoud?
Bram Vriens – Adjunct van de dienstverantwoordelijke
Contactpersoon Bureau Transfer, Dienst Vreemdelingenzaken
Tel.: 02/793.85.22
E-mail: bram.vriens@ibz.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Iris Bruggeman- Selectiedeskundige
Stafdienst P&O – FOD Binnenlandse Zaken
e-mail: Jobs.NL@ibz.be 

Werkgever

Er zijn momenteel 3 vacante plaatsen met standplaats Steenokkerzeel bij Bureau Transfer, van Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken. 

Er wordt ook een wervingsreserve aangemaakt voor toekomstige vacatures met standplaats Brussel.


DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vormen één front in de strijd voor een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Op korte termijn zijn wij samen op zoek naar meer dan zevenhonderd nieuwe collega's. Dus ben jij op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed. Ontdek meer op www.werkenbijasielenmigratie.be.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.
DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Bureau Transfer, kortweg ‘Bureau T', bestaat uit een 150-tal veiligheidsmedewerker-chauffeurs en een 10-tal coördinatoren. Bureau T staat in voor het organiseren van de verschillende vervoersopdrachten die verbonden zijn aan de werking van de gesloten centra. Zo staat Bureau Transfer onder meer in voor het vervoer van de vreemdelingen van en naar de gesloten centra (onder meer vervoer van en naar ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, ander gesloten centrum).

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je in deze video's:

Dienst Vreemdelingenzaken

Gesloten centra

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale innovatie en Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).
 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je zoekt en verwerkt grote hoeveelheden gegevens en geeft deze correct weer binnen de beschikbare termijn.
 • Je structureert je werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties
 

 • Je hebt goede technische kennis van de wagen.
 • Je beschikt over een grondige kennis van het verkeersreglement.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Indien de competenties ‘ goede technische kennis van de wagen' en ‘grondige kennis van het verkeersreglement' niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden.


Niet vereist, wel een troef
 

 • Je beschikt over een goede rijervaring.
 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en vreemde culturen.
 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook en internet).
 • Je beschikt over kennis van veiligheidsnormen en medische hulpverlening.


 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Er is geen diploma vereist.

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.

Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Heb je wel een diploma behaald? Voeg dit dan toe aan je online-cv in ‘Mijn Dossier' op het moment van inschrijving

2. Er is geen ervaring vereist.

In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar . Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau D (veiligheidsmedewerker). Je dient tot het niveau D te behoren.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau D op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau D (veiligheidsmedewerker). Je moet dus: 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als veiligheidsmedewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT2.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 27453,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Bovenop het basisloon, worden onderstaande premies toegekend:

 • Risicopremie: jaarlijkse toelage van 991.58 EUR, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
 • Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van 24.79 EUR.
 • Toelagen voor onregelmatige prestaties:
  • Zaterdagen en nachturen: wedde aan 150%
  • Zondagen en feestdagen: wedde aan 200%
 • Forfaitaire vergoeding (lange ritten): maandelijkse nettovergoeding van 87 EUR.
   

Voordelen 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid om in 36-uren week te werken
 • 26 dagen jaarlijks verlof

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Bosa, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn 
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.

Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Er volgt ook een veiligheidsonderzoek in het kader van de aanvraag voor een toelatingsbadge tot de luchthaven van Zaventem. Dienst Vreemdelingenzaken vraagt deze badge aan op het moment dat de aanwervingsprocedure wordt opgestart. Je dient de toelatingsbadge effectief verworven te hebben om in dienst te kunnen treden.

Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. 
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong. 
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie. 
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier ' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van het Nederlandstalig inschrijvingsbewijs/ benoemingsbesluit 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je jouw studies in het Nederlands hebt afgelegd. Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen. De screening gebeurt op basis van de documenten die je op de uiterste inschrijvingsdatum hebt opgeladen in ‘Mijn Dossier' (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden').
 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 3u30) 

Via twee geïnformatiseerde testen worden volgende competenties gemeten: 

 • technische kennis van de wagen en kennis van het verkeersreglement.
 • informatie behandelen en werk structureren.
   

De eerste test is een meerkeuzevragenlijst die je technische kennis over de wagen en je kennis van het verkeersreglement meet.

De tweede test meet je competenties in verband met het omgaan met informatie en taken. In een eerste deel moet je antwoorden op een reeks vragen die betrekking hebben op enkele gegeven teksten. In het tweede deel van de tekst moet je een planning opmaken voor het ronddelen van poststukken rekening houdend met de gegeven informatie.

Je bent geslaagd voor deze PC proef als je ten minste 10/20 behaalt voor de meerkeuzevragenlijst. Er is geen minimum te behalen score voor de tweede test.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 geslaagden (op basis van de totaalscore voor beide testen samen) toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden op 05/09/2022 (onder voorbehoud). Er is maar 1 dag om de proef af te leggen.  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Je wacht beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Het interview zal normaal gezien doorgaan in het hoofdgebouw van Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel (Pachecolaan 44).

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 19/09/2022 en 30/09/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening ( Stap 3 - interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte (motivatie) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 40 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 16/08/2022.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen deelnemingsvoorwaarden op basis van de documenten die op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zitten.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Stafdienst P&O
t.a.v. Iris Bruggeman
Planning en Selectie (ANG22318)
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
E-mail: Jobs.NL@ibz.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo