Ergotherapeut (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG22397

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Wil jij je inzetten om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren? Ben je contactvaardig en een creatief denker? Dan ben jij de ergotherapeut die wij zoeken!

Als ergotherapeut in de gevangenis maak je samen met jouw collega's deel uit van een multidisciplinair zorgteam. Dit zorgteam staat in voor de behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische problematiek (beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden) die verblijven op de psychiatrische afdeling van een gevangenis of een afdeling/inrichting voor sociaal verweer.

Binnen deze context voer je onderstaande taken uit:

 • Je organiseert ergotherapeutische interventies die bijdragen tot het stabiliseren en/of bevorderen van het fysisch en psychisch welzijn van de patiënt (met name geïnterneerden of gedetineerden die op de psychiatrische afdeling van de gevangenis verblijven).
 • Je observeert de patiënt om bij te dragen tot het stellen van een correcte diagnose in samenwerking met de psychomedische zorgequipe.
 • Je werkt in samenwerking met de psychomedische zorgequipe een individueel behandelplan uit.
 • Je biedt een cliëntgerichte dienstverlening aan en bouwt een goede relatie op met de andere actoren in de gevangenis.
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve gezondheidszorg en ergotherapie. Je informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Andere zorgverleners en collega's kunnen bij jou terecht voor steun en begeleiding omtrent de bejegening van patiënten.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
 • Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.Als ergotherapeut bij het BKOC (Beveiligd Klinisch Observatiecentrum) werk je eveneens samen in een multidisciplinair team (psychiater, arts, directeur, psycholoog, maatschappelijk assistent, psychiatrisch verpleegkundige en opvoeder) om een globaal beeld te krijgen van de fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen van de gedetineerde, en deze in kaart te brengen en te rapporteren aan het college van deskundigen aangesteld door de rechtbank.

In deze context voer je volgende taken uit: 

 • Je observeert en evalueert de fysieke en/of psychische toestand van de inobservatie gestelde gedetineerde.
 • Je werkt een ergotherapeutisch aanbod (zowel in groep als individueel) uit om de capaciteitenbalans op te stellen en de graad van autonomie van de persoon te evalueren.
 • Je maakt een verslag op van de uitgevoerde onderzoeken en resultaten, gericht aan het college van deskundigen.
 • Je houdt observaties of resultaten van allerlei testen bij en registreert ze in het observatiedossier.
 • Je komt tussen in crisissituaties.
 • Je volgt de laatste ontwikkelingen in je werkveld en past deze toe. 
   

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website


Meer info over de jobinhoud?
Hanne Beeuwsaert - Attaché Psycholoog 
Contactpersoon FOD Justitie
E-mail: hanne.beeuwsaert@just.fgov.be

Werkgever

We zijn momenteel op zoek naar 12 Nederlandstalige ergotherapeuten voor het Beveiligd Klinisch Observatiecentrum (BKOC) (1) of één van onderstaande gevangenissen: 

 • Antwerpen (3)
 • Gent (3)
 • Turnhout (3)
 • Haren (2)

Daarnaast leggen we een wervingsreserve aan voor ergotherapeuten binnen de verschillende gevangenissen van de FOD Justitie.


De impact van een leven in de gevangenis is niet te onderschatten. Daarom ondersteunen verschillende diensten van de FOD Justitie gedetineerden bij elke stap van hun straf. Of ze nu net de vrije maatschappij verlaten of er terug in moeten integreren. Wij maken hen klaar om, als het moment daar is, het beste te halen uit hun nieuwe kans. We willen daarbij niet alleen een verschil maken voor de maatschappij, maar ook voor elkaar. In een unieke werkomgeving waar we veel kennis, maar ook veel steun kunnen vinden bij onze collega's.

Ook de zorgequipes dragen hiertoe bij. Zij staan in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische kwetsbaarheid. Deze geïnterneerden en gedetineerden met een psychiatrische problematiek verblijven in een psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een instelling voor Sociaal Verweer.

De zorgteams maken deel uit Dienst gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Een zorgteam staat onder leiding van een psychiater en gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent en ergotherapeut.


Het BKOC (Beveiligd Klinisch Observatiecentrum) situeert zich momenteel nog binnen de Brusselse gevangenis (Ducpétiauxlaan 106, 1060 Sint-Gillis) en wordt aangestuurd door de Directie Medische en Psychosociale Diensten. Eind 2022 opent de nieuwe gevangenis van Haren. Hou er zeker rekening mee dat je op termijn de overstap maakt naar Haren

In het BKOC verblijven gedetineerden die in observatie gesteld werden door de rechtbank. Het zorgteam organiseert hier een aanbod om de mogelijkheden en beperkingen van de gedetineerden in kaart te brengen en te rapporteren aan het college van deskundigen.


De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie. 

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. 

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij. 

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen. 
 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.


Technische competenties
 

 • Je hebt een goede kennis van ergotherapeutische methodologieën.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! Je motivatie en de technische competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen harder door in de eindscore (x2).

Indien de technische competentie "Je hebt een goede kennis van ergotherapeutische methodologieën" niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 


Niet vereist, wel een troef
 

 • Gegeven de multiculturele context, is de kennis van andere talen een voordeel. 
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het paramedisch hoger onderwijs van het korte type (b.v. gegradueerde, professioneel bachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar in ergotherapie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?  

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van ergotherapeut een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient te voldoen aan: tot het niveau B behoren.


Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau B. Je moet dus: 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten de diplomavoorwaarden invullen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Ergotherapeut (penitentiair technisch deskundige) (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BS1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 34.207,47 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.


Premies

 • Specificiteitstoelage: 669,31 EUR (bruto per jaar)
 • Onaangenaamheidstoelage: 25,00 EUR (netto per maand)


Voordelen 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot een 36-uren week
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
 • recht op eindejaarspremie en vakantiegeld
 • 26 dagen verlof per jaar, 3 extra reglementaire feestdagen en 2 brugdagen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt.
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende
overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong.
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen


 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. Opgelet! Aangezien deze functie een gereglementeerd beroep is, moet je als ambtenaar eveneens beschikken over het vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC (50 minuten) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie analyseren en problemen oplossen. 

Je dient voor deze test geen minimum score te behalen, maar je score hierop is wel van belang voor je algemene eindrangschikking. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 60 kandidaten met de best behaalde score die deelnamen aan deze test, toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 21 oktober en 28 oktober 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 


Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 60 minuten + 30 minuten voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competentie (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Voor het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.
 
Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 120 behaalt op het totaal van het interview (stap 3) met pc-gestuurde proef (stap 2), EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder pc-gestuurde proef). De pc-gestuurde proef staat op 20 punten (voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist).


Deze proef zal plaatsvinden vanaf de tweede t.e.m. de derde week van november 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je in het totaal slaagt voor de 2 proeven functiespecifieke screening - interview (stap 3) en functiepecifieke screening - PC (stap 2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogst aantal punten voor de technische competentie "Je hebt een goede kennis van ergotherapeutische methodologieën" voorrang. Als er dan nog personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 60 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 7 oktober 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Elke Van Gyseghem - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 0470/90 31 74
E-mail: elke.vangyseghem@just.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana