Deskundige gebouwenbeheer (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

ANG22502

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Deskundige gebouwenbeheer ben je een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en geef je mee vorm aan allerhande (ver)bouw- en inrichtingsprojecten binnen onze organisatie.

Dagelijks zetten de medewerkers van onze cel ‘Beheer van gebouwen en infrastructuur’ bij de dienst Logistiek zich in om te zorgen voor goed onderhouden en veilige gebouwen, meubilair, installaties,….

Om dit team te versterken doen we graag een beroep op JOU!

Als Deskundige gebouwenbeheer sta je in voor volgende taken:

 • Gebouwenbeheer:

Je zorgt - in nauwe samenwerking met de Facility manager - voor een correcte planning, uitvoering en opvolging van werken/herstellingen die nodig zijn aan één of meerdere gebouwen waarin het FAVV gehuisvest is.
Je zoekt hierbij naar oplossingen binnen de technische en budgettaire mogelijkheden.
Daarnaast ben je ook betrokken bij andere taken die verband houden met gebouwenbeheer zoals het regelen van verhuizing en toegangscontrole.

 • Aansturen van een technisch team (+/- 3 medewerkers):

Je maakt de werkplanning van jouw team op en volgt het geleverde werk. Als teamcoach ondersteun en motiveer je jouw medewerkers in de dagelijkse werkzaamheden en in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.

 • Communicatie:

Je bent het aanspreekpunt voor alle interne en externe vragen met betrekking tot de FAVV-gebouwen. Het beantwoorden van deze vragen verloopt zowel mondeling als schriftelijk.


Je bent zeer regelmatig op de baan dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn uitermate relevant en belangrijk voor deze functie. 

Lees hier de getuigenissen van jouw toekomstige collega’s over hun werkervaring binnen het FAVV.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als Deskundige gebouwenbeheer bij de dienst Logistiek – cel Beheer van gebouwen en infrastructuur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

De dienst Logistiek maakt deel uit van het Directoraat-generaal Algemene Diensten en ondersteunt de kernprocessen van het FAVV door een brede waaier aan diensten aan te bieden aan alle departementen en directies. Deze logistieke diensten worden gecoördineerd binnen 3 cellen die nauw met elkaar samenwerken

 • De cel Beheer van gebouwen en infrastructuur beheert de installatie en het onderhoud van machines, meubilair en andere goederen, alsook de planning van het onderhoud van de gebouwen en de installaties (Food Safety Center, de Lokale controle-eenheden, de Grenscontroleposten en de laboratoria van het FAVV). Deze cel ziet er ook op toe dat de gebouwen van het FAVV en de daar uitgevoerde activiteiten voldoen aan de milieunormen die gelden in de 3 gewesten van het land.
 • De cel Aankoop is verantwoordelijk voor efficiënte aankopen van diensten en goederen (in naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten).
 • De cel Service management is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van het wagenpark en een vervoerdienst (ophalen en verdelen van de monsters bij de Lokale controle-eenheden en de laboratoria van het FAVV alsook het vervoer van personen, materiaal en documenten).

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria. 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan onze presentatiefiche het FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.

 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit

 • Medewerkers Motiveren: Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers, je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van het opmaken van planningen omtrent het inrichten en verbouwen van lokalen.

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie 'In team werken', 'Servicegericht handelen' of je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie 'Medewerkers motiveren' weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is een actieve kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je bent in het bezit van één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in één van de volgende studierichtingen Bouwkunde, Elektriciteit, Elektronica, Elektromechanica:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van technisch ingenieur

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B – houder van een bachelordiploma) met de bijhorende weddeschaal.

 

Loon

Minimum aanvangswedde: 33.606,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (bedrag reeds aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen.
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties).  
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding.
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd).
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • De mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen (0,42014 €/km) en omniumverzekering.
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden.
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…).
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Fed+.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

 

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

 

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30min)

Afhankelijk van het aantal kandidaten na de screening van de deelnemingsvoorwaarden, zal deze pc-proef ofwel op een aparte dag vooraf aan het interview georganiseerd worden ofwel op dezelfde dag gelijktijdig met het interview (zie specifieke screening: stap 3).

Indien stap 2 plaats vindt, zal deze in fysieke aanwezigheid, in de gebouwen van Selor (Simon Bolivarlaan 30, bus 1 - 1000 Brussel) doorgaan.

Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen

Deze proef zal plaatsvinden in de periode tussen 2 en 9 februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Er is geen minimum vereist voor het slagen van deze proef. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

In geval de pc-proef apart georganiseerd wordt, zullen jouw punten van de pc-proef worden samengeteld met de punten van het interview (zie specifieke screening: stap 3).

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview met schriftelijke proef (+/- 1u interview + 1u schriftelijke proef)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De schriftelijke proef wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen voor deze stap (het interview met schriftelijke proef) dien je een minimale score van 50 op 100 punten te behalen.

Om voor de volledige selectieprocedure te slagen, moet je voor beide testen samen (de pc-proef en het interview met schriftelijke proef) een minimale score van 55 op 110 punten behalen én geslaagd zijn voor het interview (min. 50/100).

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef samen met de PC-proef plaatsvinden tussen 1 en 15 februari 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 23 februari en 10 maart 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (pc-proef + interview met schriftelijke proef). Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 19 januari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Marie LECOMTE - Directeur Logistiek (ad interim)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
Tel.: 02/211.89.09
E-mail: marie.lecomte@favv-afsca.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Sarah ROSSIGNOL – Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
Tel.: 02/211.80.19
E-mail: sarah.rossignol@favv-afsca.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa