HR Officer Selectie en Rekrutering (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

ANG22527

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als HR Officer kom je terecht in het dynamisch team van de dienst Start & Move waar samenwerken en communicatie centraal staan. Je werkt autonoom en bent verantwoordelijk voor je eigen planning waarbij je steeds kan rekenen op hulp en advies van je collega’s. 

Na een degelijke opleiding, sta je samen jouw collega’s in voor het volledige rekrutering- en selectieproces van statutaire en contractuele ambtenaren voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), zowel via interne als externe weg. 

Het FAVV heeft ook oog voor de loopbaan van de interne medewerkers. Je zal in dit kader ook selecties beheren voor bevorderingen, promoties en interne mobiliteit.

Jouw takenpakket zal voornamelijk bestaan uit:

 • Het samen met de klant opstellen van het competentieprofiel met het oog op het aantrekken van geschikte kandidaten;
 • Het opmaken van correcte en aantrekkelijke functiebeschrijvingen en dit in samenspraak met de klant;
 • Het beheren van jouw selectiedossiers van A tot Z rekening houdend met de methodologie, regelgeving en deadlines;
 • Het kwalitatief beheren, opvolgen en afwerken van jouw selectie- en personeelsdossiers;
 • Het op termijn meewerken aan andere HR-processen in functie van jouw interesses (employer branding, HR Business Partner, onthaal van nieuwe medewerkers, HR-projecten,...).

Door deze taken nauwgezet op te volgen, zorg je er mee voor dat het personeelsplan van de organisatie wordt uitgevoerd rekening houdend met de prioriteiten en het reglementaire kader. 

De focus bij deze functie ligt, naast selectie en rekrutering, zeker ook op het administratieve luik.

Lees hier de getuigenis van één van je toekomstige collega's Lien WAMBACQ, HR Selectieverantwoordelijke bij de dienst Start & Move.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Start & Move van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

De dienst Start & Move maakt deel uit van de dienst P&O (Personeel en Organisatie) en behoort tot het directoraat-generaal Algemene Diensten.  

Het directoraat-generaal Algemene diensten heeft als hoofdtaak aan de diensten van de Gedelegeerd bestuurder en de operationele besturen de beschikbare menselijke, logistieke, financiële, ICT en juridische middelen op een zo efficiënt mogelijke manier ter beschikking te stellen en de nodige ondersteuning te bieden bij het uitwerken en onderhouden van een moderne bedrijfsorganisatie. 

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria. 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker onze presentatiefiche het FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden.
 

 

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van methoden en technieken voor selectie en rekrutering van personeel.
 • Je weet hoe de arbeidsmarkt vandaag de dag in mekaar zit en kent tools om nieuwe talenten aan te trekken.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties 'In Team Werken', 'Mondelinge communicatievaardigheden' of jouw motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkomgeving is volledig tweetalig. Jouw kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Je bent bereid om de nodige opleidingen te volgen, meer bepaald het A tot Z certificeringstraject bij Selor.
 • Je hebt noties van het competentiemodel van de federale overheid. Meer informatie vind je via deze link.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Optie 1 (specifiek masterdiploma psychologie/HR – werkervaring niet vereist):

  Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in een richting psychologie of sociaal werk.

 • Optie 2 (algemeen masterdiploma – minimaal 1 jaar relevante werkervaring vereist):

  • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
  • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
  • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van psycholoog een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van attaché kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1 (specifiek masterdiploma psychologie/HR - geen werkervaring vereist)

Er is geen werkervaring vereist. 

Optie 2 (algemene masterdiploma – minimaal 1 jaar relevante werkervaring vereist)

Optie 2 vereist een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar binnen het domein van selectie en rekrutering in minimum 2 van de volgende taken:

 • Afnemen van selectie-interviews
 • Analyseren en opstellen van een functieprofiel (o.a. jobomschrijving, competentieprofiel, vereiste diploma’s, nuttige ervaring, …)
 • Klanten adviseren in het kader van selectie- & rekruteringsprocedures
 • Opstellen en/of bepalen van selectietesten

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 42.900,12 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een inhoudelijk interessante job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen. We bieden jou daarnaast ook volgende voordelen:

 • Een bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR.
 • Op wandelafstand van het station Brussel-Noord (1 kilometer) of Brussel-Centraal (1,1 kilometer).
 • Een goede balans tussen werk- en privéleven: glijdende werkuren met mogelijkheid tot telewerk.
 • Een vergoeding voor telewerk van minimum 20 EUR netto per maand.
 • Beschikken over een laptop.
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd).
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • De mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden.
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks- of samenwoningsgeschenk,…).
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Fed+.
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakantie.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. 

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt (uitgezonderd in geval van optie 1). De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30min)

Afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap zal deze pc-proef ofwel vooraf aan het interview georganiseerd worden (= aparte dag) ofwel gelijktijdig (= zelfde dag) met het interview (specifieke screening: stap 4).

Indien deze proef plaats vindt zal deze in fysieke aanwezigheid, in de gebouwen van Selor (Simon Bolivarlaan 30, bus 1 - 1000 Brussel

Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden tussen 6 en 13 januari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Er is geen minimum vereist voor het slagen voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 1 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding casus)

Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, kunnen stap 3 (de pc-proef) en stap 4 (het interview met casus) op dezelfde dag worden georganiseerd. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om deze schriftelijk voor te bereiden. De casus wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen voor deze stap (het interview met casus) dien je een minimale score van 50 op 100 punten te behalen.

Om voor de volledige selectieprocedure te slagen, moet je voor beide testen (de pc-proef en het interview met casus) een minimale score van 55 op 110 punten behalen én geslaagd zijn voor het interview (min. 50/100).

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef samen met de PC-test plaatsvinden tussen 6 en 20 januari 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 25 januari en 10 februari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (dossiertest + interview met casus). Dit betekent dat je een totaalscore van minimaal 55 op 110 punten voor de pc-proef en het interview behaalt én een minimale score van 50 op 100 punten voor het interview met casus. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 22 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Jan WAELBERS - Adviseur P&O 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
Tel.: 02/211.88.44
E-mail: jan.waelbers@favv-afsca.be

Meer info over de selectieprocedure?
Sarah ROSSIGNOL– Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Tel.: 02/211.80.19
E-mail: sarah.rossignol@favv-afsca.be   

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa
 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar