Functioneel Analist A2 (ANG23020) (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23020

Taal

Nederlands

Diploma

 • Ander
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Lukt het jou om een logische en coherente structuur te creëren waar anderen een wirwar van zeer uiteenlopende informatie zien? Kan je je aanpak ook toelichten om je collega’s verder te helpen hun behoeften te structureren en beter te verwoorden? Wil je deze methoden waarmee je dit kunt bereiken delen en jouw ideeën om deze te verbeteren uitwisselen met de verschillende stakeholders? Wil je efficiënte processen ontwikkelen om al deze informatie beter te beheren met de steun van  ontwikkelaars en testers met wie je gaat samenwerken binnen een agile methodologie?

Dan ben jij dé analist die we zoeken binnen de FOD Financiën! 

 • Je voert behoefteanalyses uit bij de klant om een helder beeld te krijgen van wat de klant wil en je toetst dit af met de technische haalbaarheid. Je pleegt veelvuldig overleg om op een vlotte, grondige en volledige wijze de requirements voor onze business te verkrijgen.
 • Je werkt mee aan de analyse van bestaande of nieuwe projecten.
 • Je zorgt ervoor dat de klant een realistisch beeld krijgt van wat er kan verwacht worden zodat de behoeften en het project gealigneerd worden met de bestaande ICT structuur en oplossingen.
 • Je denkt proactief en assertief mee met de business over de impact van hun requirements en stelt alternatieven voor waar nodig.
 • Je tekent uitvoerige analyses uit en zorgt ervoor dat deze door alle betrokken partijen worden gedragen en goedgekeurd.
 • Je overlegt met de ontwikkelaars en testers en begeleidt hen waar nodig zodat zij toepassingen kunnen creëren of aanpassen naar de wensen van de klant.
 • Je geeft ondersteuning aan je collega’s.

Door jouw analysewerk draag je bij tot een betere afstemming van de applicaties aan de reële noden van de klant en dit op de meest efficiënte manier.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

Heb je vragen over de selectieprocedure?

Call Center Dienst Wervingen

Contactpersoon Werkenvoor.be

Tel.: 02 572 57 71

E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Werkgever

FOD Financiën is op zoek naar minstens 33 functionele analisten (NL of FR) voor verschillende administraties.

Je kan in één van de volgende algemene administraties of stafdiensten worden tewerkgesteld:

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedrevencorrectinteger en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit…;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van je expertise.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van UML en ERD.
 • Je hebt een gebruikerskennis van Scrum-methodologie. 
 • Je hebt een basiskennis van SQL.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Je komt in een meertalige werkomgeving terecht. Een kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • Je hebt een basiskennis van één van volgende elementen: 
  • testmethodes;
  • Business Process Modelling Notation (BPMN);
  • Java;
  • Confluence/Jira.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL heb je één van onderstaande diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 1 jaar:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

OFWEL heb je één van onderstaande diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (minimum 2 jaar).

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (minimum 2 jaar).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

1. Houder van een diploma behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica:

Een relevante werkervaring in het domein ICT van minstens 1 jaar, verdeeld over ten minste twee van onderstaande taken: 

 • Omzetten van business requirements naar functionele requirements;
 • Opstellen van user stories en use cases om de nodige input te geven aan het ontwikkelteam;
 • Opstellen van testscenario’s.

 

2. Houder van een diploma in een ander domein: 

Een relevante werkervaring in het domein ICT van minstens 2 jaar, verdeeld over ten minste twee van onderstaande taken: 

 • Omzetten van business requirements naar functionele requirements;
 • Opstellen van user stories en use cases om de nodige input te geven aan het ontwikkelteam;
 • Opstellen van testscenario’s.

 

3. Vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar en je neemt deel op basis van mobiliteit of Nederlandstalig beroepsmilitair (Opgelet! Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen): 

Een relevante werkervaring in het domein ICT van minstens 2 jaar, verdeeld over ten minste twee van onderstaande taken:   

 • Omzetten van business requirements naar functionele requirements;
 • Opstellen van user stories en use cases om de nodige input te geven aan het ontwikkelteam;
 • Opstellen van testscenario’s.

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

 

 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via jobfin kan je een inschatting maken van jouw netto maandelijkse wedde voor een functie op niveau A2 (statutair)

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk hier wat je zou verdienen!

 

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling 
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie 
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
   • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
   • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
   • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

 

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschiktDe screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie (AFG23011)?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u30)

Test 1: via een meerkeuzevragenlijst worden volgende technische competenties gemeten (+/- 75min): 

 • Je hebt een goede kennis van UML en ERD.
 • Je hebt een gebruikerskennis van Scrum-methodologie.
 • Je hebt een basiskennis van SQL.

Test 2: via een situationele beoordelingstest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten (+/- 75min): 

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van je expertise.

Bij een situationele beoordelingstest krijg je een aantal situaties te zien, deze worden voorgesteld aan de hand van video’s ofwel een tekst. Bij elke situatie krijg je een aantal reacties waarover je moet oordelen. Je moet telkens aangeven hoe geschikt die reactie is met betrekking tot de situatie. Hoe beter je inschat of een reactie al dan niet geschikt is, hoe meer punten het jou oplevert voor deze test. De reacties die je ziet staan los van elkaar. Je moet elke reactie onafhankelijk van de vorige interpreteren.

Deze proeven zullen wellicht plaatsvinden op 30 juni 2023 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Om te slagen voor 'Stap 3: Specifieke screening - PC-proeven' moet je minstens 50 punten op 100 behalen op test 1 en minstens 50 punten op 100 op test 2.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 75 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 45 minuten) op afstand (via videocall)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via videocall) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Selor-account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden vanaf de tweede helft van juli 2023 (deze timing is onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

e kan solliciteren tot en met 12 juni 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Heb je vragen over de jobinhoud? 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Wim Cnudde - Attaché 
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 576 25 61
E-mail: wim.cnudde@minfin.fed.be

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Sonia Debois - Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 576 30 55
E-mail: soina.debois@minfin.fed.be

Sarah Vanobberghen - Ataché
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 46 96
E-mail: sarah.vanobberghen@minfin.fed.be

De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie

Dirk Deroey - Adviseur ABA - centrale administratie
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 579 45 72
E-mail: dirk.deroey@minfin.fed.be

De Algemene Administratie van de Inning en Invordering

Estel Appelmans - Adviseur ABA 
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 579 20 09
E-mail: estel.appelmans@minfin.fed.be

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Patrick Possemiers - Applicatiebeheer en Business Analyse 
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 578 22 43
E-mail: patrick.possemiers@minfin.fed.be

De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie

Koen Lamoen -  Attaché Functionele analyse ICT
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 16 98
E-mail: koen.lamoen@minfin.fed.be

Wim Delen - Service Manager
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 53 28
E-mail: wim.delen@minfin.fed.be

Heb je vragen over de selectieprocedure? 

Call Center dienst Wervingen
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart