Financieel deskundige (m/v/x)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Selectiecode

ANG23028

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door cijfers en wil je jouw competenties in dienst stellen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Afhankelijk van bij welke dienst je zal werken, voer je volgend takenpakket uit:

Directie Gebouwen en Logistiek ( P&O5 ) - Stafdirectie Personeel en Organisatie (P&O)

 • Binnen het team, budgettaire vastleggingen maken voor dossiers van de Directie Gebouwen en Logistiek P&O5 : provisionele vastleggingen, opstellen van bestelbons voor het hoofdbestuur en de posten.
 • Facturen in betaling brengen
 • Dossiers in software (Fedcom en interne software) behandelen.
 • Coördinatie van dossiers met de beherende diensten van het Directie P&O5 en de Stafdirectie Budget en Beheerscontrole.
 • Budgetopvolging en uitgavenstaat verwezenlijken.


Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

 • Je controleert de dossiers die het gebruik van subsidies van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoorden. 
 • Je controleert of de begunstigde de subsidie heeft gebruikt in overeenstemming met de wet- en regelgeving, de doelstellingen en de limieten die in de toekenningsbesluiten zijn vastgesteld.  Het wettelijk kader bestaat met name uit de artikelen 121 tot 124 van de wet van 22/05/03 betreffende de organisatie van de begroting en de boekhouding van de Federale Staat en de wet van 19/03/13 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking, organieke koninklijke besluiten en toekenningsbesluiten.

 • Je bent autonoom verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële controles. Je werkt aan meerjarenprogramma's, waarvoor je jaarlijks controles en meer stipte en tijdsgebonden interventies uitvoert. Je controleert interventies uitgevoerd door verschillende actoren die werken volgens de specifieke wettelijke kaders.
 • Je ontwikkelt je werkprogramma op basis van een risicoanalyse en je bepaalt op basis van jouw analyse welke controles moeten worden uitgevoerd. Je kijkt de verschillende verantwoordingsstukken na om te controleren of ze geldig en adequaat zijn volgens de relevante wettelijke kaders.
 • Je hebt regelmatig contact met NGO's en andere instellingen die subsidies voor ontwikkelingssamenwerking ontvangen. Je hebt ook contact met collega’s van de diensten die de subsidies beheren bij DGD en bij de stafdirectie Begroting en Beheerscontrole (B&B).  Je beheert hiervoor ook veel informatie en een groot aantal documenten.
 • Controles worden op afstand uitgevoerd op basis van gedigitaliseerde verantwoordingsstukken. Zendingen voor controle naar de Belgische hoofdzetel van de begunstigden van subsidies kunnen plaatsvinden indien nodig, zendingen voor inspectie in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking komen minder vaak voor maar kunnen deel uitmaken van je takenpakket in het kader van audits op terrein.
 • Je professionele vaardigheden, je vaardigheden in algemene boekhouding en analytische boekhouding, je kennis van de wet- en regelgeving, je zin voor dialoog, en ook je professionaliteit en integriteit stellen je in staat een goed onderzoek uit te voeren van de verantwoordingsstukken en een professionele dialoog te houden met de verantwoordelijken van NGO's en andere instellingen die subsidies ontvangen.
 • Bij de afgifte van je controle van verantwoordingsstukken, ben je ook in staat autonoom een beslissing voor te stellen in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 


Afhankelijk van je interesses, diploma en ervaring kan je tewerkgesteld worden bij één van onze diensten in een functie die jou op het lijf geschreven is.

 • Het enige wat jij hoeft te doen is je kandidaat stellen door op de knop 'solliciteren' te klikken
 • Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden (zie rubriek 'deelnemingsvoorwaarden'), dan word je uitgenodigd om een computergestuurde test (zie rubriek 'selectietesten') af te leggen.
 • Indien je voor deze test slaagt, word je opgenomen in de zogenaamde wervingsreserve.
 • Afhankelijk van je rangschikking zullen de verschillende diensten je dan concrete jobs aanbieden, met een specifieke beschrijving van hun professionele context.
 • In functie van het gevraagde profiel, kunnen hierbij nog bijkomende diploma- en/of ervaringsvereisten gevraagd worden.
 • Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een bijkomende specifieke proef (vaak een interview waar je jouw competenties en motivatie kan tonen).
 • Slaag je voor deze test, dan kan je afhankelijk van je rangschikking, worden aangeworven bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Op het moment van indiensttreding zal er een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of uw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit

Redeneervaardigheden

 

 • Numeriek redeneervermogen

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent geïnteresseerd in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de missies en taken van onze FOD.
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…).
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels is dan ook een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Als je terecht wil komen in een bruisende werkomgeving in hartje Brussel, omringd door groen en gezellige lunchadresjes, dan zit je goed bij de FOD Buitenlandse Zaken.

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand (overuren)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf voor de opvang van je kind van 3 maanden tot 3 jaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten  
  • Sinterklaasgeschenk voor kinderen tussen 0 en 13 jaar
  • Geboortegeschenk
  • De mogelijkheid om gratis eerstelijnsadvies in te winnen bij een advocaat
  • Een financiële tegemoetkoming in opvang en stages tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie
  • Jaarlijkse teambuildingactiviteit
  • Toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen
  • Toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal
  • Toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u20)

 

Via een dossiertest en numerieke redeneertest op computer worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • Numeriek redeneervermogen

Deze proef zal plaatsvinden rond begin maart 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen).

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 2: Specifieke screening - PC test. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van  geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Bijkomende screening

 • Afhankelijk van je rangschikking zullen de verschillende diensten je dan concrete jobs aanbieden, met een specifieke beschrijving van hun professionele context.

 • In functie van het gevraagde profiel, kunnen hierbij nog bijkomende diploma- en/of ervaringsvereisten gevraagd worden.

 • Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een bijkomende specifieke proef (vaak een interview waar je jouw competenties en motivatie kan tonen).

 • Slaag je voor deze test, dan kan je afhankelijk van je rangschikking, worden aangeworven bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Als een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. 

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 20 februari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud en selectieprocedure?

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
E-mail: jobs@diplobel.fed.be  

Evelien François - Selectieverantwoordelijke
E-mail:  evelien.francois@diplobel.fed.be  

 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portrait de Jasmien De Winne
  Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen.
  Jasmien De Winne
  Consul op de ambassade van België in Hanoi
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Jasmien De Winne
 • Portret Nelson Castiaux
  Geen enkele dag is dezelfde als je op een ambassade in Nigeria werkt.
  Nelson Castiaux
  Consul bij de Ambassade van België in Abuja (Nigeria)
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Nelson Castiaux
 • Portret Marine Kravagna
  Er zijn hier mogelijkheden om een lange carrière uit te bouwen.
  Marine Kravagna
  Energie-attaché en coördinator Green Deal
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Marine Kravagna
 • Portret Latifa Rhomari
  Eigenlijk is alles aanwezig om tevreden te zijn.
  Latifa Rhomari
  ICT business analyst
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Latifa Rhomari
 • Portret Gert Droessaert
  Mijn beeld van de federale overheid is positiever geworden sinds ik hier effectief aan de slag ben.
  Gert Droessaert
  Change Manager
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Gert Droessaert
 • Portret Paul Lambert
  Je maakt de hele projectcyclus mee, aangezien we hier uitgaan van een langetermijnperspectief.
  Paul Lambert
  Diensthoofd cybersecurity
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Paul Lambert