Specialist farmaceutisch beleid (m/v/x)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Selectiecode

ANG23092

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job met meerwaarde en wil je graag als specialist meewerken aan de opdrachten binnen het farmaceutisch beleid? Wil je door samen te werken in team de doelstellingen bereiken?

Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Je bent specialist in het farmaceutisch beleid en je speelt een centrale rol in de tegemoetkoming van de geneesmiddelen:

 • Je organiseert vergaderingen en bereidt de agenda voor van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, de vragen, de problemen, de voorstellen,…
 • Je neemt deel aan vergaderingen, je formuleert adviezen en presenteert analyses en technische gegevens,… Je stelt eveneens processen verbaal op.
 • Je formaliseert voorstellen en besluiten, en je volgt de toepassing ervan op.  
 • Je werkt nauw samen met de beleidscellen, andere nationale en internationale administraties, farmaceutische bedrijven en zorgverstrekkers. Sommige samenwerkingen kunnen in het Engels verlopen (ondanks dit aspect van de functie wordt de Engelse taal als een pluspunt beschouwd).  
 • Je zorgt ervoor dat er praktisch uitvoerbare en eenduidige regelgeving tot stand komt. Dit doe je door de voorstellen en evaluaties van de overlegorganen te analyseren en te herschrijven.
 • Je vervult een belangrijke rol bij de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen, in die zin dat je ervoor zorgt dat de voorstellen, beslissingen en reglementering bekend zijn en nagevolgd kunnen worden door alle intern en extern betrokken partijen.
 • Je zorgt ervoor dat onze gegevens efficiënt gebruikt en bewaard worden. Hiervoor verwerk je bijvoorbeeld de gegevensstromen en de reglementering in geïnformatiseerde gegevensbestanden. Dankzij jouw bijdrage hierin, kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en kunnen we garanderen om op elk moment correcte gegevens en beleidsinformatie te leveren en de innings- en betalingsopdrachten correct en tijdig uit te voeren.
 • Je bent de referentiepersoon voor het beantwoorden van vragen rond beleid en de toepassing van de reglementering van het kabinet, van experten en andere externen (bv. farmacie, patiënten, artsen,…). Om je hierop inhoudelijk toe te leggen, neem je deel aan project- en werkgroepen (contracten met de industrie, werkgroep oncologische producten,…).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 5 vacante functies bij het afdeling Beheer pakket van middelen en producten binnen de directie Farmaceutisch beleid van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Galileelaan 5/01 te 1210 Brussel.

De functie maakt deel uit van het team van dossierbeheerders gespecialiseerd in farmaceutisch beleid van de Directie Farmaceutisch Beleid.

Het team bestaat uit 10 Franstalige en 8 Nederlandstalige medewerkers, voornamelijk apothekers. Van deze 18 personen coördineert 1 persoon een team van 6 personen die verantwoordelijk zijn voor de administratieve ondersteuning.

Het team van dossierbeheerders gespecialiseerd in farmaceutisch beleid is verantwoordelijk voor:

 • De ondersteuning van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), die verantwoordelijk is voor het formuleren van voorstellen aan de minister van Sociale Zaken met betrekking tot de vergoeding van geneesmiddelen
 • De ondersteuning van de werkgroepen "art. 111/art. 112/art. 113". De taak van deze werkgroepen bestaat uit het opstellen van de "art. 111/art. 112/art. 113" overeenkomsten voor de tijdelijke opname van farmaceutische specialiteiten op de lijst van vergoedbare specialiteiten of voor de tijdelijke wijziging van de vergoedingsvoorwaarden voor specialiteiten die reeds vergoed worden
 • De opvolging van de lopende "art. 111/art. 112/art. 113"-overeenkomsten
 • De ondersteuning van de Commissie voor Terugbetaling van Farmaceutische Producten en Verstrekkingen" (CTFPV), die tot taak heeft voorstellen te formuleren aan de minister van Sociale Zaken betreffende de vergoeding van farmaceutische producten en diensten (andere dan geneesmiddelen)
 • De ondersteuning van de Commissie voor de overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen
 • De ondersteuning van de Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen

 

Het RIZIV 

Onze missie

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

We  zijn er verantwoordelijk voor dat iedere verzekerde - ongeacht zijn situatie - effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

We staan er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Onze werkcultuur

Het RIZIV investeert in een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken volgens de principes van de NWOW (new way of working).  Samenwerking met onze interne en externe partners, alsook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten staan hierin centraal. Een soepele werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, laat ons toe om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV wil zijn medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid: Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma binnen één van de volgende domeinen: Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, Bio-ingenieur of Landbouwkunde. 
 • Je hebt 1 jaar ervaring in het domein van de farmacie.

 • Je bent gemotiveerd en werkt graag in team.

 • Een goede kennis van Frans en het Engels zijn een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.

 2. We screenen jouw ervaring.

 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 

 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij het RIZIV

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job met meerwaarde en wil je graag als specialist meewerken aan de opdrachten binnen het farmaceutisch beleid? Wil je door samen te werken in team de doelstellingen bereiken?

Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Je bent specialist in het farmaceutisch beleid en je speelt een centrale rol in de tegemoetkoming van de geneesmiddelen:

 • Je organiseert vergaderingen en bereidt de agenda voor van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, de vragen, de problemen, de voorstellen,…
 • Je neemt deel aan vergaderingen, je formuleert adviezen en presenteert analyses en technische gegevens,… Je stelt eveneens processen verbaal op.
 • Je formaliseert voorstellen en besluiten, en je volgt de toepassing ervan op.  
 • Je werkt nauw samen met de beleidscellen, andere nationale en internationale administraties, farmaceutische bedrijven en zorgverstrekkers. Sommige samenwerkingen kunnen in het Engels verlopen (ondanks dit aspect van de functie wordt de Engelse taal als een pluspunt beschouwd).  
 • Je zorgt ervoor dat er praktisch uitvoerbare en eenduidige regelgeving tot stand komt. Dit doe je door de voorstellen en evaluaties van de overlegorganen te analyseren en te herschrijven.
 • Je vervult een belangrijke rol bij de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen, in die zin dat je ervoor zorgt dat de voorstellen, beslissingen en reglementering bekend zijn en nagevolgd kunnen worden door alle intern en extern betrokken partijen.
 • Je zorgt ervoor dat onze gegevens efficiënt gebruikt en bewaard worden. Hiervoor verwerk je bijvoorbeeld de gegevensstromen en de reglementering in geïnformatiseerde gegevensbestanden. Dankzij jouw bijdrage hierin, kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en kunnen we garanderen om op elk moment correcte gegevens en beleidsinformatie te leveren en de innings- en betalingsopdrachten correct en tijdig uit te voeren.
 • Je bent de referentiepersoon voor het beantwoorden van vragen rond beleid en de toepassing van de reglementering van het kabinet, van experten en andere externen (bv. farmacie, patiënten, artsen,…). Om je hierop inhoudelijk toe te leggen, neem je deel aan project- en werkgroepen (contracten met de industrie, werkgroep oncologische producten,…).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 5 vacante functies bij het afdeling Beheer pakket van middelen en producten binnen de directie Farmaceutisch beleid van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Galileelaan 5/01 te 1210 Brussel.

De functie maakt deel uit van het team van dossierbeheerders gespecialiseerd in farmaceutisch beleid van de Directie Farmaceutisch Beleid.

Het team bestaat uit 10 Franstalige en 8 Nederlandstalige medewerkers, voornamelijk apothekers. Van deze 18 personen coördineert 1 persoon een team van 6 personen die verantwoordelijk zijn voor de administratieve ondersteuning.

Het team van dossierbeheerders gespecialiseerd in farmaceutisch beleid is verantwoordelijk voor:

 • De ondersteuning van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), die verantwoordelijk is voor het formuleren van voorstellen aan de minister van Sociale Zaken met betrekking tot de vergoeding van geneesmiddelen
 • De ondersteuning van de werkgroepen "art. 111/art. 112/art. 113". De taak van deze werkgroepen bestaat uit het opstellen van de "art. 111/art. 112/art. 113" overeenkomsten voor de tijdelijke opname van farmaceutische specialiteiten op de lijst van vergoedbare specialiteiten of voor de tijdelijke wijziging van de vergoedingsvoorwaarden voor specialiteiten die reeds vergoed worden
 • De opvolging van de lopende "art. 111/art. 112/art. 113"-overeenkomsten
 • De ondersteuning van de Commissie voor Terugbetaling van Farmaceutische Producten en Verstrekkingen" (CTFPV), die tot taak heeft voorstellen te formuleren aan de minister van Sociale Zaken betreffende de vergoeding van farmaceutische producten en diensten (andere dan geneesmiddelen)
 • De ondersteuning van de Commissie voor de overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen
 • De ondersteuning van de Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen

 

Het RIZIV 

Onze missie

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

We  zijn er verantwoordelijk voor dat iedere verzekerde - ongeacht zijn situatie - effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

We staan er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Onze werkcultuur

Het RIZIV investeert in een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken volgens de principes van de NWOW (new way of working).  Samenwerking met onze interne en externe partners, alsook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten staan hierin centraal. Een soepele werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, laat ons toe om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV wil zijn medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid: Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan de gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise. 
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt kennis van de actieve bestanddelen van geneesmiddelen.

 

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie In Team Werken niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De motivatie weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal, aangezien de werkomgeving tweetalig is.

 • Je hebt kennis van het Engels (lezen en praten) om wetenschappelijke literatuur te begrijpen, voor internationale samenwerkingen,…

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma binnen één van de volgende domeinen: Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, Bio-ingenieur of Landbouwkunde. 
 • Je hebt 1 jaar ervaring in het domein van de farmacie.

 • Je bent gemotiveerd en werkt graag in team.

 • Een goede kennis van Frans en het Engels zijn een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (bv. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in één van de volgende richtingen:

 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker
 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van de farmacie, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande subdomeinen:

 • Klinische farmacologie
 • Ziekenhuisapotheek
 • Principe van EBM
 • Evaluatie van therapeutische waarde betreffende medicatie
 • Evaluatie van financiële gegevens en farmaco economie
 • Klinische studie betreffende implantaten en medische hulpmiddelen
 • Voorbereiden klinische studies, analyse van klinische studierapporten, wetenschappelijke publicatie

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.

 2. We screenen jouw ervaring.

 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 

 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij het RIZIV

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren 
 • Adviseren 

Deze proef zal plaatsvinden rond begin april 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt  Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond half april 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind april,begin mei 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: Specifieke screening - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 40 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 19/03/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Vinciane Knappenberg – Adviseur - Dienst geneeskundige verzorging - RIZIV 
Tel.: 02/739.78.09
E-mail: vinciane.knappenberg@riziv-inami.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
HR-Talent RIZIV 
Contactpersoon Werkenvoor.be
E-mail: hrtalent@riziv-inami.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Valentin Mutemberezi
  De leidinggevenden schenken ons vertrouwen, dat geeft veel voldoening.
  Valentin Mutemberezi
  Apotheker
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portret Bart Wildiers
  Het leukste aan de job is het besef dat je meewerkt aan een betere samenleving.
  Bart Wildiers
  Verpleegkundig-controleur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Bart Wildiers
 • Portret Leen Dewit
  Dat we gestimuleerd worden om constant bij te leren, waardeer ik erg aan het RIZIV.
  Leen Dewit
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Leen Dewit
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word.
  Anja Braet
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Anja Braet
 • Portret Chantal Mathy
  Een andere manier om je artsenopleiding te gebruiken voor het welzijn van de burgers...
  Chantal Mathy
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Chantal Mathy
 • Portret Karl Geens
  Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam.
  Karl Geens
  Arts-expert
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Karl Geens
 • Portret Maryse Preux
  Ik werk in een professionele omgeving waar vertrouwen, transparantie en flexibiliteit centraal staan.
  Maryse Preux
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Maryse Preux
 • Portret Mia Slabbaert
  Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.
  Mia Slabbaert
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Mia Slabbaert
 • Portret Yannick Woestenborghs
  In plaats van een job midden in de actie, wou ik overschakelen naar een job met meer papierwerk.
  Yannick Woestenborghs
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Yannick Woestenborghs
 • Portret Julie Debois
  Ik kwam hier in een motiverende werkomgeving terecht.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Julie Debois