Sociaal inspecteur niveau B (m/v/x)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG23098

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne mobiliteit (interne markt)
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Werkgevers informeren, fraude opsporen, dossiers analyseren: als sociaal inspecteur bij de RSZ zal je je niet snel vervelen. Bovendien speel je een essentiële rol in het bewaken van de sociale zekerheid. 

 

Als sociaal inspecteur waak je erover dat de sociale wetgeving correct wordt nageleefd, je voorkomt misdrijven of fraude en spoort die op:

 • ·       
  Je voert controles uit bij ondernemingen;

 • Je doet dat op eigen initiatief, of op vraag van de RSZ of andere overheden;
 • ·       
  Je onderzoekt door datamining geselecteerde dossiers;

 • ·       
  Je controleert de werking van de sociale dienstverrichters.

Je bereidt je onderzoeken en controles voor:

 • ·       
  Je verzamelt en analyseert alle beschikbare informatie via opzoekingen in databanken, risicoanalyse, raadpleging van verschillende diensten, aanvragen van documenten en gedetecteerde overtredingen;

 • ·       
  Je onderzoekt de toepasselijke reglementering, de procedure, en de methodologie;

 • Je organiseert de eigenlijke controle, interne en externe middelen.

Je voert controles uit op het terrein door de meest geschikte methode te kiezen:

Je analyseert de resultaten van je onderzoeken en toetst die aan de reglementering om te beslissen over de verdere acties :

 • ·       
  Je controleert de samenhang van de verzamelde elementen en de vastgestelde feiten, evenals hun conformiteit aan de reglementering;

 • ·       
  Je bepaalt of het aangewezen is om een aanvullende controle uit te voeren;

 • ·       
  Je handelt de onderzoeken af binnen de kortst mogelijke termijn, indien nodig na overleg met andere betrokken diensten;

 • Je zorgt voor een goed beheer van de stock van onderzoeken.

Je behandelt verzoeken, vragen of klachten:

 • ·       
  Je verstrekt informatie of advies over de sociale zekerheid aan werkgevers, werknemers, collega's van andere administraties, en verdere belanghebbenden, bijvoorbeeld bij permanenties, controles en klachten;

 • Je informeert je gesprekspartners over hun verplichtingen en helpt hen bij het nakomen ervan;
 • ·       
  Je beantwoordt specifieke vragen van het Arbeidsauditoraat, met respect voor discretie- en geheimhoudingsplicht.

 

Je beheert je werk zelfstandig door dossiers volgens prioriteit te verwerken.

Je hebt een mobiele functie :

 • Je hebt een rijbewijs en een auto nodig voor deze job;
 • Je werkt soms op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn, zoals werven;
 • Je bent bereid om soms in fysiek en psychisch moeilijke omstandigheden te werken;
 • Je bent bereid om af en toe in onregelmatige diensten te werken ('s avonds, 's nachts of in het weekend).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Kom kennismaken op ons jobevent!

Op 9 maart 2023 geven we tijdens een jobevent bij de RSZ in Brussel meer uitleg over deze functie.

Via infoborden, video en discussietafels krijg je een duidelijk beeld van de jobinhoud en de selectieprocedure. En natuurlijk staan onze collega-inspecteurs klaar om uit eigen ervaring te vertellen wat een boeiende baan het is.

Deelnemen is gratis, maar je moet je wel online inschrijven. Je kan je inschrijven tot 5 maart.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Kan je niet naar ons jobevent komen maar wil je wel meer info over de jobinhoud? Neem dan contact op met : 

Eric Verlinden
02/509.34.69
eric.verlinden@rsz.fgov.be

Werkgever

De Inspectie bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten. Er zijn buitendiensten in elke Belgische provincie en in Brussel, waar ook het hoofdkantoor gevestigd is.

Er zijn momenteel 14 vacatures voorzien bij de Nederlandstalige of Brusselse directies van de RSZ-inspectie. Of je aan de slag gaat bij de buitendiensten of in het centraal bestuur, wordt bepaald na de interviews.

Als sociaal inspecteur ga je voor de RSZ werken, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dat is de overheidsdienst die de Belgische sociale zekerheid voorziet van geld en gegevens. Zonder de RSZ zijn er geen pensioenen of werkloosheidsuitkeringen, en worden doktersrekeningen onbetaalbaar.

De Inspectie is een belangrijk onderdeel van de RSZ. Inspecteurs zijn onze ‘voelsprieten’ op het terrein. Zij helpen bedrijven om hun sociale verplichtingen (zoals aangiften) goed uit te voeren, zodat bijdragen kunnen worden geïnd en rechten van werknemers gegarandeerd blijven.

Samen met de gerechtelijke instanties en de andere inspectiediensten strijdt de RSZ-inspectie tegen sociale fraude. Ze voert onderzoeken uit bij werkgevers en houdt toezicht op de erkende sociale secretariaten en dienstverrichters.

Daarnaast houdt de inspectie ook toezicht op internationale tewerkstelling, bijvoorbeeld van buitenlandse werknemers en zelfstandigen.

De strijd tegen economische uitbuiting en mensenhandel is een ander belangrijk speerpunt van onze acties.

Heb je graag meer informatie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website. 

Procedure

Deze procedure bestaat uit verschillende stappen. Je kan je alleen inschrijven voor een volgende stap als je geslaagd bent voor de voorgaande stap(pen).

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.

 2. Je legt een computertest af bij FOD BOSA in Brussel. Deze test bestaat uit een meerkeuzevragenlijst en een schriftelijke proef.

 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de RSZ

 

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als sociaal inspecteur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. 

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 euro  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

·Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, die belangrijke uitdagingen, met een potentiële impact op heel veel mensen, aangaat

·flex-desk principe

·mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidstoelage (mits het behalen van taaltesten bij Selor)

·uitgebreide opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden

·gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer en vermindering voor gezinsleden

·gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

·moderne infrastructuur en informaticatools, eigen parking

·voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart

·glijdende werkuren in een 38-uren week en een flexibele regeling voor verloven en afwezigheden

·minstens 26 dagen verlof

·mogelijkheid voor een fietsvergoeding

·allerlei sociale voordelen 

·forfaitaire vergoedingen voor verblijfskosten

·forfaitaire bureauvergoeding

·laptop en smartphone voor professioneel gebruik

·omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Werkgevers informeren, fraude opsporen, dossiers analyseren: als sociaal inspecteur bij de RSZ zal je je niet snel vervelen. Bovendien speel je een essentiële rol in het bewaken van de sociale zekerheid. 

 

Als sociaal inspecteur waak je erover dat de sociale wetgeving correct wordt nageleefd, je voorkomt misdrijven of fraude en spoort die op:

 • ·       
  Je voert controles uit bij ondernemingen;

 • Je doet dat op eigen initiatief, of op vraag van de RSZ of andere overheden;
 • ·       
  Je onderzoekt door datamining geselecteerde dossiers;

 • ·       
  Je controleert de werking van de sociale dienstverrichters.

Je bereidt je onderzoeken en controles voor:

 • ·       
  Je verzamelt en analyseert alle beschikbare informatie via opzoekingen in databanken, risicoanalyse, raadpleging van verschillende diensten, aanvragen van documenten en gedetecteerde overtredingen;

 • ·       
  Je onderzoekt de toepasselijke reglementering, de procedure, en de methodologie;

 • Je organiseert de eigenlijke controle, interne en externe middelen.

Je voert controles uit op het terrein door de meest geschikte methode te kiezen:

Je analyseert de resultaten van je onderzoeken en toetst die aan de reglementering om te beslissen over de verdere acties :

 • ·       
  Je controleert de samenhang van de verzamelde elementen en de vastgestelde feiten, evenals hun conformiteit aan de reglementering;

 • ·       
  Je bepaalt of het aangewezen is om een aanvullende controle uit te voeren;

 • ·       
  Je handelt de onderzoeken af binnen de kortst mogelijke termijn, indien nodig na overleg met andere betrokken diensten;

 • Je zorgt voor een goed beheer van de stock van onderzoeken.

Je behandelt verzoeken, vragen of klachten:

 • ·       
  Je verstrekt informatie of advies over de sociale zekerheid aan werkgevers, werknemers, collega's van andere administraties, en verdere belanghebbenden, bijvoorbeeld bij permanenties, controles en klachten;

 • Je informeert je gesprekspartners over hun verplichtingen en helpt hen bij het nakomen ervan;
 • ·       
  Je beantwoordt specifieke vragen van het Arbeidsauditoraat, met respect voor discretie- en geheimhoudingsplicht.

 

Je beheert je werk zelfstandig door dossiers volgens prioriteit te verwerken.

Je hebt een mobiele functie :

 • Je hebt een rijbewijs en een auto nodig voor deze job;
 • Je werkt soms op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn, zoals werven;
 • Je bent bereid om soms in fysiek en psychisch moeilijke omstandigheden te werken;
 • Je bent bereid om af en toe in onregelmatige diensten te werken ('s avonds, 's nachts of in het weekend).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Kom kennismaken op ons jobevent!

Op 9 maart 2023 geven we tijdens een jobevent bij de RSZ in Brussel meer uitleg over deze functie.

Via infoborden, video en discussietafels krijg je een duidelijk beeld van de jobinhoud en de selectieprocedure. En natuurlijk staan onze collega-inspecteurs klaar om uit eigen ervaring te vertellen wat een boeiende baan het is.

Deelnemen is gratis, maar je moet je wel online inschrijven. Je kan je inschrijven tot 5 maart.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Kan je niet naar ons jobevent komen maar wil je wel meer info over de jobinhoud? Neem dan contact op met : 

Eric Verlinden
02/509.34.69
eric.verlinden@rsz.fgov.be

Werkgever

De Inspectie bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten. Er zijn buitendiensten in elke Belgische provincie en in Brussel, waar ook het hoofdkantoor gevestigd is.

Er zijn momenteel 14 vacatures voorzien bij de Nederlandstalige of Brusselse directies van de RSZ-inspectie. Of je aan de slag gaat bij de buitendiensten of in het centraal bestuur, wordt bepaald na de interviews.

Als sociaal inspecteur ga je voor de RSZ werken, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dat is de overheidsdienst die de Belgische sociale zekerheid voorziet van geld en gegevens. Zonder de RSZ zijn er geen pensioenen of werkloosheidsuitkeringen, en worden doktersrekeningen onbetaalbaar.

De Inspectie is een belangrijk onderdeel van de RSZ. Inspecteurs zijn onze ‘voelsprieten’ op het terrein. Zij helpen bedrijven om hun sociale verplichtingen (zoals aangiften) goed uit te voeren, zodat bijdragen kunnen worden geïnd en rechten van werknemers gegarandeerd blijven.

Samen met de gerechtelijke instanties en de andere inspectiediensten strijdt de RSZ-inspectie tegen sociale fraude. Ze voert onderzoeken uit bij werkgevers en houdt toezicht op de erkende sociale secretariaten en dienstverrichters.

Daarnaast houdt de inspectie ook toezicht op internationale tewerkstelling, bijvoorbeeld van buitenlandse werknemers en zelfstandigen.

De strijd tegen economische uitbuiting en mensenhandel is een ander belangrijk speerpunt van onze acties.

Heb je graag meer informatie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken.

Technische competenties

1) Je bent in staat om een reglementering die voor sociaal inspecteurs belangrijk is – Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010, art. 16 t/m 95 – te raadplegen, de basisprincipes ervan te begrijpen en de reglementering op eenvoudige situaties toe te passen.

2) Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden

3) Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore. (x2)

Indien de competentie "in team werken" en de technische competenties 1) en 2) niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een basiskennis van het Engels en het Frans
 • Ervaring in een controlefunctie is een pluspunt

Deelnemingsvoorwaarden

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je hebt één van de volgende diploma’s:

 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie

 • Een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar/studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Een diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Een diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Als je niet zeker bent of je over het juiste diploma beschikt, contacteer dan gerust de contactpersoon die op de Selor-website bij de vacature vermeld wordt (zie contactgegevens Selor).

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

Je bent Nederlandstalig beroepsmilitair. De functie is vacant in niveau B (niveau/graad van de selectie).

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als sociaal inspecteur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. 

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 euro  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

·Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, die belangrijke uitdagingen, met een potentiële impact op heel veel mensen, aangaat

·flex-desk principe

·mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidstoelage (mits het behalen van taaltesten bij Selor)

·uitgebreide opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden

·gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer en vermindering voor gezinsleden

·gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

·moderne infrastructuur en informaticatools, eigen parking

·voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart

·glijdende werkuren in een 38-uren week en een flexibele regeling voor verloven en afwezigheden

·minstens 26 dagen verlof

·mogelijkheid voor een fietsvergoeding

·allerlei sociale voordelen 

·forfaitaire vergoedingen voor verblijfskosten

·forfaitaire bureauvergoeding

·laptop en smartphone voor professioneel gebruik

·omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Deze functies zijn voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit (nationaliteitsvereiste op basis van art.112 §1 van het KB van 02/10/1937 en van de omzendbrief van 24/02/1995 (uitoefening van het openbaar gezag))
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Beschikken over een rijbewijs B en een wagen om je te verplaatsen

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Deze procedure bestaat uit verschillende stappen. Je kan je alleen inschrijven voor een volgende stap als je geslaagd bent voor de voorgaande stap(pen).

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.

 2. Je legt een computertest af bij FOD BOSA in Brussel. Deze test bestaat uit een meerkeuzevragenlijst en een schriftelijke proef.

 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de RSZ

 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van de deelnemingsvoorwaarden (diploma en/of benoemingsbesluit)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 3u)

Via een Meerkeuzevragenlijst en schriftelijke test op de computer worden volgende competenties gemeten:

 • Met de meerkeuzevragenlijst wordt de competentie "Je begrijpt de reglementering inzake sociale zekerheid 'Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010, art. 16 à 95' en kan deze toepassen op eenvoudige situaties" gemeten. Je krijgt tijdens de meerkeuzevragenlijst deze reglementering ter beschikking om de vragenlijst op te lossen. 
 • Met de schriftelijke test wordt de competentie "je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden" gemeten.

Deze proef zal plaatsvinden op 27/4/2023. (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online Selor account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test). Enkel de schriftelijke test van de 200 kandidaten met de hoogste score op de meerkeuzevragenlijst wordt gecorrigeerd.

Enkel de 80 hoogstgerangschikte geslaagden worden toegelaten tot de volgende proef. (interview met case)

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3 : Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen midden juni en midden juli.  (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap(pen). Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview met case. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie 'objectieven behalen' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie 'informatie analyseren' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 80 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 21/03/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Eric Verlinden - Adviseur-generaal a.i.
Contactpersoon RSZ 
Tel.: +3225093469
E-mail: eric.verlinden@onssrszlss.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Maarten Brughmans – administratief assistent
Contactpersoon RSZ
Tel.: +3225092980
E-mail: maarten.brughmans@rsz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel
Website : www.rsz.be

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • RSZ - www.rsz.be
  Victor Hortaplein 11
  1060 Brussel

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 21/03/2023
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portrait Lise Lambillon
  Recht en de eerbiediging ervan hebben me altijd enorm weten te boeien.
  Lise Lambillon
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Lise Lambillon
 • Portrait François Berghenouse
  De ontmoetingen met de kandidaten zijn zeer verrijkend voor mij.
  François Berghenouse
  Rekruteerder, selectie en wervingsteam
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about François Berghenouse
 • Portrait Samira Akodad
  Het is een boeiende en afwisselende job waarin ik me goed kan ontplooien.
  Samira Akodad
  Attaché sociale zekerheid
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Samira Akodad
 • Portrait Gloria De Smedt
  Ik had nog geen professioneel parcours voor ik het grote team van de RSZ heb vervoegd.
  Gloria De Smedt
  Medewerkster bij de Directie Identificatie
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Gloria De Smedt
 • Portrait Guillaume Merckx
  Er is eigenlijk niet zoiets als een typische werkdag.
  Guillaume Merckx
  Dossierbeheerder en teamchef
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Guillaume Merckx