Sociaal inspecteur (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Selectiecode

ANG23118

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne mobiliteit (interne markt)
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1070 Anderlecht
 • 2000 Antwerpen
 • 3500 Hasselt
 • 8200 Sint-Andries
 • 9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde, nieuwe collega’s die onze arbeidsinpectiediensten helpen versterken. Je houdt mee toezicht op de sociale wetten (AD TSW) of het welzijn op het werk (AD TWW).

 • Je voert al dan niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in bedrijven, organisaties en op bouwplaatsen die voornamelijk in je ambtsgebied zijn gevestigd.
  • Bij de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten (AD TSW) controleer je of de regelgeving in het domein van de arbeidsreglementering correct wordt toegepast.
  • Bij de Algemene Directie Welzijn op het Werk (AD TWW) ga je na of de regelgeving op het welzijn op het werk wordt nageleefd.
 • Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst, ofwel reactief, in het kader van een geopend onderzoek.
 • In functie van de ernst van de vastgestelde overtredingen, geef je waarschuwingenleg je een termijn vast waarbinnen de situatie kan worden geregulariseerd of stel je processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op, dat wordt overgemaakt aan de magistratuur met het oog op gerechtelijke vervolging.
 • Je onderzoekt gegevens en analyseert dossiers die complex kunnen zijn of die een gevoelig karakter hebben, vaak met een direct verband met de actualiteit, en je stelt onderzoeksverslagen op.
 • Je komt in contact met werkgevers en werknemers, sociale partners, gerechtelijke instanties, advocaten en andere inspectiediensten.
 • Je informeert en adviseert de werkgevers en werknemers over hun rechten en plichten inzake de arbeidsreglementering (AD TSW) of de welzijnsreglementering (AD TWW).
 • Je werkt voortdurend je kennis van de wetgeving en de toepassing ervan bij.
 • Je specialiseert je in één of meerdere kennisdomeinen en je deelt deze informatie met je collega’s en de hiërarchie.
 • Je ondersteunt je collega’s en de hiërarchie bij complexere onderzoeken en thema’s. Je werkt samen met collega’s aan gemeenschappelijke dossiers.
 • Je werkt samen met collega’s van de eigen dienst of andere inspectiediensten aan gemeenschappelijke dossiers.

 

Bijzonderheden aan de functie

 • Je maakt zelf je planning en werkschema op, maar bent flexibel inzake werkuren. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds, 's nachts of in het weekend controles dient uit te voeren.
 • Je administratieve standplaats is je thuisadres.
 • Je bezoekt het directiekantoor hoofdzakelijk voor teamvergaderingen, overleg met je directiehoofd, besprekingen met collega’s of om informatie te verschaffen aan werkgevers of werknemers die zich aandienen op het kantoor.
 • Je moet tweetalig zijn om bij de Directie Brussel-Hoofdstad te werken.

 

Voor meer informatie over de verschillende domeinen en materies die onze twee arbeidsinspectiediensten behandelen, raden we aan om deze pagina op onze website te bekijken.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Werkgever        

Er zijn 34 statutaire betrekkingen vacant bij de regionale directies van de inspectiediensten binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

Afdeling van het regionaal toezicht

 • Antwerpen: 6                                               
 • Limburg en Vlaams-Brabant: 3             
 • Brussel: 4                                                       

Afdeling van de internationale zaken

 • Gedetacheerde werknemers – Antwerpen: 4                                                 
 • Gedetacheerde werknemers – Limburg en Vlaams-Brabant: 1
 • Vervoer: 3  

Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk (AD TWW)

Afdeling van het regionaal toezicht

 • Antwerpen: 3
 • Limburg – Vlaams-Brabant: 3
 • Oost-Vlaanderen: 3
 • West-Vlaanderen: 3
 • Brussel-Hoofdstad: 1

Je zal geaffecteerd worden in één van deze regionale directies in functie van de noden van de dienst, je rangschikking bij het einde van de selectie, je interessedomein en geografische voorkeuren.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) heeft als algemene opdracht de naleving te verzekeren van de uitvoering van de politiek op het gebied van de collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen door een informatieve, adviserende, preventieve en repressieve rol te spelen. Naast de algemene teams, zijn bepaalde teams gespecialiseerd in de controle van vervoerfirma’s, het opsporen van sociale fraude en de controle van ondernemingen die buitenlandse werknemers tewerkstellen. De teams van de controle van gedetacheerde werknemers concentreren zich op de strijd tegen sociale fraude.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft als missie de werkgevers direct of indirect aan te sporen om het welzijn van hun werknemers voortdurend te verbeteren via een preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief optreden.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of je bent laatstejaarsstudent 2022-2023

OF

 • Je hebt een benoemingsbesluit niveau A1

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op de computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 01/01/2023.

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 148,71 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een bureau inrichten);
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 50 EUR netto per maand;
 • Forfaitaire dagvergoeding van 319,98 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd);
 • Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een gelimiteerd kilometercontingent).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Voordelen eigen aan de functie:

 • Een smartphone, laptop en een draagbare printer;
 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,…);
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt;
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis.
 • Tussenkomst betalende opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gedurende de vakantieperiodes (kinderopvang, speelpleinwerking, taal- of sportstages,...) van 30 EUR per jaar (niet van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad).
 • Gratis openbaar vervoer in het kader van dienstverplaatsingen.

Voordelen als federaal ambtenaar:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 38-uren werkweek (bij volledige prestaties)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie (enkel van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad)
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Dana Douliez
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  02 233 41 09

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde, nieuwe collega’s die onze arbeidsinpectiediensten helpen versterken. Je houdt mee toezicht op de sociale wetten (AD TSW) of het welzijn op het werk (AD TWW).

 • Je voert al dan niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in bedrijven, organisaties en op bouwplaatsen die voornamelijk in je ambtsgebied zijn gevestigd.
  • Bij de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten (AD TSW) controleer je of de regelgeving in het domein van de arbeidsreglementering correct wordt toegepast.
  • Bij de Algemene Directie Welzijn op het Werk (AD TWW) ga je na of de regelgeving op het welzijn op het werk wordt nageleefd.
 • Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst, ofwel reactief, in het kader van een geopend onderzoek.
 • In functie van de ernst van de vastgestelde overtredingen, geef je waarschuwingenleg je een termijn vast waarbinnen de situatie kan worden geregulariseerd of stel je processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op, dat wordt overgemaakt aan de magistratuur met het oog op gerechtelijke vervolging.
 • Je onderzoekt gegevens en analyseert dossiers die complex kunnen zijn of die een gevoelig karakter hebben, vaak met een direct verband met de actualiteit, en je stelt onderzoeksverslagen op.
 • Je komt in contact met werkgevers en werknemers, sociale partners, gerechtelijke instanties, advocaten en andere inspectiediensten.
 • Je informeert en adviseert de werkgevers en werknemers over hun rechten en plichten inzake de arbeidsreglementering (AD TSW) of de welzijnsreglementering (AD TWW).
 • Je werkt voortdurend je kennis van de wetgeving en de toepassing ervan bij.
 • Je specialiseert je in één of meerdere kennisdomeinen en je deelt deze informatie met je collega’s en de hiërarchie.
 • Je ondersteunt je collega’s en de hiërarchie bij complexere onderzoeken en thema’s. Je werkt samen met collega’s aan gemeenschappelijke dossiers.
 • Je werkt samen met collega’s van de eigen dienst of andere inspectiediensten aan gemeenschappelijke dossiers.

 

Bijzonderheden aan de functie

 • Je maakt zelf je planning en werkschema op, maar bent flexibel inzake werkuren. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds, 's nachts of in het weekend controles dient uit te voeren.
 • Je administratieve standplaats is je thuisadres.
 • Je bezoekt het directiekantoor hoofdzakelijk voor teamvergaderingen, overleg met je directiehoofd, besprekingen met collega’s of om informatie te verschaffen aan werkgevers of werknemers die zich aandienen op het kantoor.
 • Je moet tweetalig zijn om bij de Directie Brussel-Hoofdstad te werken.

 

Voor meer informatie over de verschillende domeinen en materies die onze twee arbeidsinspectiediensten behandelen, raden we aan om deze pagina op onze website te bekijken.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Werkgever        

Er zijn 34 statutaire betrekkingen vacant bij de regionale directies van de inspectiediensten binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

Afdeling van het regionaal toezicht

 • Antwerpen: 6                                               
 • Limburg en Vlaams-Brabant: 3             
 • Brussel: 4                                                       

Afdeling van de internationale zaken

 • Gedetacheerde werknemers – Antwerpen: 4                                                 
 • Gedetacheerde werknemers – Limburg en Vlaams-Brabant: 1
 • Vervoer: 3  

Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk (AD TWW)

Afdeling van het regionaal toezicht

 • Antwerpen: 3
 • Limburg – Vlaams-Brabant: 3
 • Oost-Vlaanderen: 3
 • West-Vlaanderen: 3
 • Brussel-Hoofdstad: 1

Je zal geaffecteerd worden in één van deze regionale directies in functie van de noden van de dienst, je rangschikking bij het einde van de selectie, je interessedomein en geografische voorkeuren.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) heeft als algemene opdracht de naleving te verzekeren van de uitvoering van de politiek op het gebied van de collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen door een informatieve, adviserende, preventieve en repressieve rol te spelen. Naast de algemene teams, zijn bepaalde teams gespecialiseerd in de controle van vervoerfirma’s, het opsporen van sociale fraude en de controle van ondernemingen die buitenlandse werknemers tewerkstellen. De teams van de controle van gedetacheerde werknemers concentreren zich op de strijd tegen sociale fraude.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft als missie de werkgevers direct of indirect aan te sporen om het welzijn van hun werknemers voortdurend te verbeteren via een preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief optreden.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Voor de contacten met nationale en internationale partners is meertaligheid (Frans, Engels, Duits, …) een pluspunt.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een belangrijk voordeel, gezien de vele verplaatsingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie.
 • Je hebt kennis van de reglementering in het domein van het arbeidsrecht (AD TSW) en/of inzake welzijn op het werk (AD TWW).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of je bent laatstejaarsstudent 2022-2023

OF

 • Je hebt een benoemingsbesluit niveau A1

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 01/01/2023.

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 148,71 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een bureau inrichten);
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 50 EUR netto per maand;
 • Forfaitaire dagvergoeding van 319,98 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd);
 • Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een gelimiteerd kilometercontingent).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Voordelen eigen aan de functie:

 • Een smartphone, laptop en een draagbare printer;
 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,…);
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt;
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis.
 • Tussenkomst betalende opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gedurende de vakantieperiodes (kinderopvang, speelpleinwerking, taal- of sportstages,...) van 30 EUR per jaar (niet van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad).
 • Gratis openbaar vervoer in het kader van dienstverplaatsingen.

Voordelen als federaal ambtenaar:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 38-uren werkweek (bij volledige prestaties)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie (enkel van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad)
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • de Belgische nationaliteit hebben
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • voor de functie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken over een taalcertificaat van het Frans (artikel 9§2 elementaire kennis), overeenkomstig artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 18/07/1966

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op de computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 120 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossiertest en een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Stress beheren

Deze proef zal plaatsvinden van 17/04/2023 tot 26/04/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je dient voor deze testen geen minimumscore te behalen. Je ontvangt een totale score op 50 punten die, samen met je resultaat op het interview, je uiteindelijke score bepaalt. Je dient deze testen af te leggen om voor het interview te worden uitgenodigd.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 120 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien stap 2 (specifieke screening – PC-test) wel georganiseerd wordt, zal stap 3 plaatsvinden in mei/juni 2023 (onder voorbehoud). Je bent in deze situatie geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de ‘specifieke screening – interview’ en 75 op 150 in het totaal.

Indien stap 2 (specifieke screening – PC-test) niet georganiseerd wordt, zal je een computergestuurde test afleggen voor je interview (onedaytesting). In dit geval zal deze stap plaatsvinden in april/mei/juni 2023 (onder voorbehoud). Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. De computergestuurde proef staat in dit geval op 30 punten. Je bent in deze situatie geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de ‘specifieke screening – interview’ en 65 op 130 in het totaal.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de specifieke screening (stap 2: PC-test + stap 3: interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte specifieke screening (stap 3: interview) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Vervolgens wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 120 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 03/04/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Dana Douliez
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  02 233 41 09

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Marc Lombet
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc Lombet
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc Lombet
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon