Dossierbeheerder WITA (Working In The Arts) (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG23120

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je een administratieve duizendpoot en krijg je energie van achter de schermen alles goed te beheren en te organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

We bieden jou een interessant takenpakket binnen een unieke omgeving. Binnen deze functie zal je vooral werken voor de Kunstwerkcommissie en voor de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO):

 • Je behandelt één of meerdere opeenvolgende stappen van een dossier.
 • Je behandelt een brede waaier van vragen of klachten van klanten.
 • Je neemt de rol op van gegevens- en/of documentatiebeheerder. 
 • Je verzorgt administratieve, organisatorische en faciliterende taken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de verwerking, opvolging en de rapportering van de uitgaven.
 • Je verspreidt content op sociale media en bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de website.

De 3 laatste taken moeten niet door elke dossierbeheerder opgenomen worden. In functie van de affiniteiten, interesses en competenties, zullen deze verdeeld worden over de teamleden.

 

 

Binnen deze functie zal je vooral werken voor de Kunstwerkcommissie en voor de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO).

 

Je behandelt voor de Kunstwerkcommissie één of meerdere opeenvolgende stappen van een dossier volgens de geldende reglementering of procedures:

 • Je beheert een dossier ter voorbereiding van de commissie.
 • Je analyseert en beoordeelt de samenhang en consistentie van een dossier, rekening houdend met verschillende procedures, regels of voorschriften en trekt de nodige conclusies. 
 • Je neemt een voorstel van beslissing in een dossier op basis van een evaluatie van verschillende vastgestelde keuzes, om deze voor de volgende stap af te ronden.
 • Je werkt (of leert werken) met nieuwe tools (sharepoint,...).
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van de Kunstwerkcommissie, je maakt een verslag op en je volgt de genomen beslissingen op.

 

Je behandelt als contactpersoon een brede waaier van vragen of klachten van klanten, je situeert ze in hun context en past bestaande alternatieven aan de concrete situaties aan. Je ondersteunt de klanten maximaal in het vinden van een antwoord op hun vraag of klacht: 

 •  Je beantwoordt mondelinge en schriftelijke vragen van kunstwerkers met betrekking tot de Kunstwerkcommissie , het sociaal statuut van de kunstenaarskunstenaars of hun dossiers.
 • Je staat samen met je collega’s in voor de telefonische permanentie.
 • Je beheert en volgt de binnenkomende contactformulieren/mails  van de Kunstwerkcommissie op.

 

Je neemt de rol op van gegevens- en/of documentatiebeheerder. Je klasseert de dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie volgens de procedures of voorschriften. Je voert gegevens in databanken in of past ze aan. Je zorgt ervoor dat de organisatie over gestructureerde informatie beschikt.  

 • Je verzamelt documentatie en houdt deze up-to date.
 • Je controleert de in de teksten gebruikte woordenschat en hun vertaling.
 • Je zorgt ervoor dat de contactlijsten steeds bijgewerkt zijn.

 

Je verzorgt administratieve, organisatorische en faciliterende taken voor verschillende commissies en raden (vooral Kunstwerkcommissie en FAVO):

 • Je verzorgt het secretariaat van de Kunstwerkcommissie en de FAVO:
  • Je organiseert de vergaderingen/commissies: Vergaderzaal reserveren, uitnodigingen op maken en rondsturen, agenda voorbereiden, tolken bestellen, aanwezigheidslijsten voorbereiden, kostenstaten voor presentiegelden voorbereiden.
  • Je stelt notulen op en zorgt voor de follow-up.
  • Je stelt de gemotiveerde beslissingen op van de Kunstwerkcommissie.
  • Je stelt ontwerpadviezen op voor de FAVO.
 • Je assisteert de overige administratieve medewerkers.
 • Je neemt deel aan teamvergaderingen en rapporteert over de problemen die je tegenkomt.
 • Je bereidt het werk van de juristen voor en zorgt voor de opvolging ervan.

 

Je bent verantwoordelijk voor de verwerking, opvolging en de rapportering van de uitgaven van de verschillende commissies. Je zorgt ervoor dat je op elk ogenblik een correcte en waarheidsgetrouwe stand van zaken van de boekhouding kan voorleggen:

 • Je maakt in overleg met de verantwoordelijken een raming op van de te verwachten uitgaven voor het volgende jaar.
 • Je doet de nodige aanvragen tot vastlegging.
 • Je verifieert in samenspraak met de verantwoordelijken van de commissie of de prestaties effectief geleverd zijn zodat je je goedkeuring kan geven voor de betaling van de facturen door de stafdienst B&B.
 • Je actualiseert het opvolgingsbestand constant zodat steeds de juiste stand van zaken van het budget kan weergegeven worden en zodat indien nodig beslist kan worden om de ramingsstaat aan te passen.
 • Je zorgt voor het in betaling stellen van verschillende uitgaven:
  • Presentiegelden en verplaatsingskosten
  • Cateringkosten
  • Tolkprestaties
  • ...
 • Je bent de contactpersoon voor de Stafdienst Budget & Beheerscontrole betreffende de budgetten van de diverse commissies en raden die je opvolgt.

 

Je verspreidt content over de Kunstwerkcommissie op sociale media. Je bent eveneens verantwoordelijk voor het onderhouden van de website. Je draagt bij tot de verspreiding van informatie, de bevordering van de communicatie en het toegankelijk maken van de Kunstwerkcommissie voor haar burgers, de kunstenaars: 

 • Je beheert alle sociale media kanalen.
 • Je zorgt voor het posten van content op de gebruikte sociale mediakanalen en het beantwoorden van vragen.
 • Je onderhoudt en vernieuwt de website van de Kunstwerkcommissie.
 • Je zorgt voor vernieuwde en toegankelijke informatie op de website in een aantrekkelijke layout.
 • Je coördineert de nieuwsbrief  en brochures van de Kunstwerkcommissie.

 

De 3 laatste rollen moeten niet door elke dossierbeheerder opgenomen worden. In functie van de affiniteiten, interesses en competenties, zullen deze verdeeld worden over de teamleden.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de dienst Commissies, raden en administratieve dossiers van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

Deze dienst situeert zich binnen Directie-generaal Juridische Expertise.

Onder de dienst Commissies, raden en de administratieve dossiers valt o.a. de organisatie en het secretariaat van de FAVO (Federale Adviesraad voor Ouderen), de commissie Arbeidsrelaties, de commissie Artiesten en de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Daarnaast behoort heel het administratief luik omtrent benoemingen van managementfuncties, regeringscommissarissen en leden van de beheerscomités van de OISZ (Openbare Instellingen Sociale Zekerheid) ook tot deze dienst. Tenslotte behoren de benoemingen van rechters en raadsheren in sociale zaken en het uitreiken van eretekens voor deze rechters en raadsheren eveneens tot deze dienst.

De DG Juridische Expertise heeft een beleidsondersteunende en beleidsvoorbereidende rol. De voornaamste activiteit is juridische en administratieve ondersteuning bieden aan onze belangrijkste partners zoals de beleidscellen van de ministers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, andere FOD’s en meewerkende partners of stakeholders.

De FOD Sociale Zekerheid is, met de instellingen, verantwoordelijk voor het sociale zekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn reglementering en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten aanzien van de publieke actoren en sociale partners draagt hij bij tot duurzame en doeltreffende sociale zekerheidsstelsels en tot het behoud van de sociale rechten.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma van bachelor (of gelijkwaardig).
 • Je hebt 1 jaar ervaring in het domein van administratie.
 • Gedragscompetenties:
  • Informatie analyseren
  • Problemen oplossen
  • In team werken
  • Zichzelf ontwikkelen
  • Objectieven behalen
 • Technische competenties:
  • Je beschikt over goede mondelinge communicatie.
 • Een goede motivatie is belangrijk en essentieel voor deze functie.
 • Belangrijkste pluspunten:
  • Je hebt ervaring met het werken in een tweetalige en juridische context.
  • Je hebt interesse en kennis van het artistieke milieu.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit

 2. We screenen jouw ervaring

 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test samen met het interview georganiseerd worden. Het interview wordt dan eveneens afgenomen bij FOD BOSA.

 4. Indien er veel kandidaten zijn, leg je het interview af bij de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.146,29 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je een administratieve duizendpoot en krijg je energie van achter de schermen alles goed te beheren en te organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

We bieden jou een interessant takenpakket binnen een unieke omgeving. Binnen deze functie zal je vooral werken voor de Kunstwerkcommissie en voor de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO):

 • Je behandelt één of meerdere opeenvolgende stappen van een dossier.
 • Je behandelt een brede waaier van vragen of klachten van klanten.
 • Je neemt de rol op van gegevens- en/of documentatiebeheerder. 
 • Je verzorgt administratieve, organisatorische en faciliterende taken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de verwerking, opvolging en de rapportering van de uitgaven.
 • Je verspreidt content op sociale media en bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de website.

De 3 laatste taken moeten niet door elke dossierbeheerder opgenomen worden. In functie van de affiniteiten, interesses en competenties, zullen deze verdeeld worden over de teamleden.

 

 

Binnen deze functie zal je vooral werken voor de Kunstwerkcommissie en voor de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO).

 

Je behandelt voor de Kunstwerkcommissie één of meerdere opeenvolgende stappen van een dossier volgens de geldende reglementering of procedures:

 • Je beheert een dossier ter voorbereiding van de commissie.
 • Je analyseert en beoordeelt de samenhang en consistentie van een dossier, rekening houdend met verschillende procedures, regels of voorschriften en trekt de nodige conclusies. 
 • Je neemt een voorstel van beslissing in een dossier op basis van een evaluatie van verschillende vastgestelde keuzes, om deze voor de volgende stap af te ronden.
 • Je werkt (of leert werken) met nieuwe tools (sharepoint,...).
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van de Kunstwerkcommissie, je maakt een verslag op en je volgt de genomen beslissingen op.

 

Je behandelt als contactpersoon een brede waaier van vragen of klachten van klanten, je situeert ze in hun context en past bestaande alternatieven aan de concrete situaties aan. Je ondersteunt de klanten maximaal in het vinden van een antwoord op hun vraag of klacht: 

 •  Je beantwoordt mondelinge en schriftelijke vragen van kunstwerkers met betrekking tot de Kunstwerkcommissie , het sociaal statuut van de kunstenaarskunstenaars of hun dossiers.
 • Je staat samen met je collega’s in voor de telefonische permanentie.
 • Je beheert en volgt de binnenkomende contactformulieren/mails  van de Kunstwerkcommissie op.

 

Je neemt de rol op van gegevens- en/of documentatiebeheerder. Je klasseert de dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie volgens de procedures of voorschriften. Je voert gegevens in databanken in of past ze aan. Je zorgt ervoor dat de organisatie over gestructureerde informatie beschikt.  

 • Je verzamelt documentatie en houdt deze up-to date.
 • Je controleert de in de teksten gebruikte woordenschat en hun vertaling.
 • Je zorgt ervoor dat de contactlijsten steeds bijgewerkt zijn.

 

Je verzorgt administratieve, organisatorische en faciliterende taken voor verschillende commissies en raden (vooral Kunstwerkcommissie en FAVO):

 • Je verzorgt het secretariaat van de Kunstwerkcommissie en de FAVO:
  • Je organiseert de vergaderingen/commissies: Vergaderzaal reserveren, uitnodigingen op maken en rondsturen, agenda voorbereiden, tolken bestellen, aanwezigheidslijsten voorbereiden, kostenstaten voor presentiegelden voorbereiden.
  • Je stelt notulen op en zorgt voor de follow-up.
  • Je stelt de gemotiveerde beslissingen op van de Kunstwerkcommissie.
  • Je stelt ontwerpadviezen op voor de FAVO.
 • Je assisteert de overige administratieve medewerkers.
 • Je neemt deel aan teamvergaderingen en rapporteert over de problemen die je tegenkomt.
 • Je bereidt het werk van de juristen voor en zorgt voor de opvolging ervan.

 

Je bent verantwoordelijk voor de verwerking, opvolging en de rapportering van de uitgaven van de verschillende commissies. Je zorgt ervoor dat je op elk ogenblik een correcte en waarheidsgetrouwe stand van zaken van de boekhouding kan voorleggen:

 • Je maakt in overleg met de verantwoordelijken een raming op van de te verwachten uitgaven voor het volgende jaar.
 • Je doet de nodige aanvragen tot vastlegging.
 • Je verifieert in samenspraak met de verantwoordelijken van de commissie of de prestaties effectief geleverd zijn zodat je je goedkeuring kan geven voor de betaling van de facturen door de stafdienst B&B.
 • Je actualiseert het opvolgingsbestand constant zodat steeds de juiste stand van zaken van het budget kan weergegeven worden en zodat indien nodig beslist kan worden om de ramingsstaat aan te passen.
 • Je zorgt voor het in betaling stellen van verschillende uitgaven:
  • Presentiegelden en verplaatsingskosten
  • Cateringkosten
  • Tolkprestaties
  • ...
 • Je bent de contactpersoon voor de Stafdienst Budget & Beheerscontrole betreffende de budgetten van de diverse commissies en raden die je opvolgt.

 

Je verspreidt content over de Kunstwerkcommissie op sociale media. Je bent eveneens verantwoordelijk voor het onderhouden van de website. Je draagt bij tot de verspreiding van informatie, de bevordering van de communicatie en het toegankelijk maken van de Kunstwerkcommissie voor haar burgers, de kunstenaars: 

 • Je beheert alle sociale media kanalen.
 • Je zorgt voor het posten van content op de gebruikte sociale mediakanalen en het beantwoorden van vragen.
 • Je onderhoudt en vernieuwt de website van de Kunstwerkcommissie.
 • Je zorgt voor vernieuwde en toegankelijke informatie op de website in een aantrekkelijke layout.
 • Je coördineert de nieuwsbrief  en brochures van de Kunstwerkcommissie.

 

De 3 laatste rollen moeten niet door elke dossierbeheerder opgenomen worden. In functie van de affiniteiten, interesses en competenties, zullen deze verdeeld worden over de teamleden.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de dienst Commissies, raden en administratieve dossiers van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

Deze dienst situeert zich binnen Directie-generaal Juridische Expertise.

Onder de dienst Commissies, raden en de administratieve dossiers valt o.a. de organisatie en het secretariaat van de FAVO (Federale Adviesraad voor Ouderen), de commissie Arbeidsrelaties, de commissie Artiesten en de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Daarnaast behoort heel het administratief luik omtrent benoemingen van managementfuncties, regeringscommissarissen en leden van de beheerscomités van de OISZ (Openbare Instellingen Sociale Zekerheid) ook tot deze dienst. Tenslotte behoren de benoemingen van rechters en raadsheren in sociale zaken en het uitreiken van eretekens voor deze rechters en raadsheren eveneens tot deze dienst.

De DG Juridische Expertise heeft een beleidsondersteunende en beleidsvoorbereidende rol. De voornaamste activiteit is juridische en administratieve ondersteuning bieden aan onze belangrijkste partners zoals de beleidscellen van de ministers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, andere FOD’s en meewerkende partners of stakeholders.

De FOD Sociale Zekerheid is, met de instellingen, verantwoordelijk voor het sociale zekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn reglementering en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten aanzien van de publieke actoren en sociale partners draagt hij bij tot duurzame en doeltreffende sociale zekerheidsstelsels en tot het behoud van de sociale rechten.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt harder door in de eindscore (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring met werken in een tweetalige en juridische context.
 • Je kunt zelfstandig werken.
 • Je hebt interesse in sociale zekerheid.
 • Je hebt interesse en kennis van het artistieke milieu.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma van bachelor (of gelijkwaardig).
 • Je hebt 1 jaar ervaring in het domein van administratie.
 • Gedragscompetenties:
  • Informatie analyseren
  • Problemen oplossen
  • In team werken
  • Zichzelf ontwikkelen
  • Objectieven behalen
 • Technische competenties:
  • Je beschikt over goede mondelinge communicatie.
 • Een goede motivatie is belangrijk en essentieel voor deze functie.
 • Belangrijkste pluspunten:
  • Je hebt ervaring met het werken in een tweetalige en juridische context.
  • Je hebt interesse en kennis van het artistieke milieu.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van administratie, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Beheren van dossiers.
 • Formuleren van conclusies en/of adviezen.
 • Beheren van een databank (proactieve bijwerking van gegevens, monitoring, beschikbaarstelling van gegevens aan andere diensten).
 • Het opstellen van brieven en e-mails voor een intern en/of extern publiek (gebruikers, leveranciers, klanten, enz.).
 • Contactpersoon voor interne en externe klanten.
 • Beheren van een secretariaat.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.146,29 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit

 2. We screenen jouw ervaring

 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test samen met het interview georganiseerd worden. Het interview wordt dan eveneens afgenomen bij FOD BOSA.

 4. Indien er veel kandidaten zijn, leg je het interview af bij de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Deze proef wordt, afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap, ofwel vooraf aan het interview georganiseerd ofwel gelijktijdig met het interview (Stap 4: Specifieke screening - Interview). 

Deze proef wordt (apart van het interview) georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 16 kandidaten overblijven.

Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Indien deze proef (apart van het interview) georganiseerd wordt, dan zal deze plaatsvinden vanaf 17/04/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 50 minuten)

Scenario 1: Interview (+/- 50 minuten) MET PC-PROEF (+/- 1u30) in Brussel

Indien Stap 3 (Specifieke screening - PC) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 4 uit een interview en een PC-proef.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt op het totaal van het interview en de PC-proef EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder PC-proef). De PC-proef telt voor 10 punten mee in het totaal.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf 17/04/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Scenario 2: Interview (+/- 50 minuten) in Brussel

Indien Stap 3 (Specifieke screening - PC) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 4 uit een interview. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het interview.

Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf 10/05/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de functiespecifieke screening: Stap 4 - Specifieke screening - Interview (scenario 1 of 2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' van de functiespecifieke screening - Stap 4 - Specifieke screening - Interview (scenario 1 of 2) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 24/03/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Perrine Nisol - Attaché 
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 02/528.64.14
E-mail: perrine.nisol@minsoc.fed.be 

Meer info over de selectieprocedure?
An De Bodt - Consultant Rekrutering en selectie
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 0478/22.40.58
E-mail: selection@minsoc.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts