Inspecteur – welzijn op het werk : gespecialiseerd in arbeidsveiligheid (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Selectiecode

ANG23126

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij dankzij jouw expertise inzake elektriciteit, mechanica/bouw en chemie een impact hebben op het welzijn en de veiligheid van de werknemers?

Ontdek op welke manier dit kan als Inspecteur – welzijn op het werk!

 • Je voert proactieve inspecties uit overeenkomstig het Meerjarencontroleprogramma (MANCP).
 • Je voert reactieve inspecties uit naar aanleiding van bvb. ernstige arbeidsongevallen, klachten, verzoekschriften van de gerechtelijke autoriteiten en beroepsziekten.
 • Je stelt inspectierapporten en expertverslagen op.
 • Je verstrekt advies in het kader van de behandeling van de erkennings- en afwijkingsaanvragen.
 • Je verzekert de coördinatie van inspectiecampagnes op lokaal of nationaal vlak .
 • Je staat in voor de opvolging van ernstige arbeidsongevallen van gedetacheerde werknemers in de bouw met het oog op de publicatie van “lessons learned”.
 • Je bent de schakel tussen de regionale directie en de cellen van het arrondissement en verleent je medewerking aan gecoördineerde acties vanuit die cellen.
 • Je specialiseert je in het domein van de arbeidsveiligheid, neemt actief deel aan de activiteiten van het welzijnsdomein en koppelt terug naar de lokale directie.
 • Je biedt ondersteuning aan collega-inspecteurs in complexe dossiers inzonderheid met betrekking tot de arbeidsveiligheid, campagnes en gecoördineerde acties.

Als inspecteur maak je deel uit van een multidisciplinair inspectieteam dat geleid wordt door een directiehoofd of een sectorverantwoordelijke.

Bijzonderheden aan de functie:

 • Je bent flexibel wat betreft werkuren rekening houdend met de prioriteiten en de bereikbaarheid van de dienst en maakt hierbij zelf je werkschema op.
 • Je hebt de mogelijkheid op vrijwillige basis en volgens een beurtrol deel uit te maken van de actieve wachtdienst voor het onderzoek van zeer ernstige arbeidsongevallen buiten de diensturen (hiervoor wordt een wachttoelage toegekend).
 • Je administratieve standplaats is je thuisadres. Je komt op het directiekantoor hoofdzakelijk voor dienstvergaderingen, teamvergaderingen, overleg met je directiehoofd, sectorverantwoordelijke of projectleider, besprekingen met je collega's of verstrekken van inlichtingen aan werknemers of werkgevers die zich aandienen na telefonische afspraak.
 • Je moet je autonoom kunnen verplaatsen naar de bedrijven en over voldoende fysieke capaciteiten beschikken om ter plaatse inspecties uit te voeren. Voor inspecties van bouwwerven is het bijvoorbeeld van groot belang dat je geen hoogtevrees hebt. In het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen is een belangrijk voordeel, gezien het aantal verplaatsingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie.

Voor de functie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt, overeenkomstig artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 18/07/1966, de elementaire kennis van het Frans geëvalueerd vóór de aanstelling.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel 4 Nederlandstalige (en 3 Franstalige - selectie AFG23086) vacante betrekkingen bij de regionale directies van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). 

De Nederlandstalige plaatsen zijn verdeeld over de volgende directies:

 • Antwerpen
 • Oost-Vlaanderen
 • Limburg - Vlaams-Brabant
 • West-Vlaanderen

Er is ook 1 bijkomende plaats vacant bij de Directie Brussel. Deze plaats kan voorzien worden voor een Franstalige ambtenaar (via de selectie AFG22269) OF een Nederlandstalige ambtenaar via de huidige selectie, op voorwaarde dat deze over een voldoende kennis beschikt van de andere landstaal.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft als algemene opdracht het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze te verbeteren en ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake welzijn op het werk wordt nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. ‘Welzijn op het werk’ omvat de volgende domeinen: arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten van het werk.

De Afdeling van het Regionaal toezicht op het Welzijn op het werk is belast met het toezicht op de wetten en reglementen betreffende het welzijn van de werknemer op de arbeidsplaats met uitzondering van deze in de Seveso-ondernemingen in alle andere ondernemingen. Er zijn 8 regionale directies: 4 in het Vlaamse Gewest, 3 in het Waalse Gewest en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal gebied. Een regionale directie bestaat uit een multidisciplinair inspectieteam onder de leiding van een directiehoofd. De directies bestaan uit 10 tot 20 inspecteurs en uit 2 tot 5 administratieve medewerkers.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een specifiek master diploma.
 • Je hebt goede kennis van veilige werkomstandigheden inzake elektriciteit, mechanica/bouw en chemie.
 • Je kan jou autonoom verplaatsen naar bedrijven.
 • Beschikken over een getuigschrift aanvullende vorming preventieadviseur en/of over een opleiding van veiligheid- en gezondheidscoördinator is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als afzonderlijke test worden georganiseerd maar op hetzelfde moment als het interview en de gevalsstudie.
 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie (en een test op computer indien deze niet als tussenstap werd georganiseerd)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving. 

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché sociaal inspecteur (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Premies

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. 

De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 1/1/2023.

 

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 148,71 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een bureau inrichten);
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 50 EUR netto per maand;
 • Forfaitaire dagvergoeding van 319,98 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd);
 • Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een gelimiteerd kilometercontingent). 

 

Voordelen eigen aan de functie

 • Een smartphone, laptop en een draagbare printer;
 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,…);
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt;
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis.
 • Tussenkomst betalende opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gedurende de vakantieperiodes (kinderopvang, speelpleinwerking, taal- of sportstages,...) van 30 EUR per jaar (niet van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad).
 • Gratis openbaar vervoer in het kader van dienstverplaatsingen. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof (bij volledige prestaties) en dienstvrijstelling tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie (enkel van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (regio Brussel)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • dynamische personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij dankzij jouw expertise inzake elektriciteit, mechanica/bouw en chemie een impact hebben op het welzijn en de veiligheid van de werknemers?

Ontdek op welke manier dit kan als Inspecteur – welzijn op het werk!

 • Je voert proactieve inspecties uit overeenkomstig het Meerjarencontroleprogramma (MANCP).
 • Je voert reactieve inspecties uit naar aanleiding van bvb. ernstige arbeidsongevallen, klachten, verzoekschriften van de gerechtelijke autoriteiten en beroepsziekten.
 • Je stelt inspectierapporten en expertverslagen op.
 • Je verstrekt advies in het kader van de behandeling van de erkennings- en afwijkingsaanvragen.
 • Je verzekert de coördinatie van inspectiecampagnes op lokaal of nationaal vlak .
 • Je staat in voor de opvolging van ernstige arbeidsongevallen van gedetacheerde werknemers in de bouw met het oog op de publicatie van “lessons learned”.
 • Je bent de schakel tussen de regionale directie en de cellen van het arrondissement en verleent je medewerking aan gecoördineerde acties vanuit die cellen.
 • Je specialiseert je in het domein van de arbeidsveiligheid, neemt actief deel aan de activiteiten van het welzijnsdomein en koppelt terug naar de lokale directie.
 • Je biedt ondersteuning aan collega-inspecteurs in complexe dossiers inzonderheid met betrekking tot de arbeidsveiligheid, campagnes en gecoördineerde acties.

Als inspecteur maak je deel uit van een multidisciplinair inspectieteam dat geleid wordt door een directiehoofd of een sectorverantwoordelijke.

Bijzonderheden aan de functie:

 • Je bent flexibel wat betreft werkuren rekening houdend met de prioriteiten en de bereikbaarheid van de dienst en maakt hierbij zelf je werkschema op.
 • Je hebt de mogelijkheid op vrijwillige basis en volgens een beurtrol deel uit te maken van de actieve wachtdienst voor het onderzoek van zeer ernstige arbeidsongevallen buiten de diensturen (hiervoor wordt een wachttoelage toegekend).
 • Je administratieve standplaats is je thuisadres. Je komt op het directiekantoor hoofdzakelijk voor dienstvergaderingen, teamvergaderingen, overleg met je directiehoofd, sectorverantwoordelijke of projectleider, besprekingen met je collega's of verstrekken van inlichtingen aan werknemers of werkgevers die zich aandienen na telefonische afspraak.
 • Je moet je autonoom kunnen verplaatsen naar de bedrijven en over voldoende fysieke capaciteiten beschikken om ter plaatse inspecties uit te voeren. Voor inspecties van bouwwerven is het bijvoorbeeld van groot belang dat je geen hoogtevrees hebt. In het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen is een belangrijk voordeel, gezien het aantal verplaatsingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie.

Voor de functie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt, overeenkomstig artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 18/07/1966, de elementaire kennis van het Frans geëvalueerd vóór de aanstelling.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel 4 Nederlandstalige (en 3 Franstalige - selectie AFG23086) vacante betrekkingen bij de regionale directies van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). 

De Nederlandstalige plaatsen zijn verdeeld over de volgende directies:

 • Antwerpen
 • Oost-Vlaanderen
 • Limburg - Vlaams-Brabant
 • West-Vlaanderen

Er is ook 1 bijkomende plaats vacant bij de Directie Brussel. Deze plaats kan voorzien worden voor een Franstalige ambtenaar (via de selectie AFG22269) OF een Nederlandstalige ambtenaar via de huidige selectie, op voorwaarde dat deze over een voldoende kennis beschikt van de andere landstaal.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft als algemene opdracht het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze te verbeteren en ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake welzijn op het werk wordt nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. ‘Welzijn op het werk’ omvat de volgende domeinen: arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten van het werk.

De Afdeling van het Regionaal toezicht op het Welzijn op het werk is belast met het toezicht op de wetten en reglementen betreffende het welzijn van de werknemer op de arbeidsplaats met uitzondering van deze in de Seveso-ondernemingen in alle andere ondernemingen. Er zijn 8 regionale directies: 4 in het Vlaamse Gewest, 3 in het Waalse Gewest en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal gebied. Een regionale directie bestaat uit een multidisciplinair inspectieteam onder de leiding van een directiehoofd. De directies bestaan uit 10 tot 20 inspecteurs en uit 2 tot 5 administratieve medewerkers.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt goede kennis van veilige werkomstandigheden inzake elektriciteit, mechanica/bouw en chemie.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie "Je hebt goede kennis van veilige werkomstandigheden inzake elektriciteit, mechanica/bouw en chemie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen.
 • Je beschikt over een getuigschrift aanvullende vorming preventieadviseur.
 • Je beschikt over een opleiding van veiligheid- en gezondheidscoördinator.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een specifiek master diploma.
 • Je hebt goede kennis van veilige werkomstandigheden inzake elektriciteit, mechanica/bouw en chemie.
 • Je kan jou autonoom verplaatsen naar bedrijven.
 • Beschikken over een getuigschrift aanvullende vorming preventieadviseur en/of over een opleiding van veiligheid- en gezondheidscoördinator is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Wetenschappen: chemie
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (03/04/2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché sociaal inspecteur (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Premies

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. 

De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 1/1/2023.

 

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 148,71 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een bureau inrichten);
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 50 EUR netto per maand;
 • Forfaitaire dagvergoeding van 319,98 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd);
 • Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een gelimiteerd kilometercontingent). 

 

Voordelen eigen aan de functie

 • Een smartphone, laptop en een draagbare printer;
 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,…);
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt;
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis.
 • Tussenkomst betalende opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gedurende de vakantieperiodes (kinderopvang, speelpleinwerking, taal- of sportstages,...) van 30 EUR per jaar (niet van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad).
 • Gratis openbaar vervoer in het kader van dienstverplaatsingen. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof (bij volledige prestaties) en dienstvrijstelling tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie (enkel van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (regio Brussel)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • dynamische personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • voor de functie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt, overeenkomstig artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 18/07/1966, de elementaire kennis van het Frans geëvalueerd vóór de aanstelling. 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als afzonderlijke test worden georganiseerd maar op hetzelfde moment als het interview en de gevalsstudie.
 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie (en een test op computer indien deze niet als tussenstap werd georganiseerd)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving. 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 90min)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van deelnemingsvoorwaarden (stap 1).

Via een dossiertest  worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van april 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je dient voor deze testen geen minimumscore te behalen. Je ontvangt een totale score op 20 punten die, samen met je interviewresultaat, je uiteindelijke score bepaalt. Je dient deze test af te leggen om voor het interview te worden uitgenodigd. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 30 gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Indien stap 2 niet wordt georganiseerd, vindt deze proef plaats op hetzelfde moment als het interview (voor meer informatie, zie stap 3).

Stap 3: Specifieke screening - Interview + casus (+/- 1u + 90min voorbereiding) PC-test indien stap 2 niet doorgaat (+/- 90 minuten)

Het interview casus evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De casus wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien stap 2 (specifieke screening – PC-test) georganiseerd wordt, zal stap 3 plaatsvinden omstreeks de eerste helft van mei 2023 (onder voorbehoud). Je bent in deze situatie geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de ‘specifieke screening – interview + casus’ en 60 op 120 in het totaal (totaal stap 2 + stap 3).

Indien stap 2 (specifieke screening – PC-test) niet georganiseerd wordt, zal je ook een computergestuurde proef (dossiertest) afleggen voor of na het interview + casus (onedaytesting). In dit geval zal deze stap plaatsvinden omstreeks eind april/ eerste helft van mei 2023 (onder voorbehoud). De dossiertest zal volgende competenties meten: informatie integreren en beslissen en staat op 20 punten. Je bent in deze situatie geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de ‘specifieke screening – interview + casus’ en 60 op 120 in het totaal (totaal specifieke screening interview met casus + computergestuurde proef) .

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de totale score (interview met casus + dossiertest). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 03/04/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Werner Keppens – Adviseur

Contactpersoon  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 

Tel.: 02 233 49 67

E-mail: werner.keppens@werk.belgie.be

Meer info over de selectieprocedure?
Michiel Cierpial – Assistent HRS
Contactpersoon Werkenvoor.be  
Tel.: 02/740.78.16
E-mail: michiel.cierpial@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Icoon medewerker zonder foto
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans
 • Portret Joris
  Zelfontwikkeling staat centraal binnen onze organisatie
  Joris
  Analist en ontwikkelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Joris