Expert boekhouding en begroting (m/v/x)

POD Maatschappelijke Integratie

Selectiecode

ANG23131

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne mobiliteit (interne markt)
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 

Altijd geïnspireerd geweest door cijfers? Sterk in berekeningen maken? Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven. Wij zoeken een collega die zich volop wil inzetten en zo onze POD Maatschappelijke integratie wil ondersteunen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

 

 • Je volgt de begrotingscylus mee op en/of controleert ze (initiële begroting, begrotingswijziging en aanpassingen).
 • Je volgt de dagelijkse facturatie op en/of controleert deze.
 • Je voert, samen met je collega’s, de boekhouding van de POD Maatschappelijke Integratie (betalingen, boekhoudkundige correcties, etc) accuraat uit.
 • Je staat je collega's bij in het opmaken van financiële analyses en kosten-batenanalyses.
 • Je staat je collega’s bij in het opstellen van financiële rapporten voor interne (directiecomité) en externe partijen (Inspectie der Financiën, Rekenhof).
 • Je geeft tijdens vergaderingen advies over jouw expertisegebied.
 • Je doet voorstellen op vlak van kostenbeheer en mogelijke besparingen.
 • Je neemt deel aan verschillende projectvergaderingen om zo de impact op de begroting te kunnen inschatten en het kostenplaatje te kunnen bepalen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de dienst BLAS (Budget, logistiek, aankopen en subsidies) van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)(Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

 

De POD MI houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert . Aldus draagt de POD MI bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpublieken partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp).

 

Doelstellingen van de POD MI

 • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen;
 • Armoede en sociale uitsluiting bestrijden in al hun dimensies;
 • Zich inzetten voor sociale cohesie en duurzame ontwikkeling van de grote steden;
 • De integratie waarborgen door voorrang te geven aan de maatschappelijke hulp;
 • Het leefloon en de maatschappelijke hulp terugbetalen aan de OCMW’s.

Waarden

 • Respect;
 • Kwaliteit en klantgerichtheid;
 • Openstaan voor verandering;
 • Gelijke kansen en diversiteit.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master/bachelor in het domein economie of een algemene master/bachelor
 • Je hebt geen (master domein economie),1 (master algemeen) , 2 (bachelor domein economie) of 3 (bachelor algemeen) jaar ervaring in domein boekhouding
 • Je kan goed in team werken
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) (Kruidtuinlaan 50, bus 165; 1000 Brussel). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als statutair (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43.757,812 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).  Je minimumloon is 3.646,48 euro bruto per maand (geïndexeerd).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • minstens 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (de POD is gevestigd in de Finance Tower FINTO in Brussel, tegenover de Kruidtuin)
  • werken in een aangename en moderne werkomgeving
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen die via de sociale dienst worden toegekend (financiële steun voor sport en cultuur, brillen, sinterklaas, terug naar school, enzovoort).
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Jorien Sper
  Selectieverantwoordelijke
  POD Maatschappelijke Integratie
  +3225088541

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 

Altijd geïnspireerd geweest door cijfers? Sterk in berekeningen maken? Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven. Wij zoeken een collega die zich volop wil inzetten en zo onze POD Maatschappelijke integratie wil ondersteunen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

 

 • Je volgt de begrotingscylus mee op en/of controleert ze (initiële begroting, begrotingswijziging en aanpassingen).
 • Je volgt de dagelijkse facturatie op en/of controleert deze.
 • Je voert, samen met je collega’s, de boekhouding van de POD Maatschappelijke Integratie (betalingen, boekhoudkundige correcties, etc) accuraat uit.
 • Je staat je collega's bij in het opmaken van financiële analyses en kosten-batenanalyses.
 • Je staat je collega’s bij in het opstellen van financiële rapporten voor interne (directiecomité) en externe partijen (Inspectie der Financiën, Rekenhof).
 • Je geeft tijdens vergaderingen advies over jouw expertisegebied.
 • Je doet voorstellen op vlak van kostenbeheer en mogelijke besparingen.
 • Je neemt deel aan verschillende projectvergaderingen om zo de impact op de begroting te kunnen inschatten en het kostenplaatje te kunnen bepalen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de dienst BLAS (Budget, logistiek, aankopen en subsidies) van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)(Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

 

De POD MI houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert . Aldus draagt de POD MI bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpublieken partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp).

 

Doelstellingen van de POD MI

 • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen;
 • Armoede en sociale uitsluiting bestrijden in al hun dimensies;
 • Zich inzetten voor sociale cohesie en duurzame ontwikkeling van de grote steden;
 • De integratie waarborgen door voorrang te geven aan de maatschappelijke hulp;
 • Het leefloon en de maatschappelijke hulp terugbetalen aan de OCMW’s.

Waarden

 • Respect;
 • Kwaliteit en klantgerichtheid;
 • Openstaan voor verandering;
 • Gelijke kansen en diversiteit.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je bent in staat om de analyse van het budget van een organisatie te begrijpen.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving zal tewerkgesteld worden, is de kennis van de tweede landstaal een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master/bachelor in het domein economie of een algemene master/bachelor
 • Je hebt geen (master domein economie),1 (master algemeen) , 2 (bachelor domein economie) of 3 (bachelor algemeen) jaar ervaring in domein boekhouding
 • Je kan goed in team werken
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Profiel 1: specifieke master (zonder ervaring)

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

 

Profiel 2: algemene master (met één jaar ervaring)

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

 

Profiel 3: specifieke bachelor (met twee jaar ervaring)

Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.

Profiel 4: algemene bachelor (met drie jaar ervaring)

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Indien je over een diploma van het hoger onderwijs van het lange type / master in het domein economie beschikt, dien je geen relevante professionele ervaring te hebben.

 

Indien je over een diploma van het hoger onderwijs van het lange type / master beschikt, dien je minstens 1 jaar relevante professionele ervaring te hebben in het domein van boekhouden en meer specifiek met het uitvoeren van één van de vier onderstaande taken:

 • het controleren van boekhoudkundige verantwoordingsstukken; 
 • het voorbereiden van de inbetalingstelling van schuldvorderingsverklaringen; 
 • het opstellen van boekhoudverslagen; 
 • het analyseren van balansen en resultaatsrekeningen.

 

Indien je over een diploma van het hoger onderwijs van het korte type / bachelor beschikt in het domein van economie, dien je minstens 2 jaar relevante professionele ervaring te hebben in het domein van boekhouden en meer specifiek met het uitvoeren van één van de vier onderstaande taken:

 • het controleren van boekhoudkundige verantwoordingsstukken; 
 • het voorbereiden van de inbetalingstelling van schuldvorderingsverklaringen; 
 • het opstellen van boekhoudverslagen; 
 • het analyseren van balansen en resultaatsrekeningen.

 

Indien je over een diploma van het hoger onderwijs van het korte type / bachelor beschikt, dien je minstens 3 jaar relevante professionele ervaring te hebben in het domein van boekhouden en meer specifiek met het uitvoeren van één van de vier onderstaande taken:

 • het controleren van boekhoudkundige verantwoordingsstukken; 
 • het voorbereiden van de inbetalingstelling van schuldvorderingsverklaringen; 
 • het opstellen van boekhoudverslagen; 
 • het analyseren van balansen en resultaatsrekeningen.

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als statutair (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43.757,812 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).  Je minimumloon is 3.646,48 euro bruto per maand (geïndexeerd).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • minstens 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (de POD is gevestigd in de Finance Tower FINTO in Brussel, tegenover de Kruidtuin)
  • werken in een aangename en moderne werkomgeving
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen die via de sociale dienst worden toegekend (financiële steun voor sport en cultuur, brillen, sinterklaas, terug naar school, enzovoort).
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) (Kruidtuinlaan 50, bus 165; 1000 Brussel). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u25)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

 

Via een situationele beoordelingstest op computer worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren 
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond midden april 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.  Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (met gevalstudie) (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden april 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin mei 2023 (onder voorbehoud).

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4- interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 3 april 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Peter Vandenbempt - Diensthoofd BLAS
Contactpersoonde POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) 
Tel.: +3225088657
E-mail: peter.vandenbempt@mi-is.be

Meer info over de selectieprocedure?
Jorien Sper - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/508.85.41
E-mail: jorien.sper@mi-is.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Jorien Sper
  Selectieverantwoordelijke
  POD Maatschappelijke Integratie
  +3225088541

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret François Hansoul
  De dynamiek die gecreërd wordt, maakt deel uit van onze organisatiecultuur.
  François Hansoul
  Projectcoördinator
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about François Hansoul
 • Portret Lisa Asselman
  De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge en dynamische organisatie die elk talent warm onthaalt.
  Lisa Asselman
  Projectcoördinator
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Lisa Asselman
 • Portret Amélie Legrand
  Onze job bestaat uit uitdagingen, uit battles die we moeten voeren voor het welzijn van iedereen.
  Amélie Legrand
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Amélie Legrand
 • Portret Antoine Verhamme
  Door in een federale administratie te werken, heb ik het gevoel dat ik deelneem aan projecten en processen die voordelig zijn voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare burgers.
  Antoine Verhamme
  Medewerker strategische cel HR
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Antoine Verhamme
 • Portret Emilie Clette
  Het werk is echt gevarieerd en ik heb een heel netwerk van mensen met wie ik kan samenwerken.
  Emilie Clette
  Specialist statistieken
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Emilie Clette
 • Portret Fatma Yildiz
  Het feit dat je in armoede geleefd hebt, maakt je niet automatisch een goede ervaringsdeskundige.
  Fatma Yildiz
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Fatma Yildiz
 • Portret Josée Goris
  De POD Maatschappelijke Integratie draagt zorg voor zijn personeel.
  Josée Goris
  Expert beleid internationale relaties
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Josée Goris