Attaché Financiële dienst (m/v/x)

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Selectiecode

ANG23139

Taal

Nederlands

Diploma

 • Ander
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je geboeid door cijfers? Schoolverlater of al wat ervaring achter de rug en op zoek naar een nieuwe uitdaging in een tof team en middenin een boeiende en maatschappelijk relevante context? 

Je zal werken binnen het team Financiën van het RSVZ waar je in eerste instantie zal werken in de afdeling "banken". Je taken kunnen evolueren in functie van je eigen interesses en de noden van de dienst. Je taken kunnen zijn:

 • Het opvolgen, controleren en beheren van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven, van de financiële middelen.
 • Periodieke verslagen voorbereiden m.b.t. de financiering, de thesaurie, ...
 • Boekhoudkundige verwerking van alle ontvangsten en uitgaven
 • Regelmatige evaluatie van de controleactiviteiten en meewerken aan het verbeteren van bestaande werkprocedures.
 • Coachen van medewerkers en meewerken aan de organisatie van hun dagelijkse activiteiten.
 • Instaan voor interne en externe rapportages
 • Deelnemen aan meetings.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De dienst Financiën staat in voor het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, d.w.z. dat hij de inkomsten van het stelsel globaliseert en verdeelt, op basis van de behoeften, over de instellingen die sociale uitkeringen betalen. Dit houdt o.a. ook de opmaak en de opvolging van de opdrachtenbegroting in, de opvolging van de financiering van het globaal financieel beheer en het beheer van de financiële activa. Een andere hoofdtaak betreft de begroting, de boekhouding en de financiering van de Nationale Hulpkas.

Daarnaast vervult de financiële dienst ook diverse ondersteunende taken, zoals de opstelling en de opvolging van de beheersbegroting, de boekhouding van de instelling, de afsluiting van de rekeningen, de analytische boekhouding, ...

Het RSVZ is een dynamische en mensgerichte openbare instelling van sociale zekerheid, die actief en in samenwerking met de zelfstandigenorganisaties bijdraagt tot het sociaal en economisch welzijn van de zelfstandige ondernemers door hun sociaal statuut te beschermen en door de nadruk te leggen op het belang van hun sociale bescherming..

Het RSVZ:

-           waakt over de naleving van de verzekeringsplicht, rekening houdend met de nationale en internationale context;

-           berekent en kent de pensioenen van de zelfstandige ondernemers toe;

-           vervult de inningsopdrachten van de instelling en beheert de Nationale Hulpkas;

-           waarborgt op een efficiënte manier het globaal financieel beheer van het sociaal statuut;

-           neemt deel aan de strijd tegen de fraude en het oneigenlijk gebruik van het sociaal statuut;

-           verzamelt en beheert de gegevens m.b.t. de zelfstandige ondernemers en vennootschappen;

-           informeert doelgericht en communiceert op een heldere manier;

-           beantwoordt aan nieuwe verwachtingen van zijn stakeholders, voornamelijk door studies, initiatieven en voorstellen;

-           begeleidt het Algemeen Beheerscomité, neemt deel aan zijn activiteiten en staat in voor zijn secretariaat;

-           onderzoekt en behandelt de aanvragen tot vrijstelling van bijdragen;

-           voert externe audits uit bij de socialeverzekeringsfondsen.

Naast een betrouwbare dienstverlener, is het RSVZ een kennis- en expertisecentrum voor de sociale bescherming van de zelfstandige ondernemers. Zijn medewerkers vormen de brug naar de zelfstandige ondernemers, de vennootschappen, de socialeverzekeringsfondsen en andere partners.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,812 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • 6 compensatiedagen voor overuren
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je geboeid door cijfers? Schoolverlater of al wat ervaring achter de rug en op zoek naar een nieuwe uitdaging in een tof team en middenin een boeiende en maatschappelijk relevante context? 

Je zal werken binnen het team Financiën van het RSVZ waar je in eerste instantie zal werken in de afdeling "banken". Je taken kunnen evolueren in functie van je eigen interesses en de noden van de dienst. Je taken kunnen zijn:

 • Het opvolgen, controleren en beheren van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven, van de financiële middelen.
 • Periodieke verslagen voorbereiden m.b.t. de financiering, de thesaurie, ...
 • Boekhoudkundige verwerking van alle ontvangsten en uitgaven
 • Regelmatige evaluatie van de controleactiviteiten en meewerken aan het verbeteren van bestaande werkprocedures.
 • Coachen van medewerkers en meewerken aan de organisatie van hun dagelijkse activiteiten.
 • Instaan voor interne en externe rapportages
 • Deelnemen aan meetings.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De dienst Financiën staat in voor het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, d.w.z. dat hij de inkomsten van het stelsel globaliseert en verdeelt, op basis van de behoeften, over de instellingen die sociale uitkeringen betalen. Dit houdt o.a. ook de opmaak en de opvolging van de opdrachtenbegroting in, de opvolging van de financiering van het globaal financieel beheer en het beheer van de financiële activa. Een andere hoofdtaak betreft de begroting, de boekhouding en de financiering van de Nationale Hulpkas.

Daarnaast vervult de financiële dienst ook diverse ondersteunende taken, zoals de opstelling en de opvolging van de beheersbegroting, de boekhouding van de instelling, de afsluiting van de rekeningen, de analytische boekhouding, ...

Het RSVZ is een dynamische en mensgerichte openbare instelling van sociale zekerheid, die actief en in samenwerking met de zelfstandigenorganisaties bijdraagt tot het sociaal en economisch welzijn van de zelfstandige ondernemers door hun sociaal statuut te beschermen en door de nadruk te leggen op het belang van hun sociale bescherming..

Het RSVZ:

-           waakt over de naleving van de verzekeringsplicht, rekening houdend met de nationale en internationale context;

-           berekent en kent de pensioenen van de zelfstandige ondernemers toe;

-           vervult de inningsopdrachten van de instelling en beheert de Nationale Hulpkas;

-           waarborgt op een efficiënte manier het globaal financieel beheer van het sociaal statuut;

-           neemt deel aan de strijd tegen de fraude en het oneigenlijk gebruik van het sociaal statuut;

-           verzamelt en beheert de gegevens m.b.t. de zelfstandige ondernemers en vennootschappen;

-           informeert doelgericht en communiceert op een heldere manier;

-           beantwoordt aan nieuwe verwachtingen van zijn stakeholders, voornamelijk door studies, initiatieven en voorstellen;

-           begeleidt het Algemeen Beheerscomité, neemt deel aan zijn activiteiten en staat in voor zijn secretariaat;

-           onderzoekt en behandelt de aanvragen tot vrijstelling van bijdragen;

-           voert externe audits uit bij de socialeverzekeringsfondsen.

Naast een betrouwbare dienstverlener, is het RSVZ een kennis- en expertisecentrum voor de sociale bescherming van de zelfstandige ondernemers. Zijn medewerkers vormen de brug naar de zelfstandige ondernemers, de vennootschappen, de socialeverzekeringsfondsen en andere partners.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Redeneervaardigheden

 • numerieke redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • basiskennis van het Frans aangezien je in een tweetalig team zal werken
 • interesse voor de sociale zekerheid

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Algemeen masterdiploma gecombineerd met 1 jaar ervaring

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

 

Optie 2: Specifiek diploma, ervaring niet vereist

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Indien je over een algemeen Masterdiploma (optie 1) beschikt, moet je voldoen aan onderstaande ervaringsvereisten:

Een relevante professionele ervaring in het domein van Financiën en boekhouding van telkens minstens 1  jaar in ten minste 5 van onderstaande taken. 

 • Opmaak en opvolging van begrotingsramingen
 • Interne controle van financiële activiteiten
 • Uitwerking van adviezen inzake begroting
 • Ontwikkeling van methoden ter verbetering van de financiële processen
 • Reporting van financiële gegevens
 • Opmaak en analyse van balansen en/of resultatenrekeningen
 • Opmaak van de jaarrekeningen
 • Beheer van financiële dossiers
 • Thesauriebeheer
 • Toezicht op de algemene en/of analytische boekhouding

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,812 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • 6 compensatiedagen voor overuren
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Indien je een Algemeen Masterdiploma hebt (optie 1), word je alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt . De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een redeneertest op computer worden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • numerieke redeneervaardigheden

Deze proef zal plaatsvinden rond half april (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de tweede helft van april (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de eerste helft van mei (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Stap 3 - PC proef voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 31 maart 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Sinda Schelfhout
Contactpersoon RSVZ
Tel.: 02/546.40.56
E-mail: sinda.schelfhout@rsvz-inasti.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Eva Vandenbussche
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/546.43.97
E-mail: HRM@rsvz-inasti.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Anne Vanderstappen
  In vorige jobs botste ik soms op overheidszaken waarvan ik dacht met mijn ideeën een verschil te kunnen maken. Waarom dan niet proberen?
  Anne Vanderstappen
  Administrateur-generaal
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Anne Vanderstappen
 • Portret Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Ik hou van het dynamisme en de sociale contacten met mijn collega's.
  Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
 • Portret Tania Van Damme
  Elke dag is anders en ik verveel me geen moment.
  Tania Van Damme
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tania Van Damme
 • Portret Valérie Lauwereys
  Als je op zoek bent naar een job die uitdagend genoeg is én die je toch toestaat om een perfect evenwicht te hebben met je privéleven, dan moet je niet twijfelen.
  Valérie Lauwereys
  Sociaal controleur
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Valérie Lauwereys
 • Portret Natalie Sacré
  Hoofdzakelijk heb ik contact met de mensen via telefoon of per mail, maar ik ontmoet ook mensen die een afspraak willen.
  Natalie Sacré
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Natalie Sacré
 • Portret GJ Debusschere
  Ik ben blij een tandwiel te zijn in die grote machine die ons land tijdens de pandemie mee draaiende heeft gehouden.
  Gertjan Debusschere
  Dossierbeheerders
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Gertjan Debusschere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik vind vooral de afwisseling in mijn administratieve taken het leukst.
  Tom Sap
  Administratief deskundige
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tom Sap
 • Portret Sergio Checchi
  Ik werk bijna 19 jaar bij het RSVZ, en blijf steeds nieuwe zaken bijleren.
  Sergio Checchi
  System Administrator
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Sergio Checchi