Veiligheidsassistent / Penitentiair bewakingassistent - Dendermonde (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG23145

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9200 Dendermonde

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

In het kader van het project "Gevangenis van de toekomst" evolueert de huidige functie van penitentiair bewakingsassistent naar twee nieuwe functies: veiligheidsassistent en detentiebegeleider.

In het kader van het project "Gevangenis van de toekomst" evolueert de huidige functie van penitentiair bewakingsassistent naar twee nieuwe functies: veiligheidsassistent en detentiebegeleider.

 

Als veiligheidsassistent in de nieuwe gevangenis van Dendermonde sta je in voor de bewaking en beveiliging van personen, gebouwen en terreinen van een penitentiaire (of gelijkgestelde) inrichting. Zo zie je toe op de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige, en humane detentie gericht op re-integratie.

 • Je staat o.a. in voor alle voorziene interne en externe controles m.b.t. personen, installaties en ruimtes en de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Je garandeert hiermee de algemene orde en veiligheid voor alle gedetineerden, het personeel, derden en goederen.
 • Je organiseert en houdt toezicht op het dagelijks leven van de gedetineerden m.i.v. activiteiten/bewegingen en schat proactief mogelijke crisissituaties/ veiligheidsrisico’s in.
 • Je ziet toe op een respectvolle behandeling en een correcte informatieverstrekking ten aanzien van gedetineerden, collega’s en derden en draagt bij tot een goede communicatie en samenwerking alsook een sereen klimaat binnen de inrichting.
 • Je verleent bijstand bij (acute) crisissituaties die de (interne) veiligheid en/of de integriteit van personen en/of goederen bedreigen en dit volgens de geldende procedures en voorschriften. Je stabiliseert de situatie en tracht escalatie te voorkomen.

Als penitentiair bewakingsassistent zorg je mee voor een menselijke en veilige omgeving voor gedetineerden, je collega’s en bezoekers. Je bent het eerste aanspreekpunt van de gedetineerden en dus een belangrijke schakel in een zinvolle detentie en een vlotte terugkeer naar de samenleving.

Aan welke taken kan je je verwachten:

 • Je begeleidt gedetineerden van onthaal tot vrijlating.
 • Gedetineerden die vragen hebben of een luisterend oor nodig hebben, kunnen altijd bij jou terecht. Als je zelf niet kan helpen, zorg je er voor dat ze bij de juiste persoon terecht kunnen.
 • Bij crisismomenten sta je klaar om collega’s snel te helpen.
 • Je observeert en begeleidt het bezoek, de wandeling en andere activiteiten.
 • Je houdt toezicht bij bijzondere activiteiten van bepaalde groepen gedetineerden, zoals mensen met een psychische stoornis.

Daarnaast zijn er nog volgende veiligheidstaken:

 • Je controleert de toegang van medewerkers, bezoekers en gedetineerden.
 • Je fouilleert gedetineerden en controleert verblijfsruimtes waar nodig.
 • Je rapporteert verdachte gebeurtenissen en inbreuken.
 • Je inspecteert de veiligheidsinstallaties en rapporteert defecten.
 • Je bedient oproep- en camerasystemen, elektrische deuren enz.

Om je goed voor te bereiden op je taak, zal je het eerste jaar opleiding volgen en praktijkervaring opdoen. Na dit eerste jaar kan je dan volwaardig aan de slag als veiligheidsassistent – penitentiair bewakingsassistent.

Je werkt in ochtend-, namiddag- of nachtdiensten, ook tijdens het weekend en feestdagen.

Wil je meer te weten komen over de job?
Neem dan zeker een kijkje op onze website.

Heb je vragen over de jobinhoud?
Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar voor de nieuwe gevangenis te Dendermonde (Tannenweg 1 - 9200 Dendermonde).

Indien je geslaagd bent voor de selectie, word je tewerkgesteld in deze inrichting.

De nieuwe gevangenis Poort van Dendermonde gelegen aan het Oud Klooster, opent reeds eind 2022. Deze inrichting zal 444 mannelijke gedetineerden, zowel beklaagden als veroordeelden, huisvesten.
Het nieuwe concept staat voor het waarborgen van een positief werk- en leefklimaat en sluit aan bij een humane visie op detentie, waar de autonomie van gedetineerden en de voorbereiding van hun re-integratie centraal staan.  
Elke verblijfsruimte is uitgerust met een digitaal dienstenplatform, telefoon en douche. Via rechtopstaande ramen valt er veel licht binnen in de verblijfsafdelingen en de open galerijen zorgen voor transparantie en een groter veiligheidsgevoel. Er zijn 4 binnentuinen en rond de gevangenis wordt een watergracht en een ruime groenzone met bomen en struiken voorzien.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 34 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.
Dit betekent: 

 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant
  (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

  Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.
  Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van hoger secundair of een instapkaart
 • Je bent gemotiveerd, communicatief, stressbestendig, en een teamplayer.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 • We screenen jouw diploma of instapkaart.
 • Je legt een interview af met een test op computer in de gevangenis van Dendermonde.
 • Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als veiligheidsassistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal 20AP.

Loon

Minimum aanvangswedde: 31058,45 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Premies en toelagen

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand 
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
  • 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen Kerst en Nieuwjaar
  • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

In het kader van het project "Gevangenis van de toekomst" evolueert de huidige functie van penitentiair bewakingsassistent naar twee nieuwe functies: veiligheidsassistent en detentiebegeleider.

In het kader van het project "Gevangenis van de toekomst" evolueert de huidige functie van penitentiair bewakingsassistent naar twee nieuwe functies: veiligheidsassistent en detentiebegeleider.

 

Als veiligheidsassistent in de nieuwe gevangenis van Dendermonde sta je in voor de bewaking en beveiliging van personen, gebouwen en terreinen van een penitentiaire (of gelijkgestelde) inrichting. Zo zie je toe op de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige, en humane detentie gericht op re-integratie.

 • Je staat o.a. in voor alle voorziene interne en externe controles m.b.t. personen, installaties en ruimtes en de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Je garandeert hiermee de algemene orde en veiligheid voor alle gedetineerden, het personeel, derden en goederen.
 • Je organiseert en houdt toezicht op het dagelijks leven van de gedetineerden m.i.v. activiteiten/bewegingen en schat proactief mogelijke crisissituaties/ veiligheidsrisico’s in.
 • Je ziet toe op een respectvolle behandeling en een correcte informatieverstrekking ten aanzien van gedetineerden, collega’s en derden en draagt bij tot een goede communicatie en samenwerking alsook een sereen klimaat binnen de inrichting.
 • Je verleent bijstand bij (acute) crisissituaties die de (interne) veiligheid en/of de integriteit van personen en/of goederen bedreigen en dit volgens de geldende procedures en voorschriften. Je stabiliseert de situatie en tracht escalatie te voorkomen.

Als penitentiair bewakingsassistent zorg je mee voor een menselijke en veilige omgeving voor gedetineerden, je collega’s en bezoekers. Je bent het eerste aanspreekpunt van de gedetineerden en dus een belangrijke schakel in een zinvolle detentie en een vlotte terugkeer naar de samenleving.

Aan welke taken kan je je verwachten:

 • Je begeleidt gedetineerden van onthaal tot vrijlating.
 • Gedetineerden die vragen hebben of een luisterend oor nodig hebben, kunnen altijd bij jou terecht. Als je zelf niet kan helpen, zorg je er voor dat ze bij de juiste persoon terecht kunnen.
 • Bij crisismomenten sta je klaar om collega’s snel te helpen.
 • Je observeert en begeleidt het bezoek, de wandeling en andere activiteiten.
 • Je houdt toezicht bij bijzondere activiteiten van bepaalde groepen gedetineerden, zoals mensen met een psychische stoornis.

Daarnaast zijn er nog volgende veiligheidstaken:

 • Je controleert de toegang van medewerkers, bezoekers en gedetineerden.
 • Je fouilleert gedetineerden en controleert verblijfsruimtes waar nodig.
 • Je rapporteert verdachte gebeurtenissen en inbreuken.
 • Je inspecteert de veiligheidsinstallaties en rapporteert defecten.
 • Je bedient oproep- en camerasystemen, elektrische deuren enz.

Om je goed voor te bereiden op je taak, zal je het eerste jaar opleiding volgen en praktijkervaring opdoen. Na dit eerste jaar kan je dan volwaardig aan de slag als veiligheidsassistent – penitentiair bewakingsassistent.

Je werkt in ochtend-, namiddag- of nachtdiensten, ook tijdens het weekend en feestdagen.

Wil je meer te weten komen over de job?
Neem dan zeker een kijkje op onze website.

Heb je vragen over de jobinhoud?
Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar voor de nieuwe gevangenis te Dendermonde (Tannenweg 1 - 9200 Dendermonde).

Indien je geslaagd bent voor de selectie, word je tewerkgesteld in deze inrichting.

De nieuwe gevangenis Poort van Dendermonde gelegen aan het Oud Klooster, opent reeds eind 2022. Deze inrichting zal 444 mannelijke gedetineerden, zowel beklaagden als veroordeelden, huisvesten.
Het nieuwe concept staat voor het waarborgen van een positief werk- en leefklimaat en sluit aan bij een humane visie op detentie, waar de autonomie van gedetineerden en de voorbereiding van hun re-integratie centraal staan.  
Elke verblijfsruimte is uitgerust met een digitaal dienstenplatform, telefoon en douche. Via rechtopstaande ramen valt er veel licht binnen in de verblijfsafdelingen en de open galerijen zorgen voor transparantie en een groter veiligheidsgevoel. Er zijn 4 binnentuinen en rond de gevangenis wordt een watergracht en een ruime groenzone met bomen en struiken voorzien.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 34 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.
Dit betekent: 

 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant
  (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

  Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.
  Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2). 

Indien jouw motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden worden opgenomen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van kantoorsoftware (MS-Office, …).
 • Je hebt kennis van vreemde talen (gezien de aanwezige culturele verscheidenheid in de penitentiaire inrichtingen).
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van hoger secundair of een instapkaart
 • Je bent gemotiveerd, communicatief, stressbestendig, en een teamplayer.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

1. Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over het vereiste diploma OF een instapkaart

1.1 OFWEL beschik je over een diploma hoger secundair onderwijs op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden. Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

1.2 OFWEL beschik je NIET over een diploma hoger secundair onderwijs, maar beschik je wel over een instapkaart:

Je kan solliciteren als je beschikt over de instapkaart niveau C. Neem dan contact op met PBA@bosa.fgov.be ten laatste op 28/03/2023 zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis van de instapkaart.

Indien je nog niet beschikt over de instapkaart, kan je deze test nog afleggen tijdens de inschrijvingsperiode (uiterlijk op 28 maart 2023) als je solliciteert voor de selectie ANG23014 via https://werkenvoor.be/nl/jobs/ang23014-instapkaart-penitentiair-bewakingsassistent-veiligheidsassistent-of-detentiebegeleider-mvx. Schrijf je zeker tijdig in aangezien er een beperkt aantal plaatsen zijn en je over een vrijstelling dient te beschikken op de uiterste inschrijvingsdatum (28/03/2023).

Indien je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (zie hierboven) of een instapkaart, kan je niet solliciteren voor deze selectieprocedure.

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als veiligheidsassistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal 20AP.

Loon

Minimum aanvangswedde: 31058,45 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Premies en toelagen

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand 
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
  • 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen Kerst en Nieuwjaar
  • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 • We screenen jouw diploma of instapkaart.
 • Je legt een interview af met een test op computer in de gevangenis van Dendermonde.
 • Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face). 
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Stap 1: Screening van diploma of instapkaart

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of een instapkaart. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en toegevoegde certificaten in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je nog niet beschikt over de instapkaart, kan je deze test nog afleggen tijdens de inschrijvingsperiode (uiterlijk 27 maart 2023) als je solliciteert voor de selectie ANG23014 via https://werkenvoor.be/nl/jobs/ang23014-instapkaart-penitentiair-bewakingsassistent-veiligheidsassistent-of-detentiebegeleider-mvx -. Schrijf je zeker tijdig in aangezien je reeds over een vrijstelling dient te beschikken op de uiterste inschrijvingsdatum (27/03/2023).

Stap 2: Functiespecifieke screening computergestuurde test (+/- 45 minuten) + interview (+/- 35 minuten) ter plaatse in de gevangenis.

De computergestuurde test (op 20 punten) is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet de competenties problemen oplossen en informatie analyseren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Het interview (op 80 punten) evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je zowel voor het interview minimum 40/80 behaalt én voor beide testen samen minstens 50/100.

Deze proef zal wellicht starten vanaf midden april en – afhankelijk van het aantal kandidaten – doorlopen eind juni 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Opgelet! De pc test is gemeenschappelijk voor de selectieprocedure ANG23134, ANG23140, ANG23142, ANG23143, ANG23144, ANG23145, ANG23146, ANG23147 en ANG23150. Als je ook deelneemt aan een of meerdere van deze selecties, zal je de pc test dus slechts 1 keer kunnen afleggen. Je resultaat op de pc test is dan ook geldig voor alle verschillende selectieprocedures (ANG23134, ANG23140, ANG23142, ANG23143, ANG23144, ANG23145, ANG23146, ANG23147 en ANG23150) waarvoor je gesolliciteerd hebt.

Opgelet! Indien je voor meerdere regio’s/gevangenissen ingeschreven bent voor de functie van veiligheidsassistent - penitentiair bewakingsassistent (ANG23142 en ANG23145), moet je het interview slechts één keer afleggen. Je resultaat is dan ook geldig voor alle regio’s/gevangenissen waarvoor je gesolliciteerd hebt.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van deze functiespecifieke screening – veiligheidsassistent - penitentiair bewakingsassistent totaalscore. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘interview’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. De FOD Justitie nodigt je uit voor een medisch onderzoek. Dit onderzoek is verplicht. Als het resultaat positief is, kan je starten met je stage. 

Als er na dit criterium geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de PC-proef voorrang. Nadien wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Na de selectie wordt er een lijst opgesteld met alle geslaagde kandidaten, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt er geen bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

 

Medisch onderzoek

Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Justitie een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren. Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk

Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.

Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Werkenvoor.be account, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” .

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Nog vragen?

Over de aanpassingen aan de selectieprocedure? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be.

Over de job, de aanstellingsvoorwaarden en het medisch onderzoek? Contacteer dan de FOD Justitie via e-mail: onboarding@just.fgov.be.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Niet alle arbeidspostaanpassingen zijn mogelijk. Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 28 maart 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana