Teamleader Immo (m/v/x)

Regie der Gebouwen

Selectiecode

ANG23153

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 3000 Leuven
 • 3500 Hasselt

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor de vastgoeddossiers in Vlaams-Brabant en Limburg. In dit kader stuur je een dienst aan van 3 medewerkers en geef je ondersteuning aan deze medewerkers met betrekking tot het beheren van de hun toegewezen vastgoeddossiers.

Dit houdt meer concreet in:

 • Je bent het aanspreekpunt van alle vastgoeddossiers van je regio.
 • Je analyseert de vastgoeddossiers die zijn voorbereid door je team, controleert of deze volledig zijn, en vraagt indien nodig extra info, verduidelijking of extra documenten op.
 • Je behandelt zelf de grotere en complexere dossiers.
 • Je vertegenwoordigt de Regie der Gebouwen naar externe partners waaronder andere overheden, klanten van de Regie der Gebouwen, verhuurders, kandidaat-kopers, …
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om onder andere huur- en verhuurcontracten te onderhandelen in een complexe context.
 • ·       
  Je beheert verschillende soorten contracten en dossiers:

  • Huur- en verhuurcontracten

  • Zakelijk rechten zoals recht van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden,…

  • Administratieve contracten (zoals tijdelijke en precaire bezettingsovereenkomsten, vergunningen voor evenementen, enz.)

  • Dossiers van aankoop, verkoop en onteigening

 • Je bent op de hoogte van de algemene tendensen binnen de Belgische vastgoedmarkt.

 • Je verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de vastgoedportefeuille van de organisatie, de behoeften van klanten en de vastgoedmarkt in de breedste zin van het woord (bouw, renovatie, verhuur, aankoop, verkoop, duurzame ontwikkeling, energiebesparing,  enz.).

 • Je houdt bestaande databases up to date (o.a. Planon).

 • Je kijkt de betalingsdossiers na en valideert ze in de elektronische toepassingen (SAP).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij Vlaanderen Regio Oost (Philipssite 3A bus 5, 3001 Leuven of Universiteitslaan 1b, 3500 Hasselt)

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De dienst Vlaanderen Regio Oost beheert met een dynamisch team van collega’s een verscheiden portefeuille in Vlaams-Brabant en Limburg, waaronder kantoorgebouwen, gerechtsgebouwen, gevangenissen, asielcentra, politiekantoren, , musea, woningen enz.
Voor deze gebouwen voeren wij vanuit een moderne en flexibele werkomgeving een interessante variatie aan kleine, middelgrote en grote opdrachten en projecten uit.

De dienst Immo binnen Vlaanderen Regio Oost (verantwoordelijk voor Vlaams-Brabant en Limburg) bestaat uit een leidinggevende en drie medewerkers. Elke medewerker beheert zijn dossiers zelfstandig maar kan terugvallen op een netwerk van collega’s bij de uitwerking ervan. 

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of bent benoemd in het niveau A.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in vastgoedbeheer.
 • Je kan goed mondeling en schriftelijk communiceren en hebt een goede kennis van vastgoedbeheer.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een assessment bij Regie der Gebouwen.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.738,12 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen, relevante ervaring wordt gevaloriseerd. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

De Salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie, en kan je een beeld geven van de evolutie van je loon (kies hiervoor “je bent al in dienst bij de federale overheid”).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee je bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van de federale vastgoedportefeuille. 

 • Goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (max. 3 dagen/week). 

 • Laptop, smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik. 

 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, met daar bovenop verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen. 

 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden. 

 • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand. 

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).

 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding. 

 • Bedrijfsrestaurant in de hoofdzetel met democratische prijzen. 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor de vastgoeddossiers in Vlaams-Brabant en Limburg. In dit kader stuur je een dienst aan van 3 medewerkers en geef je ondersteuning aan deze medewerkers met betrekking tot het beheren van de hun toegewezen vastgoeddossiers.

Dit houdt meer concreet in:

 • Je bent het aanspreekpunt van alle vastgoeddossiers van je regio.
 • Je analyseert de vastgoeddossiers die zijn voorbereid door je team, controleert of deze volledig zijn, en vraagt indien nodig extra info, verduidelijking of extra documenten op.
 • Je behandelt zelf de grotere en complexere dossiers.
 • Je vertegenwoordigt de Regie der Gebouwen naar externe partners waaronder andere overheden, klanten van de Regie der Gebouwen, verhuurders, kandidaat-kopers, …
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om onder andere huur- en verhuurcontracten te onderhandelen in een complexe context.
 • ·       
  Je beheert verschillende soorten contracten en dossiers:

  • Huur- en verhuurcontracten

  • Zakelijk rechten zoals recht van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden,…

  • Administratieve contracten (zoals tijdelijke en precaire bezettingsovereenkomsten, vergunningen voor evenementen, enz.)

  • Dossiers van aankoop, verkoop en onteigening

 • Je bent op de hoogte van de algemene tendensen binnen de Belgische vastgoedmarkt.

 • Je verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de vastgoedportefeuille van de organisatie, de behoeften van klanten en de vastgoedmarkt in de breedste zin van het woord (bouw, renovatie, verhuur, aankoop, verkoop, duurzame ontwikkeling, energiebesparing,  enz.).

 • Je houdt bestaande databases up to date (o.a. Planon).

 • Je kijkt de betalingsdossiers na en valideert ze in de elektronische toepassingen (SAP).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij Vlaanderen Regio Oost (Philipssite 3A bus 5, 3001 Leuven of Universiteitslaan 1b, 3500 Hasselt)

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De dienst Vlaanderen Regio Oost beheert met een dynamisch team van collega’s een verscheiden portefeuille in Vlaams-Brabant en Limburg, waaronder kantoorgebouwen, gerechtsgebouwen, gevangenissen, asielcentra, politiekantoren, , musea, woningen enz.
Voor deze gebouwen voeren wij vanuit een moderne en flexibele werkomgeving een interessante variatie aan kleine, middelgrote en grote opdrachten en projecten uit.

De dienst Immo binnen Vlaanderen Regio Oost (verantwoordelijk voor Vlaams-Brabant en Limburg) bestaat uit een leidinggevende en drie medewerkers. Elke medewerker beheert zijn dossiers zelfstandig maar kan terugvallen op een netwerk van collega’s bij de uitwerking ervan. 

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt op basis van hun expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Medewerkers aansturen: Je geeft duidelijke instructies, je volgt de resultaten van medewerkers op en stuurt deze bij en je zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 • Je hebt een goede kennis van vastgoedbeheer.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

 • Je ben in het bezit van een postgraduaat in vastgoedkunde of een Master in Real Estate.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of bent benoemd in het niveau A.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in vastgoedbeheer.
 • Je kan goed mondeling en schriftelijk communiceren en hebt een goede kennis van vastgoedbeheer.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van vastgoedbeheer van telkens minstens 2 jaar in ten minste 3 van onderstaande taken.

 • Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek op de Belgische vastgoedmarkt;
 • Het onderhandelen en/of opstellen van huur- en verhuurcontracten in de niet residentiële sector;

 • Het uitvoeren van verkoop en aankoopdossiers;

 • Het behandelen van dossiers met betrekking tot zakelijke rechten (recht van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden);

 • Het leiding geven aan een team.

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.738,12 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen, relevante ervaring wordt gevaloriseerd. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

De Salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie, en kan je een beeld geven van de evolutie van je loon (kies hiervoor “je bent al in dienst bij de federale overheid”).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee je bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van de federale vastgoedportefeuille. 

 • Goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (max. 3 dagen/week). 

 • Laptop, smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik. 

 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, met daar bovenop verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen. 

 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden. 

 • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand. 

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).

 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding. 

 • Bedrijfsrestaurant in de hoofdzetel met democratische prijzen. 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een assessment bij Regie der Gebouwen.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties. (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin mei 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte medewerkers aansturen voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 16/04/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bert De Bleecker
  De renovatie van de stookplaats op de site van de verkeerspolitie in Gentbrugge is het leukste project waaraan ik meegewerkt heb.
  Bert De Bleecker
  Technisch deskundige HVAC
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Bert De Bleecker
 • Portret Heleen Geeraerts
  Het is de variatie aan taken die ik heel boeiend vind. Ik heb nog geen twee projecten gehad die hetzelfde waren!
  Heleen Geeraerts
  HVAC-ingenieur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Heleen Geeraerts
 • Portret Latifa Souabi
  Wat ik op prijs stel in mijn werk is de autonomie, de verantwoordelijkheid en de interne en externe contacten.
  Latifa Souabi
  Technisch deskundige Bouw en Renovatie
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Latifa Souabi
 • Portret Myriam Abdel Basset
  Ik werk hier graag. Ik kan tonen wat ik kan en word goed begeleid.
  Myriam Abdel Basset
  Medewerker Talent Acquisition
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Myriam Abdel Basset
 • Portret David Boribon
  De Regie der Gebouwen moedigt haar medewerkers aan om hun kunnen te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.
  David Boribon
  Selectieverantwoordelijke
  -
  Regie der Gebouwen
  More about David Boribon
 • Portret Mounia Selmani
  Ik heb veel autonomie maar word bij projecten niet aan mijn lot overgelaten.
  Mounia Selmani
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Mounia Selmani
 • Portret Rinaldo Soccol
  Het gevoel om in een goed geolied team te mogen meedraaien, geeft de voldoening die je nodig hebt om met plezier te gaan werken.
  Rinaldo Soccol
  Werfcontroleur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Rinaldo Soccol
 • Portret Hugues Malherbe
  De Regie biedt een aangename werkplek en de mogelijkheid om te telewerken, waardoor je werk en priveleven goed op elkaar kunt afstemmen.
  Hugues Malherbe
  Projectmanager – Facility
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Hugues Malherbe
 • Portret Florian Heuse
  De projecten waaraan wij werken zijn zeer gevarieerd, wat ons in staat stelt te innoveren en ervaring op te doen.
  Florian Heuse
  Milieudeskundige
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Florian Heuse
 • Portret Sara Verstraete
  De projecten waar ik aan werk zijn heel boeiend. Het gaat van kantoorgebouwen tot musea en die variatie is heel leuk.
  Sara Verstraete
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Sara Verstraete