Senior Experten in Informatieveiligheid (Cryptografie en ICT/CIS) (A3) (m/v/x)

Veiligheid van de Staat

Selectiecode

ANG23179

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Werken bij de Staatsveiligheid betekent kiezen voor een baan die anders is dan alle andere.

Wil je betrokken raken bij een organisatie die werkt aan de veiligheid van het land?

Ben je leergierig en wil je dat je werk zinvol is? Dan ben jij misschien die wij zoeken.  Aarzel niet en waag nu je kans.

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is actief op zoek naar verschillende expertprofielen.

Je beschikt over een master in informatica, computerwetenschappen, elektronica of wiskunde met ten minste 6 jaar ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, met name de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen of cryptografische toepassingen.

Je beschikt over een algemeen master diploma of een bachelor in informatica, boekhouding met een specialisatie in informatica, elektronica, programmeren of wiskunde en u hebt 7 jaar ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, met name in de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen of cryptografische toepassingen.

In het algemeen neemt u actief deel aan de ontwikkeling en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op nationaal en internationaal niveau. Je doet dit door vertrouwelijke informatie te beheren en te beschermen, de systemen die deze informatie beheren te certificeren, en de risico's in verband met het gebruik ervan te beoordelen en te beheren.

Om deze missies te vervullen heeft de NVO technische deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging nodig, die werken volgens hun interesses en deskundigheid op het gebied van beveiliging van communicatie- en informatiesystemen, cryptografie of de werking van het team coördineren en controleren.

De internationale werkomgeving is in het Engels.

Onze missies kunnen worden gegroepeerd in drie subfuncties:

Die van expert in veiligheidsbeleid:

 • Voorbereiding en opvolging van het informatiebeveiligingsbeleid in het kader van de bescherming van geclassificeerde informatie voor communicatie- en informatiesystemen en cryptografie op Belgisch, Europees en internationaal niveau.  
 • Ontwikkeling en beheer van procedures en richtlijnen voor de goedkeuring van geclassificeerde informatie (CIS) en voor de goedkeuring van cryptografische producten.
 • Deelname aan internationale NAVO- en EU-werkgroepen inzake informatiebeveiliging en cryptografie en deelname aan bilaterale besprekingen met andere nationale instanties voor informatiebeveiliging.
 • Opstellen van adviezen bestemd voor overheden en het bedrijfsleven in het kader van de toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van geclassificeerde informatie.

Die van auditor:

 • Inspectie en beoordeling van geclassificeerde informatiesystemen die door de publieke overheden en het bedrijfsleven worden gebruikt.
 • Nemen van de nodige maatregelen en evaluatie van de genomen maatregelen in geval van een veiligheidsincident.
 • Evaluatie van cryptografische producten die worden gebruikt voor de bescherming van geclassificeerde informatie.
 • Ontwikkeling en beheer van procedures en voorschriften voor de goedkeuring van cryptografische producten.

Die van coördinator: 

 • Je beheert en coördineert taken op het gebied van beleid en audits voor de bescherming van vertrouwelijke informatie in informatie- en communicatiesystemen (CIS) en de certificering, het beheer en de distributie van cryptografische producten en materialen op nationaal niveau. In de praktijk :
  • Je ontwikkelt procedures en richtlijnen voor de accreditatie van CIS en cryptografische producten.
  • Je coördineert de evaluatie van cryptografische producten en communicatie- en informatiesystemen. 
  • Je stelt alles in het werk om de kwaliteit van de audits in het kader van de certificering van CIS en cryptografische producten te waarborgen.
  • Je bepaalt ook de prioriteiten van de dienst.
  • Je presenteert regelmatig de stand van zaken aan de algemene directie.
  • Je adviseert en hoedt toezicht op uw medewerkers op de desbetreffende vakgebieden.
  • Je volgt het nationale en internationale beleid inzake de beveiliging en bescherming van geclassificeerde informatie in de CIS op.

Als je wordt geselecteerd, krijgt u de gelegenheid uw voorkeuren voor een van de functies toe te lichten tijdens een interview dat in juli 2023 zal plaatsvinden (onder voorbehoud).

Indien je een jobaanbieding aanvaardt bij de Veiligheid van de Staat, word je gevraagd om de nodige discretie aan de dag te leggen: je communicatie hierover binnen je omgeving strikt te beperken en hierover niets te vermelden op de sociale netwerken. Indien je een van de geslaagde laureaten bent, ontvangt u meer informatie wanneer u aan de slag gaat.

Al het personeel van de staatsveiligheid moet een veiligheidsmachtiging "zeer geheim" hebben (wet van 11 december 1998 betreffende classificatie en veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen) (voor meer details, zie het tabblad "Werkgever").

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de Nationale Veiligheidsoverheid binnen de Veiligheid van de Staat (VSSE).

De Veiligheid van de Staat (VSSE) is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen met als doel de autoriteiten te informeren over activiteiten die de nationale veiligheid kunnen aantasten. 

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorisme, spionage, extremisme, proliferatie, schadelijke sectaire organisatiescriminele organisaties en massavernietigingswapens. Daarnaast voert Staatsveiligheid ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met geclassificeerde informatie omgaan.

Door de wetswijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen wordt de Nationale Veiligheidsoverheid vanaf 1 januari 2024 ondergebracht bij de VSSE. De Nationale Veiligheidsoverheid is bevoegd voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachtigingen, en behandelt aanvragen van rechtspersonen, administraties en hun werknemers die toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie. Na een beslissing van de Nationale Veiligheidsoverheid levert de dienst al dan niet een veiligheidsmachtiging af.

Vanaf 1 januari 2024 zal de Nationale Veiligheidsoverheid eveneens bevoegd zijn voor de aflevering, de wijziging, de schorsing en de intrekking van de goedkeuringen van fysieke installaties, communicatie- en informaticasystemen en cryptografische producten, het beheer en de verdeling van cryptografisch materiaal, de interventies als Belgisch verantwoordelijke autoriteit voor de publiek gereguleerde dienst zoals bedoeld in art. 5 van het Besluit 1104/2011/EU alsook de internationale samenwerking met betrekking tot de uitwisseling en bescherming van geclassificeerde informatie.

Deze vacatures kaderen in de uitbreiding van de bevoegdheden van de Nationale Veiligheidsoverheid.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Diploma van master behaald in het domain van informatica, computerwetenschappen, elektronica of wiskunde. 
 • Diploma van bachelor behaald in een studierichting informatica, elektronica,  programmeren of wiskunde. 
 • Je hebt 6 jaar ervaring (voor de master) of 7 jaar ervaring (voor de bachelor) in het domein van cryptografie,  informatiebeveiliging of in de toepassing van evaluatiemethoden zoals FIPS, Common Criteria, SOGIS, ISO27002.
 • Alle staatsveiligheidspersoneel moet een veiligheidsmachtiging hebben van "Top Secret".
 • Een goede kennis van het Nederlands en/of het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij FOD BOSA in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR per maand bruto en een inlichtingentoelage van 290 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 252, 253 et 254 van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • fitnessruimte waar je groepslessen kunt volgen (o.a. zelfverdediging, kracht- en duurtraining) of samen met de sporttrainer een persoonlijk trainingsprogramma kunt opstellen.

 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om de relevante beroepservaring opgedaan in de privésector te laten meetellen in de berekening van je geldelijke anciënniteit.

  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid om te genieten van een telewerkvergoeding

  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • anciënniteit in openbare diensten (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen, federaal, onderwijs, enz.) worden overgenomen

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk en blijft uitzonderlijk in functie van de mogelijkheden van de dienst met een maximum van 3 dagen per maand.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Team Recruitment
  -
  Veiligheid van de Staat
  -

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Werken bij de Staatsveiligheid betekent kiezen voor een baan die anders is dan alle andere.

Wil je betrokken raken bij een organisatie die werkt aan de veiligheid van het land?

Ben je leergierig en wil je dat je werk zinvol is? Dan ben jij misschien die wij zoeken.  Aarzel niet en waag nu je kans.

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is actief op zoek naar verschillende expertprofielen.

Je beschikt over een master in informatica, computerwetenschappen, elektronica of wiskunde met ten minste 6 jaar ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, met name de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen of cryptografische toepassingen.

Je beschikt over een algemeen master diploma of een bachelor in informatica, boekhouding met een specialisatie in informatica, elektronica, programmeren of wiskunde en u hebt 7 jaar ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, met name in de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen of cryptografische toepassingen.

In het algemeen neemt u actief deel aan de ontwikkeling en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op nationaal en internationaal niveau. Je doet dit door vertrouwelijke informatie te beheren en te beschermen, de systemen die deze informatie beheren te certificeren, en de risico's in verband met het gebruik ervan te beoordelen en te beheren.

Om deze missies te vervullen heeft de NVO technische deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging nodig, die werken volgens hun interesses en deskundigheid op het gebied van beveiliging van communicatie- en informatiesystemen, cryptografie of de werking van het team coördineren en controleren.

De internationale werkomgeving is in het Engels.

Onze missies kunnen worden gegroepeerd in drie subfuncties:

Die van expert in veiligheidsbeleid:

 • Voorbereiding en opvolging van het informatiebeveiligingsbeleid in het kader van de bescherming van geclassificeerde informatie voor communicatie- en informatiesystemen en cryptografie op Belgisch, Europees en internationaal niveau.  
 • Ontwikkeling en beheer van procedures en richtlijnen voor de goedkeuring van geclassificeerde informatie (CIS) en voor de goedkeuring van cryptografische producten.
 • Deelname aan internationale NAVO- en EU-werkgroepen inzake informatiebeveiliging en cryptografie en deelname aan bilaterale besprekingen met andere nationale instanties voor informatiebeveiliging.
 • Opstellen van adviezen bestemd voor overheden en het bedrijfsleven in het kader van de toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van geclassificeerde informatie.

Die van auditor:

 • Inspectie en beoordeling van geclassificeerde informatiesystemen die door de publieke overheden en het bedrijfsleven worden gebruikt.
 • Nemen van de nodige maatregelen en evaluatie van de genomen maatregelen in geval van een veiligheidsincident.
 • Evaluatie van cryptografische producten die worden gebruikt voor de bescherming van geclassificeerde informatie.
 • Ontwikkeling en beheer van procedures en voorschriften voor de goedkeuring van cryptografische producten.

Die van coördinator: 

 • Je beheert en coördineert taken op het gebied van beleid en audits voor de bescherming van vertrouwelijke informatie in informatie- en communicatiesystemen (CIS) en de certificering, het beheer en de distributie van cryptografische producten en materialen op nationaal niveau. In de praktijk :
  • Je ontwikkelt procedures en richtlijnen voor de accreditatie van CIS en cryptografische producten.
  • Je coördineert de evaluatie van cryptografische producten en communicatie- en informatiesystemen. 
  • Je stelt alles in het werk om de kwaliteit van de audits in het kader van de certificering van CIS en cryptografische producten te waarborgen.
  • Je bepaalt ook de prioriteiten van de dienst.
  • Je presenteert regelmatig de stand van zaken aan de algemene directie.
  • Je adviseert en hoedt toezicht op uw medewerkers op de desbetreffende vakgebieden.
  • Je volgt het nationale en internationale beleid inzake de beveiliging en bescherming van geclassificeerde informatie in de CIS op.

Als je wordt geselecteerd, krijgt u de gelegenheid uw voorkeuren voor een van de functies toe te lichten tijdens een interview dat in juli 2023 zal plaatsvinden (onder voorbehoud).

Indien je een jobaanbieding aanvaardt bij de Veiligheid van de Staat, word je gevraagd om de nodige discretie aan de dag te leggen: je communicatie hierover binnen je omgeving strikt te beperken en hierover niets te vermelden op de sociale netwerken. Indien je een van de geslaagde laureaten bent, ontvangt u meer informatie wanneer u aan de slag gaat.

Al het personeel van de staatsveiligheid moet een veiligheidsmachtiging "zeer geheim" hebben (wet van 11 december 1998 betreffende classificatie en veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen) (voor meer details, zie het tabblad "Werkgever").

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de Nationale Veiligheidsoverheid binnen de Veiligheid van de Staat (VSSE).

De Veiligheid van de Staat (VSSE) is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen met als doel de autoriteiten te informeren over activiteiten die de nationale veiligheid kunnen aantasten. 

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorisme, spionage, extremisme, proliferatie, schadelijke sectaire organisatiescriminele organisaties en massavernietigingswapens. Daarnaast voert Staatsveiligheid ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met geclassificeerde informatie omgaan.

Door de wetswijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen wordt de Nationale Veiligheidsoverheid vanaf 1 januari 2024 ondergebracht bij de VSSE. De Nationale Veiligheidsoverheid is bevoegd voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachtigingen, en behandelt aanvragen van rechtspersonen, administraties en hun werknemers die toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie. Na een beslissing van de Nationale Veiligheidsoverheid levert de dienst al dan niet een veiligheidsmachtiging af.

Vanaf 1 januari 2024 zal de Nationale Veiligheidsoverheid eveneens bevoegd zijn voor de aflevering, de wijziging, de schorsing en de intrekking van de goedkeuringen van fysieke installaties, communicatie- en informaticasystemen en cryptografische producten, het beheer en de verdeling van cryptografisch materiaal, de interventies als Belgisch verantwoordelijke autoriteit voor de publiek gereguleerde dienst zoals bedoeld in art. 5 van het Besluit 1104/2011/EU alsook de internationale samenwerking met betrekking tot de uitwisseling en bescherming van geclassificeerde informatie.

Deze vacatures kaderen in de uitbreiding van de bevoegdheden van de Nationale Veiligheidsoverheid.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt anderen in hun dagelijks functioneren.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van cryptografie.
 • Je hebt een goede kennis van informatieveiligheid: 
  • Beveiligingsnormen zoals ISO27001-002-008, NIST SP 800-53, SANS 20 of OWAPS of assessment beoordelingsmethoden zoals common criteria, FIPS of SOG-IS.
  • Risicobeheer en -analyse van informatiebeveiliging (bijv. ISO27005).
 • Je kan je mondeling op een vlotte manier uitdrukken.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie objectieven behalen en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een drietalige omgeving(Nederlands, Frans en Engels). Bovenop je moedertaal, beheers je andere talen voldoende om probleemloos samen te werken met collega's of klanten die één van deze talen spreken en vergaderingen in de andere taal te volgen of technische documentatie in het Engels te begrijpen.
 • Je bent vertrouwd met de wet van 11 december 1998 inzake classificatie, veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
 • Je hebt kennis van de internationale (NAVO/EU) regelgeving inzake de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen en cryptografie.
 • Je hebt kennis van programmeertalen (C, VHDL).
 • Je bent in bezit van een rijbewijs B

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Diploma van master behaald in het domain van informatica, computerwetenschappen, elektronica of wiskunde. 
 • Diploma van bachelor behaald in een studierichting informatica, elektronica,  programmeren of wiskunde. 
 • Je hebt 6 jaar ervaring (voor de master) of 7 jaar ervaring (voor de bachelor) in het domein van cryptografie,  informatiebeveiliging of in de toepassing van evaluatiemethoden zoals FIPS, Common Criteria, SOGIS, ISO27002.
 • Alle staatsveiligheidspersoneel moet een veiligheidsmachtiging hebben van "Top Secret".
 • Een goede kennis van het Nederlands en/of het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Profiel 1 (specifieke master met 6 jaar pertinente ervaring): 

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie​
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​
 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • Fysica
  • Wiskunde
  • Statistiek

Profiel 2 (algemene master met 7 jaar pertinente ervaring):

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

 

Profiel 3 (specifieke bachelor met 7 jaar pertinente ervaring): 

 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een afdeling informatica, boekhouding met een specialisatie in informatica, elektronica, programmeren, wiskunde, fysica of statistiek:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.​​

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Profiel 1 (specifiek master diploma): 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het domein van informatiebeveiliging, met name de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen of cryptografische toepassingen, in ten minste twee van de volgende taken:

 • beheer van cyberrisico's of beveiliging van communicatie- en informatiesystemen
 • sturen van een ISO 27001-traject
 • ontwikkeling van procedures voor het beheer van veiligheidsincidenten met cyber- of informatie- en communicatiesystemen
 • ontwikkeling en uitvoering van procedures en regelgeving
 • het opstellen van technisch advies 
 • het ontwikkelen of toepassen van procedures voor de certificering of distributie van cryptografische producten en/of de certificering van communicatie- en informatiesystemen
 • het ontwikkelen van risicoanalyses (bv. ISO 27005)
 • het gebruik van een evaluatiemethode (bv. FIPS, SOGIS, Common Criteria)
 • teammanagement of -coördinatie

 

Profiel 2 & 3 (algemene master -of specifiek bachelor diploma): 

Een relevante professionele ervaring van minstens 7 jaar in het domein van informatiebeveiliging, met name de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen of cryptografische toepassingen, in ten minste twee van de volgende taken:

 • beheer van cyberrisico's of beveiliging van communicatie- en informatiesystemen
 • sturen van een ISO 27001-traject
 • ontwikkeling van procedures voor het beheer van veiligheidsincidenten met cyber- of informatie- en communicatiesystemen
 • ontwikkeling en uitvoering van procedures en regelgeving
 • het opstellen van technisch advies 
 • het ontwikkelen of toepassen van procedures voor de certificering of distributie van cryptografische producten en/of de certificering van communicatie- en informatiesystemen
 • het ontwikkelen van risicoanalyses (bv. ISO 27005)
 • het gebruik van een evaluatiemethode (bv. FIPS, SOGIS, Common Criteria)
 • teammanagement of -coördinatie

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR per maand bruto en een inlichtingentoelage van 290 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 252, 253 et 254 van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • fitnessruimte waar je groepslessen kunt volgen (o.a. zelfverdediging, kracht- en duurtraining) of samen met de sporttrainer een persoonlijk trainingsprogramma kunt opstellen.

 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om de relevante beroepservaring opgedaan in de privésector te laten meetellen in de berekening van je geldelijke anciënniteit.

  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid om te genieten van een telewerkvergoeding

  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • anciënniteit in openbare diensten (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen, federaal, onderwijs, enz.) worden overgenomen

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk en blijft uitzonderlijk in functie van de mogelijkheden van de dienst met een maximum van 3 dagen per maand.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Beschikken over een geldige veiligheidsmachtiging overeenkomstig de wet van 11.12.1998 betreffende veiligheidsclassificatie en -machtigingen, veiligheidscertificaten en veiligheidsadviezen.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij FOD BOSA in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 3u)

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Adviseren

Via een meerkeuze vragenlijst worden volgende competenties gemeten:

 • Goede kennis van cryptografie.
 • Goede kennis van informatieveiligheid: 

Deze proef zal plaatsvinden op 22 juni 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt (per test of voor het totaal op deze 2 testen).  Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Kandidaten die zijn ingeschreven voor de volgende selecties: AFG23107, ANG23179, AFG23104 en ANG23165 hoeven de situatiebeoordelingstest en de meerkeuzevragenlijst slechts eenmaal af te leggen. Het resultaat is geldig voor alle selecties. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + 30min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Tijdens het interview worden ook vragen gesteld om uw technische vaardigheden te beoordelen (zie "Competenties").U krijgt de tijd om uw antwoorden op de technische vragen voor te bereiden. Deze worden besproken tijdens het interview.

Met betrekking tot de technische competenties moet u aantonen dat u ten minste 1 van de volgende technische competenties beheerst:

 • goede kennis van cryptografie
 • goede kennis van communicatie- en informatiesystemen

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden in juli 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de Veiligheid van de Staat die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 30 mei 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Team Recruitment
  -
  Veiligheid van de Staat
  -

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels