Dossierbeheerder juridische geschillen (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG23211

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne mobiliteit (interne markt)
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1140 Evere

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je bent verantwoordelijk voor allerlei administratieve taken binnen de Juridische geschillendienst van het Ministerie van Defensie.

Je takenpakket omvat:

 • Zelfstandig dossierbeheer: Behandeling van geschillen in minnelijke fase en in de gerechtelijke fase: 

  • ·       
   Dossieranalyse

 • Samenwerking met betrokken actoren intern en extern Defensie

  • ·       
   Inwinnen en verzamelen van alle relevante informatie

  • ·       
   Kunnen opstellen van interne en externe briefwisseling & mails

  • ·       
   Synthese van het dossier met het oog op het overmaken aan de leidinggevende juristen

  • ·       
   Nauwgezette communicatie met de advocaat van het Departement, controle van en medewerking verlenen aan het opstellen van de besluiten, ...

  • ·       
   Uitvoering gerechtelijke beslissingen verzekeren 

 • Overleg plegen met de collega’s tijdens vergaderingen algemeen of specifiek gerelateerd aan één dossier

  • ·       
   Instructies van de leidinggevende juristen verwerken

  • ·       
   Administratieve ondersteuning verlenen aan de leidinggevende juristen 

 • Via een adequaat en nauwgezet dossierbeheer, kunnen antwoorden op praktische vragen met het oog op het overmaken aan de leidinggevende juristen 

 • Kennis van Office-tools en gebruik maken van het databaseprogramma (D-Lex) om de agenda en taken te kunnen invoegen en op te volgen 

 • Inhoudelijke feedback geven en overleg plegen met de leidinggevende juristen teneinde de way ahead te bepalen

 • Kennis vakgebied/ Kwaliteit dienstverlening:

  • Kennis van de frequent gebruikte interne procedures, administratieve en juridische regelgeving onderhouden
  • ·       
   Waken over naleving kwaliteitsvereisten (motivering beslissingen, juridische analyse, communicatie aangepast aan bestemmeling, ...) 

 • Communicatie:

  • Rapporteren aan de rechtstreekse hiërarchie
  • Visibiliteit van de (onder)sectie versterken
  • Diensten intern Defensie informeren over hun dossiers (feedback)
  • Vlotte doorstroom van informatie verzekeren
  • Diensten intern Defensie aanzetten om gebruik te maken van de dienstverlening door dit kenbaar te maken

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de  Sectie Burgerlijke Geschillen (CTX) van de Divisie Geschillen (Div LITIG) van de Algemene Directie Juridische Steun (DG JUR) van het Ministerie van Defensie (Everestraat 1, 1140 EVERE).

De Sectie Burgerlijke Geschillen bestaat uit een team van een tiental personen (zes juristen en vier dossierbeheerders). De Sectie maakt deel uit van de Divisie Geschillen. De Divisie Geschillen maakt op haar beurt deel uit van de Algemene Directie Juridische Steun (DG JUR). De activiteit van de sectie bestaat uit het verdedigen van de belangen van het Departement (de Belgische Staat – Ministerie van Landsverdediging), zowel in de hoedanigheid van verweerder als in de hoedanigheid van eiser en dit zowel in contractuele (onbetaalde facturen, overheidsopdrachten, verlies korpsmateriaal, geschillen inzake de uitvoering van contracten,…) als extracontractuele geschillen (schade aan de infrastructuur van Defensie, manoeuvreschade, supersonische vluchten, hinder uit nabuurschap, schade voortvloeiende uit administratieve fouten van de overheid, …). Bij het uitoefenen van deze taak dient nauw samengewerkt te worden met de andere diensten van Defensie die hun dossier aanhangig hebben gemaakt bij Div LITIG-CTX.

Het Ministerie van Defensie zorgt voor de verdediging van het grondgebied, de deelname aan humanitaire operaties en zorgt voor hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met ongeveer 27.000 medewerkers is Defensie één van de grootste werkgevers van ons land.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work.
 • recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
 • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren
 • minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen)
 • verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot telewerken

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je bent verantwoordelijk voor allerlei administratieve taken binnen de Juridische geschillendienst van het Ministerie van Defensie.

Je takenpakket omvat:

 • Zelfstandig dossierbeheer: Behandeling van geschillen in minnelijke fase en in de gerechtelijke fase: 

  • ·       
   Dossieranalyse

 • Samenwerking met betrokken actoren intern en extern Defensie

  • ·       
   Inwinnen en verzamelen van alle relevante informatie

  • ·       
   Kunnen opstellen van interne en externe briefwisseling & mails

  • ·       
   Synthese van het dossier met het oog op het overmaken aan de leidinggevende juristen

  • ·       
   Nauwgezette communicatie met de advocaat van het Departement, controle van en medewerking verlenen aan het opstellen van de besluiten, ...

  • ·       
   Uitvoering gerechtelijke beslissingen verzekeren 

 • Overleg plegen met de collega’s tijdens vergaderingen algemeen of specifiek gerelateerd aan één dossier

  • ·       
   Instructies van de leidinggevende juristen verwerken

  • ·       
   Administratieve ondersteuning verlenen aan de leidinggevende juristen 

 • Via een adequaat en nauwgezet dossierbeheer, kunnen antwoorden op praktische vragen met het oog op het overmaken aan de leidinggevende juristen 

 • Kennis van Office-tools en gebruik maken van het databaseprogramma (D-Lex) om de agenda en taken te kunnen invoegen en op te volgen 

 • Inhoudelijke feedback geven en overleg plegen met de leidinggevende juristen teneinde de way ahead te bepalen

 • Kennis vakgebied/ Kwaliteit dienstverlening:

  • Kennis van de frequent gebruikte interne procedures, administratieve en juridische regelgeving onderhouden
  • ·       
   Waken over naleving kwaliteitsvereisten (motivering beslissingen, juridische analyse, communicatie aangepast aan bestemmeling, ...) 

 • Communicatie:

  • Rapporteren aan de rechtstreekse hiërarchie
  • Visibiliteit van de (onder)sectie versterken
  • Diensten intern Defensie informeren over hun dossiers (feedback)
  • Vlotte doorstroom van informatie verzekeren
  • Diensten intern Defensie aanzetten om gebruik te maken van de dienstverlening door dit kenbaar te maken

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de  Sectie Burgerlijke Geschillen (CTX) van de Divisie Geschillen (Div LITIG) van de Algemene Directie Juridische Steun (DG JUR) van het Ministerie van Defensie (Everestraat 1, 1140 EVERE).

De Sectie Burgerlijke Geschillen bestaat uit een team van een tiental personen (zes juristen en vier dossierbeheerders). De Sectie maakt deel uit van de Divisie Geschillen. De Divisie Geschillen maakt op haar beurt deel uit van de Algemene Directie Juridische Steun (DG JUR). De activiteit van de sectie bestaat uit het verdedigen van de belangen van het Departement (de Belgische Staat – Ministerie van Landsverdediging), zowel in de hoedanigheid van verweerder als in de hoedanigheid van eiser en dit zowel in contractuele (onbetaalde facturen, overheidsopdrachten, verlies korpsmateriaal, geschillen inzake de uitvoering van contracten,…) als extracontractuele geschillen (schade aan de infrastructuur van Defensie, manoeuvreschade, supersonische vluchten, hinder uit nabuurschap, schade voortvloeiende uit administratieve fouten van de overheid, …). Bij het uitoefenen van deze taak dient nauw samengewerkt te worden met de andere diensten van Defensie die hun dossier aanhangig hebben gemaakt bij Div LITIG-CTX.

Het Ministerie van Defensie zorgt voor de verdediging van het grondgebied, de deelname aan humanitaire operaties en zorgt voor hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met ongeveer 27.000 medewerkers is Defensie één van de grootste werkgevers van ons land.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je communiceert mondeling op een vlotte, gestructureerde, assertieve manier en met diplomatie.
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans en het Engels.
 • Je hebt een goede kennis van de courante MS-office programma's.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Optie 1: Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk.
 • Optie 2: Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemeen bachelor. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een bachelor behaald in de studierichting rechten in een hogere of universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist : Een pr​​ofessionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.​​
 • Optie 3: 
  • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
  • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
  • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
  • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
  • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (optie 3).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (optie 3).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Voor de houders van een diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk (optie 1): er is geen bijkomende ervaring vereist.
 • Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (optie 2) : Een pr​​ofessionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.​​
 • Voor de houders van een diploma onder optie 3 (zie Diplomavereisten): Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minimum 1 jaar in het domein van de voorbereiding en opvolging van juridische geschillen met het uitvoeren van minstens 1 van volgende taken:
  • het verwerken van geschillendossiers
  • het verwerken van fraudedossiers
  • het verwerken van schadedossiers
  • het verwerken van invorderingsdossiers
  • het verwerken van onbetaalde facturen

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work.
 • recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
 • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren
 • minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen)
 • verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot telewerken

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 1: Specifieke screening - PC (+/- 50min)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 15 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Analyseren
 • Problemen Oplossen

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van juni 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien 'Stap 1 - Specifieke screening PC' niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de eerste helft van juni 2023 (onder voorbehoud).
Indien 'Stap 1 - Specifieke screening PC' wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de tweede helft van juni 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van 'Stap 2 - Interview'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 21 mei 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels
 • Koningin Elisabethkwartier
  Everestraat 1, 1140 Evere

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David
 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens