Webbeheerder voor de dienst Gegevensbeheer Douane en Accijnzen (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23228

Taal

Nederlands

Diploma

 • Ander
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als full-stack Php-Laravel ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de applicatieve en technische infrastructuur van de dienst. Daarnaast denk je actief mee aan de toekomstige transitie naar nieuwe standaarden.

Als ontwikkelaar zal je meewerken aan:

 • het opzetten van nieuwe rapporteringsapplicaties op basis van de noden van de gebruikers
 • het snel inspelen op acute ontwikkelingen zoals corona, e-commerce en brexit door het opzetten van thematische dashboards
 • het onderhoud van de bestaande applicaties en het proactief verbeteren ervan
 • het ontwerpen en beheren van relationele databases
 • het opvolgen van technische tickets die bestaan voor problemen die betrekking hebben op een van de applicaties.

Als DevOps draag je bij aan:

 • de deployment strategie van de dienst door het gradueel overbrengen van alle applicaties naar Kubernetes
 • de opvolging van de beschikbaarheid van de applicaties en omgevingen en het ingrijpen indien nodig
 • het in stand houden en onderhouden van SQL-query’s die de basis vormen van datamarts en rapporteringsapplicaties
 • het continu bijsturen van onze infrastructuur om te blijven voldoen aan veranderingen van de noden van onze interne en externe klanten.

Als teamplayer ga je tenslotte zorgen voor:

 • een goede wederzijdse communicatie met alle collega’s over het verloop van de technische ontwikkelingen
 • kennis uitwisselen met andere ontwikkelaars over best practices en opgedane ervaringen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Bart Van Innis - waarnemend diensthoofd Gegevensbeheer
Tel.: 0257 509 18
E-mail: bart.vaninnis@minfin.fed.be

Stijn Vanderleyden
Tel.: 0257 586 66
E-mail: stijn.vanderleyden@minfin.fed.be

 

Heb je vragen over de selectieprocedure?

Call Center Dienst Wervingen
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 0257 257 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de dienst Gegevensbeheer, één van de drie diensten die deel uitmaken van het departement Informatiemanagement, van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De dienst Gegevensbeheer stelt zich tot doel om op middellange termijn uit te groeien tot het expertisecentrum van de AAD&A inzake rapportering. Twee afdelingen, met name Ad-hoc rapportering en BI werken nauwgezet samen om deze visie te verwezenlijken, meer bepaald door de bestaande interne rapportering allereerst verder uit te werken en daarnaast een betrouwbare, gecentraliseerde externe rapportering te ontwikkelen.

Intussen vervult de dienst Gegevensbeheer alvast een sleutelrol inzake rapportering, door de incidentele en de systematische informatiebehoeften van de AAD&A en haar (inter)nationale partners (onder meer de Europese Commissie, de FOD Economie en het parket) op een kwalitatieve, technische wijze te ondersteunen. Belangrijke verwezenlijkingen van deze dienst zijn onder meer de ontwikkelde instrumenten voor het incidenteel of regelmatig aanbieden van (onderzoeks)informatie op maat en voor de geautomatiseerde berekening van de strategische prestatiemeting en van de operationele werklastmeting. Verder stelt de dienst aangifterapporten voor economische operatoren ter beschikking via MyMinfin.

Om haar stakeholders een antwoord op maat aan te bieden, doet de dienst Gegevensbeheer onder meer beroep op de bestaande intranetsites in eigen beheer, op de webtoepassingen van de AAD&A (onder meer de toepassingen van het Meerjarig Strategisch Plan, of het MASP-programma) en zelfs op externe gegevensbronnen. De medewerkers van de dienst Gegevensbeheer spreken hiertoe zowel de MariaDB/MySQL-databanken in eigen beheer, als de DB2-referentiedatabanken, via SQL-query’s aan. De uitvoering van deze opdracht wordt, waar mogelijk, gekenmerkt door een doorgedreven zin voor automatisering, maar eveneens door het gebruik van innoverende technieken en instrumenten. De operationalisering van de rapportering via de beschikbare SAS-tools kan daarom als één van de belangrijkste uitdagingen van de dienst Gegevensbeheer aangeduid worden.

De AAD&A bevordert de internationale handel en verzekert de veiligheid van de burgers, door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Daarnaast bewaakt de AAD&A eveneens de financiële belangen van de Europese Unie, door de invoerrechten, de accijnzen en de BTW bij invoer te controleren en te innen.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma (of gelijkwaardig).
 • Of je bent benoemd op niveau A1.
 • Er is geen ervaring vereist.
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Je legt een interview af online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Via jobfin kan je een inschatting maken van jouw netto maandelijkse wedde voor een functie op niveau A1 - statutair. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • Mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • De meeste diensten zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijk tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.
   • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
   • Wat de geldelijke anciënniteit betreft, kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
   • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als full-stack Php-Laravel ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de applicatieve en technische infrastructuur van de dienst. Daarnaast denk je actief mee aan de toekomstige transitie naar nieuwe standaarden.

Als ontwikkelaar zal je meewerken aan:

 • het opzetten van nieuwe rapporteringsapplicaties op basis van de noden van de gebruikers
 • het snel inspelen op acute ontwikkelingen zoals corona, e-commerce en brexit door het opzetten van thematische dashboards
 • het onderhoud van de bestaande applicaties en het proactief verbeteren ervan
 • het ontwerpen en beheren van relationele databases
 • het opvolgen van technische tickets die bestaan voor problemen die betrekking hebben op een van de applicaties.

Als DevOps draag je bij aan:

 • de deployment strategie van de dienst door het gradueel overbrengen van alle applicaties naar Kubernetes
 • de opvolging van de beschikbaarheid van de applicaties en omgevingen en het ingrijpen indien nodig
 • het in stand houden en onderhouden van SQL-query’s die de basis vormen van datamarts en rapporteringsapplicaties
 • het continu bijsturen van onze infrastructuur om te blijven voldoen aan veranderingen van de noden van onze interne en externe klanten.

Als teamplayer ga je tenslotte zorgen voor:

 • een goede wederzijdse communicatie met alle collega’s over het verloop van de technische ontwikkelingen
 • kennis uitwisselen met andere ontwikkelaars over best practices en opgedane ervaringen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Bart Van Innis - waarnemend diensthoofd Gegevensbeheer
Tel.: 0257 509 18
E-mail: bart.vaninnis@minfin.fed.be

Stijn Vanderleyden
Tel.: 0257 586 66
E-mail: stijn.vanderleyden@minfin.fed.be

 

Heb je vragen over de selectieprocedure?

Call Center Dienst Wervingen
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 0257 257 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de dienst Gegevensbeheer, één van de drie diensten die deel uitmaken van het departement Informatiemanagement, van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De dienst Gegevensbeheer stelt zich tot doel om op middellange termijn uit te groeien tot het expertisecentrum van de AAD&A inzake rapportering. Twee afdelingen, met name Ad-hoc rapportering en BI werken nauwgezet samen om deze visie te verwezenlijken, meer bepaald door de bestaande interne rapportering allereerst verder uit te werken en daarnaast een betrouwbare, gecentraliseerde externe rapportering te ontwikkelen.

Intussen vervult de dienst Gegevensbeheer alvast een sleutelrol inzake rapportering, door de incidentele en de systematische informatiebehoeften van de AAD&A en haar (inter)nationale partners (onder meer de Europese Commissie, de FOD Economie en het parket) op een kwalitatieve, technische wijze te ondersteunen. Belangrijke verwezenlijkingen van deze dienst zijn onder meer de ontwikkelde instrumenten voor het incidenteel of regelmatig aanbieden van (onderzoeks)informatie op maat en voor de geautomatiseerde berekening van de strategische prestatiemeting en van de operationele werklastmeting. Verder stelt de dienst aangifterapporten voor economische operatoren ter beschikking via MyMinfin.

Om haar stakeholders een antwoord op maat aan te bieden, doet de dienst Gegevensbeheer onder meer beroep op de bestaande intranetsites in eigen beheer, op de webtoepassingen van de AAD&A (onder meer de toepassingen van het Meerjarig Strategisch Plan, of het MASP-programma) en zelfs op externe gegevensbronnen. De medewerkers van de dienst Gegevensbeheer spreken hiertoe zowel de MariaDB/MySQL-databanken in eigen beheer, als de DB2-referentiedatabanken, via SQL-query’s aan. De uitvoering van deze opdracht wordt, waar mogelijk, gekenmerkt door een doorgedreven zin voor automatisering, maar eveneens door het gebruik van innoverende technieken en instrumenten. De operationalisering van de rapportering via de beschikbare SAS-tools kan daarom als één van de belangrijkste uitdagingen van de dienst Gegevensbeheer aangeduid worden.

De AAD&A bevordert de internationale handel en verzekert de veiligheid van de burgers, door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Daarnaast bewaakt de AAD&A eveneens de financiële belangen van de Europese Unie, door de invoerrechten, de accijnzen en de BTW bij invoer te controleren en te innen.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van het gebruik en beheer van relationele databases (zoals DB2, MySQL, MariaDB).
 • Je hebt een gebruikerskennis van object-georiënteerd programmeren en scriptingtalen waaronder PHP en kan dergelijke projecten in Git beheren.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore. Indien de motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een brede affiniteit met de vermelde informatica technische opdrachten en bijbehorende tooling. We verwachten niet dat je als all-rounder toekomt, maar je bent wel bereid om gaandeweg nieuwe skills op te pikken.

 • Het zelfstandig opzoeken hoe je scripts in Python kan gebruiken om data te transformeren schrikt je niet af.
 • Je hebt een gebruikerskennis van een SAS-toepassing, bijvoorbeeld SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analytics of SAS Viya.
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt. Een goede kennis van het Engels is eveneens een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma (of gelijkwaardig).
 • Of je bent benoemd op niveau A1.
 • Er is geen ervaring vereist.
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Via jobfin kan je een inschatting maken van jouw netto maandelijkse wedde voor een functie op niveau A1 - statutair. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • Mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • De meeste diensten zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijk tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.
   • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
   • Wat de geldelijke anciënniteit betreft, kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
   • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Je legt een interview af online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 3u30)

Test 1: via een meerkeuzevragenlijst op pc wordt volgende technische competentie gemeten (+/- 1u15)

 • Je hebt een goede kennis van het gebruik en beheer van relationele databases (zoals DB2, MySQL, MariaDB).

Test 2: via een meerkeuzevragenlijst op pc wordt volgende technische competentie gemeten (+/- 45 min)

 • Je hebt een gebruikerskennis van object-georiënteerd programmeren en scriptingtalen waaronder PHP en kan dergelijke projecten in Git beheren.

Test 3: via een dossierbehandelingstest op pc worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten (+/- 1u30)

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Een dossiertest is een test waarbij de kandidaat in een fictieve werkcontext wordt geplaatst die meestal verband houdt met het beheer van aanvragen/dossiers (subsidies, reglementen, ... ). Allereerst zullen de procedures en de verschillende regels die in het kader van dit werk moeten worden nageleefd worden uitgelegd. Na deze uitleg en de verschillende aangegeven richtlijnen, zal je dossiers/vragen ontvangen om te behandelen. Je moet dan de vragen beantwoorden, meestal in de vorm van meerkeuzevragen. De test is bedoeld om te kijken hoe jij de verstrekte informatie verwerkt en hoe jij je opstelt, hoe je beslissingen neemt en/of hoe je op basis van die informatie handelt. Wij raden je daarom aan de beschreven procedures aandachtig te lezen en je steeds te baseren op de verstrekte informatie (en niet op enige kennis/ervaring). De context waarin je wordt geplaatst zal fictief zijn: het is dus niet nodig of zelfs mogelijk je voor te bereiden op deze test.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden op vrijdag 23/06/2023 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze 3 testen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Test 1 is gemeenschappelijk met test 1 van de 'Specifieke screening - PC' van de Nederlandstalige selectie ANG23205. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je deze test dus slechts 1 keer afleggen.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 45min) op afstand (via Teams)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via Teams) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Selor-account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van juli 2023 (deze timing is onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3: specifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie van Stap 3: specifieke screening - interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 05/06/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart