Data scientist (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23229

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

De FOD Financiën innoveert mee in een steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat we anticiperen door flexibel en proactief in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Door nieuwe technologieën zien bepaalde opdrachten van de overheid er steeds anders uit. We onderzoeken hoe we die technologieën kunnen gebruiken voor een betere en efficiëntere dienstverlening.

Wil jij jouw expertise als data scientist graag inzetten om onze organisatie hierin te ondersteunen? Dan zoeken wij jou bij FOD Financiën! 

 

Wil je meer weten over de jobs bij de FOD Financiën?
Volg dan onze infosessie op dinsdag 6 juni van 18u tot 19u via Teams. 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

De FOD Financiën innoveert mee in een steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat we anticiperen door flexibel en proactief in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Door nieuwe technologieën zien bepaalde opdrachten van de overheid er steeds anders uit. We onderzoeken hoe we die technologieën kunnen gebruiken voor een betere en efficiëntere dienstverlening.

Wil jij jouw expertise als data scientist graag inzetten om onze organisatie hierin te ondersteunen? Dan zoeken wij jou bij FOD Financiën! 

Volgende algemene administraties en stafdiensten zijn op zoek naar nieuwe data scientists

 

Wil je meer weten over de jobs bij de FOD Financiën?
Volg dan onze infosessie op dinsdag 6 juni van 18u tot 19u via Teams. 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

* Heb je een passie voor data science, dan kan je bij de Algemene Administratie van de BBI (AABBI) je talent ontplooien. 
Je uitdaging bij de BBI: proactief fiscale fraude detecteren met big data-technologie. Je benut en ontwikkelt je expertise in data science in uitdagende en innoverende projecten met directe impact op de efficiëntie van de fiscale fraudebestrijding.  

Klik hier als jij wil weten hoe jij kan bijdragen aan de strijd tegen de fiscale fraude. 

 

* Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) werken data scientists onder andere mee aan de verbetering van de processen en applicaties die essentieel zijn voor een moderne dienstverlening voor de belastingplichtigen en een efficiënte verwerking en controle van de belastingaangiftes. Zij spelen op die manier een cruciale rol in de modernisering van de AAFisc in een context van technologische vooruitgang, toenemende digitale uitwisselingen, voortdurende fiscale hervormingen en een steeds efficiëntere organisatie van het werk.

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

* Vind je het leuk om data te verwerken, om deze data voor zich te laten spreken of via deze data gedragingen en tendensen aan het licht te brengen ? Dan ben je vast geïnteresseerd in deze functie. Kom deel uitmaken van een jong team dat gepassioneerd is door technieken zoals machine learning, datamining en reeds tal van internationaal gerenommeerde dataminingmodellen heeft ontwikkeld. Je zal de mogelijkheid krijgen om mee te werken aan de transformatie van onze Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) naar een "data driven" organisatie.  Solliciteer dus snel en help ons om dit doel te behalen !  

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

* Wil je mee instaan voor de bescherming van de samenleving, de bevordering van internationale handel en de strijd tegen fraude en terrorisme? Ligt jouw focus op het detecteren van die fraude en onregelmatigheden? Kennen SAS en Python voor jou geen geheimen en wil je voor een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid en een gevarieerd takenpakket? Dan is data scientist bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) de geknipte job voor jou! 

Klik hier en ontdek de wereld van Douane en Accijnzen.

 

* Ben je een specialist in een of meer van de volgende kennisgebieden: dataminingtechnieken, programmeren en statistische analyse? Ben je bovendien op zoek naar een uitdagende job met heel wat doorgroeimogelijkheden? 
Dan ben jij het talent dat we zoeken binnen de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling (IVU) van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)!

Je zal tewerkgesteld worden als data scientist waarbij het beheren, organiseren, ondersteunen, bevorderen en coördineren van de verzameling en uitwisseling van patrimoniuminformatie tot enkele van je belangrijkste missies behoort. Daarbij krijg je de nodige ondersteuning en opleidingen on the job! 

Twijfel niet langer en klik hier!

 

* Bij de Diensten van de Voorzitter (DVZ) zetten we ons elke dag in om onze organisatie en collega's te ondersteunen in hun taken en verantwoordelijkheden. Als strategische partner steken wij het management een handje toe om van onze FOD een nog betere organisatie te maken, vooruitgang te boeken en klaar te staan voor de toekomst!

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Klik hier om alles te weten te komen over deze functie.

 

* Wil je meewerken aan de realisatie van de meest complexe projecten met behulp van geavanceerde technologieën en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan ben jij één van de data scientists die we zoeken voor het team Business Intelligence van de Stafdienst ICT (SDICT)

Als datawetenschapper bij de Stafdienst ICT adviseer je de verschillende algemene administraties over best practices voor het gebruik van data analyse tools en je werkt mee aan de ontwikkeling van de datapool op weg naar de implementatie van kunstmatige intelligentie. Samen met je collega's van de algemene administraties zorgen jullie voor een correcte, duurzame en efficiënte (digitale) dienstverlening op maat. 

Klik hier als jij je steentje wil bijdragen aan dit succesverhaal! 

 

* Binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (SDB&B) bestaat de dienst Business Intelligence Competence Center (BICC) sinds 1 januari 2023.

In een omgeving die voortdurend verandert en innoveert, spelen big data steeds een belangrijkere rol en blijken zij een echte troef te zijn in de besluitvorming. BICC staat in voor accurate analyse van zowel interne als transversale data met als doel het kennisniveau en de transparantie over de werking van de organisatie (o.a. met betrekking tot financiën, logistiek, organisatiebeheer, HR) te verhogen en de beslissingsprocessen met accurate en correcte data te ondersteunen. BICC is een strategische partner in het streven naar een op feiten gebaseerde besluitvorming binnen de FOD FIN.

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

* Wil je meewerken aan de realisatie van verschillende HR-projecten en zo een meerwaarde bieden voor alle diensten van onze organisatie? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken!

Je adviseert de diensten van de Stafdienst Personeel en Organisatie (SDP&O) over het gebruik en beheer van data in diverse projecten om zowel onze eigen P&O-afdelingen als onze externe partners beter te ondersteunen.

Je begeleidt, adviseert en ondersteunt de P&O-diensten bij het maximaal valoriseren van relevante data voor het volbrengen van de missie van P&O.

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD Financiën uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD Financiën geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD Financiën. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt.

 

Meer info over de selectieprocedure?
CallCenter Dienst Wervingen 
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Werkgever

FOD Financiën is op zoek naar minimum 18 data scientists (NL of FR) voor verschillende administraties. Deze openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel.

Je kan in één van de volgende algemene administraties of stafdiensten worden tewerkgesteld: 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt verschillende pc-testen af bij FOD BOSA in Brussel. 
 4. Je legt een interview af online (via Teams).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk hier wat je zou verdienen!

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.
    • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
    • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
    • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De FOD Financiën innoveert mee in een steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat we anticiperen door flexibel en proactief in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Door nieuwe technologieën zien bepaalde opdrachten van de overheid er steeds anders uit. We onderzoeken hoe we die technologieën kunnen gebruiken voor een betere en efficiëntere dienstverlening.

Wil jij jouw expertise als data scientist graag inzetten om onze organisatie hierin te ondersteunen? Dan zoeken wij jou bij FOD Financiën! 

 

Wil je meer weten over de jobs bij de FOD Financiën?
Volg dan onze infosessie op dinsdag 6 juni van 18u tot 19u via Teams. 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

De FOD Financiën innoveert mee in een steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat we anticiperen door flexibel en proactief in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Door nieuwe technologieën zien bepaalde opdrachten van de overheid er steeds anders uit. We onderzoeken hoe we die technologieën kunnen gebruiken voor een betere en efficiëntere dienstverlening.

Wil jij jouw expertise als data scientist graag inzetten om onze organisatie hierin te ondersteunen? Dan zoeken wij jou bij FOD Financiën! 

Volgende algemene administraties en stafdiensten zijn op zoek naar nieuwe data scientists

 

Wil je meer weten over de jobs bij de FOD Financiën?
Volg dan onze infosessie op dinsdag 6 juni van 18u tot 19u via Teams. 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

* Heb je een passie voor data science, dan kan je bij de Algemene Administratie van de BBI (AABBI) je talent ontplooien. 
Je uitdaging bij de BBI: proactief fiscale fraude detecteren met big data-technologie. Je benut en ontwikkelt je expertise in data science in uitdagende en innoverende projecten met directe impact op de efficiëntie van de fiscale fraudebestrijding.  

Klik hier als jij wil weten hoe jij kan bijdragen aan de strijd tegen de fiscale fraude. 

 

* Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) werken data scientists onder andere mee aan de verbetering van de processen en applicaties die essentieel zijn voor een moderne dienstverlening voor de belastingplichtigen en een efficiënte verwerking en controle van de belastingaangiftes. Zij spelen op die manier een cruciale rol in de modernisering van de AAFisc in een context van technologische vooruitgang, toenemende digitale uitwisselingen, voortdurende fiscale hervormingen en een steeds efficiëntere organisatie van het werk.

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

* Vind je het leuk om data te verwerken, om deze data voor zich te laten spreken of via deze data gedragingen en tendensen aan het licht te brengen ? Dan ben je vast geïnteresseerd in deze functie. Kom deel uitmaken van een jong team dat gepassioneerd is door technieken zoals machine learning, datamining en reeds tal van internationaal gerenommeerde dataminingmodellen heeft ontwikkeld. Je zal de mogelijkheid krijgen om mee te werken aan de transformatie van onze Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) naar een "data driven" organisatie.  Solliciteer dus snel en help ons om dit doel te behalen !  

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

* Wil je mee instaan voor de bescherming van de samenleving, de bevordering van internationale handel en de strijd tegen fraude en terrorisme? Ligt jouw focus op het detecteren van die fraude en onregelmatigheden? Kennen SAS en Python voor jou geen geheimen en wil je voor een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid en een gevarieerd takenpakket? Dan is data scientist bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) de geknipte job voor jou! 

Klik hier en ontdek de wereld van Douane en Accijnzen.

 

* Ben je een specialist in een of meer van de volgende kennisgebieden: dataminingtechnieken, programmeren en statistische analyse? Ben je bovendien op zoek naar een uitdagende job met heel wat doorgroeimogelijkheden? 
Dan ben jij het talent dat we zoeken binnen de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling (IVU) van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)!

Je zal tewerkgesteld worden als data scientist waarbij het beheren, organiseren, ondersteunen, bevorderen en coördineren van de verzameling en uitwisseling van patrimoniuminformatie tot enkele van je belangrijkste missies behoort. Daarbij krijg je de nodige ondersteuning en opleidingen on the job! 

Twijfel niet langer en klik hier!

 

* Bij de Diensten van de Voorzitter (DVZ) zetten we ons elke dag in om onze organisatie en collega's te ondersteunen in hun taken en verantwoordelijkheden. Als strategische partner steken wij het management een handje toe om van onze FOD een nog betere organisatie te maken, vooruitgang te boeken en klaar te staan voor de toekomst!

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Klik hier om alles te weten te komen over deze functie.

 

* Wil je meewerken aan de realisatie van de meest complexe projecten met behulp van geavanceerde technologieën en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan ben jij één van de data scientists die we zoeken voor het team Business Intelligence van de Stafdienst ICT (SDICT)

Als datawetenschapper bij de Stafdienst ICT adviseer je de verschillende algemene administraties over best practices voor het gebruik van data analyse tools en je werkt mee aan de ontwikkeling van de datapool op weg naar de implementatie van kunstmatige intelligentie. Samen met je collega's van de algemene administraties zorgen jullie voor een correcte, duurzame en efficiënte (digitale) dienstverlening op maat. 

Klik hier als jij je steentje wil bijdragen aan dit succesverhaal! 

 

* Binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (SDB&B) bestaat de dienst Business Intelligence Competence Center (BICC) sinds 1 januari 2023.

In een omgeving die voortdurend verandert en innoveert, spelen big data steeds een belangrijkere rol en blijken zij een echte troef te zijn in de besluitvorming. BICC staat in voor accurate analyse van zowel interne als transversale data met als doel het kennisniveau en de transparantie over de werking van de organisatie (o.a. met betrekking tot financiën, logistiek, organisatiebeheer, HR) te verhogen en de beslissingsprocessen met accurate en correcte data te ondersteunen. BICC is een strategische partner in het streven naar een op feiten gebaseerde besluitvorming binnen de FOD FIN.

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

* Wil je meewerken aan de realisatie van verschillende HR-projecten en zo een meerwaarde bieden voor alle diensten van onze organisatie? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken!

Je adviseert de diensten van de Stafdienst Personeel en Organisatie (SDP&O) over het gebruik en beheer van data in diverse projecten om zowel onze eigen P&O-afdelingen als onze externe partners beter te ondersteunen.

Je begeleidt, adviseert en ondersteunt de P&O-diensten bij het maximaal valoriseren van relevante data voor het volbrengen van de missie van P&O.

Klik hier voor meer uitleg over de functie.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD Financiën uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD Financiën geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD Financiën. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt.

 

Meer info over de selectieprocedure?
CallCenter Dienst Wervingen 
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Werkgever

FOD Financiën is op zoek naar minimum 18 data scientists (NL of FR) voor verschillende administraties. Deze openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel.

Je kan in één van de volgende algemene administraties of stafdiensten worden tewerkgesteld: 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van statistische analyse (beschrijvende en inductieve statistiek).
 • Je hebt een grondige kennis van dataminingtechnieken (regressie, clustering, analyse van hoofdzakelijke componenten).
 • Je hebt een goede kennis van de exploitatie van databases, software voor (statistische) verwerking van gegevens (SAS, R, SPSS, Python).
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt ook zwaarder door in de eindscore. 
Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Niet vereist, wel een troef

 • Je vertoont een uitgesproken belangstelling ofwel voor de fiscale materies ofwel voor de maatschappelijke thematieken.
 • Je hebt een goede kennis van de grootste actoren en de economische uitdagingen alsook van administratieve procedures en beheer.
 • Je hebt een goede kennis van informaticatoepassingen (MS Office, beheer van bestanden …).
 • Je zal werken in een tweetalige omgeving. Daarom is een goede kennis van het Frans een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je een van de volgende diploma's, zonder relevante professionele werkervaring: 

 • diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
 • Informatica, computerwetenschappen, elektronica, wiskunde of statistiek
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 3 jaar:

 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren, wiskunde of statistiek :

  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.​​

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 4 jaar:

  • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
  • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
  • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
  • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
  • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2022-2023 voor het behalen van het vereiste diploma waarvoor geen professionele werkervaring vereist is. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (minimum 2 jaar).

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (minimum 2 jaar).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minimum 2, 3 of 4 jaar (afhankelijk van het diploma) in het domein data science verdeeld over minstens één van de volgende taken:

 • het opstellen van voorspellingen en statistieken,
 • de bepaling, opsporing en modellering van risico’s,
 • het gebruik van databases,
 • Fraud Risk Management.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (19 juni 2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk hier wat je zou verdienen!

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.
    • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
    • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
    • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn voor sommige functies (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1); voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt verschillende pc-testen af bij FOD BOSA in Brussel. 
 4. Je legt een interview af online (via Teams).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - geïnformatiseerde test (+/- 3u)

Test 1: Via meerkeuzevragenlijst worden volgende competenties gemeten (+/- 1u30min.):

 • Je hebt een grondige kennis van statistische analyse (beschrijvende en inductieve statistiek).
 • Je hebt een grondige kennis van dataminingtechnieken (regressie, clustering, analyse van hoofdzakelijke componenten).
 • Je hebt een goede kennis van de exploitatie van databases, software voor (statistische) verwerking van gegevens (SAS, R, SPSS, Python).

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Test 2: Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten (+/- 1u30min.):

 • informatie integreren
 • beslissen

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Je bent voor deze stap geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt per test en minimum 50 punten op 100 voor het totaal van de 2 testen samen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 50 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden op 13 juli 2023 (deze datum is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Om praktische redenen zal deze proef op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Seloraccount. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competentie (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf de tweede helft van augustus 2023 tot midden september 2023 (deze timing is onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 19 juni 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart