Projectleider Training & performance policy (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG23236

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1140 Evere

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je bijdragen aan de implementatie van een nieuwe strategische capaciteit die de performantie van de Belgische operationele militairen en militairen in opleiding zal verbeteren? 

Als Projectleider Training & Performance Policy werk je o.a mee aan het ontwikkelen en implementeren van het Human Performance Program binnen verschillende eenheden of plateaus en opleidingscentra van Defensie. Dit programma heeft tot doel heeft de perfomantie van militairen te verbeteren. Je wordt geïntegreerd in de divisie die zich toelegt op de ontwikkeling van capaciteiten, en in het bijzonder aan de ontwikkeling en implementatie van het Belgische Human performance program.

Met jouw specialisatie zal je voornamelijk de 4 body-gerichte domeinen aansturen (Physical, Medical, Environmental and Nutritional Fitness) en meewerken aan verschillende projecten in deze domeinen.

 • Je werkt mee aan de coördinatie van projecten die te maken hebben met de gezondheid en het welzijn van werknemers van Defensie.

 • Je werkt mee aan het opstellen en opvolgen van een 5 –jarenplan van de dienst

 • Je werkt mee aan de opvolging van huidige programma’s en de opstart van nieuwe programma’s. Hierbij zal je nieuwe multidisciplinaire teams opleiden en aansturen. Daarnaast zal je coördinatievergaderingen voorzitten om de verschillende programma’s te stroomlijnen.

 • Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van de Human Performance applicatie. Je werkt hiervoor samen met professionals uit verschillende domeinen. Je werkt ook mee aan de administratieve uitwerking van de applicatie.

 • Je werkt mee aan het opstellen van de vereisten die nodig zijn voor de ontwikkeling van Human Performance en je ondersteunt de betrokken beheerders van personeelszaken en materiaalbeheerders.

 • Je werkt mee aan de stroomlijning van wetenschappelijke projecten rond dezelfde thematiek.

 • Je volgt de technologische en operationele ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend op.

 • Je rapporteert aan je commandostructuur en wordt het referentiepunt voor Human Performance.

 • Je communiceert autonoom met de verschillende leveranciers en klanten (interne, federale, internationale en industriële) die bij het Human Performance betrokken zijn.

 • Je vertegenwoordigt Defensie in internationale fora.

 • Je neemt af en toe deel aan trainingen en oefeningen zowel in het binnen als buitenland.

 • Je ondersteunt R&D-projecten op het gebied van Human Performance.

Meer over het Human Performance Program

Het Human Performance Program binnen Defensie heeft tot doel de performantie van militairen te verbeteren en om het aantal blessures in opleiding en operaties te verminderen. Om dit te bereiken wordt een multidisciplinaire samenwerking van verschillende zorgprofessionals gedefinieerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bewustwording onder kader en kandidaten met betrekking tot trainingsleer, omgaan met stress, slaaphygiëne, blessurepreventie enzovoort. Veel van deze diensten bestaan reeds binnen Defensie, maar worden vandaag nog onvoldoende geïntegreerd ten voordele van de militair.

Het Human Performance Program baseert zich op de acht domeinen van het Total Force Fitness model (US). Dit model vormt een leidraad om acties uit te werken die leiden tot fittere, performantere en meer weerbare militairen. Het model benadrukt het belang van een holistische visie op gezondheid en welzijn en de nood aan de multidisciplinaire benadering van problemen in deze domeinen.

 

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Total Force Fitness van het Directoraat Health&Wellbeing, gelegen in het  Kwartier Koningin Elisabeth, (Eversestraat 1, 1140 Evere).

Het directoraat health&wellbeing (DG H&WB) zorgt voor de beleidslijnen voor alles wat te maken heeft met preventieve gezondheids- en welzijn maatregelen. In samenwerking met voornamelijk de medische component en de sociale dienst werkt DG H&WB aan de omkadering van elke burger en militair binnen de 8 domeinen van het Total force fitness model. Elke werknemer van Defensie op zijn of haar niveau zo fit (mentaal en fysiek) mogelijk krijgen en houden is dan ook de doelstelling. De dienst total force fitness is verantwoordelijk voor de coördinatie van de projecten in deze 8 domeinen en ziet toe op de ontwikkeling en opvolging van projectplannen. Er wordt altijd gerapporteerd aan de generaal van DG H&WB over de voortgang van de projecten. Een 5-jarenplan wordt vanuit deze dienst opgesteld in samenwerking met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en moet zorgen voor de duurzame ontwikkeling van het gezondheid- en welzijnsbeleid.

Het Ministerie van Defensie zorgt voor de verdediging van het grondgebied, de deelname aan humanitaire operaties en zorgt voor hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met ongeveer 27.000 medewerkers is Defensie één van de grootste werkgevers van ons land.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work.
 • Recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
 • Bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • Gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier (Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • Mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren
 • Minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen)
 • Verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid van telewerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je bijdragen aan de implementatie van een nieuwe strategische capaciteit die de performantie van de Belgische operationele militairen en militairen in opleiding zal verbeteren? 

Als Projectleider Training & Performance Policy werk je o.a mee aan het ontwikkelen en implementeren van het Human Performance Program binnen verschillende eenheden of plateaus en opleidingscentra van Defensie. Dit programma heeft tot doel heeft de perfomantie van militairen te verbeteren. Je wordt geïntegreerd in de divisie die zich toelegt op de ontwikkeling van capaciteiten, en in het bijzonder aan de ontwikkeling en implementatie van het Belgische Human performance program.

Met jouw specialisatie zal je voornamelijk de 4 body-gerichte domeinen aansturen (Physical, Medical, Environmental and Nutritional Fitness) en meewerken aan verschillende projecten in deze domeinen.

 • Je werkt mee aan de coördinatie van projecten die te maken hebben met de gezondheid en het welzijn van werknemers van Defensie.

 • Je werkt mee aan het opstellen en opvolgen van een 5 –jarenplan van de dienst

 • Je werkt mee aan de opvolging van huidige programma’s en de opstart van nieuwe programma’s. Hierbij zal je nieuwe multidisciplinaire teams opleiden en aansturen. Daarnaast zal je coördinatievergaderingen voorzitten om de verschillende programma’s te stroomlijnen.

 • Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van de Human Performance applicatie. Je werkt hiervoor samen met professionals uit verschillende domeinen. Je werkt ook mee aan de administratieve uitwerking van de applicatie.

 • Je werkt mee aan het opstellen van de vereisten die nodig zijn voor de ontwikkeling van Human Performance en je ondersteunt de betrokken beheerders van personeelszaken en materiaalbeheerders.

 • Je werkt mee aan de stroomlijning van wetenschappelijke projecten rond dezelfde thematiek.

 • Je volgt de technologische en operationele ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend op.

 • Je rapporteert aan je commandostructuur en wordt het referentiepunt voor Human Performance.

 • Je communiceert autonoom met de verschillende leveranciers en klanten (interne, federale, internationale en industriële) die bij het Human Performance betrokken zijn.

 • Je vertegenwoordigt Defensie in internationale fora.

 • Je neemt af en toe deel aan trainingen en oefeningen zowel in het binnen als buitenland.

 • Je ondersteunt R&D-projecten op het gebied van Human Performance.

Meer over het Human Performance Program

Het Human Performance Program binnen Defensie heeft tot doel de performantie van militairen te verbeteren en om het aantal blessures in opleiding en operaties te verminderen. Om dit te bereiken wordt een multidisciplinaire samenwerking van verschillende zorgprofessionals gedefinieerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bewustwording onder kader en kandidaten met betrekking tot trainingsleer, omgaan met stress, slaaphygiëne, blessurepreventie enzovoort. Veel van deze diensten bestaan reeds binnen Defensie, maar worden vandaag nog onvoldoende geïntegreerd ten voordele van de militair.

Het Human Performance Program baseert zich op de acht domeinen van het Total Force Fitness model (US). Dit model vormt een leidraad om acties uit te werken die leiden tot fittere, performantere en meer weerbare militairen. Het model benadrukt het belang van een holistische visie op gezondheid en welzijn en de nood aan de multidisciplinaire benadering van problemen in deze domeinen.

 

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Total Force Fitness van het Directoraat Health&Wellbeing, gelegen in het  Kwartier Koningin Elisabeth, (Eversestraat 1, 1140 Evere).

Het directoraat health&wellbeing (DG H&WB) zorgt voor de beleidslijnen voor alles wat te maken heeft met preventieve gezondheids- en welzijn maatregelen. In samenwerking met voornamelijk de medische component en de sociale dienst werkt DG H&WB aan de omkadering van elke burger en militair binnen de 8 domeinen van het Total force fitness model. Elke werknemer van Defensie op zijn of haar niveau zo fit (mentaal en fysiek) mogelijk krijgen en houden is dan ook de doelstelling. De dienst total force fitness is verantwoordelijk voor de coördinatie van de projecten in deze 8 domeinen en ziet toe op de ontwikkeling en opvolging van projectplannen. Er wordt altijd gerapporteerd aan de generaal van DG H&WB over de voortgang van de projecten. Een 5-jarenplan wordt vanuit deze dienst opgesteld in samenwerking met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en moet zorgen voor de duurzame ontwikkeling van het gezondheid- en welzijnsbeleid.

Het Ministerie van Defensie zorgt voor de verdediging van het grondgebied, de deelname aan humanitaire operaties en zorgt voor hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met ongeveer 27.000 medewerkers is Defensie één van de grootste werkgevers van ons land.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van trainingsleer of trainingsopbouw en kan deze kennis toepassen op het militaire milieu.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.

 • Je hebt een goede kennis van sportpsychologie.

 • Je hebt ervaring in zelfstandig werken.

 • Je hebt ervaring met de sturing van een team.

 • Je hebt een interesse of ervaring in Human Performance (holistische modellen rond performantie).

 • Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein​ 'Bewegings- en revalidatiewetenschappen', 'Biomedische en farmaceutische wetenschappen' of 'Geneeskunde'.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar in het domein van de Bewegingsleer met
het uitvoeren van minstens 1 van volgende taken:

 • Het begeleiden van sporters
 • Begeleiding bieden mbt sportvoeding
 • Het beheren van een projectteam
 • Samenwerking/projectbeheer rond multidisciplinaire aanpak
 • Uitwerken, invoeren en coördineren van een gezondheids- en welzijnsbeleid
 • Opzetten van kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden
 • Verzamelen en verwerken van statistische gegevens

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work.
 • Recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
 • Bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • Gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier (Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • Mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren
 • Minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen)
 • Verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid van telewerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 1: Specifieke screening - PC (+/- 85min)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 15 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond midden juni 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je (indien 'Stap 1 - PC-testen' niet doorgaat) een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de periode van 20 tem 23 juni 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van 'Stap 2 - Interview'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'Motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 1 juni 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Kwartier Koningin Elisabeth
  Everestraat 1, 1140 Evere
 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David
 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens