sociaal controleur meerdere regio's (m/v/x)

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Selectiecode

ANG23241

Taal

Nederlands

Diploma

 • Ander
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 2000 Antwerpen
 • 3000 Leuven
 • 8000 Brugge
 • 9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een boeiende job die nooit gaat vervelen? Vind je het belangrijk om een maatschappelijk relevante job te hebben? Interesse in sociale zekerheid en sociale fraude? Dan is deze vacature je op het lijf geschreven.

Het RSVZ zoekt sociaal controleurs voor verschillende provincies (Brussel (fraudecel), Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen).

 • Je waakt erover dat de sociale wetgeving in verband met het sociaal statuut van de zelfstandigen correct wordt nageleefd, onder meer door controles ter plaatse uit te voeren en mee te werken in de strijd tegen de sociale fraude.
 • Je bereidt je controles voor door opzoekingen in allerhande databanken en door contacten met andere administraties.
 • Je voert controles uit bij de sociaal verzekerden, bij de vennootschappen en op werven. Tijdens de contacten met onze klanten, stel je je neutraal op en is je voorkomen neutraal.
 • Je werkt samen met de collega's van andere administraties of lokale overheden, om gezamenlijke controles uit te voeren.
 • Je geeft correcte raad aan zelfstandigen om inbreuken op de reglementering te vermijden en om hun te helpen hun rechten te vrijwaren.
 • Je ontwikkelt voortdurend je kennis over de wetgeving en je verzamelt informatie op mondelinge en schriftelijke wijze.
 • Je beheert de administratieve behandeling van je dossiers (enquêteverslagen maken, processen-verbaal opstellen, enz..).
 • Je beheert je werk op autonome wijze (werkplanning bijhouden, kostenstaten maken, dossiers naar voorrang behandelen, controles ter plaatse inplannen)

Flexibiliteit wat werkuren betreft is vereist voor deze functie. Prestaties buiten de gewone kantooruren zijn mogelijk. Dit wordt vergoed.
Aangezien je regelmatig op verplaatsing bent, zijn een rijbewijs B en een eigen wagen sterk aan te bevelen (onkostenvergoeding is voorzien voor rondritten in de provincie). Als controleur werk je vaak van thuis uit.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn meerdere plaatsen in Vlaanderen en Brussel  bij de Inspectiedienst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) (Willebroekkaai 35, 1000 Brussel). 

Inspectiedienst

De inspectiedienst (behorend tot de directie Eerlijke Concurrentie) heeft als hoofdopdracht controles en verificaties uit te voeren op het vlak van zowel de plichten als de rechten van de zelfstandigen en van de vennootschappen.
De inspectie is actief in de strijd tegen de fictieve aansluitingen, de schijnstatuten, de sociale dumping, de niet aangegeven arbeid en de fraude op het vlak van de uitkeringen. De dienst speelt een rol in de werking van de SIOD en werkt regelmatig samen met andere inspectiediensten en de arbeidsauditoraten.

Daarnaast verzamelt de inspectie de nodige informatie die de operationele diensten van het RSVZ nodig hebben om beslissingen te nemen.

In samenwerking met de dienst Communicatie waarborgt de Inspectie de public relations van het RSVZ door informatie te verstrekken op Pensioen-/Infopunten in de gemeentes of door deel te nemen aan verschillende lokale initiatieven die tot doel hebben informatie over het sociaal statuut te verspreiden. Ook de onderzoeken ter plaatse zijn niet enkel gericht op controle maar hebben ook tot doel om informatie en ondersteuning te bieden.

RSVZ

Het RSVZ ( zie ook www.rsvz.be) is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Dit houdt o.m. in:

 • het ontwikkelen van acties in de strijd tegen de sociale fraude (sociale dumping, schijnzelfstandigen, fictieve zelfstandigen, ..)
 • het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
 • het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
 • het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
 • het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BT1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Vanaf je 3e maand in dienst heb je recht op een inspectievergoeding . Vanaf de 7e maand heb je recht op een bureauvergoeding. Je hebt recht op een onkostenvergoeding voor het gebruik van de eigen wagen.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 6 compensatiedagen voor overuren
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten voor professioneel gebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Eva Vandenbussche
  HRM
  Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  025464397

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een boeiende job die nooit gaat vervelen? Vind je het belangrijk om een maatschappelijk relevante job te hebben? Interesse in sociale zekerheid en sociale fraude? Dan is deze vacature je op het lijf geschreven.

Het RSVZ zoekt sociaal controleurs voor verschillende provincies (Brussel (fraudecel), Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen).

 • Je waakt erover dat de sociale wetgeving in verband met het sociaal statuut van de zelfstandigen correct wordt nageleefd, onder meer door controles ter plaatse uit te voeren en mee te werken in de strijd tegen de sociale fraude.
 • Je bereidt je controles voor door opzoekingen in allerhande databanken en door contacten met andere administraties.
 • Je voert controles uit bij de sociaal verzekerden, bij de vennootschappen en op werven. Tijdens de contacten met onze klanten, stel je je neutraal op en is je voorkomen neutraal.
 • Je werkt samen met de collega's van andere administraties of lokale overheden, om gezamenlijke controles uit te voeren.
 • Je geeft correcte raad aan zelfstandigen om inbreuken op de reglementering te vermijden en om hun te helpen hun rechten te vrijwaren.
 • Je ontwikkelt voortdurend je kennis over de wetgeving en je verzamelt informatie op mondelinge en schriftelijke wijze.
 • Je beheert de administratieve behandeling van je dossiers (enquêteverslagen maken, processen-verbaal opstellen, enz..).
 • Je beheert je werk op autonome wijze (werkplanning bijhouden, kostenstaten maken, dossiers naar voorrang behandelen, controles ter plaatse inplannen)

Flexibiliteit wat werkuren betreft is vereist voor deze functie. Prestaties buiten de gewone kantooruren zijn mogelijk. Dit wordt vergoed.
Aangezien je regelmatig op verplaatsing bent, zijn een rijbewijs B en een eigen wagen sterk aan te bevelen (onkostenvergoeding is voorzien voor rondritten in de provincie). Als controleur werk je vaak van thuis uit.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn meerdere plaatsen in Vlaanderen en Brussel  bij de Inspectiedienst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) (Willebroekkaai 35, 1000 Brussel). 

Inspectiedienst

De inspectiedienst (behorend tot de directie Eerlijke Concurrentie) heeft als hoofdopdracht controles en verificaties uit te voeren op het vlak van zowel de plichten als de rechten van de zelfstandigen en van de vennootschappen.
De inspectie is actief in de strijd tegen de fictieve aansluitingen, de schijnstatuten, de sociale dumping, de niet aangegeven arbeid en de fraude op het vlak van de uitkeringen. De dienst speelt een rol in de werking van de SIOD en werkt regelmatig samen met andere inspectiediensten en de arbeidsauditoraten.

Daarnaast verzamelt de inspectie de nodige informatie die de operationele diensten van het RSVZ nodig hebben om beslissingen te nemen.

In samenwerking met de dienst Communicatie waarborgt de Inspectie de public relations van het RSVZ door informatie te verstrekken op Pensioen-/Infopunten in de gemeentes of door deel te nemen aan verschillende lokale initiatieven die tot doel hebben informatie over het sociaal statuut te verspreiden. Ook de onderzoeken ter plaatse zijn niet enkel gericht op controle maar hebben ook tot doel om informatie en ondersteuning te bieden.

RSVZ

Het RSVZ ( zie ook www.rsvz.be) is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Dit houdt o.m. in:

 • het ontwikkelen van acties in de strijd tegen de sociale fraude (sociale dumping, schijnzelfstandigen, fictieve zelfstandigen, ..)
 • het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
 • het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
 • het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
 • het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore. 

Indien en je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Affiniteit met de sector van de sociale zekerheid.
 • Goede kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, …)
 • Kennis van het Frans
 • Stressbestendigheid

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B (technisch deskundige) kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BT1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Vanaf je 3e maand in dienst heb je recht op een inspectievergoeding . Vanaf de 7e maand heb je recht op een bureauvergoeding. Je hebt recht op een onkostenvergoeding voor het gebruik van de eigen wagen.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 6 compensatiedagen voor overuren
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten voor professioneel gebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen.

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van juni (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 22 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind juni (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden op 6, 11, 12 en 13 juli (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 22 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 9 juni 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Eva Vandenbussche
  HRM
  Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  025464397

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Valérie Lauwereys
  Als je op zoek bent naar een job die uitdagend genoeg is én die je toch toestaat om een perfect evenwicht te hebben met je privéleven, dan moet je niet twijfelen.
  Valérie Lauwereys
  Sociaal controleur
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Valérie Lauwereys
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik vind vooral de afwisseling in mijn administratieve taken het leukst.
  Tom Sap
  Administratief deskundige
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tom Sap
 • Portret Anne Vanderstappen
  In vorige jobs botste ik soms op overheidszaken waarvan ik dacht met mijn ideeën een verschil te kunnen maken. Waarom dan niet proberen?
  Anne Vanderstappen
  Administrateur-generaal
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Anne Vanderstappen
 • Portret Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Ik hou van het dynamisme en de sociale contacten met mijn collega's.
  Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
 • Portret Tania Van Damme
  Elke dag is anders en ik verveel me geen moment.
  Tania Van Damme
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tania Van Damme
 • Portret Natalie Sacré
  Hoofdzakelijk heb ik contact met de mensen via telefoon of per mail, maar ik ontmoet ook mensen die een afspraak willen.
  Natalie Sacré
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Natalie Sacré
 • Portret GJ Debusschere
  Ik ben blij een tandwiel te zijn in die grote machine die ons land tijdens de pandemie mee draaiende heeft gehouden.
  Gertjan Debusschere
  Dossierbeheerders
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Gertjan Debusschere
 • Portret Sergio Checchi
  Ik werk bijna 19 jaar bij het RSVZ, en blijf steeds nieuwe zaken bijleren.
  Sergio Checchi
  System Administrator
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Sergio Checchi