Administratieve talenten Kleine Brogel (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG23242

Taal

Nederlands

Diploma

 • Ander
 • Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

3990 Kleine-Brogel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb jij zin om mee te werken aan een geordend administratief beheer? Ben je een echte teamplayer? Dan hebben we jou nodig om onze diensten in een uitzonderlijke omgeving binnen de Vliegbasis van Kleine Brogel te ondersteunen! 

Er zijn 4 openstaande functies met een licht verschillend accent. Ontdek ze hieronder: 

Richtlijnbeheerder

 • Beheerder van de plaatselijke richtlijnen (= procedures) van toepassing voor de Vliegbasis Kleine-Brogel.
  Deze richtlijnen beschrijven en sturen de processen aan om de operationaliteit van de 10W Tac en zijn wapensysteem, de F-16, te verzekeren. Het beheer van de richtlijnen houdt in:
  • Opvolgen van de geldigheidsdatum waarvoor deze richtlijnen van toepassing zijn.
  • Het toelichten en verdelen van nieuwe richtlijnen en bijhorende herzieningen.
  • Voor de verschillende groepen aan personeelsleden van de 10W Tac, een jaarlijkse familiarisatie-lijst voorzien voor kennisname van de geldende richtlijnen.
  • Communicatie met het hoofdkwartier verzekeren om de richtlijnen te officialiseren en op te nemen in de databank van Defensie.
 • Assistentie voor het Beheer van Technische Documentatie voor de F-16 en zijn steunmaterieel:
  • Nieuwe Technische documentatie verdelen naar de desbetreffende Smaldelen.
  • Beheer van de FAK (“Fly Away Kit” voor ontplooiing) – Bibliotheek: het up-to-date houden van de FAK Bibliotheek met bijhorende computers & tablets onderwerpen aan een update.
 • Je zal ook bijkomende taken moeten uitvoeren in opdracht van het Hoger Echelon.

Ondersteuner lokale aankopen

 • Analyse van de behoeftes 
 • Prospectie uitvoeren: offertes opvragen via verschillende kanalen (internet, telefonisch, fax, ter plaatse, ...) 
 • Offertes analyseren: controleren van de correctheid der aangeboden producten, hoeveelheden, transport- en administratiekosten, ...
 • Bestelbrieven opstellen: a.d.h.v. de offertes de bestelling aan een firma toekennen. Het aankoopdossier samenstellen en voorleggen aan de aankoopofficier. 
 • Ontvangst der materialen of controle der werken/diensten: de aangekochte goederen controleren op correctheid, aantallen en vervaldatum. Het materiaal ook laten leveren bij de aanvrager. 

Secretariaatsmedewerker - Maintenance Vliegtuigen (Smd MAvn)

 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer, de administratie en de reglementering
 • Je zorgt voor de digitale en fysieke briefwisseling voor de verschillende diensten.
 • Je coördineert tussen de betrokken diensten. 
 • Beheer en opvolging van de administratieve zaken ter ondersteuning van de algemene werking
 • Je werkt nauw samen met het Comdo en de bijhorende diensten. 
 • Je kan goed samenwerken in teamverband

Secretariaatsmedewerker - Commando Maintenance Groep (Comdo Mgp)

 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer, de administratie en de reglementering
 • Je zorgt voor de digitale en fysieke briefwisseling voor de verschillende diensten en de overige smaldelen van de Maintenance Groep.  
 • Je coördineert tussen de betrokken diensten bij het personeelsbeheer. 
 • Beheer en opvolging van de administratieve zaken ter ondersteuning van de algemene werking
 • Je werkt nauw samen met het Commando en de bijhorende diensten. 
 • Je kan goed samenwerken in teamverband

 

Binnen al deze functies wordt de nodige begeleiding on the job voorzien. 

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen (in 4 verschillende functies) bij de 10e Wing Tac van het Ministerie van Defensie op de Vliegbasis van Kleine Brogel (O.L.Vrouwlaan 99, 3990 Peer). 

Het Bureau Quality Management (BQM) staat in voor de kwaliteitsondersteuning qua technisch-logistieke aspecten voor de Vliegbasis Kleine-Brogel, waarvan het beheer en de opvolging van de lokale richtlijnen onderdeel uitmaakt. BQM beschikt momenteel over 4 personeelsleden; 1 Quality Manager, 2 kwaliteitsauditeurs en 1 verantwoordelijke voor de technische documentatie.
De richtlijnenbeheerder (RLB) is iemand die alleen en autonoom kan werken, maar toch graag deel uitmaakt van een klein en gemotiveerd team. De RLB doet hoofdzakelijk kantoorwerk en kan vlot overweg met de gangbare MS Office toepassingen. De RLB heeft oog voor detail en is iemand die op een constructieve manier wil meewerken/meedenken om het beheer van de richtlijnen te optimaliseren door efficiënt gebruik te maken van bestaande en veranderende digitale mogelijkheden.

De Flight Logistieke steun (Fl Log Sp) bestaat momenteel uit 19 personen. Het bureel Lokale Aankopen is één van de vijf diensten die de Fl Log Sp bevat. Het bureel telt momenteel 1 diensthoofd en 1 stagiair in opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor logistieke steun aan de hele eenheid. Het aan te kopen materiaal is zeer divers en het personeel heeft daardoor een brede waaier aan contacten met burgerfirma’s. In het bureel heerst een zeer gemoedelijke sfeer en er wordt zeer zelfstandig gewerkt. Ben je goed in communiceren, rekenen en ben je gemotiveerd? Dan kom je hier zeker in een fantastische werkomgeving terecht.

Het Smaldeel Maintenance Vliegtuigen (Smd MAvn) staat in voor het onderhoud van de vliegtuigen ter ondersteuning van de vliegactiviteiten zowel op de thuisbasis als in het buitenland. Binnen dit smaldeel zijn 192 personen tewerk gesteld waaronder techniekers, logistiekers en administratieve medewerkers. Het Secretariaat bestaat uit 3 personen. Zij verlenen administratieve steun aan alle medewerkers van het smaldeel. Ook werken zij nauw samen met de secretariaten van de andere smaldelen voor de uitwisseling van expertise en het nastreven van efficiëntie in de uitvoering van hun taken. Deze taken zijn heel gevarieerd en je werkt er binnen een uniek kader dicht bij de vliegtuigen.

Het Commando Maintenance Groep (Comdo MGp) is verantwoordelijk voor de aansturing van de verschillende smaldelen binnen de groep. Het commando telt 28 medewerkers die administratief ondersteund worden door het Secretariaat Comdo MGp. Dit bestaat momenteel uit 2 personen waarvan 1 burger met een halftijds contract. Binnen ditzelfde bureel zijn ook de collega’s van het secretariaat gemotoriseerd transport & logistieke steun ondergebracht wat een nauwe samenwerking en uitwisseling van expertise mogelijk maakt. Je komt terecht in een fijne werkomgeving en krijgt een zeer gevarieerd takenpakket toevertrouwd. 

De 10de Tactische Wing (10W Tac) van de Belgische Luchtmacht - ook gekend als Vliegbasis Kleine-Brogel - is als grootste eenheid meteen ook hèt speerpunt van de Belgische Defensie. 10W Tac staat in voor het ter beschikking stellen van gevechtsklaar personeel en materieel voor operaties in binnen- en buitenland, opgelegd door het hoofdkwartier. Elke schakel in het geheel draagt bij tot de successen van een diversiteit aan trainingen en operaties. De hechte band en de teamspirit die onder het personeel heersen, maken van de vliegbasis een unieke werkplek waar je als medewerker terecht trots op mag zijn. Meer info: www.kleinebrogelairbase.be

Het Ministerie van Defensie  staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een secundair diploma. 
 • Je bent een teamplayer die voldoende zelfstandig kan functioneren met een klantgerichte houding. 
 • Loyaal met positieve ingesteldheid. 
 • Een goede kennis van de Microsoft Office toepassingen. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C1) met de bijhorende weddeschaal C11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 28.546,57 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode 
 • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
 • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Leopoldsburg)

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

Financiële voordelen

 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
 • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb jij zin om mee te werken aan een geordend administratief beheer? Ben je een echte teamplayer? Dan hebben we jou nodig om onze diensten in een uitzonderlijke omgeving binnen de Vliegbasis van Kleine Brogel te ondersteunen! 

Er zijn 4 openstaande functies met een licht verschillend accent. Ontdek ze hieronder: 

Richtlijnbeheerder

 • Beheerder van de plaatselijke richtlijnen (= procedures) van toepassing voor de Vliegbasis Kleine-Brogel.
  Deze richtlijnen beschrijven en sturen de processen aan om de operationaliteit van de 10W Tac en zijn wapensysteem, de F-16, te verzekeren. Het beheer van de richtlijnen houdt in:
  • Opvolgen van de geldigheidsdatum waarvoor deze richtlijnen van toepassing zijn.
  • Het toelichten en verdelen van nieuwe richtlijnen en bijhorende herzieningen.
  • Voor de verschillende groepen aan personeelsleden van de 10W Tac, een jaarlijkse familiarisatie-lijst voorzien voor kennisname van de geldende richtlijnen.
  • Communicatie met het hoofdkwartier verzekeren om de richtlijnen te officialiseren en op te nemen in de databank van Defensie.
 • Assistentie voor het Beheer van Technische Documentatie voor de F-16 en zijn steunmaterieel:
  • Nieuwe Technische documentatie verdelen naar de desbetreffende Smaldelen.
  • Beheer van de FAK (“Fly Away Kit” voor ontplooiing) – Bibliotheek: het up-to-date houden van de FAK Bibliotheek met bijhorende computers & tablets onderwerpen aan een update.
 • Je zal ook bijkomende taken moeten uitvoeren in opdracht van het Hoger Echelon.

Ondersteuner lokale aankopen

 • Analyse van de behoeftes 
 • Prospectie uitvoeren: offertes opvragen via verschillende kanalen (internet, telefonisch, fax, ter plaatse, ...) 
 • Offertes analyseren: controleren van de correctheid der aangeboden producten, hoeveelheden, transport- en administratiekosten, ...
 • Bestelbrieven opstellen: a.d.h.v. de offertes de bestelling aan een firma toekennen. Het aankoopdossier samenstellen en voorleggen aan de aankoopofficier. 
 • Ontvangst der materialen of controle der werken/diensten: de aangekochte goederen controleren op correctheid, aantallen en vervaldatum. Het materiaal ook laten leveren bij de aanvrager. 

Secretariaatsmedewerker - Maintenance Vliegtuigen (Smd MAvn)

 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer, de administratie en de reglementering
 • Je zorgt voor de digitale en fysieke briefwisseling voor de verschillende diensten.
 • Je coördineert tussen de betrokken diensten. 
 • Beheer en opvolging van de administratieve zaken ter ondersteuning van de algemene werking
 • Je werkt nauw samen met het Comdo en de bijhorende diensten. 
 • Je kan goed samenwerken in teamverband

Secretariaatsmedewerker - Commando Maintenance Groep (Comdo Mgp)

 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer, de administratie en de reglementering
 • Je zorgt voor de digitale en fysieke briefwisseling voor de verschillende diensten en de overige smaldelen van de Maintenance Groep.  
 • Je coördineert tussen de betrokken diensten bij het personeelsbeheer. 
 • Beheer en opvolging van de administratieve zaken ter ondersteuning van de algemene werking
 • Je werkt nauw samen met het Commando en de bijhorende diensten. 
 • Je kan goed samenwerken in teamverband

 

Binnen al deze functies wordt de nodige begeleiding on the job voorzien. 

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen (in 4 verschillende functies) bij de 10e Wing Tac van het Ministerie van Defensie op de Vliegbasis van Kleine Brogel (O.L.Vrouwlaan 99, 3990 Peer). 

Het Bureau Quality Management (BQM) staat in voor de kwaliteitsondersteuning qua technisch-logistieke aspecten voor de Vliegbasis Kleine-Brogel, waarvan het beheer en de opvolging van de lokale richtlijnen onderdeel uitmaakt. BQM beschikt momenteel over 4 personeelsleden; 1 Quality Manager, 2 kwaliteitsauditeurs en 1 verantwoordelijke voor de technische documentatie.
De richtlijnenbeheerder (RLB) is iemand die alleen en autonoom kan werken, maar toch graag deel uitmaakt van een klein en gemotiveerd team. De RLB doet hoofdzakelijk kantoorwerk en kan vlot overweg met de gangbare MS Office toepassingen. De RLB heeft oog voor detail en is iemand die op een constructieve manier wil meewerken/meedenken om het beheer van de richtlijnen te optimaliseren door efficiënt gebruik te maken van bestaande en veranderende digitale mogelijkheden.

De Flight Logistieke steun (Fl Log Sp) bestaat momenteel uit 19 personen. Het bureel Lokale Aankopen is één van de vijf diensten die de Fl Log Sp bevat. Het bureel telt momenteel 1 diensthoofd en 1 stagiair in opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor logistieke steun aan de hele eenheid. Het aan te kopen materiaal is zeer divers en het personeel heeft daardoor een brede waaier aan contacten met burgerfirma’s. In het bureel heerst een zeer gemoedelijke sfeer en er wordt zeer zelfstandig gewerkt. Ben je goed in communiceren, rekenen en ben je gemotiveerd? Dan kom je hier zeker in een fantastische werkomgeving terecht.

Het Smaldeel Maintenance Vliegtuigen (Smd MAvn) staat in voor het onderhoud van de vliegtuigen ter ondersteuning van de vliegactiviteiten zowel op de thuisbasis als in het buitenland. Binnen dit smaldeel zijn 192 personen tewerk gesteld waaronder techniekers, logistiekers en administratieve medewerkers. Het Secretariaat bestaat uit 3 personen. Zij verlenen administratieve steun aan alle medewerkers van het smaldeel. Ook werken zij nauw samen met de secretariaten van de andere smaldelen voor de uitwisseling van expertise en het nastreven van efficiëntie in de uitvoering van hun taken. Deze taken zijn heel gevarieerd en je werkt er binnen een uniek kader dicht bij de vliegtuigen.

Het Commando Maintenance Groep (Comdo MGp) is verantwoordelijk voor de aansturing van de verschillende smaldelen binnen de groep. Het commando telt 28 medewerkers die administratief ondersteund worden door het Secretariaat Comdo MGp. Dit bestaat momenteel uit 2 personen waarvan 1 burger met een halftijds contract. Binnen ditzelfde bureel zijn ook de collega’s van het secretariaat gemotoriseerd transport & logistieke steun ondergebracht wat een nauwe samenwerking en uitwisseling van expertise mogelijk maakt. Je komt terecht in een fijne werkomgeving en krijgt een zeer gevarieerd takenpakket toevertrouwd. 

De 10de Tactische Wing (10W Tac) van de Belgische Luchtmacht - ook gekend als Vliegbasis Kleine-Brogel - is als grootste eenheid meteen ook hèt speerpunt van de Belgische Defensie. 10W Tac staat in voor het ter beschikking stellen van gevechtsklaar personeel en materieel voor operaties in binnen- en buitenland, opgelegd door het hoofdkwartier. Elke schakel in het geheel draagt bij tot de successen van een diversiteit aan trainingen en operaties. De hechte band en de teamspirit die onder het personeel heersen, maken van de vliegbasis een unieke werkplek waar je als medewerker terecht trots op mag zijn. Meer info: www.kleinebrogelairbase.be

Het Ministerie van Defensie  staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Opgelet!

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van het Frans. 
 • Je hebt een goede kennis van de Microsoft Office toepassingen (Excel, Word, Outlook, PowerPoint). 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een secundair diploma. 
 • Je bent een teamplayer die voldoende zelfstandig kan functioneren met een klantgerichte houding. 
 • Loyaal met positieve ingesteldheid. 
 • Een goede kennis van de Microsoft Office toepassingen. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
  getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden. 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C1) met de bijhorende weddeschaal C11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 28.546,57 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode 
 • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
 • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Leopoldsburg)

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

Financiële voordelen

 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
 • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest  worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen

Deze proef zal plaatsvinden rond eind mei 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test of voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 16 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je eventueel een gevalstudie (indien 'Stap 2 - pc-testen' niet doorgaat) en voldoende tijd om deze voor te bereiden indien de pc-testen wegvalt. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind mei 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin juni 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - specifieke screening interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 16 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 21/05/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Eversestraat 1, 1140 Evere
 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens
 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David