Beleidsondersteuner (m/v/x)

Rechterlijke Orde

Selectiecode

ANG23260

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

8000 Brugge

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je bereid om je in te zetten voor een rechtvaardige en veilige samenleving en mee te werken aan een performant beleid binnen het openbaar ministerie

Je beschikt reeds over een eerste werkervaring binnen een overheidscontext of in de privé-sector?

Je bent analytisch aangelegd en weet hoe je ondersteuning kan bieden aan het strategisch beleid van een organisatie?

Je hebt zin om je in te werken in een complexe omgeving met tal van uitdagingen en een grote variatie in het takenpakket?

Lees dan zeker verder en ontdek wat de functie van attaché Personeel & Organisatie zoal inhoudt!

Het parket West-Vlaanderen is op zoek naar een beleidsondersteuner (attaché P&O), je zal tewerkgesteld worden in de dynamische en historische stad Brugge.

Als attaché P&O draag je bij tot een geïntegreerd en performant P&O-beleid binnen het parket West-Vlaanderen. Dit doe je door je in te zetten op de ontwikkeling, implementatie en het beheer van volgende P&O-processen:

 • Je ondersteunt de Procureur des Konings en het directiecomité in het aansturen van de organisatie
 • Personeelsplanning: Je bewaakt of de juiste competenties op het juiste niveau en juiste plaats worden ingezet
 • Aanwerving: Je zet je in ter ondersteuning van de analyse van vacatureplannen en operationele plannen
 • Welzijn: Je stelt projecten voor om welzijn op het werk te bevorderen
 • Personeelsontwikkeling: Je stimuleert de personeelsleden om hun competenties te blijven ontwikkelen

Binnen jouw functie fungeer je als analist: je verzamelt, analyseert en integreert informatie met betrekking tot verschillende P&O -en HR-domeinen. Hiertoe:

 • verzamel je gegevens in de verschillende afdelingen van het parket West-Vlaanderen
 • je voert analyses uit van de reeds aanwezige processen en methodes, je verwerkt eveneens deze gegevens in nota's
 • daarnaast analyseer je complexe vragen
 • op basis van jouw analyse werk je verbetervoorstellen uit voor de P&O-processen

Je adviseert en informeert interne klanten met betrekking tot het geheel aan P&O-activiteiten, je biedt jouw ondersteuning maximaal aan en anticipeert op mogelijke problemen. Je wordt het aanspreekpunt voor de interne klanten!

Je bent (mede)verantwoordelijk voor de HR-processen en coördineert de planning en uitvoering van activiteiten, zoals rekrutering, selectie en opleidingen. Je wordt hiertoe aangesteld als verantwoordelijke HR-proces, waarbij je de te volgen procedures onderzoekt en aanpast. Je rapporteert hierover aan de procureur des Konings.

Kleine of grotere projecten schrikken jou niet af. Je plant, organiseert en coördineert acties en volgt de resultaten van jouw eigen projecten op.

Daarnaast hou je ten allen tijde jouw kennis op peil, je neemt deel aan opleidingen en treedt in contact met collega-experten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de het parket West-Vlaanderen, van de Rechterlijke Orde (Kazernevest, 8000 Brugge).

Het parket West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen Kortrijk, Veurne, Brugge en Ieper) en telt een wettelijk kader van 62 magistraten, aangevuld met gerechtelijk stagiairs, gerechtelijk attachés, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. 

Het Parket West-Vlaanderen staat onder de dagelijkse leiding van de Procureur des Konings en de hoofdsecretaris, die in elk van de vier afdelingen worden bijgestaan door een afdelingsprocureur en een afdelingssecretaris.

Het Directiecomité van het Parket West-Vlaanderen bestaat uit de Procureur des Konings, de vier afdelingsprocureurs en de hoofdsecretaris. Naargelang het onderwerp en de agenda wordt het Directiecomité aangevuld door de magistraten die gespecialiseerd zijn in de desbetreffende materie(s). Tevens worden een aantal provinciale dienstnota’s opgesteld om de richtlijnen van het College van Procureurs-generaal te vertalen naar het provinciale- en operationele niveau. Dit ten behoeve van de vier afdelingen, de 19 lokale politiezones en de federale politiediensten (West-Vlaanderen).

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit verschillende fenomeengerichte en gespecialiseerde teams of 'secties' in elk van de vier afdelingen. Het gaat met name om: algemeen strafrecht, zware criminaliteit en drugs, economisch-financiële criminaliteit (ecofin), jeugd-gezin en zeden, bijzondere wetgeving en verkeer. Deze fenomeengerichte teams worden ondersteund door een eigen 'unit'. Dit is een administratieve cel die de magistraten bijstaat bij het beheren van de vele duizenden dossiers per jaar.

Sommige fenomenen zijn evenwel voor het volledige gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen gecentraliseerd in één specifieke afdeling van het Parket West-Vlaanderen op basis van het provinciaal samenwerkingsverband (PSV). Het gaat onder andere om: mensenhandel en -smokkel, dierenwelzijn, voedselveiligheid, hormonen, doping, milieu-inbreuken, stedenbouwkundige inbreuken, namaak en cybercriminaliteit.

 

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma en/of bent statutair federaal ambtenaar niveau A en werkt niet voor de Rechterlijke Orde
 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in Business Management of HR Management
 • Je bent een enthousiaste teamplayer 
 • Je hebt analytische skills 
 • Je hebt affiniteit met HR, audit en managementplannen
 • Je voelt je thuis in een complexe omgeving

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Indien er veel kandidaten zijn, leg je meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij het parket West-Vlaanderen te Brugge

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.125,92 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • minstens 26 dagen verlof 
  • reglementaire feestdagen en eventuele brugdagen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • beschikken over een gsm en laptop, mogelijkheid tot tussenkomst in de gsm-kosten

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je bereid om je in te zetten voor een rechtvaardige en veilige samenleving en mee te werken aan een performant beleid binnen het openbaar ministerie

Je beschikt reeds over een eerste werkervaring binnen een overheidscontext of in de privé-sector?

Je bent analytisch aangelegd en weet hoe je ondersteuning kan bieden aan het strategisch beleid van een organisatie?

Je hebt zin om je in te werken in een complexe omgeving met tal van uitdagingen en een grote variatie in het takenpakket?

Lees dan zeker verder en ontdek wat de functie van attaché Personeel & Organisatie zoal inhoudt!

Het parket West-Vlaanderen is op zoek naar een beleidsondersteuner (attaché P&O), je zal tewerkgesteld worden in de dynamische en historische stad Brugge.

Als attaché P&O draag je bij tot een geïntegreerd en performant P&O-beleid binnen het parket West-Vlaanderen. Dit doe je door je in te zetten op de ontwikkeling, implementatie en het beheer van volgende P&O-processen:

 • Je ondersteunt de Procureur des Konings en het directiecomité in het aansturen van de organisatie
 • Personeelsplanning: Je bewaakt of de juiste competenties op het juiste niveau en juiste plaats worden ingezet
 • Aanwerving: Je zet je in ter ondersteuning van de analyse van vacatureplannen en operationele plannen
 • Welzijn: Je stelt projecten voor om welzijn op het werk te bevorderen
 • Personeelsontwikkeling: Je stimuleert de personeelsleden om hun competenties te blijven ontwikkelen

Binnen jouw functie fungeer je als analist: je verzamelt, analyseert en integreert informatie met betrekking tot verschillende P&O -en HR-domeinen. Hiertoe:

 • verzamel je gegevens in de verschillende afdelingen van het parket West-Vlaanderen
 • je voert analyses uit van de reeds aanwezige processen en methodes, je verwerkt eveneens deze gegevens in nota's
 • daarnaast analyseer je complexe vragen
 • op basis van jouw analyse werk je verbetervoorstellen uit voor de P&O-processen

Je adviseert en informeert interne klanten met betrekking tot het geheel aan P&O-activiteiten, je biedt jouw ondersteuning maximaal aan en anticipeert op mogelijke problemen. Je wordt het aanspreekpunt voor de interne klanten!

Je bent (mede)verantwoordelijk voor de HR-processen en coördineert de planning en uitvoering van activiteiten, zoals rekrutering, selectie en opleidingen. Je wordt hiertoe aangesteld als verantwoordelijke HR-proces, waarbij je de te volgen procedures onderzoekt en aanpast. Je rapporteert hierover aan de procureur des Konings.

Kleine of grotere projecten schrikken jou niet af. Je plant, organiseert en coördineert acties en volgt de resultaten van jouw eigen projecten op.

Daarnaast hou je ten allen tijde jouw kennis op peil, je neemt deel aan opleidingen en treedt in contact met collega-experten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de het parket West-Vlaanderen, van de Rechterlijke Orde (Kazernevest, 8000 Brugge).

Het parket West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen Kortrijk, Veurne, Brugge en Ieper) en telt een wettelijk kader van 62 magistraten, aangevuld met gerechtelijk stagiairs, gerechtelijk attachés, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. 

Het Parket West-Vlaanderen staat onder de dagelijkse leiding van de Procureur des Konings en de hoofdsecretaris, die in elk van de vier afdelingen worden bijgestaan door een afdelingsprocureur en een afdelingssecretaris.

Het Directiecomité van het Parket West-Vlaanderen bestaat uit de Procureur des Konings, de vier afdelingsprocureurs en de hoofdsecretaris. Naargelang het onderwerp en de agenda wordt het Directiecomité aangevuld door de magistraten die gespecialiseerd zijn in de desbetreffende materie(s). Tevens worden een aantal provinciale dienstnota’s opgesteld om de richtlijnen van het College van Procureurs-generaal te vertalen naar het provinciale- en operationele niveau. Dit ten behoeve van de vier afdelingen, de 19 lokale politiezones en de federale politiediensten (West-Vlaanderen).

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit verschillende fenomeengerichte en gespecialiseerde teams of 'secties' in elk van de vier afdelingen. Het gaat met name om: algemeen strafrecht, zware criminaliteit en drugs, economisch-financiële criminaliteit (ecofin), jeugd-gezin en zeden, bijzondere wetgeving en verkeer. Deze fenomeengerichte teams worden ondersteund door een eigen 'unit'. Dit is een administratieve cel die de magistraten bijstaat bij het beheren van de vele duizenden dossiers per jaar.

Sommige fenomenen zijn evenwel voor het volledige gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen gecentraliseerd in één specifieke afdeling van het Parket West-Vlaanderen op basis van het provinciaal samenwerkingsverband (PSV). Het gaat onder andere om: mensenhandel en -smokkel, dierenwelzijn, voedselveiligheid, hormonen, doping, milieu-inbreuken, stedenbouwkundige inbreuken, namaak en cybercriminaliteit.

 

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Beslissen: je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In team werken: je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Ondersteunen: je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Adviseren: je geeft advies een de gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.
 • Beïnvloeden: je hebt impact, onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en overtuigt een publiek.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie in team werken en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt affiniteit met of bent bereid om leiding (te) geven aan een klein team
 • Je weet de juiste competenties in te zetten op de juiste plaatsen

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma en/of bent statutair federaal ambtenaar niveau A en werkt niet voor de Rechterlijke Orde
 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in Business Management of HR Management
 • Je bent een enthousiaste teamplayer 
 • Je hebt analytische skills 
 • Je hebt affiniteit met HR, audit en managementplannen
 • Je voelt je thuis in een complexe omgeving

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

En je werkt niet voor de rekruterende instelling, dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit)

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1. 

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van Management en Human Resources, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Organisatieontwikkeling: vaststellen van het beleid, ontwikkelen van programma's/projecten en kwaliteitsbeheer
 • Interne audit: auditeren van de organisatie, het formuleren van verbetervoorstellen 
 • Rekrutering en selecties: acties omtrent rekrutering van nieuw talent, organiseren en afnemen van selecties
 • Opstellen van personeelsplannen in de (federale) overheidsector
 • Welzijn op het werk: het beheer van de welzijnsportfolio binnen een dienst en/of organisatie
 • Motivational coaching: het stimuleren van (dienstoverschrijdende) teamprestaties en/of het opzetten van samenwerkingsverbanden

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.125,92 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • minstens 26 dagen verlof 
  • reglementaire feestdagen en eventuele brugdagen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • beschikken over een gsm en laptop, mogelijkheid tot tussenkomst in de gsm-kosten

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • geen correctionele/criminele veroordeling (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wb)

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Je kan niet deelnemen via interne mobiliteit indien je reeds benoemd bent bij de rekruterende instelling.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Indien er veel kandidaten zijn, leg je meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij het parket West-Vlaanderen te Brugge

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om deze beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: je geeft advies een de gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.

Via een persoonlijkheidsvragenlijst krijg je een reeks situaties, uitspraken, eigenschappen of standpunten aangereikt en moet je kiezen welke het meeste op jou van toepassing zijn of met welke je het eens bent. De resultaten van deze vragenlijsten worden enkel gebruikt als hulpmiddel bij het interview (stap 4) dat volgt op de persoonlijkheidsvragenlijst. 

Deze proef zal plaatsvinden rond de 2de en 3de week van oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (enkel voor de situationele beoordelingstest). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u30 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de eerste week van november (na de herfstvakantie)(onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de tweede week van november (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking bepaald volgens de punten op 'motivatie'. Bij gelijke punten voor dit gedeelte wordt de rangschikking bepaald volgens de punten op de competentie 'in team werken'. In het geval ook hier gelijke punten zijn bij bepaalde personen, wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 6 oktober 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim