Teamcoördinator - beveiliging van energiesystemen (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG23277

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Energie speelt een sleutelrol in onze samenleving. Om de veiligheid van het energiesysteem te garanderen, is het Directie Energie op zoek naar nieuwe medewerkers!

Zoek je een interessante job met gevarieerde taken en verantwoordelijkheden? Wil je je technische, wetenschappelijke of economische expertise inzetten in een maatschappelijk relevante functie en bijdragen aan de stabiliteit van de energiezekerheid? Lees dan verder.

De afdeling Hoog Toezicht Energie-infrastructuur en -producten is verantwoordelijk voor het waarborgen, monitoren en toezicht houden op de toepassing van het beleid inzake de beveiliging van kritieke infrastructuur (EPCIP), het veiligheidsonderzoek van personeel en de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS) in de energiesector, in al zijn aspecten (administratief en technisch). Deze wetgevingen zijn gebaseerd op een 'alle risico's'-benadering en de afdeling moet daarom de beveiliging en veerkracht van de infrastructuren en bedrijven tegen een breed scala aan risico's beoordelen.

Je bent als Teamcoördinator beveiliging energiesystemen verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van het team beveiliging energiesystemen:

 • Je ontwikkelt een langetermijnvisie voor het team en coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de technische en juridische aspecten van het beleid inzake de beveiliging van energiesystemen.
 • Je neemt beslissingen over operationele doelstellingen en stelt strategische richtlijnen op om de federale overheid in staat te stellen te anticiperen op problemen en je stelt nieuwe richtingen voor in deze sector.

 • Je organiseert, plant en coördineert inspecties en ziet toe op de strikte naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de beveiliging van de voor België kritieke energiesystemen (elektriciteit, gas en olie).
 • Je verdeelt de dossiers, controleert regelmatig of de taken goed worden uitgevoerd en je coördineert de follow-up ervan.

 • Je organiseert en leidt teamvergaderingen om de problemen en doelstellingen van de dienst te bespreken en de teamleden duidelijk te informeren over de doelstellingen en projecten van de dienst.

 • Je begeleidt, ondersteunt en stimuleert elk individu in hun ontwikkeling en geeft feedback over hun prestaties om zo bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, om hun expertise te vergroten en zo hun autonomie en prestaties te verbeteren.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Algemene Directie Energie, van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel).

Binnen de FOD Economie bundelt het Algemene Directie Energie de technische, economische en politieke expertise die nodig is om veranderingen en ontwikkelingen in het energielandschap te identificeren, te analyseren en erop te anticiperen.

Het Belgische energiebeleid, dat in de lijn ligt van de Europese energiedoelstellingen, heeft een grote impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijsevolutie, concurrentie) en het milieu (opwarming van de aarde, CO2-uitstoot, kernenergie). De opdracht van de Algemene Directie Energie bestaat erin de grote lijnen van het federale beleid te bepalen in overeenstemming met de regeringsbeslissingen, ons land te vertegenwoordigen op Europees en internationaal niveau en de wetgeving uit te voeren die binnen deze instellingen wordt toegepast.

De Dienst Beveiliging Energie-infrastructuur en -producten van de Algemene Directie Energie speelt een sleutelrol in de beveiliging van energieproducten, -installaties en -infrastructuur. Het team voor de beveiliging van de energie-infrastructuur draagt bij aan een stabiele en constante energievoorziening voor ons land en Europa door het energiesysteem te beveiligen tegen onder andere fysieke en cyberdreigingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar traditionele energiedragers, maar wordt ook steeds meer rekening gehouden met de impact van nieuwe en gedecentraliseerde technologieën.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt  6 jaar ervaring in teammanagement (3j) en  beveiliging of energie (3j)
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een assessment bij de FOD Economie te Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Energie speelt een sleutelrol in onze samenleving. Om de veiligheid van het energiesysteem te garanderen, is het Directie Energie op zoek naar nieuwe medewerkers!

Zoek je een interessante job met gevarieerde taken en verantwoordelijkheden? Wil je je technische, wetenschappelijke of economische expertise inzetten in een maatschappelijk relevante functie en bijdragen aan de stabiliteit van de energiezekerheid? Lees dan verder.

De afdeling Hoog Toezicht Energie-infrastructuur en -producten is verantwoordelijk voor het waarborgen, monitoren en toezicht houden op de toepassing van het beleid inzake de beveiliging van kritieke infrastructuur (EPCIP), het veiligheidsonderzoek van personeel en de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS) in de energiesector, in al zijn aspecten (administratief en technisch). Deze wetgevingen zijn gebaseerd op een 'alle risico's'-benadering en de afdeling moet daarom de beveiliging en veerkracht van de infrastructuren en bedrijven tegen een breed scala aan risico's beoordelen.

Je bent als Teamcoördinator beveiliging energiesystemen verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van het team beveiliging energiesystemen:

 • Je ontwikkelt een langetermijnvisie voor het team en coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de technische en juridische aspecten van het beleid inzake de beveiliging van energiesystemen.
 • Je neemt beslissingen over operationele doelstellingen en stelt strategische richtlijnen op om de federale overheid in staat te stellen te anticiperen op problemen en je stelt nieuwe richtingen voor in deze sector.

 • Je organiseert, plant en coördineert inspecties en ziet toe op de strikte naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de beveiliging van de voor België kritieke energiesystemen (elektriciteit, gas en olie).
 • Je verdeelt de dossiers, controleert regelmatig of de taken goed worden uitgevoerd en je coördineert de follow-up ervan.

 • Je organiseert en leidt teamvergaderingen om de problemen en doelstellingen van de dienst te bespreken en de teamleden duidelijk te informeren over de doelstellingen en projecten van de dienst.

 • Je begeleidt, ondersteunt en stimuleert elk individu in hun ontwikkeling en geeft feedback over hun prestaties om zo bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, om hun expertise te vergroten en zo hun autonomie en prestaties te verbeteren.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Algemene Directie Energie, van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel).

Binnen de FOD Economie bundelt het Algemene Directie Energie de technische, economische en politieke expertise die nodig is om veranderingen en ontwikkelingen in het energielandschap te identificeren, te analyseren en erop te anticiperen.

Het Belgische energiebeleid, dat in de lijn ligt van de Europese energiedoelstellingen, heeft een grote impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijsevolutie, concurrentie) en het milieu (opwarming van de aarde, CO2-uitstoot, kernenergie). De opdracht van de Algemene Directie Energie bestaat erin de grote lijnen van het federale beleid te bepalen in overeenstemming met de regeringsbeslissingen, ons land te vertegenwoordigen op Europees en internationaal niveau en de wetgeving uit te voeren die binnen deze instellingen wordt toegepast.

De Dienst Beveiliging Energie-infrastructuur en -producten van de Algemene Directie Energie speelt een sleutelrol in de beveiliging van energieproducten, -installaties en -infrastructuur. Het team voor de beveiliging van de energie-infrastructuur draagt bij aan een stabiele en constante energievoorziening voor ons land en Europa door het energiesysteem te beveiligen tegen onder andere fysieke en cyberdreigingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar traditionele energiedragers, maar wordt ook steeds meer rekening gehouden met de impact van nieuwe en gedecentraliseerde technologieën.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Organiseren: Je stelt proactief doelen, je tekent nauwgezet actieplannen uit en je schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Adviseren: Je geeft goed onderbouwd advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise. 
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt de medewerkers in hun groei en geeft hun gericht feedback over hun functioneren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. Je bent in staat om de doelgroep op een passende en duidelijke manier aan te spreken. Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden en je gebruikt een gepaste woordenschat.
 • Je hebt inzicht in de werking van de energiesector:  
  • Je hebt een goed zicht op de relevante actoren en hun respectievelijke rollen in de energiesector.
  • Je hebt kennis van relevante technologieën.
  • Je hebt kennis van het technologiebeleid of energiebeleid op nationaal en internationaal niveau (incl. sociale, milieu- economische of financiële impact).

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie 'objectieven behalen' weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans is een troef aangezien je team tweetalig is.
 • Kennis van het Engels is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt  6 jaar ervaring in teammanagement (3j) en  beveiliging of energie (3j)
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1 of A2, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

Relevante beroepservaring van minimaal 6 jaar waarvan ten minste:

 • ​3 jaar in het domein teammanagement waarin u ten minste 2 van de volgende taken heeft verricht:
  • Direct leiding geven aan medewerkers,
  • Een dienst of organisatie aansturen of coördineren,
  • Beheer van operationele activiteiten,
  • Beoordeling van de vaardigheden van mensen.
 • ​3 jaar in het domein Energie of beveiliging waarin u ten minste 2 van de volgende taken heeft verricht:
  • Risicoanalyses en implementatie van en/of toezicht op de inzet van compensatiemaatregelen
  • Naleving van regelgeving (bijv. PCI-DSS-standaard, GDPR-regelgeving, Europese NIS-richtlijn)
  • Ontwerp of audit van beveiligingsbeheer en operationele processen
  • Onderhandelen met andere overheidsinstanties/stuurgroepen/belanghebbenden/werkgroepen
  • Beleidsmonitoring en -evaluatie (inclusief sociale, ecologische, economische of financiële impact)

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Het verkrijgen van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om deze functie te kunnen en blijven uitoefenen.

  Formaliteiten: U bent bereid een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp uitmaken van een veiligheidsonderzoek. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een assessment bij de FOD Economie te Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 45 min)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Objectieven behalen
 • Adviseren

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond begin oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt ( voor het totaal op deze test). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met assessment (+/- 2u incl voorbereiding)

 

Het interview en assessment evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Assessment: 

 • rollenspel
 • presentatieoefening

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin oktober 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind oktober 2023(onder voorbehoud).

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22 september 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier