Artsen (m/v/x)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Selectiecode

ANG23286

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je in de openbare sector werken? Het RIZIV biedt jou een boeiende en deskundige job aan waar vertrouwen en respect esstiële waarden zijn! 

Kom meer te weten over de verschillende functies al arts door onze infosessie bij te wonen.

Deze gaat door bij het RIZIV op zaterdag 9 september 2023 van 10.00 tot 12.00 uur. Schrijf je voor 7 september 2023 in door een e-mail te sturen naar hrtalent@riziv-inami.fgov.be. De praktische details worden je meegedeeld wanneer je je inschrijft.

Als arts bij het RIZIV varieert je functie afhankelijk van de context en de materie die door elke dienst wordt behandeld. Niettegenstaande hebben alle openstaande functies als arts een gemeenschappelijke basis waarbij je jouw specifieke expertise kan toepassen.

 • Je behandelt verschillende thematieken (invaliditeit, medische ongevallen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie,...) waarbij je een beroep doet op jouw medische expertise.
 • Je bent in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt.
 • Je trekt conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures.

We rekruteren op dit moment artsen voor de verschillende diensten van het RIZIV. Het exacte aantal artsen voor elke afdeling zal worden bepaald op basis van de behoeften.

Hieronder vind je informatie over specifieke functies binnen de verschillende afdelingen van het RIZIV:

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

De indiensttredingen voor de functies bij de dienst DGEC worden 2 keer per jaar georganiseerd: 1 april 2024 en 1 oktober 2024. Dit om ervoor te zorgen dat wij een betere begeleiding tijdens jouw integratie kunnen garanderen.

Je kan solliciteren voor de Directie Controle - Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Sylvie Masschelein - Arts-inspecteur-directeur
DGEC - Directie Controle - Antwerpen en West-Vlaanderen 
Tel.: +3250406610
E-mail: sylvie.masschelein@riziv-inami.fgov.be

Geert Eeckhout - Arts-inspecteur-directeur
DGEC - Directie Controle - West-Vlaanderen
Tel.: +3250406603
E-mail: geert.eeckhout@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor het Fonds Medische Ongevallen - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Steven Luyten - Arts-Coordinator 
Medische afdeling 
Tel: +3223363627
E-mail: steven.luyten@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Medische directie - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Marleen Louagie - Directeur-Generaal   
Medische directie 
Tel: +3227397797
E-mail: marleen.louagie@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Farmaceutische directie - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Mark Van De Casteele - Adviseur 
Directie farmaceutisch beleid 
Tel: +3227397883
E-mail: marc.vandecasteele@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Dienst Uitkeringen - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Ilse Robberechts - Attaché arts-inspecteur 
Afdeling medische evaluatie
Tel: +3227397049
E-mail: ilse.robberechts@riziv-inami.fgov.be

Meer info over de jobinhoud?
Chantal Castelein - Adviseur Generaal arts-inspecteur 
Afdeling medische evaluatie
Tel: +3227397601
E-mail: chantal.castelein@riziv-inami.fgov.be

Werkgever

Er zijn meerdere vacatures als Arts bij het RIZIV (Galileelaan 5/01 - 1210 Brussel)

Onze missie

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

We  zijn er verantwoordelijk voor dat iedere verzekerde - ongeacht zijn situatie - effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

We staan er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Onze werkcultuur

Het RIZIV investeert in een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken volgens de principes van de NWOW (new way of working).  Samenwerking met onze interne en externe partners, alsook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten staan hierin centraal. Een soepele werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, laat ons toe om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV wil zijn medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid: Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over het diploma van Arts.
 • Je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn ijzersterk.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een interview af met een assessment bij het RIZIV. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 88.393,92* (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Met inbegrip van de specifieke maandelijkse premie voor artsen, ter compensatie van het verbod om een andere medische werkzaamheid uit te oefenen.

*Het is mogelijk om je ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren als deze ervaring nuttig en pertinent is voor de functie.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je in de openbare sector werken? Het RIZIV biedt jou een boeiende en deskundige job aan waar vertrouwen en respect esstiële waarden zijn! 

Kom meer te weten over de verschillende functies al arts door onze infosessie bij te wonen.

Deze gaat door bij het RIZIV op zaterdag 9 september 2023 van 10.00 tot 12.00 uur. Schrijf je voor 7 september 2023 in door een e-mail te sturen naar hrtalent@riziv-inami.fgov.be. De praktische details worden je meegedeeld wanneer je je inschrijft.

Als arts bij het RIZIV varieert je functie afhankelijk van de context en de materie die door elke dienst wordt behandeld. Niettegenstaande hebben alle openstaande functies als arts een gemeenschappelijke basis waarbij je jouw specifieke expertise kan toepassen.

 • Je behandelt verschillende thematieken (invaliditeit, medische ongevallen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie,...) waarbij je een beroep doet op jouw medische expertise.
 • Je bent in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt.
 • Je trekt conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures.

We rekruteren op dit moment artsen voor de verschillende diensten van het RIZIV. Het exacte aantal artsen voor elke afdeling zal worden bepaald op basis van de behoeften.

Hieronder vind je informatie over specifieke functies binnen de verschillende afdelingen van het RIZIV:

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

De indiensttredingen voor de functies bij de dienst DGEC worden 2 keer per jaar georganiseerd: 1 april 2024 en 1 oktober 2024. Dit om ervoor te zorgen dat wij een betere begeleiding tijdens jouw integratie kunnen garanderen.

Je kan solliciteren voor de Directie Controle - Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Sylvie Masschelein - Arts-inspecteur-directeur
DGEC - Directie Controle - Antwerpen en West-Vlaanderen 
Tel.: +3250406610
E-mail: sylvie.masschelein@riziv-inami.fgov.be

Geert Eeckhout - Arts-inspecteur-directeur
DGEC - Directie Controle - West-Vlaanderen
Tel.: +3250406603
E-mail: geert.eeckhout@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor het Fonds Medische Ongevallen - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Steven Luyten - Arts-Coordinator 
Medische afdeling 
Tel: +3223363627
E-mail: steven.luyten@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Medische directie - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Marleen Louagie - Directeur-Generaal   
Medische directie 
Tel: +3227397797
E-mail: marleen.louagie@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Farmaceutische directie - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Mark Van De Casteele - Adviseur 
Directie farmaceutisch beleid 
Tel: +3227397883
E-mail: marc.vandecasteele@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Dienst Uitkeringen - Brussel. Je vindt alle nodige informatie via deze functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Ilse Robberechts - Attaché arts-inspecteur 
Afdeling medische evaluatie
Tel: +3227397049
E-mail: ilse.robberechts@riziv-inami.fgov.be

Meer info over de jobinhoud?
Chantal Castelein - Adviseur Generaal arts-inspecteur 
Afdeling medische evaluatie
Tel: +3227397601
E-mail: chantal.castelein@riziv-inami.fgov.be

Werkgever

Er zijn meerdere vacatures als Arts bij het RIZIV (Galileelaan 5/01 - 1210 Brussel)

Onze missie

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

We  zijn er verantwoordelijk voor dat iedere verzekerde - ongeacht zijn situatie - effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

We staan er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Onze werkcultuur

Het RIZIV investeert in een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken volgens de principes van de NWOW (new way of working).  Samenwerking met onze interne en externe partners, alsook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten staan hierin centraal. Een soepele werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, laat ons toe om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV wil zijn medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid: Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je communiceert op een duidelijke, genuanceerde en begrijpelijke manier, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de technische competentie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Werken in een tweetalige omgeving spreekt je aan. Je hebt een goede (passieve) kennis van het Frans (eventueel ook Duits).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over het diploma van Arts.
 • Je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn ijzersterk.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 88.393,92* (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Met inbegrip van de specifieke maandelijkse premie voor artsen, ter compensatie van het verbod om een andere medische werkzaamheid uit te oefenen.

*Het is mogelijk om je ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren als deze ervaring nuttig en pertinent is voor de functie.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • beschikken over een visum te verkrijgen via de FOD en erkend zijn door de Orde der Artsen
 • persoonlijk niet betrokken zijn in een situatie van belangenvermenging.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een interview af met een assessment bij het RIZIV. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u40 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een assessmentoefening (analyse en presentatie) en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De analyse en presentatie worden besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen begin oktober 2023 tot begin november 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 2 - Specifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie van de Specifieke screening - interview (Stap 2) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 25 september 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Valentin Mutemberezi
  De leidinggevenden schenken ons vertrouwen, dat geeft veel voldoening.
  Valentin Mutemberezi
  Apotheker
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portret Bart Wildiers
  Het leukste aan de job is het besef dat je meewerkt aan een betere samenleving.
  Bart Wildiers
  Verpleegkundig-controleur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Bart Wildiers
 • Portret Leen Dewit
  Dat we gestimuleerd worden om constant bij te leren, waardeer ik erg aan het RIZIV.
  Leen Dewit
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Leen Dewit
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word.
  Anja Braet
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Anja Braet
 • Portret Chantal Mathy
  Een andere manier om je artsenopleiding te gebruiken voor het welzijn van de burgers...
  Chantal Mathy
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Chantal Mathy
 • Portret Karl Geens
  Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam.
  Karl Geens
  Arts-expert
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Karl Geens
 • Portret Maryse Preux
  Ik werk in een professionele omgeving waar vertrouwen, transparantie en flexibiliteit centraal staan.
  Maryse Preux
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Maryse Preux
 • Portret Mia Slabbaert
  Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.
  Mia Slabbaert
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Mia Slabbaert
 • Portret Yannick Woestenborghs
  In plaats van een job midden in de actie, wou ik overschakelen naar een job met meer papierwerk.
  Yannick Woestenborghs
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Yannick Woestenborghs
 • Portret Julie Debois
  Ik kwam hier in een motiverende werkomgeving terecht.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Julie Debois
 • Wat me trots maakt, is het gevoel dat ik een impact heb op de maatschappij! Je hebt het gevoel dat je een verschil maakt en daarom wilde ik voor de overheid werken.
  Simon Noël
  Coördinator bewijsstukken & instructies
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Simon Noël