Jurist (m/v/x)

Centrum voor Cybersecurity België

Selectiecode

ANG23299

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Zo daar ben je dan! Onze nieuwe jurist voor het Centrum voor Cyberveiligheid (CCB).

Met jouw masterdiploma in de rechten heb je momenteel flink wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt, maar hier bij het CCB, een jonge en dynamische organisatie, kom je in de boeiende wereld van IT terecht en zal je anderen voornamelijk adviseren in de domeinen van cyberbeveiliging, cybercriminaliteit, verwerking van persoonsgegevens, certificatie van cyberbeveiliging, inspectie en publiek recht.

Solliciteer en werk binnenkort mee om van België één van de minst kwetsbare landen van Europa te maken op vlak van cyberveiligheid.

Als jurist sta je onder meer in voor de volgende taken:

 • Je verleent juridisch advies over de toepassing en de interpretatie van de reglementering zowel intern (andere diensten, management, minister,... ) als extern (burgers, andere overheidsdiensten,...);
 • Je formuleert voorstellen voor de aanpassing van de wetgeving, op basis van verzoeken die gewoonlijk van de minister of de beleidscel uitgaan, zodat de regelgeving kan worden aangepast aan de eisen die door de minister, de regionale autoriteiten en internationale instanties worden gesteld.
 • Je stelt wetteksten, omzendbrieven, koninklijke en ministeriële besluiten op om de reglementaire initiatieven voor te bereiden die door de bevoegde overheden (federale, regionale, Europese) worden gevraagd in overeenstemming met de beleidsbeslissingen;
 •  Je analyseert klachten over conformiteitsbeoordelingsinstanties en houders van cyberbeveiligingscertificaten voor de inspectiedienst met betrekking tot de Verordening (EU) 2019/881 inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie;
 • Je keurt de verslagen en notulen van de CCB-inspectiedienst goed en je helpt bij de opstelling ervan;
 • Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak en rechtsleer op om accuraat en actueel juridisch advies te kunnen verlenen;
 • Je zal bijdragen aan andere cybersecurity projecten en je ondersteunt projecten rond digitale certificaten en digitale identiteit.

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 • Zin in deze uitdaging, maar ben je eerder benauwd van onze IT georiënteerde organisatie? Geen nood! Je collega's en leidinggevende helpen je zonder problemen op weg en binnen enkele maanden ben je een expert in je vakdomein.

Er is 1 plaats bij de Jurisdische dienst van het Centrum voor Cybersecurity(CCB), de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België (Wetstraat 18, 1000 Brussel).

De juridische afdeling is een ondersteunende dienst die gespecialiseerd juridisch advies geeft aan het CCB en relevante externe partners. De afdeling geeft advies, werkt mee aan het opstellen van regelgevende teksten of stelt deze zelf op

Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie en staat onder het gezag van de Eerste Minister. De uitdagingen voor het CCB zijn groot: het CCB wil tegen 2025 van België één van de minst kwetsbare landen in de EU maken. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen. 

Wil je meer weten over het CCB? Kijk dan ook zeker eens naar de onderstaande video:

 

Video

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten óf je bent laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023 in deze richting;
 • Je blinkt uit in het geven van adviezen;
 • Je hebt een vlotte pen;
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring in geval je beschikt over een buitenlands diploma met een geldige algemene gelijkwaardigheid.
 3. Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-proef af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af voorafgegaan door een casus bij het CCB in Brussel.
  Opgelet: afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten kan de PC-proef bij FOD BOSA geannuleerd worden en bestaat de selectieprocedure uit een interview met casus en pc-proef bij het CCB.

 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1 - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • tegemoetkoming in de kosten voor een internetverbinding thuis van €20/maand + een kantoorvergoeding van €30/maand (bij minimaal 4 dagen telewerk/maand)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Zo daar ben je dan! Onze nieuwe jurist voor het Centrum voor Cyberveiligheid (CCB).

Met jouw masterdiploma in de rechten heb je momenteel flink wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt, maar hier bij het CCB, een jonge en dynamische organisatie, kom je in de boeiende wereld van IT terecht en zal je anderen voornamelijk adviseren in de domeinen van cyberbeveiliging, cybercriminaliteit, verwerking van persoonsgegevens, certificatie van cyberbeveiliging, inspectie en publiek recht.

Solliciteer en werk binnenkort mee om van België één van de minst kwetsbare landen van Europa te maken op vlak van cyberveiligheid.

Als jurist sta je onder meer in voor de volgende taken:

 • Je verleent juridisch advies over de toepassing en de interpretatie van de reglementering zowel intern (andere diensten, management, minister,... ) als extern (burgers, andere overheidsdiensten,...);
 • Je formuleert voorstellen voor de aanpassing van de wetgeving, op basis van verzoeken die gewoonlijk van de minister of de beleidscel uitgaan, zodat de regelgeving kan worden aangepast aan de eisen die door de minister, de regionale autoriteiten en internationale instanties worden gesteld.
 • Je stelt wetteksten, omzendbrieven, koninklijke en ministeriële besluiten op om de reglementaire initiatieven voor te bereiden die door de bevoegde overheden (federale, regionale, Europese) worden gevraagd in overeenstemming met de beleidsbeslissingen;
 •  Je analyseert klachten over conformiteitsbeoordelingsinstanties en houders van cyberbeveiligingscertificaten voor de inspectiedienst met betrekking tot de Verordening (EU) 2019/881 inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie;
 • Je keurt de verslagen en notulen van de CCB-inspectiedienst goed en je helpt bij de opstelling ervan;
 • Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak en rechtsleer op om accuraat en actueel juridisch advies te kunnen verlenen;
 • Je zal bijdragen aan andere cybersecurity projecten en je ondersteunt projecten rond digitale certificaten en digitale identiteit.

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 • Zin in deze uitdaging, maar ben je eerder benauwd van onze IT georiënteerde organisatie? Geen nood! Je collega's en leidinggevende helpen je zonder problemen op weg en binnen enkele maanden ben je een expert in je vakdomein.

Er is 1 plaats bij de Jurisdische dienst van het Centrum voor Cybersecurity(CCB), de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België (Wetstraat 18, 1000 Brussel).

De juridische afdeling is een ondersteunende dienst die gespecialiseerd juridisch advies geeft aan het CCB en relevante externe partners. De afdeling geeft advies, werkt mee aan het opstellen van regelgevende teksten of stelt deze zelf op

Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie en staat onder het gezag van de Eerste Minister. De uitdagingen voor het CCB zijn groot: het CCB wil tegen 2025 van België één van de minst kwetsbare landen in de EU maken. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen. 

Wil je meer weten over het CCB? Kijk dan ook zeker eens naar de onderstaande video:

 

Video

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van administratief en grondwettelijk recht.
 • Je hebt een goede kennis van wetgeving in ICT (IT recht, GDPR, NIS, CSA,...).
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie adviseren en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie betrouwbaarheid tonen weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is een basiskennis van het Frans een plusplunt.
 • In deze IT-geörienteerde organisatie is ook kennis van het Engels een troef.
 • Je beschikt over een basisvakkennis en praktijkkennis in cyber-, privacy- en/of informatiebeveiliging.
 • Je beschikt over een basiskennis van nieuwe technologieën en administratief recht.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten óf je bent laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023 in deze richting;
 • Je blinkt uit in het geven van adviezen;
 • Je hebt een vlotte pen;
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
 • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (eventueel toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie) : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Voor kandidaten met een Belgisch masterdiploma rechten is er geen ervaring vereist.
 • Voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.​

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1 - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • tegemoetkoming in de kosten voor een internetverbinding thuis van €20/maand + een kantoorvergoeding van €30/maand (bij minimaal 4 dagen telewerk/maand)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring in geval je beschikt over een buitenlands diploma met een geldige algemene gelijkwaardigheid.
 3. Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-proef af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af voorafgegaan door een casus bij het CCB in Brussel.
  Opgelet: afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten kan de PC-proef bij FOD BOSA geannuleerd worden en bestaat de selectieprocedure uit een interview met casus en pc-proef bij het CCB.

 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie (AFG23241) ?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC-proef (+/- 1u30)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren;
 • Beslissen.

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze wellicht plaatsvinden eind september 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met casus(+/- 1u30 + 1u00 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden eind september 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden midden oktober 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 interview met case. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 31 augustus 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels