Statisticus (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG23324

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ga je graag aan de slag met cijfers? Hebben statistieken geen geheimen voor jou en zet je deze data ook graag om in duidelijke visualisaties? Wil je deze competenties verwerven of ontwikkelen? Dan is een functie bij de dienst Statistieken van Dienst Vreemdelingenzaken vast iets voor jou!

De Dienst Statistieken verzamelt, verwerkt  en analyseert de data van de verschillende afdelingen van Dienst Vreemdelingenzaken. Ze ontwikkelen nieuwe statistieken en ondersteunen de diensten bij de verwerking van statistische gegevens. Ze zijn contactpunt inzake statistische gegevens voor de materie waarvoor Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd is en formuleren voorstellen in verband met de toegankelijkheid van gegevens voor het publiek.

Momenteel is de dienst Statistieken op zoek naar statistici voor de opvolging van gegevens betreffende Internationale Bescherming (2 plaatsen), een statisticus voor de opvolging van gegevens betreffende Verwijderingen (1 plaats) en een statisticus data visualisatie (1 plaats).

 

Als statisticus voor de opvolging van Internationale Bescherming (2 plaatsen):

 • Je zorgt voor de productie van algemene statistieken voor Dienst Vreemdelingenzaken met inbegrip van statistieken over internationale bescherming en aanverwante zaken zoals verblijven om humanitaire of medische redenen en gezinshereniging
 • Je verzamelt en beantwoordt vragen over cijfermateriaal zowel voor de interne diensten van Dienst Vreemdelingenzaken als externe partners
 • Je verzamelt statistische gegevens van de betrokken diensten van Dienst Vreemdelingenzaken in verschillende databanken
 • Je overlegt met de diensten om een systeem voor de inzameling van statistische gegevens te ontwikkelen
 • Je organiseert vergaderingen met externe partners en neemt deel aan vergaderingen in België en het buitenland
 • Je actualiseert de statistische gegevens op Intranet en Internet en je ontwikkelt statistieken die gepubliceerd kunnen worden op deze sites
 • Je stelt thematische rapporten op over de materies die aan jou zijn toegewezen. Dit omvat onder andere proefprojecten om de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve statistieken over internationale bescherming te evalueren.
 • Je staat mee in voor toezicht op het statistische niveau van de ontwikkeling van een data warehouse betreffende Internationale Bescherming. Je stelt analyses op omtrent de statistische behoeften en gegevensvalidering.

 

Als statisticus voor de opvolging van Verwijderingen (1 plaats):

 • Je zorgt voor de productie van algemene statistieken voor Dienst Vreemdelingenzaken, met inbegrip van statistieken over verwijderingen
 • Je verzamelt en beantwoordt vragen over cijfermateriaal zowel voor de interne diensten van Dienst Vreemdelingenzaken als externe partners
 • Je verzamelt statistische gegevens van de betrokken diensten van Dienst Vreemdelingenzaken in verschillende databanken
 • Je overlegt met de diensten om een systeem voor de inzameling van statistische gegevens te ontwikkelen
 • Je organiseert vergaderingen met externe partners en neemt deel aan vergaderingen in België en het buitenland
 • Je actualiseert de statistische gegevens op Intranet en Internet en je ontwikkelt statistieken die gepubliceerd kunnen worden op deze sites
 • Je stelt thematische rapporten op over de materies die aan jou zijn toegewezen. Dit omvat onder andere proefprojecten om de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve statistieken over verwijderingen te evalueren.
 • Je staat mee in voor toezicht op het statistische niveau van de ontwikkeling van een data warehouse betreffende Verwijderingen. Je stelt analyses op omtrent de statistische behoeften en gegevensvalidatie.

 

Als statisticus data visualisatie (1 plaats):

 • Je analyseert datasets van Dienst Vreemdelingenzaken en andere instanties binnen de materie Asiel & Migratie
 • Je ontwerpt en ontwikkelt visuele representaties van deze data in Cumul.io voor de website ‘Migratiecijfers’ en zorgt voor actuele informatie op deze website.
 • Je streeft ernaar om statistische gegevens zo gebruiksvriendelijk mogelijk te visualiseren
 • Je houdt de vinger aan de pols om de efficiëntie en effectiviteit van de datavisualisatieprocessen van Dienst Vreemdelingenzaken steeds te verbeteren
 • Je werkt samen met andere interne en externe partners van Dienst Vreemdelingenzaken om te zorgen voor een nauwkeurige en tijdige rapportage van gegevens

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen bij de Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD Binnenlandse Zaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel).

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Sedert augustus 2022 is het opvangcentrum Zaventem operationeel. Aan dit centrum worden enkel asielzoekers toegewezen bij wie de DVZ een Eurodac 1 – hit heeft vastgesteld. De Eurodac 1 – hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. In dit centrum wordt alle expertise van DVZ en Fedasil samengebracht. Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Fedasil heeft een ondersteunende rol wat betreft logistiek en opvang in het kader van de opvangwet van 12 januari 2007.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek, Zaventem en Vottem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.

Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over:

- zes algemene directies:

 • Civiele Veiligheid

 • Nationaal Crisiscentrum

 • Dienst Vreemdelingenzaken

 • Veiligheid & Preventie

 • Identiteit & Burgerzaken

 • Innovatie & Digitale oplossingen

 

- vier onafhankelijke diensten:

 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

 • de Federale diensten van de Gouverneur

 

- overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma
 • Er is geen ervaring vereist
 • Je hebt een goede kennis van Excel
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet worden georganiseerd.
 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 recuperatiedagen
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Stéphanie Henrivaux
  Selectiedeskundige
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ga je graag aan de slag met cijfers? Hebben statistieken geen geheimen voor jou en zet je deze data ook graag om in duidelijke visualisaties? Wil je deze competenties verwerven of ontwikkelen? Dan is een functie bij de dienst Statistieken van Dienst Vreemdelingenzaken vast iets voor jou!

De Dienst Statistieken verzamelt, verwerkt  en analyseert de data van de verschillende afdelingen van Dienst Vreemdelingenzaken. Ze ontwikkelen nieuwe statistieken en ondersteunen de diensten bij de verwerking van statistische gegevens. Ze zijn contactpunt inzake statistische gegevens voor de materie waarvoor Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd is en formuleren voorstellen in verband met de toegankelijkheid van gegevens voor het publiek.

Momenteel is de dienst Statistieken op zoek naar statistici voor de opvolging van gegevens betreffende Internationale Bescherming (2 plaatsen), een statisticus voor de opvolging van gegevens betreffende Verwijderingen (1 plaats) en een statisticus data visualisatie (1 plaats).

 

Als statisticus voor de opvolging van Internationale Bescherming (2 plaatsen):

 • Je zorgt voor de productie van algemene statistieken voor Dienst Vreemdelingenzaken met inbegrip van statistieken over internationale bescherming en aanverwante zaken zoals verblijven om humanitaire of medische redenen en gezinshereniging
 • Je verzamelt en beantwoordt vragen over cijfermateriaal zowel voor de interne diensten van Dienst Vreemdelingenzaken als externe partners
 • Je verzamelt statistische gegevens van de betrokken diensten van Dienst Vreemdelingenzaken in verschillende databanken
 • Je overlegt met de diensten om een systeem voor de inzameling van statistische gegevens te ontwikkelen
 • Je organiseert vergaderingen met externe partners en neemt deel aan vergaderingen in België en het buitenland
 • Je actualiseert de statistische gegevens op Intranet en Internet en je ontwikkelt statistieken die gepubliceerd kunnen worden op deze sites
 • Je stelt thematische rapporten op over de materies die aan jou zijn toegewezen. Dit omvat onder andere proefprojecten om de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve statistieken over internationale bescherming te evalueren.
 • Je staat mee in voor toezicht op het statistische niveau van de ontwikkeling van een data warehouse betreffende Internationale Bescherming. Je stelt analyses op omtrent de statistische behoeften en gegevensvalidering.

 

Als statisticus voor de opvolging van Verwijderingen (1 plaats):

 • Je zorgt voor de productie van algemene statistieken voor Dienst Vreemdelingenzaken, met inbegrip van statistieken over verwijderingen
 • Je verzamelt en beantwoordt vragen over cijfermateriaal zowel voor de interne diensten van Dienst Vreemdelingenzaken als externe partners
 • Je verzamelt statistische gegevens van de betrokken diensten van Dienst Vreemdelingenzaken in verschillende databanken
 • Je overlegt met de diensten om een systeem voor de inzameling van statistische gegevens te ontwikkelen
 • Je organiseert vergaderingen met externe partners en neemt deel aan vergaderingen in België en het buitenland
 • Je actualiseert de statistische gegevens op Intranet en Internet en je ontwikkelt statistieken die gepubliceerd kunnen worden op deze sites
 • Je stelt thematische rapporten op over de materies die aan jou zijn toegewezen. Dit omvat onder andere proefprojecten om de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve statistieken over verwijderingen te evalueren.
 • Je staat mee in voor toezicht op het statistische niveau van de ontwikkeling van een data warehouse betreffende Verwijderingen. Je stelt analyses op omtrent de statistische behoeften en gegevensvalidatie.

 

Als statisticus data visualisatie (1 plaats):

 • Je analyseert datasets van Dienst Vreemdelingenzaken en andere instanties binnen de materie Asiel & Migratie
 • Je ontwerpt en ontwikkelt visuele representaties van deze data in Cumul.io voor de website ‘Migratiecijfers’ en zorgt voor actuele informatie op deze website.
 • Je streeft ernaar om statistische gegevens zo gebruiksvriendelijk mogelijk te visualiseren
 • Je houdt de vinger aan de pols om de efficiëntie en effectiviteit van de datavisualisatieprocessen van Dienst Vreemdelingenzaken steeds te verbeteren
 • Je werkt samen met andere interne en externe partners van Dienst Vreemdelingenzaken om te zorgen voor een nauwkeurige en tijdige rapportage van gegevens

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen bij de Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD Binnenlandse Zaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel).

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Sedert augustus 2022 is het opvangcentrum Zaventem operationeel. Aan dit centrum worden enkel asielzoekers toegewezen bij wie de DVZ een Eurodac 1 – hit heeft vastgesteld. De Eurodac 1 – hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. In dit centrum wordt alle expertise van DVZ en Fedasil samengebracht. Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Fedasil heeft een ondersteunende rol wat betreft logistiek en opvang in het kader van de opvangwet van 12 januari 2007.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek, Zaventem en Vottem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.

Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over:

- zes algemene directies:

 • Civiele Veiligheid

 • Nationaal Crisiscentrum

 • Dienst Vreemdelingenzaken

 • Veiligheid & Preventie

 • Identiteit & Burgerzaken

 • Innovatie & Digitale oplossingen

 

- vier onafhankelijke diensten:

 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

 • de Federale diensten van de Gouverneur

 

- overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegerischt handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Gegevensverwerking in Excel: Je hebt een goede kennis van gegevensverwerking in Excel.
 • Mondeling communiceren: Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Numerieke redeneervaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal. Je werkt in een tweetalige omgeving.
 • Je hebt voeling met het opstellen van een rapport,  het verwerken van statistische gegevens en/of je bent bereid jezelf te ontwikkelen in deze materie.
 • Je hebt een goede kennis van SAS (of eventueel een andere toepassing inzake statistieken) en/of je bent bereid jezelf te ontwikkelen in deze materie via on-the-job learning. 
 • Je hebt ervaring met datavisualisatie en visualisatieprogramma's (cumul.io, Power BI, andere) en je bent in staat statistische gegevens op een logische, gebruiksvriendelijke manier te visualiseren voor de gebruikers en/of je bent bereid jezelf te ontwikkelen in dit domein via on-the-job learning.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma
 • Er is geen ervaring vereist
 • Je hebt een goede kennis van Excel
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1, kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest?

De vacante functie is een functie van niveau A1.. Je dient dan ook een graad A1 en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad A1 (NA11) waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 recuperatiedagen
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet worden georganiseerd.
 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u15)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest en een test numeriek redeneervermogen worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Numeriek redeneervermogen

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 14/08/2023 en 25/08/2023  (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal van de testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 25 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 21/08/2023 en 01/09/2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 06/09/2023 en 22/09/2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3: Specifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 4 augustus 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Stéphanie Henrivaux
  Selectiedeskundige
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand