Security Officer (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG23333

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je een goede algemene kennis van IT en is IT-security je passie? Dan is dit misschien een job voor jou!

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is namelijk op zoek naar een Security Officer voor de dienst ICT. 

Als medewerker van de IT-dienst van onze FOD ben je verantwoordelijk voor IT-security in verschillende domeinen: zowel hardware als software, systemen, netwerken en databanken, beheer en opvolging. Je werkt oplossingen uit, - met een focus op security -, die bijdragen tot een verbetering van de werkprocedures van de eigen organisatie en die de snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening aan (interne en externe) gebruikers ten goede komen.

Concreet betekent dit :

 • Je stelt een meerjaren security-plan op voor ICT in al zijn geledingen en volgt de uitvoering van dit plan nauwgezet op;
 • Je werkt nauw samen met de medewerkers van Operations en Innovation & Development;
 • Je werkt samen met de DPO van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 • Je staat in voor de ontwikkeling, aanpassing en verbetering van technische veiligheidsrichtlijnen voor de ICT-dienst;
 • Je stelt de richtlijnen op voor de architecten om te komen tot ontwikkelingen volgens het principe ‘security by design’ en checkt en volgt dit op;
 • Je volgt de debugging op en analyseert de impact van het onderhoud van de toepassingen om ervoor te zorgen dat de toepassingen – nu en in de toekomst – beantwoorden aan de opgelegde (security-)kwaliteitsnormen;
 • Je checkt op regelmatige basis of de IT-security-richtlijnen gevolgd worden en of ze nog actueel zijn en stuurt eventueel bij. Je rapporteert hierover aan het management;
 • Je documenteert de toegepaste en operationele aspecten gelinkt aan IT-security;
 • Je begeleidt en volgt externe security audits op;
 • Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op om optimaal te kunnen reageren op de nieuwe mogelijkheden terwijl je rekening houdt met de noden en wensen van de organisatie.

 

Meer info over de jobinhoud?
Lieve Deschoolmeester – diensthoofd operaties
Tel. : 02/524.70.41
E-mail : Lieve.Deschoolmeester@health.fgov.be

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de dienst Operations, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Sint-Joost-ten Node).

 

De dienst ICT, die deel uitmaakt van de Ondersteunende Diensten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, beoogt een efficiënte, professionele en innovatieve dienstverlening te kunnen garanderen aan alle klanten van de FOD VVVL door het aanreiken van bedrijfszekere diensten die beantwoorden aan de gestelde behoeften in een context van transparante, actieve samenwerking en communicatie. 

De dienst Operations heeft als missie het garanderen van een goed beheer van de IT – infrastructuur om ervoor te zorgen dat de diensten die nodig zijn om de bedrijfsprocessen te ondersteunen, beschikbaar zijn zodat de organisatiedoelstellingen behaald worden en dit rekening houdend met alle aspecten van security, inbegrepen GDPR.

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe 'One World, One Health', door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel die hun expertise en talenten willen inzetten.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master of bachelor op zak (of gelijkwaardig);
 • Je hebt minstens 1 jaar (voor een master) of minstens 2 jaar (voor een bachelor) ervaring in het domein van IT;
 • Je bent vernieuwend, hakt vlot knopen door en kan goed in team werken. Daarnaast staat integriteit voorop en zet je voortdurend in op zelfontwikkeling; 
 • Je bent vertrouwd met bestrijding van cyber crime en het opmaken van een security-plan;
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview af met een case (technische vragen) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 12 dagen compensatieverlof bij het behalen van de objectieven
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • tussenkomst in de internetkosten
  • mogelijkheid tot intekenen op een voordelig GSM-abonnement (Proximus)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

 • Evi Vanbrabant
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.87.44

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je een goede algemene kennis van IT en is IT-security je passie? Dan is dit misschien een job voor jou!

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is namelijk op zoek naar een Security Officer voor de dienst ICT. 

Als medewerker van de IT-dienst van onze FOD ben je verantwoordelijk voor IT-security in verschillende domeinen: zowel hardware als software, systemen, netwerken en databanken, beheer en opvolging. Je werkt oplossingen uit, - met een focus op security -, die bijdragen tot een verbetering van de werkprocedures van de eigen organisatie en die de snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening aan (interne en externe) gebruikers ten goede komen.

Concreet betekent dit :

 • Je stelt een meerjaren security-plan op voor ICT in al zijn geledingen en volgt de uitvoering van dit plan nauwgezet op;
 • Je werkt nauw samen met de medewerkers van Operations en Innovation & Development;
 • Je werkt samen met de DPO van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 • Je staat in voor de ontwikkeling, aanpassing en verbetering van technische veiligheidsrichtlijnen voor de ICT-dienst;
 • Je stelt de richtlijnen op voor de architecten om te komen tot ontwikkelingen volgens het principe ‘security by design’ en checkt en volgt dit op;
 • Je volgt de debugging op en analyseert de impact van het onderhoud van de toepassingen om ervoor te zorgen dat de toepassingen – nu en in de toekomst – beantwoorden aan de opgelegde (security-)kwaliteitsnormen;
 • Je checkt op regelmatige basis of de IT-security-richtlijnen gevolgd worden en of ze nog actueel zijn en stuurt eventueel bij. Je rapporteert hierover aan het management;
 • Je documenteert de toegepaste en operationele aspecten gelinkt aan IT-security;
 • Je begeleidt en volgt externe security audits op;
 • Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op om optimaal te kunnen reageren op de nieuwe mogelijkheden terwijl je rekening houdt met de noden en wensen van de organisatie.

 

Meer info over de jobinhoud?
Lieve Deschoolmeester – diensthoofd operaties
Tel. : 02/524.70.41
E-mail : Lieve.Deschoolmeester@health.fgov.be

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de dienst Operations, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Sint-Joost-ten Node).

 

De dienst ICT, die deel uitmaakt van de Ondersteunende Diensten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, beoogt een efficiënte, professionele en innovatieve dienstverlening te kunnen garanderen aan alle klanten van de FOD VVVL door het aanreiken van bedrijfszekere diensten die beantwoorden aan de gestelde behoeften in een context van transparante, actieve samenwerking en communicatie. 

De dienst Operations heeft als missie het garanderen van een goed beheer van de IT – infrastructuur om ervoor te zorgen dat de diensten die nodig zijn om de bedrijfsprocessen te ondersteunen, beschikbaar zijn zodat de organisatiedoelstellingen behaald worden en dit rekening houdend met alle aspecten van security, inbegrepen GDPR.

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe 'One World, One Health', door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel die hun expertise en talenten willen inzetten.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. 
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van het wapenen van een organisatie tegen cyber crime.
 • Je hebt een goede kennis van de verschillende onderdelen van een security-plan.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, heb je een goede kennis van het Frans; 
 • Je hebt enige notie van IT-gericht technisch Engels;
 • Je hebt kennis van IT-architecturen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master of bachelor op zak (of gelijkwaardig);
 • Je hebt minstens 1 jaar (voor een master) of minstens 2 jaar (voor een bachelor) ervaring in het domein van IT;
 • Je bent vernieuwend, hakt vlot knopen door en kan goed in team werken. Daarnaast staat integriteit voorop en zet je voortdurend in op zelfontwikkeling; 
 • Je bent vertrouwd met bestrijding van cyber crime en het opmaken van een security-plan;
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma én vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1

Je beschikt over één van de volgende diploma's: 

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master

EN

Je hebt een relevante beroepservaring in het domein van IT van minimaal 1 jaar, verdeeld over tenminste één van volgende taken: 

 • Beheer en beveiliging van Windows- en /of Linux-systemen
 • Installatie en configuratie van de globale netwerkinfrastructuur met een focus op beveiliging
 • Uitwerken van een IT-veiligheidsplan
 • Uitwerken van procedures betreffende IT-informatieveiligheid

OF

OPTIE 2

Je beschikt over één van de volgende diploma's: 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

EN

Je hebt een relevante beroepservaring in het domein van IT van minimaal 2 jaar, verdeeld over tenminste één van volgende taken: 

 • Beheer en beveiliging van Windows- en /of Linux-systemen
 • Installatie en configuratie van de globale netwerkinfrastructuur met een focus op beveiliging
 • Uitwerken van een IT-veiligheidsplan
 • Uitwerken van procedures betreffende IT-informatieveiligheid

 

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum (22/09/2023).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (22/09/2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 12 dagen compensatieverlof bij het behalen van de objectieven
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • tussenkomst in de internetkosten
  • mogelijkheid tot intekenen op een voordelig GSM-abonnement (Proximus)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview af met een case (technische vragen) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum (22/09/2023).

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum (22/09/2023). We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 55 min.)

Via een situationele beoordelingstest  worden volgende competenties gemeten:

 • Adviseren
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.  

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + 45 min.  voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie (technische vragen) en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van november 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4 - specifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/09/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

 • Evi Vanbrabant
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.87.44

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne