Zorgkundigen (m/v/x) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken te Steenokkerzeel

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG23357

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1820 Steenokkerzeel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëring. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van hun gesloten centra in afwachting van hun terugkeer. 

Binnen deze gesloten setting assisteer jij het verpleegkundig team. Dit impliceert volgende taken:

 • Je voert de medische intake van nieuwe bewoners in het centrum uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen consultaties en biedt ondersteuning bij de consultaties van de arts.
 • Je voert de voorgeschreven behandelingen uit en dient medische zorgen toe.
 • Je zorgt voor een correcte verdeling en toediening van medicatie.
 • Je volgt het ziekteverloop van patiënten nauwgezet op.
 • Je staat in voor de stocktelling en de bestellingen van de door de arts voorgeschreven medicatie en materialen. Hiervoor werk je nauw samen met een externe apotheek.
 • Naast de zorgkundige taken ben je ook verantwoordelijk voor tal van administratieve taken, ter ondersteuning van de verpleegkundigen.
 • Je voert alle gegevens in in het patiëntendossier en indien nodig vraag je het medische dossiers op.
 • Je maakt afspraken voor de verpleegkundigen en met ziekenhuizen. Ook geef je aan de chauffeurs vervoersopdrachten door voor consultaties in ziekenhuizen.
 • Een goede samenwerking met de verpleegkundigen en de artsen is dus noodzakelijk, maar je onderhoudt ook goede contacten met de psychologen, de groepsbegeleiders, de terugkeercoaches en het veiligheidspersoneel. Je brieft de nodige informatie aan de verantwoordelijke diensten volgens het ‘need to know’ principe.
 • Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het algemeen welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze bewoners.
 • In het gesloten centrum krijg je te maken met verschillende culturen. Je beschikt dan ook over een gezonde dosis inlevingsvermogen.

Opgelet! Je werkt in dagdienst. In een beurtrolsysteem met je collega’s voorzie je een permanentie op weekend-, brug- en feestdagen (halve dagen). Je kan kiezen om deze prestaties via een financiële vergoeding of via inhaalrust te laten compenseren.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen bij de gesloten centra van Dienst VreemdelingenzakenFOD Binnenlandse Zaken:

 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. De gesloten centra van DVZ hebben binnen dit kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen zij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Sedert augustus 2022 is het opvangcentrum Zaventem operationeel. Aan dit centrum worden enkel asielzoekers toegewezen bij wie de DVZ een Eurodac 1 – hit heeft vastgesteld. De Eurodac 1 – hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. In dit centrum wordt alle expertise van DVZ en Fedasil samengebracht. Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Fedasil heeft een ondersteunende rol wat betreft logistiek en opvang in het kader van de opvangwet van 12 januari 2007.

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je terug op de website (www.dofi.fgov.be). Bekijk ook de filmpjes over DVZ en de gesloten centra.

 

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. Je dient verplicht deel te nemen aan de infosessie in het gesloten centrum van Dienst Vreemdelingenzaken te Steenokkerzeel.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie in het gesloten centrum van Dienst Vreemdelingenzaken te Steenokkerzeel.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 28.546,57 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Bovenop het basisloon, worden onderstaande premies toegekend:

 • Risicopremie: jaarlijkse toelage van 1052.30 EUR, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
 • Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van 24,79 EUR.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

  • Goede balans tussen werk en privé
   • werkuren in een 36 of 38-uren week
   • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   • 26 dagen verlof en vrij op feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaar (met een permanentieregeling)
   • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Financiële voordelen
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
   • allerlei sociale voordelen
   • Gratis middagmaal in het centrumrestaurant

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Lin Cooremans
  Selectiedeskundige DVZ
  Dienst Vreemdelingenzaken
  02/488.97.05

Over de procedure

 • Dienst Planning en Selectie
  Stafdienst Personeel en Organisatie
  FOD Binnenlandse Zaken
  02/488.15.79

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëring. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van hun gesloten centra in afwachting van hun terugkeer. 

Binnen deze gesloten setting assisteer jij het verpleegkundig team. Dit impliceert volgende taken:

 • Je voert de medische intake van nieuwe bewoners in het centrum uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen consultaties en biedt ondersteuning bij de consultaties van de arts.
 • Je voert de voorgeschreven behandelingen uit en dient medische zorgen toe.
 • Je zorgt voor een correcte verdeling en toediening van medicatie.
 • Je volgt het ziekteverloop van patiënten nauwgezet op.
 • Je staat in voor de stocktelling en de bestellingen van de door de arts voorgeschreven medicatie en materialen. Hiervoor werk je nauw samen met een externe apotheek.
 • Naast de zorgkundige taken ben je ook verantwoordelijk voor tal van administratieve taken, ter ondersteuning van de verpleegkundigen.
 • Je voert alle gegevens in in het patiëntendossier en indien nodig vraag je het medische dossiers op.
 • Je maakt afspraken voor de verpleegkundigen en met ziekenhuizen. Ook geef je aan de chauffeurs vervoersopdrachten door voor consultaties in ziekenhuizen.
 • Een goede samenwerking met de verpleegkundigen en de artsen is dus noodzakelijk, maar je onderhoudt ook goede contacten met de psychologen, de groepsbegeleiders, de terugkeercoaches en het veiligheidspersoneel. Je brieft de nodige informatie aan de verantwoordelijke diensten volgens het ‘need to know’ principe.
 • Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het algemeen welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze bewoners.
 • In het gesloten centrum krijg je te maken met verschillende culturen. Je beschikt dan ook over een gezonde dosis inlevingsvermogen.

Opgelet! Je werkt in dagdienst. In een beurtrolsysteem met je collega’s voorzie je een permanentie op weekend-, brug- en feestdagen (halve dagen). Je kan kiezen om deze prestaties via een financiële vergoeding of via inhaalrust te laten compenseren.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen bij de gesloten centra van Dienst VreemdelingenzakenFOD Binnenlandse Zaken:

 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. De gesloten centra van DVZ hebben binnen dit kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen zij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Sedert augustus 2022 is het opvangcentrum Zaventem operationeel. Aan dit centrum worden enkel asielzoekers toegewezen bij wie de DVZ een Eurodac 1 – hit heeft vastgesteld. De Eurodac 1 – hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. In dit centrum wordt alle expertise van DVZ en Fedasil samengebracht. Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Fedasil heeft een ondersteunende rol wat betreft logistiek en opvang in het kader van de opvangwet van 12 januari 2007.

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je terug op de website (www.dofi.fgov.be). Bekijk ook de filmpjes over DVZ en de gesloten centra.

 

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen dan ook harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van het Frans en/of andere vreemde talen.
 • Je hebt kennis van vreemde culturen.
 • Je beschikt over kennis van Word, Outlook en internet.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

EN

 • Visum dat toelating geeft om het beroep van zorgkundige uit te oefenen
  Om in België te mogen werken als zorgkundige, heb je een visum nodig. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Je krijgt het visum van de FOD Volksgezondheid nadat je geregistreerd bent als zorgkundige.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving en mail je visum ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar Jobs.NL@ibz.be. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van zorgkundige (niveau C) kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

EN

 • Visum dat toelating geeft om het beroep van zorgkundige uit te oefenen
  Om in België te mogen werken als zorgkundige, heb je een visum nodig. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Je krijgt het visum van de FOD Volksgezondheid nadat je geregistreerd bent als zorgkundige.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen. 

Mail je visum ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar Jobs.NL@ibz.be.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau C.

Je dient dan ook een graad en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad waartoe de vacante betrekking behoort.

EN

 • Visum dat toelating geeft om het beroep van zorgkundige uit te oefenen
  Om in België te mogen werken als zorgkundige, heb je een visum nodig. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Je krijgt het visum van de FOD Volksgezondheid nadat je geregistreerd bent als zorgkundige.

 

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavoorwaarden te voldoen. Mail je visum ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar Jobs.NL@ibz.be.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

EN

 • Visum dat toelating geeft om het beroep van zorgkundige uit te oefenen
  Om in België te mogen werken als zorgkundige, heb je een visum nodig. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Je krijgt het visum van de FOD Volksgezondheid nadat je geregistreerd bent als zorgkundige. Mail je visum ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar Jobs.NL@ibz.be.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Andere Deelnemingsvoorwaarden: visum dat toelating geeft om het beroep van zorgkundige uit te oefenen

Om in België te mogen werken als zorgkundige, heb je een visum nodig. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Je krijgt het visum van de FOD Volksgezondheid nadat je geregistreerd bent als zorgkundige.

Stuur dit visum ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum via mail naar Jobs.NL@ibz.be.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 28.546,57 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Bovenop het basisloon, worden onderstaande premies toegekend:

 • Risicopremie: jaarlijkse toelage van 1052.30 EUR, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
 • Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van 24,79 EUR.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

  • Goede balans tussen werk en privé
   • werkuren in een 36 of 38-uren week
   • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   • 26 dagen verlof en vrij op feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaar (met een permanentieregeling)
   • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Financiële voordelen
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
   • allerlei sociale voordelen
   • Gratis middagmaal in het centrumrestaurant

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

De tewerkstelling in een gesloten centrum gebeurt o.b.v. het neutraliteitsprincipe: Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. 

Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. Je dient verplicht deel te nemen aan de infosessie in het gesloten centrum van Dienst Vreemdelingenzaken te Steenokkerzeel.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie in het gesloten centrum van Dienst Vreemdelingenzaken te Steenokkerzeel.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit en het vereiste visum. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. Bezorg je visum ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum via mail aan Jobs.NL@ibz.be.

Stap 2: Verplichte infosessie (+/- 1u)

Tijdens de verplichte infosessie maak je kennis met de werkomgeving en wordt er informatie gegeven over de inhoud van de functie en het verdere verloop van de selectieprocedure. 

De infosessie zal plaatsvinden tussen 28/09/2023 en 04/10/2023  (onder voorbehoud) in het Transitcentrum Caricole te Steenokkerzeel (Tervuursesteenweg 302, 1820 Steenokkerzeel).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de infosessie. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.

Kies online uit de mogelijke momenten de dag en het uur. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de infosessie, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Enkel als je de infosessie hebt bijgewoond, word je toegelaten tot de volgende proef (stap 3 - interview).

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 16/10/2023 - 27/10/2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - interview met gevalstudie.

Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' voorrang.

Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 18/09/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving. Bezorg je visum ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum via mail aan Jobs.NL@ibz.be

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Lin Cooremans
  Selectiedeskundige DVZ
  Dienst Vreemdelingenzaken
  02/488.97.05

Over de procedure

 • Dienst Planning en Selectie
  Stafdienst Personeel en Organisatie
  FOD Binnenlandse Zaken
  02/488.15.79

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand