Coördinator technisch beheer van gebouwen (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

ANG23367

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij op zoek naar een gevarieerde job waarin je zowel je technische kennis, je communicatieve vaardigheden én jouw zin voor teamcoaching in kwijt kan? Geef je graag mee vorm aan gebouwenbeheer en aan allerhande (ver)bouw- en inrichtingsprojecten binnen een organisatie met impact op de voedselveiligheid van elke burger?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De coördinator technisch beheer van gebouwen is een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Je coördineert het onderhoud en de veiligheid van onze uiteenlopende types van gebouwen (zoals kantoren, laboratoria). Daarnaast sta je ook in voor het beheer van meubilair en installaties en andere taken die bij gebouwenbeheer komen kijken zoals verhuizingen en toegangscontroles. 

 

Je job bestaat onder meer uit deze taken:

 

Gebouwenbeheer:

* Je maakt de uitvoeringsplannen in Autocad voor verbouwingswerken en verhuizingen.

* Je houdt de AS-Built plannen van onze sites up-to-date.

* Je zorgt voor de uitvoering en opvolging van werken/herstellingen die nodig zijn aan de gebouwen.

* Je maakt de voorbereidende technische bestekken en dossiers op voor de aankoopdienst.

* Je zoekt binnen de technische en budgettaire grenzen naar oplossingen voor problematieken rond elektriciteit, loodgieterij, beveiliging, …

 

Aansturen van een technisch team (+- 3 medewerkers):

* Je maakt de werkplanning van jouw team en volgt de uitvoering en resultaten van de taken op.

* Je ondersteunt en motiveert jouw medewerkers in de dagelijkse werkzaamheden en in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.

 

*Je bent het aanspreekpunt voor alle interne en externe vragen met betrekking tot FAVV-gebouwen. Het beantwoorden van deze vragen verloopt zowel mondeling als schriftelijk.

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

Werkgever

Er is 1 plaats als Coördinator technisch beheer van gebouwen bij de dienst Logistiek – cel Beheer van gebouwen en infrastructuur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

Als coördinator technisch beheer van gebouwen werk je in een klein technisch team van 3 medewerkers dat deel uitmaakt van de cel Beheer van gebouwen en infrastructuur. Deze cel beheert de installatie en het onderhoud van machines, meubilair en andere goederen, alsook de planning van het onderhoud van de gebouwen en de installaties (Food Safety Center, de Lokale controle-eenheden, de Grenscontroleposten en de laboratoria van het FAVV). Deze cel ziet er ook op toe dat de gebouwen van het FAVV en de daar uitgevoerde activiteiten voldoen aan de milieunormen die gelden in de 3 gewesten van het land. 

 

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideohet FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2021 en onze waarden

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring (afhankelijk van jouw diploma)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview + gevalstudie af bij FOD BOSA in Brussel

Opgelet, afhankelijk van het aantal kandidaten zal de test op computer niet afzonderlijk georganiseerd worden. In dat geval leg je de PC-proef voorafgaand of volgend op het interview met gevalstudie af. Zo hoef je je slechts één keer te verplaatsen naar Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B – houder van een bachelordiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 33.606,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 288,33 EUR (bedrag onderworpen aan de index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen.
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38- of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de 40-uren week (bij volledige prestaties).  
 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen (0,4259 €/km) en omniumverzekering.
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding.
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd).
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Uitgebreide loopbaankansen.
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden.
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…).
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Stephaan De Sadeleer
  Diensthoofd Beheer Gebouwen & Infrastructuur
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  +32 (0)2 211 94 11

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij op zoek naar een gevarieerde job waarin je zowel je technische kennis, je communicatieve vaardigheden én jouw zin voor teamcoaching in kwijt kan? Geef je graag mee vorm aan gebouwenbeheer en aan allerhande (ver)bouw- en inrichtingsprojecten binnen een organisatie met impact op de voedselveiligheid van elke burger?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De coördinator technisch beheer van gebouwen is een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Je coördineert het onderhoud en de veiligheid van onze uiteenlopende types van gebouwen (zoals kantoren, laboratoria). Daarnaast sta je ook in voor het beheer van meubilair en installaties en andere taken die bij gebouwenbeheer komen kijken zoals verhuizingen en toegangscontroles. 

 

Je job bestaat onder meer uit deze taken:

 

Gebouwenbeheer:

* Je maakt de uitvoeringsplannen in Autocad voor verbouwingswerken en verhuizingen.

* Je houdt de AS-Built plannen van onze sites up-to-date.

* Je zorgt voor de uitvoering en opvolging van werken/herstellingen die nodig zijn aan de gebouwen.

* Je maakt de voorbereidende technische bestekken en dossiers op voor de aankoopdienst.

* Je zoekt binnen de technische en budgettaire grenzen naar oplossingen voor problematieken rond elektriciteit, loodgieterij, beveiliging, …

 

Aansturen van een technisch team (+- 3 medewerkers):

* Je maakt de werkplanning van jouw team en volgt de uitvoering en resultaten van de taken op.

* Je ondersteunt en motiveert jouw medewerkers in de dagelijkse werkzaamheden en in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.

 

*Je bent het aanspreekpunt voor alle interne en externe vragen met betrekking tot FAVV-gebouwen. Het beantwoorden van deze vragen verloopt zowel mondeling als schriftelijk.

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

Werkgever

Er is 1 plaats als Coördinator technisch beheer van gebouwen bij de dienst Logistiek – cel Beheer van gebouwen en infrastructuur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

Als coördinator technisch beheer van gebouwen werk je in een klein technisch team van 3 medewerkers dat deel uitmaakt van de cel Beheer van gebouwen en infrastructuur. Deze cel beheert de installatie en het onderhoud van machines, meubilair en andere goederen, alsook de planning van het onderhoud van de gebouwen en de installaties (Food Safety Center, de Lokale controle-eenheden, de Grenscontroleposten en de laboratoria van het FAVV). Deze cel ziet er ook op toe dat de gebouwen van het FAVV en de daar uitgevoerde activiteiten voldoen aan de milieunormen die gelden in de 3 gewesten van het land. 

 

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideohet FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2021 en onze waarden

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant actief jouw eigen groei en beheert deze in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door jouw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

 

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van het opmaken van planningen omtrent het inrichten en verbouwen van lokalen.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties 'In team werken' en 'Servicegericht handelen' worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • actieve kennis van het Frans
 • beschikken over een rijbewijs B en een voertuig
 • in het bezit zijn van een BA5 elektriciteit of bereid zijn om dit te behalen

 

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1:

Je bent in het bezit van één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in één van de volgende studierichtingen Bouwkunde, Elektriciteit, Elektronica, Elektromechanica:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van technisch ingenieur

In geval van optie 1 is er geen ervaring vereist

 

Optie 2:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

In geval van optie 2 dien je te voldoen aan 1 jaar gevraagde werkervaring (zie 'Deelnemingsvoorwaarden -  ervaring').

 

Optie 3:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden

In geval van optie 3 dien je te voldoen aan 2 jaar gevraagde werkervaring (zie 'Deelnemingsvoorwaarden - ervaring').

Ben je laatstejaarsstudent in een richting bouwkunde, elektriciteit, elektronica, elektromechanica (bachelordiploma) van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaaracademiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

 

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (zie 'Deelnemingsvoorwaarden -  ervaring'). 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B.  Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (zie 'Deelnemingsvoorwaarden -  ervaring'). 

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Indien je beschikt over een bachelor-diploma behaald in één van de studierichtingen Bouwkunde, Elektriciteit, Elektronica, Elektromechanica, Facility management (zie optie 1 in de rubriek 'deelnemingsvoorwaarden - diploma') dan is er geen professionele ervaring vereist.

 

Indien je beschikt over een algemeen bachelor-diploma (zie optie 2 in de rubriek 'deelnemingsvoorwaarden - diploma') OF bij een benoemingsbesluit van niveau B of als je Nederlandstalig beroepsmilitair bent, dan wordt een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van gebouwenbeheer gevraagd, verdeeld over tenminste 2 van onderstaande taken:

 • Werken met CAD programma
 • Uitvoeren van technische projecten
 • Aansturen van een klein technisch team
 • Meewerken aan de veiligheid en de beveiliging van gebouwen en infrastructuur

 

Indien je beschikt over een algemeen secundair diploma (zie optie 3 in de rubriek 'deelnemingsvoorwaarden - diploma') dan wordt een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van gebouwenbeheer gevraagd, verdeeld over tenminste 2 van onderstaande taken:

 • Werken met CAD programma
 • Uitvoeren van technische projecten
 • Aansturen van een klein technisch team
 • Meewerken aan de veiligheid en de beveiliging van gebouwen en infrastructuur

 

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B – houder van een bachelordiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 33.606,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 288,33 EUR (bedrag onderworpen aan de index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen.
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38- of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de 40-uren week (bij volledige prestaties).  
 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen (0,4259 €/km) en omniumverzekering.
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding.
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd).
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Uitgebreide loopbaankansen.
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden.
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…).
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring (afhankelijk van jouw diploma)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview + gevalstudie af bij FOD BOSA in Brussel

Opgelet, afhankelijk van het aantal kandidaten zal de test op computer niet afzonderlijk georganiseerd worden. In dat geval leg je de PC-proef voorafgaand of volgend op het interview met gevalstudie af. Zo hoef je je slechts één keer te verplaatsen naar Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 50 minuten)

Of deze stap wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de stap 2.

 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties getest: Informatie Analyseren en Problemen oplossen. 

Indien deze proef wordt georganiseerd, zal deze plaatsvinden op 16/10/2023

 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent geslaagd voor deze test als je minimum 50/100 behaald. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 hoogst gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 4: Specifieke screening - Interview met gevalstudie (+/- 1u + 45 min voorbereiding) en eventuele PC-Proef (+/- 50 min)

Scenario 1: Interview met gevalstudie (+/- 1 uur + 45 min voorbereiding) met PC PROEF (+/- 50 min)

 

Indien stap 3 (PC proef) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 4 uit een interview met gevalstudie MET een PC-proef.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties getest: Informatie Analyseren en Problemen oplossen. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

 

Je bent geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde test EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder pc-gestuurde proef). De pc-gestuurde proef staat op 10 punten.

In dit scenario zal deze proef plaatsvinden in de tweede helft van de maand oktober 2023. (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Scenario 2: Enkel interview met gevalstudie (+/- 1 uur + 45 min voorbereiding)

Indien stap 3 (PC-proef) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 4 enkel uit een interview met gevalstudie. Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

In dit scenario zal deze proef plaatsvinden in de tweede helft van de maand oktober 2023 (onder voorbehoud).

 

 

 

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de specifieke screening (pc-proef + interview met gevalstudie). Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 25/09/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Stephaan De Sadeleer
  Diensthoofd Beheer Gebouwen & Infrastructuur
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  +32 (0)2 211 94 11

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa
 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar