Griffier - expert ICT (m/v/x)

Rechterlijke Orde

Selectiecode

ANG23372

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

De Vredegerechten Oost- Vlaanderen zijn op zoek naar een collega om hun team te versterken!

Ben je op zoek naar een job met maatschappelijk impact? Wens je bij te dragen aan een goede werking van de vredegerechten en Justitie in het algemeen én staat je klant altijd op de eerste plaats?

Ja, ja en nog eens ja? Lees dan zeker verder!

Griffier - expert ICT, wat houdt dat nu precies in?

De expert ICT heeft als belangrijkste opdracht om de gebruikers van informatica technisch te ondersteunen.

 • Je maakt nieuwe computers (desktop, laptop) operationeel: installeren van het operating system, office, applicaties van de Kansspelcommissie en applicaties van dienstverleners.
 • Je lost de dagdagelijkse problemen op de werkvloer op:
  • behandelen van de tickets in het ticketingsysteem;
  • hardware oplossingen bieden (computer, muis, klavier, scherm, bekabeling)
  • softwareproblemen oplossen op het niveau van operating system, office en applicaties van de dienstverleners;
  • zowel van op afstand (door de overname van pc/het beeldscherm) als ter plaatse de gebruikers helpen met hun softwareproblemen.
 • Je beheert het passieve netwerk (bekabeling, poortallocaties,…) in een specifieke beheerssoftware (Patchmanager).
 • Je bezoekt sporadisch de verschillende entiteiten (vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen).

Je fungeert als stille kracht op de achtergrond maar jouw bijdrage is onmisbaar! 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Momenteel is er 1 vacante plaats bij de vredegerechten Oost- Vlaanderen (publicatie Belgisch Staatsblad 14/09/2023).

Op basis van deze selectie wordt een reservelijst aangemaakt die 1 jaar geldig is.

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken.

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten).

De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten.

Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier.

Vredegerechten

De vrederechter is een “laagdrempelige” rechter, degene die het dichtst bij de burger staat. De vrederechter behandelt enkel burgerlijke zaken die voor de burger een “privékarakter” hebben. De burger kan dus geen beroep doen op de vrederechter voor bijvoorbeeld strafzaken of fiscale zaken.

Meer info over de bevoegdheden vind je terug via volgende link.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test af op de computer en een interview

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als griffier ICT (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon

Minimum aanvangswedde is € 34.530,73 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse verlofdagen, die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen (afhankelijk van de uurregeling)
 • mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

Financiële voordelen

 • vakantiegeld en eindejaarspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
 • mogelijkheid tot het krijgen van een kantoorpremie
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De Vredegerechten Oost- Vlaanderen zijn op zoek naar een collega om hun team te versterken!

Ben je op zoek naar een job met maatschappelijk impact? Wens je bij te dragen aan een goede werking van de vredegerechten en Justitie in het algemeen én staat je klant altijd op de eerste plaats?

Ja, ja en nog eens ja? Lees dan zeker verder!

Griffier - expert ICT, wat houdt dat nu precies in?

De expert ICT heeft als belangrijkste opdracht om de gebruikers van informatica technisch te ondersteunen.

 • Je maakt nieuwe computers (desktop, laptop) operationeel: installeren van het operating system, office, applicaties van de Kansspelcommissie en applicaties van dienstverleners.
 • Je lost de dagdagelijkse problemen op de werkvloer op:
  • behandelen van de tickets in het ticketingsysteem;
  • hardware oplossingen bieden (computer, muis, klavier, scherm, bekabeling)
  • softwareproblemen oplossen op het niveau van operating system, office en applicaties van de dienstverleners;
  • zowel van op afstand (door de overname van pc/het beeldscherm) als ter plaatse de gebruikers helpen met hun softwareproblemen.
 • Je beheert het passieve netwerk (bekabeling, poortallocaties,…) in een specifieke beheerssoftware (Patchmanager).
 • Je bezoekt sporadisch de verschillende entiteiten (vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen).

Je fungeert als stille kracht op de achtergrond maar jouw bijdrage is onmisbaar! 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Momenteel is er 1 vacante plaats bij de vredegerechten Oost- Vlaanderen (publicatie Belgisch Staatsblad 14/09/2023).

Op basis van deze selectie wordt een reservelijst aangemaakt die 1 jaar geldig is.

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken.

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten).

De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten.

Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier.

Vredegerechten

De vrederechter is een “laagdrempelige” rechter, degene die het dichtst bij de burger staat. De vrederechter behandelt enkel burgerlijke zaken die voor de burger een “privékarakter” hebben. De burger kan dus geen beroep doen op de vrederechter voor bijvoorbeeld strafzaken of fiscale zaken.

Meer info over de bevoegdheden vind je terug via volgende link.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie analyseren: je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen oplossen: je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Servicegericht handelen: je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf ontwikkelen: je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven behalen: je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

 

Een goede motivatie voor en zicht op de functie en entiteit is eveneens belangrijk. Dit onderdeel wordt als erg belangrijk beschouwd en zal harder doorwegen op de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van de courante ICT toepassingen (MS Office pakket).
 • Je hebt jouw diploma behaald binnen een studierichting informatica, elektronica of programmeren.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar én je werkt niet voor de rechterlijke orde, dan kan je ook deelnemen aan deze selectie.

Voorwaarde 1

Benoemd zijn bij een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst (alsook de diensten die ervan afhangen), het Ministerie van Landsverdediging (alsook de diensten die ervan afhangen), of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van de intrafederale mobiliteit).

Voorwaarde 2

 • Benoemd zijn op niveau B

OF

 • Geslaagd zijn voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum.

Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als griffier ICT (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon

Minimum aanvangswedde is € 34.530,73 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse verlofdagen, die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen (afhankelijk van de uurregeling)
 • mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

Financiële voordelen

 • vakantiegeld en eindejaarspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
 • mogelijkheid tot het krijgen van een kantoorpremie
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Beschikken over een blanco strafregister (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test af op de computer en een interview

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: specifieke screening - PC (+/- 90 min) + interview (45 min)

Voor deze stap wordt gebruik gemaakt van een one-day-testing. Wat wilt zeggen dat de pc-test en het interview op dezelfde dag plaatsvinden.

Deze stap zal plaatsvinden plaatsvinden vanaf 16 oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

PC-TEST

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen

INTERVIEW

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

SCORE

Je bent geslaagd als je ten minste 50/100 behaalt voor het interview én ten minste 60/120 behaalt voor het totaal van deze testen (pc-test + interview).

 

 

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de totaalscore van de pc-test en het interview. 

Als er geslaagden zijn met gelijke punten, zullen volgende criteria de rangschikking bepalden:

 1. Motivatie
 2. Objectieven behalen
 3. Willekeurig

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 5 oktober 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim