Adviseur-generaal strategisch leidinggevend - Directeur Deposito- en Consignatiekas (DCK) (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23379

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A4

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je belangrijkste taken zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor het leiden, coördineren, controleren en evalueren van de activiteiten van de afdeling Deposito- en Consignatiekas (DCK).
 • Je formuleert een visie en een strategie voor het beheer van het departement, in overeenstemming met het strategisch plan van de Algemene Administratie van de Thesaurie.
 • Je bepaalt de acties die door de teams van jouw departement moeten worden ondernomen, op basis van de beschikbare middelen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, en door duidelijke instructies te geven aan je personeel.
 • Je motiveert, evalueert en beheert de verschillende teamleiders zodat ze de best mogelijke bijdrage leveren: door oorzaken van demotivatie weg te nemen, het personeel erbij te betrekken, te delegeren, enz.
 • Je ziet toe op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de werkzaamheden van de teamleiders en eventueel van hun collega's, teneinde de verwezenlijking van de doelstellingen te evalueren ten opzichte van de gestelde doelen en de ter beschikking gestelde middelen: bijvoorbeeld door conclusies te trekken en informatie in te winnen bij de teamleiders, oplossingen voor verbetering aan te moedigen, oplossingen voor verbetering te vinden, inspanningen en positieve resultaten te erkennen en te evalueren, enz.
 • Je legt de nodige formele en informele contacten, zowel intern als extern, met Europese en internationale instanties, instellingen en autoriteiten over de verschillende onderwerpen die door de afdeling worden behandeld, om de goede werking en de voortdurende innovatie van de afdeling te waarborgen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de projecten van de afdeling en ziet toe op de goede uitvoering ervan en op de verwezenlijking van de doelstellingen van de afdeling.
 • Je neemt deel aan de strategische analyse van de DCK en bepaalt de strategische doelstellingen, zowel wat de werkmethoden als de evaluatie en analyse van de financiële gevolgen betreft, je vertaalt de vastgestelde strategische doelstellingen in ontwikkelingsdoelstellingen en operationele doelstellingen, je zorgt ervoor dat de begroting in overeenstemming is met de wijzigingen waartoe de regering, de FOD Financiën, met inbegrip van de wijzigingen in het beheer ervan, en de Algemene Administratie van de Thesaurie hebben besloten, je zorgt ervoor dat de verschuldigde bedragen op tijd worden betaald, je voorkomt misbruik en fraude binnen de DCK en je deelt de resultaten van de analyse mee aan de Algemene Administratie van de Thesaurie om beslissingen en informatie mee te delen aan de werknemers en om ervoor te zorgen dat de DCK bijdraagt tot de best mogelijke werking van de Schatkist met respect voor de belangen van de klanten. 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Heb je vragen over de jobinhoud? 
Alexandre de Geest - Administrateur generaal
FOD Financiën - Algemene Administratie van de Thesaurie
Tel.: 02 575 04 57
E-mail: alexandre.degeest@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Werkgever

Er is 1 vacante plaats (NL of FR) bij de dienst Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën (kunstlaan 30,1040 Brussel).

De opdracht van de dienst Deposito- en consignatiekas (DCK) (+30 werknemers) is het ontvangen, beheren en vrijgeven van fondsen van verschillende categorieën consignaties die op de rekeningen van de staat zijn gedeponeerd. Terwijl sommige van deze fondsen wettelijk verplicht bij de DCK moeten worden gedeponeerd, worden andere categorieën deposito's ook op vrijwillige basis aangeboden aan particuliere en professionele klanten. In 2023 zal de DCK ook leningen aanbieden aan lokale overheden. De operationele afdelingen van de dienst zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de aanvragen en de klantenrelaties. De afdeling managementondersteuning van de DCK houdt zich bezig met regelgeving, pre-procesvoering, financieel beheer en strategie, operationele verbetering en toezicht en informatie voor klanten en partners. 

De Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) wil de centrale publieke speler zijn in financiële aangelegenheden. Het nastreven van opdrachten met een hoge toegevoegde waarde is het ritme van ons dagelijks werk. De zeven belangrijkste competentiegebieden van het AAThes zijn:

 • Deelnemen aan het proces van het ontwikkelen en opstellen van financiële wetgeving
 • De inkomsten en uitgaven van de Belgische schatkist centraliseren
 • Beheer van fondsen door derden
 • Vertegenwoordigen van de Staat in zijn Europese, internationale en bilaterale relaties in financiële aangelegenheden
 • De Koninklijke Munt van België beheren  
 • Bijdragen tot de strijd tegen financiële fraude en de financiering van terrorisme  
 • Het systeem voor de bescherming van deposito's en financiële instrumenten beheren

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel heb je een masterdiploma met min. 9 jaar relevante werkervaring in het financiële domein waarvan 3 jaar relevante werkervaring in een managementfunctie
 • Ofwel heb je een benoemingsbesluit A3/A4, eventueel met min. 9 jaar relevante werkervaring in het financiële domein waarvan 3 jaar relevante werkervaring in een managementfunctie (bekijk de volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden om na te gaan wat voor jou van toepassing is)
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een situationele beoordelingstest op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een test op computer af die je technische competenties meet bij FOD Financiën in Brussel.
 5. Je legt een interview af met een assessment en technische vragen bij FOD Financiën in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur-generaal (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 79.136,04 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van de beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jou keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je belangrijkste taken zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor het leiden, coördineren, controleren en evalueren van de activiteiten van de afdeling Deposito- en Consignatiekas (DCK).
 • Je formuleert een visie en een strategie voor het beheer van het departement, in overeenstemming met het strategisch plan van de Algemene Administratie van de Thesaurie.
 • Je bepaalt de acties die door de teams van jouw departement moeten worden ondernomen, op basis van de beschikbare middelen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, en door duidelijke instructies te geven aan je personeel.
 • Je motiveert, evalueert en beheert de verschillende teamleiders zodat ze de best mogelijke bijdrage leveren: door oorzaken van demotivatie weg te nemen, het personeel erbij te betrekken, te delegeren, enz.
 • Je ziet toe op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de werkzaamheden van de teamleiders en eventueel van hun collega's, teneinde de verwezenlijking van de doelstellingen te evalueren ten opzichte van de gestelde doelen en de ter beschikking gestelde middelen: bijvoorbeeld door conclusies te trekken en informatie in te winnen bij de teamleiders, oplossingen voor verbetering aan te moedigen, oplossingen voor verbetering te vinden, inspanningen en positieve resultaten te erkennen en te evalueren, enz.
 • Je legt de nodige formele en informele contacten, zowel intern als extern, met Europese en internationale instanties, instellingen en autoriteiten over de verschillende onderwerpen die door de afdeling worden behandeld, om de goede werking en de voortdurende innovatie van de afdeling te waarborgen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de projecten van de afdeling en ziet toe op de goede uitvoering ervan en op de verwezenlijking van de doelstellingen van de afdeling.
 • Je neemt deel aan de strategische analyse van de DCK en bepaalt de strategische doelstellingen, zowel wat de werkmethoden als de evaluatie en analyse van de financiële gevolgen betreft, je vertaalt de vastgestelde strategische doelstellingen in ontwikkelingsdoelstellingen en operationele doelstellingen, je zorgt ervoor dat de begroting in overeenstemming is met de wijzigingen waartoe de regering, de FOD Financiën, met inbegrip van de wijzigingen in het beheer ervan, en de Algemene Administratie van de Thesaurie hebben besloten, je zorgt ervoor dat de verschuldigde bedragen op tijd worden betaald, je voorkomt misbruik en fraude binnen de DCK en je deelt de resultaten van de analyse mee aan de Algemene Administratie van de Thesaurie om beslissingen en informatie mee te delen aan de werknemers en om ervoor te zorgen dat de DCK bijdraagt tot de best mogelijke werking van de Schatkist met respect voor de belangen van de klanten. 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Heb je vragen over de jobinhoud? 
Alexandre de Geest - Administrateur generaal
FOD Financiën - Algemene Administratie van de Thesaurie
Tel.: 02 575 04 57
E-mail: alexandre.degeest@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Werkgever

Er is 1 vacante plaats (NL of FR) bij de dienst Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën (kunstlaan 30,1040 Brussel).

De opdracht van de dienst Deposito- en consignatiekas (DCK) (+30 werknemers) is het ontvangen, beheren en vrijgeven van fondsen van verschillende categorieën consignaties die op de rekeningen van de staat zijn gedeponeerd. Terwijl sommige van deze fondsen wettelijk verplicht bij de DCK moeten worden gedeponeerd, worden andere categorieën deposito's ook op vrijwillige basis aangeboden aan particuliere en professionele klanten. In 2023 zal de DCK ook leningen aanbieden aan lokale overheden. De operationele afdelingen van de dienst zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de aanvragen en de klantenrelaties. De afdeling managementondersteuning van de DCK houdt zich bezig met regelgeving, pre-procesvoering, financieel beheer en strategie, operationele verbetering en toezicht en informatie voor klanten en partners. 

De Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) wil de centrale publieke speler zijn in financiële aangelegenheden. Het nastreven van opdrachten met een hoge toegevoegde waarde is het ritme van ons dagelijks werk. De zeven belangrijkste competentiegebieden van het AAThes zijn:

 • Deelnemen aan het proces van het ontwikkelen en opstellen van financiële wetgeving
 • De inkomsten en uitgaven van de Belgische schatkist centraliseren
 • Beheer van fondsen door derden
 • Vertegenwoordigen van de Staat in zijn Europese, internationale en bilaterale relaties in financiële aangelegenheden
 • De Koninklijke Munt van België beheren  
 • Bijdragen tot de strijd tegen financiële fraude en de financiering van terrorisme  
 • Het systeem voor de bescherming van deposito's en financiële instrumenten beheren

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Organiseren: Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Beïnvloeden: Je hebt een impact, je onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en een publiek te overtuigen.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een gevorderde kennis van de wet op de Deposito- en Consignatiekas van 11 juli 2018 en de financiële investeringsmogelijkheden van de Deposito- en Consignatiekas, de wet houdende diverse bepalingen (I) (hoofdstuk V) van 24 juli 2008, het koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V en het proces van derdenbeheer P141.
 • Je hebt een gebruikerskennis van personeelsbeheer binnen de federale overheid.
 • Je hebt een gevorderde kennis van organisatiebeheersing.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie en je mondelinge communicatievaardigheden worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien je motivatie of je mondelinge communicatievaardigheden niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel heb je een masterdiploma met min. 9 jaar relevante werkervaring in het financiële domein waarvan 3 jaar relevante werkervaring in een managementfunctie
 • Ofwel heb je een benoemingsbesluit A3/A4, eventueel met min. 9 jaar relevante werkervaring in het financiële domein waarvan 3 jaar relevante werkervaring in een managementfunctie (bekijk de volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden om na te gaan wat voor jou van toepassing is)
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A4. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A4.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (min. 9 jaar ervaring).

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A3, dien je niet aan de vereisten op vlak van werkervaring te voldoen.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A4. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (van min. 9 jaar).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 9 jaar in het financiële domein, waarvan ook ten minste 3 jaar in een management functie. Onder professionele ervaring verstaan we:

 • 9 jaar in het financiële domein, verdeeld over ten minste 3 van volgende taken:
  • Strategisch beheer 
  • Financieel, budgettair, boekhoudkundig beheer
  • Regelgevings-/geschillenbeheer
  • Klantenrelaties (CRM)
  • Beheer van private/publieke partners.
 • 3 jaar in een managementfunctie, verdeeld over ten minste 2 van volgende taken:
  • Management/supervisie van personeel. 
  • Management/coördineren van een afdeling of organisatie.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Belangrijk! Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan een uitgebreide beschrijving van je werkervaring in je online-cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (2/10/2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur-generaal (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 79.136,04 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van de beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jou keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een situationele beoordelingstest op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een test op computer af die je technische competenties meet bij FOD Financiën in Brussel.
 5. Je legt een interview af met een assessment en technische vragen bij FOD Financiën in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Belangrijk! Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan een uitgebreide beschrijving van je werkervaring in je online-cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Stap 3: Specifieke screening - PC - deel 1 (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een situationele beoordelingstest (SJT) is een competentietest, die bestaat uit een reeks verschillende situaties die je kan meemaken in de functie waarvoor je solliciteert. Elke situatie vraagt om een reactie of actie.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden rond eind oktober (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - PC - deel 2 (+/- 1u30)

Via meerkeuzevragen op pc worden volgende technische competenties gemeten:

 • Je hebt een gebruikerskennis van personeelsbeheer binnen de federale overheid.
 • Je hebt een gevorderde kennis van organisatiebeheersing.

Indien 'Stap 3 - Specifieke screening - PC - deel 1' niet georganiseerd wordt, zal deze proef wellicht plaatsvinden op 20/10/2023 (onder voorbehoud).
Indien 'Stap 3 - Specifieke screening - PC - deel 1' wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden op 6/11/2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 5: Specifieke screening - Analyse- en presentatieoefening + interview met technische vragen (+/- 1u45 + 2u voorbereiding)

De analyse- en presentatieoefening en het interview evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein tijdens het interview.

Voor de analyse- en presentatieoefening en de technische vragen krijg je voldoende tijd om deze voor te bereiden. Beide worden verder besproken tijdens het gesprek. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien 'Stap 3 - Specifieke screening - PC - deel 1' niet georganiseerd wordt, zal deze proef wellicht plaatsvinden rond begin november (onder voorbehoud).
Indien 'Stap 3 - Specifieke screening - PC - deel 1' wel georganiseerd wordt, zal deze proef wellicht plaatsvinden rond eind november (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 2 oktober 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart