Wetenschappelijk projectcoördinator Intelligent Autonomous Systems and Platforms (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG23393

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij een bijdrage leveren binnen het domein robotica en autonomie van operationele systemen? Ben jij een vlotte communicator die gestructureerd werkt en gemakkelijk het overzicht kan bewaren? 

Dan hebben we jou als projectcoördinator Intelligent Autonomous Systems and Platforms nodig om in te staan voor het beheer van het programma Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie en de coördinatie van de activiteiten van het Departement WTOD waarvoor m.b.t. jouw domein een specifieke focus op robotica en autonomie van operationele systemen ligt. Het goede verloop van de activiteiten dien je te verzekeren door de relaties met zowel interne als externe diensten en instellingen, waaronder ook de banden tussen de overheden, de academische wereld en het bedrijfsleven te onderhouden en te versterken. 

 

 

 • Je neemt actief deel aan de algemene organisatie en coördinatie van de jaarlijkse cycli van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie, in zijn eigen domein in het bijzonder, waaronder:
  • de jaarlijkse informatiedagen voor studiedirecteurs en onderzoekers,
  • de jaarlijkse oproepen tot projecten,
  • de bepaling van de wetenschappelijke waarde en de opportuniteit van nieuwe onderzoeksprojecten,
  • de Wetenschappelijk Experten Comités (WEC),
  • het Wetenschappelijk Comité (WC),
  • de exploitatie van de jaarverslagen van de lopende en de beëindigde studies.
 • Je verzekert de uitwisseling van informatie tussen de betrokken diensten, instellingen en externe (industriële) partners, ten einde de samenwerking en overdracht van informatie tussen de relevante personen, diensten en instellingen te optimaliseren en het goede verloop van de onderzoeksprojecten binnen zijn/haar domein te verzekeren. Dit omvat zowel de “short cycle” (contact met de eindgebruiker) als de “long cycle” (identificatie van de onderzoeksbehoefte)
 • Als Belgisch afgevaardigde, deelnemen aan de voor zijn/haar domein relevante EDA Cap Tech/NAVO STO panels en de informatiedoorstroming in beide richtingen onderhouden.
 • Op de hoogte blijven van de evolutie van het wetenschappelijk onderzoek binnen zijn eigen onderzoeksgebied, met daarbij het opvolgen van de voor Defensie relevante innovaties en onderzoeksthema’s (in lijn met de internationale en nationale onderzoeksprioriteiten binnen zijn domein).  
 • Het adviseren en ondersteunen van studiedirecteurs en onderzoekers met het oog op een optimaal verloop van de onderzoeksprojecten binnen zijn domein.
 • Het periodiek organiseren van een wetenschappelijk congres rond een thema binnen zijn/haar domein.

 

Belangrijk:
Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats binnen bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) van het Ministerie van Defensie te Brussel (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Het KHID is het referentieorgaan van het Belgische Ministerie van Defensie op het gebied van veiligheid en defensie (Koninklijk Besluit van 10 augustus 2006).

Vandaag neemt het KHID twee onderling verbonden rollen op zich, ter ondersteuning van het Ministerie van Defensie en van de Natie. Ten eerste vervult het KHID zijn rol als “denktank” voor veiligheid en defensie door kennis te verdiepen en te verspreiden via de organisatie van conferenties, colloquia en seminaries en de publicatie van papers van onderzoekers. De “Hoge Studies Veiligheid en Defensie”, in de vorm van residentiële seminaries en bezoeken, voorzien in de vorming van hogere kaderleden, zowel uit de defensie- als uit de civiele sector, in deze domeinen, en heeft tot doel de reflectie, het debat en de netwerking tussen de deelnemers te bevorderen. Via nationale en internationale partnerschappen heeft het KHID een uitgebreid netwerk ontwikkeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Als “smart hub” en ‘honest broker’ voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek is het KHID verantwoordelijk voor het beheer en het faciliteren van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie, inclusief de veiligheids- en defensiestudies. Het KHID kijkt er meer dan ooit naar uit om de groei van het Belgisch wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van defensie en veiligheid te bevorderen, de banden tussen de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven in dit perspectief te herstellen en te versterken, en de deelname van België en het Belgische Ministerie van Defensie aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s te bevorderen en te faciliteren.

Het departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie (WTOD) gestructureerd volgens vier secties, namelijk: het beheer van de wetenschappelijke en technologische sleuteldomeinen, het onderzoek in samenwerkingsverband, de valorisatie van het onderzoek en budgetbeheer.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied,het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en inhet kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.
Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master met voorkeur binnen een ingenieursstudie. 
 • Indien je niet beschikt over het specifieke diploma, dien je te voldoen aan 2 jaar ervaring binnen het domein wetenschappelijk onderzoek. 
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode 
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Karen Pieters
  Adviseur - Adjunct Dir WTOD
  Ministerie van Defensie
  02/441.39.89

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij een bijdrage leveren binnen het domein robotica en autonomie van operationele systemen? Ben jij een vlotte communicator die gestructureerd werkt en gemakkelijk het overzicht kan bewaren? 

Dan hebben we jou als projectcoördinator Intelligent Autonomous Systems and Platforms nodig om in te staan voor het beheer van het programma Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie en de coördinatie van de activiteiten van het Departement WTOD waarvoor m.b.t. jouw domein een specifieke focus op robotica en autonomie van operationele systemen ligt. Het goede verloop van de activiteiten dien je te verzekeren door de relaties met zowel interne als externe diensten en instellingen, waaronder ook de banden tussen de overheden, de academische wereld en het bedrijfsleven te onderhouden en te versterken. 

 

 

 • Je neemt actief deel aan de algemene organisatie en coördinatie van de jaarlijkse cycli van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie, in zijn eigen domein in het bijzonder, waaronder:
  • de jaarlijkse informatiedagen voor studiedirecteurs en onderzoekers,
  • de jaarlijkse oproepen tot projecten,
  • de bepaling van de wetenschappelijke waarde en de opportuniteit van nieuwe onderzoeksprojecten,
  • de Wetenschappelijk Experten Comités (WEC),
  • het Wetenschappelijk Comité (WC),
  • de exploitatie van de jaarverslagen van de lopende en de beëindigde studies.
 • Je verzekert de uitwisseling van informatie tussen de betrokken diensten, instellingen en externe (industriële) partners, ten einde de samenwerking en overdracht van informatie tussen de relevante personen, diensten en instellingen te optimaliseren en het goede verloop van de onderzoeksprojecten binnen zijn/haar domein te verzekeren. Dit omvat zowel de “short cycle” (contact met de eindgebruiker) als de “long cycle” (identificatie van de onderzoeksbehoefte)
 • Als Belgisch afgevaardigde, deelnemen aan de voor zijn/haar domein relevante EDA Cap Tech/NAVO STO panels en de informatiedoorstroming in beide richtingen onderhouden.
 • Op de hoogte blijven van de evolutie van het wetenschappelijk onderzoek binnen zijn eigen onderzoeksgebied, met daarbij het opvolgen van de voor Defensie relevante innovaties en onderzoeksthema’s (in lijn met de internationale en nationale onderzoeksprioriteiten binnen zijn domein).  
 • Het adviseren en ondersteunen van studiedirecteurs en onderzoekers met het oog op een optimaal verloop van de onderzoeksprojecten binnen zijn domein.
 • Het periodiek organiseren van een wetenschappelijk congres rond een thema binnen zijn/haar domein.

 

Belangrijk:
Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats binnen bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) van het Ministerie van Defensie te Brussel (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Het KHID is het referentieorgaan van het Belgische Ministerie van Defensie op het gebied van veiligheid en defensie (Koninklijk Besluit van 10 augustus 2006).

Vandaag neemt het KHID twee onderling verbonden rollen op zich, ter ondersteuning van het Ministerie van Defensie en van de Natie. Ten eerste vervult het KHID zijn rol als “denktank” voor veiligheid en defensie door kennis te verdiepen en te verspreiden via de organisatie van conferenties, colloquia en seminaries en de publicatie van papers van onderzoekers. De “Hoge Studies Veiligheid en Defensie”, in de vorm van residentiële seminaries en bezoeken, voorzien in de vorming van hogere kaderleden, zowel uit de defensie- als uit de civiele sector, in deze domeinen, en heeft tot doel de reflectie, het debat en de netwerking tussen de deelnemers te bevorderen. Via nationale en internationale partnerschappen heeft het KHID een uitgebreid netwerk ontwikkeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Als “smart hub” en ‘honest broker’ voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek is het KHID verantwoordelijk voor het beheer en het faciliteren van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie, inclusief de veiligheids- en defensiestudies. Het KHID kijkt er meer dan ooit naar uit om de groei van het Belgisch wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van defensie en veiligheid te bevorderen, de banden tussen de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven in dit perspectief te herstellen en te versterken, en de deelname van België en het Belgische Ministerie van Defensie aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s te bevorderen en te faciliteren.

Het departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie (WTOD) gestructureerd volgens vier secties, namelijk: het beheer van de wetenschappelijke en technologische sleuteldomeinen, het onderzoek in samenwerkingsverband, de valorisatie van het onderzoek en budgetbeheer.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied,het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en inhet kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.
Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van projectmanagement binnen wetenschappelijk onderzoek en kan een advies hierover aanleveren.
 • Je brengt gegevens, ideeën en meningen mondeling correct over, op een gestructureerde manier en ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie.
 • Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit, op een gestructureerde manier met een gepaste terminologie en zonder taalfouten.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving (Nederlands, Frans) te werken en je hebt een uitstekende kennis van de 2de landstaal en van het Engels.
 • Je beschikt over een goede kennis en gebruik van de Microsoft Office applicaties.
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties.  

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master met voorkeur binnen een ingenieursstudie. 
 • Indien je niet beschikt over het specifieke diploma, dien je te voldoen aan 2 jaar ervaring binnen het domein wetenschappelijk onderzoek. 
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1 - geen ervaring

 • ​Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie​
 • ​​Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​

Optie 2 - 2 jaar ervaring

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor kandidaten die voldoen aan optie 2 onder deelnemingsvoorwaarden:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van wetenschappelijk onderzoek, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Oproepen voor wetenschappelijke projecten;
 • Conceptualisering, ontwikkeling en opvolging van het onderzoeksplan;
 • Organisatie van wetenschappelijke expertencomités;
 • Wetenschappelijk onderzoek, monitoring en opvolgen van innovaties;
 • Ondersteuning van studiedirecteurs/vorsers;
 • Organisatie van wetenschappelijke conferenties en/of symposia.
 • Project- en/of programmamanagement in een (inter)nationale, overheids- of publieke sectororganisatie

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode 
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest  worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren 
 • beslissen 

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond eind september 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test of voor het totaal op deze testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin oktober 2023(onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind oktober 2023(onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/09/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Karen Pieters
  Adviseur - Adjunct Dir WTOD
  Ministerie van Defensie
  02/441.39.89

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens
 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David