Nationaal beheerder militaire infrastruur (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG23416

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1140 Evere

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je zal tewerkgesteld worden binnen de Staf van Defensie, bij de Nationale Directie van de militaire infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alle assets en infrastructuur in je deeldomein, gaande van de dagelijkse opvolging tot de kleine en grote investeringsprojecten.

De verschillende deeldomeinen binnen de militaire infrastructuur dekken onder andere: de commando-infrastructuren en staven, de installaties voor de militaire vorming en training, de logistieke installaties, de logementen en de keukencomplexen, de maritieme en luchtvaartinstallaties, energie en speciale technieken, het facility management, het security management, brandveiligheid, groenbeheer, milieu en duurzame ontwikkeling, afval en sanering, geomatica en notariaat, ontplooibare tijdelijke infrastructuren, enz.

Samen met je collega’s en een performant team ben je verantwoordelijk voor:

 • De definitie van de beheerpolitiek en de nationale prioriteiten in je domein;
 • De nationale opvolging en aansturing van het lokaal beheer;
 • De identificatie en de validatie van de behoeften in je domein;
 • Het contact met de eenheden en de diverse stafdiensten en commandostructuren;
 • De markt prospectie en de opstelling van de aankoopaanvraag en het lastenboek;
 • De opvolging van de evoluties op het technisch, logistiek en militair vlak;
 • Het beheer van het jaarlijks budget en de opstelling van de budgettaire vooruitzichten;

Je ontwikkelt en onderhoudt regelmatige contacten met de dienst verantwoordelijk voor de overheidsopdrachten, de budgettaire dienst, de operationele commando’s en de eenheden voor de behoefte uitdrukking, evenals met de vele externe aannemers, leveranciers en serviceproviders voor de voorbereiding en de opvolging van de contracten en de technische evoluties.

Je levert ondersteuning en technische expertise aan de eenheden en stafdiensten: projecten, verbetering van processen, coördinatie, coaching.

Voor de uitvoering van je taken mag je rekenen op gedetailleerde procedures en richtlijnen evenals op ervaren collega’s en je teamverantwoordelijke.

Je zal regelmatig zendingen uitvoeren in de militaire kwartieren in België. Om deze verplaatsingen te kunnen uitvoeren zal je ofwel over je eigen voertuig beschikken mits vergoeding, ofwel een voertuig van Defensie kunnen gebruiken. Je beschikt dus best over een rijbewijs B.


Belangrijk
: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn diverse vacante posten binnen de Sectie Infrastructuur van de Divisie CIS & Infra (Eversestraat 1 - 1140 Evere) dat, als eigenaar van de militaire infrastructuren, tegenover de Chef Defensie (CHOD) en de Minister verantwoording aflegt voor het beheer, het onderhoud, de modernisering en de uitbreiding van het volledig domaniaal patrimonium van Defensie, in België en in het buitenland.

Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met meer dan 27.000 medewerkers is het een van de grootste werkgevers van het land, waar zowel militairen als burgerpersoneel samen dagelijks aan de slag gaan ten dienste van het land en de bevolking.

Vacante posten :

Nationale beheerder Infrastructuur, verantwoordelijk voor het beheer van de militaire infrastructuur in een van de volgende domeinen:

 • De operationele infrastructuren en installaties, waaronder wapenmagazijnen, bunkers, munitieopslag, oefenterreinen, schietstanden, commandofaciliteiten, wachtgebouwen, enz.
 • De logistieke infrastructuren en installaties, waaronder onderhouds- en opslagloodsen, technische werkplaatsen en laboratoria voor land-, lucht- en maritieme systemen.

Nationale facility manager, verantwoordelijk voor de nationale opvolging van de lokale teams en dienstverleners van een aantal militaire kwartieren op vlak van:

 • Het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur en de technische installaties;
 • Het energiebeheer en de energieoptimalisatie;
 • De uitbating van de catering, het logement en de trainingsinstallaties;
 • De schoonmaak, het afvalbeheer, het algemeen groenonderhoud, de wintermaatregelen, de ongediertebestrijding, e.a.

Nationale security manager, verantwoordelijk voor de nationale opvolging van de lokale teams en dienstverleners van een aantal militaire kwartieren op vlak van:

 • De bewaking en beveiliging van de militaire kwartieren en installaties;
 • De toegangscontrole voor de militaire kwartieren.

Nationale beheerder Natuur, verantwoordelijk voor onder meer het natuur- en bosbeheer, inclusief het wildbeheer en het beheer van landbouwgronden van Defensie:

 • Het natuur- en bosbeheer verzekeren in samenwerking met de interne en externe partners, waaronder ANB en DNF;
 • De beheerspolitiek bepalen op vlak van wildbeheer, bosbeheer (houtkappingen) en beheer van de landbouwgronden en toezicht houden op de correcte naleving en coherentie;
 • Centraal aanspreekpunt zijn voor interne en externe partners qua natuurbeheer bij Defensie. Organiseren van het bilateraal overleg inzake natuurbeheer met externe partners en opvolgen van de genomen beslissingen.

Nationale beheerder Energie en Duurzame ontwikkeling, verantwoordelijk voor het beheer van de energie- en watercontracten, energierationalisatie en duurzame ontwikkeling:

 • De nationale opvolging en aansturing van de energie- en waterleveringscontracten;
 • De beheerspolitiek op vlak van energie- en waterrationalisatie, inclusief de definitie, opvolging en aansturing van punctuele projecten in het kader van energierationalisatie en hernieuwbare energie in samenwerking met de interne en externe partners;
 • Opvolging en aansturing van het domein duurzame ontwikkeling in samenwerking met de interne en externe partners.

Nationale projectofficier Marineinfrastructuur, verantwoordelijk voor het de ontwikkeling en opstart van de grote marineprojecten in onder meer Oostende, Zeebrugge en Antwerpen:

 • Ontwikkelen van masterplannen voor de marinekwartieren in Oostende en Zeebrugge en voor diverse samenwerkingsprojecten in onder meer Antwerpen;
 • Uitwerken van de bestekken en opvolgen van de aanbestedings- en uitvoeringsprocedures in nauwe samenwerking met de interne en externe partners.

Beheerder Internationale Infrastructuur, verantwoordelijk voor het beheer van de militaire infrastructuur in het buitenland en de ondersteuning van de internationale, militaire partners in België:

 • Het beheer verzekeren van de infrastructuur van Defensie in het buitenland, waaronder Nederland, USA en Congo;
 • De verschillende internationale partners in België, waaronder NAVO en USA, ondersteunen op vlak van infrastructuurbeheer en werken. 

   

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master binnen burgerlijk of industrieel ingenieur (of gelijkwaardig)
 • Je hebt 1 jaar ervaring rond beheer/verantwoordelijke infrastructuur en een masterdiploma/Benoeming niv. A
 • Je bent een vlotte communicator, hebt een klantgerichte houding en vindt structuur in een grote hoeveel informatie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring indien je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden beschreven onder optie 1.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode 
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je zal tewerkgesteld worden binnen de Staf van Defensie, bij de Nationale Directie van de militaire infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alle assets en infrastructuur in je deeldomein, gaande van de dagelijkse opvolging tot de kleine en grote investeringsprojecten.

De verschillende deeldomeinen binnen de militaire infrastructuur dekken onder andere: de commando-infrastructuren en staven, de installaties voor de militaire vorming en training, de logistieke installaties, de logementen en de keukencomplexen, de maritieme en luchtvaartinstallaties, energie en speciale technieken, het facility management, het security management, brandveiligheid, groenbeheer, milieu en duurzame ontwikkeling, afval en sanering, geomatica en notariaat, ontplooibare tijdelijke infrastructuren, enz.

Samen met je collega’s en een performant team ben je verantwoordelijk voor:

 • De definitie van de beheerpolitiek en de nationale prioriteiten in je domein;
 • De nationale opvolging en aansturing van het lokaal beheer;
 • De identificatie en de validatie van de behoeften in je domein;
 • Het contact met de eenheden en de diverse stafdiensten en commandostructuren;
 • De markt prospectie en de opstelling van de aankoopaanvraag en het lastenboek;
 • De opvolging van de evoluties op het technisch, logistiek en militair vlak;
 • Het beheer van het jaarlijks budget en de opstelling van de budgettaire vooruitzichten;

Je ontwikkelt en onderhoudt regelmatige contacten met de dienst verantwoordelijk voor de overheidsopdrachten, de budgettaire dienst, de operationele commando’s en de eenheden voor de behoefte uitdrukking, evenals met de vele externe aannemers, leveranciers en serviceproviders voor de voorbereiding en de opvolging van de contracten en de technische evoluties.

Je levert ondersteuning en technische expertise aan de eenheden en stafdiensten: projecten, verbetering van processen, coördinatie, coaching.

Voor de uitvoering van je taken mag je rekenen op gedetailleerde procedures en richtlijnen evenals op ervaren collega’s en je teamverantwoordelijke.

Je zal regelmatig zendingen uitvoeren in de militaire kwartieren in België. Om deze verplaatsingen te kunnen uitvoeren zal je ofwel over je eigen voertuig beschikken mits vergoeding, ofwel een voertuig van Defensie kunnen gebruiken. Je beschikt dus best over een rijbewijs B.


Belangrijk
: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn diverse vacante posten binnen de Sectie Infrastructuur van de Divisie CIS & Infra (Eversestraat 1 - 1140 Evere) dat, als eigenaar van de militaire infrastructuren, tegenover de Chef Defensie (CHOD) en de Minister verantwoording aflegt voor het beheer, het onderhoud, de modernisering en de uitbreiding van het volledig domaniaal patrimonium van Defensie, in België en in het buitenland.

Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met meer dan 27.000 medewerkers is het een van de grootste werkgevers van het land, waar zowel militairen als burgerpersoneel samen dagelijks aan de slag gaan ten dienste van het land en de bevolking.

Vacante posten :

Nationale beheerder Infrastructuur, verantwoordelijk voor het beheer van de militaire infrastructuur in een van de volgende domeinen:

 • De operationele infrastructuren en installaties, waaronder wapenmagazijnen, bunkers, munitieopslag, oefenterreinen, schietstanden, commandofaciliteiten, wachtgebouwen, enz.
 • De logistieke infrastructuren en installaties, waaronder onderhouds- en opslagloodsen, technische werkplaatsen en laboratoria voor land-, lucht- en maritieme systemen.

Nationale facility manager, verantwoordelijk voor de nationale opvolging van de lokale teams en dienstverleners van een aantal militaire kwartieren op vlak van:

 • Het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur en de technische installaties;
 • Het energiebeheer en de energieoptimalisatie;
 • De uitbating van de catering, het logement en de trainingsinstallaties;
 • De schoonmaak, het afvalbeheer, het algemeen groenonderhoud, de wintermaatregelen, de ongediertebestrijding, e.a.

Nationale security manager, verantwoordelijk voor de nationale opvolging van de lokale teams en dienstverleners van een aantal militaire kwartieren op vlak van:

 • De bewaking en beveiliging van de militaire kwartieren en installaties;
 • De toegangscontrole voor de militaire kwartieren.

Nationale beheerder Natuur, verantwoordelijk voor onder meer het natuur- en bosbeheer, inclusief het wildbeheer en het beheer van landbouwgronden van Defensie:

 • Het natuur- en bosbeheer verzekeren in samenwerking met de interne en externe partners, waaronder ANB en DNF;
 • De beheerspolitiek bepalen op vlak van wildbeheer, bosbeheer (houtkappingen) en beheer van de landbouwgronden en toezicht houden op de correcte naleving en coherentie;
 • Centraal aanspreekpunt zijn voor interne en externe partners qua natuurbeheer bij Defensie. Organiseren van het bilateraal overleg inzake natuurbeheer met externe partners en opvolgen van de genomen beslissingen.

Nationale beheerder Energie en Duurzame ontwikkeling, verantwoordelijk voor het beheer van de energie- en watercontracten, energierationalisatie en duurzame ontwikkeling:

 • De nationale opvolging en aansturing van de energie- en waterleveringscontracten;
 • De beheerspolitiek op vlak van energie- en waterrationalisatie, inclusief de definitie, opvolging en aansturing van punctuele projecten in het kader van energierationalisatie en hernieuwbare energie in samenwerking met de interne en externe partners;
 • Opvolging en aansturing van het domein duurzame ontwikkeling in samenwerking met de interne en externe partners.

Nationale projectofficier Marineinfrastructuur, verantwoordelijk voor het de ontwikkeling en opstart van de grote marineprojecten in onder meer Oostende, Zeebrugge en Antwerpen:

 • Ontwikkelen van masterplannen voor de marinekwartieren in Oostende en Zeebrugge en voor diverse samenwerkingsprojecten in onder meer Antwerpen;
 • Uitwerken van de bestekken en opvolgen van de aanbestedings- en uitvoeringsprocedures in nauwe samenwerking met de interne en externe partners.

Beheerder Internationale Infrastructuur, verantwoordelijk voor het beheer van de militaire infrastructuur in het buitenland en de ondersteuning van de internationale, militaire partners in België:

 • Het beheer verzekeren van de infrastructuur van Defensie in het buitenland, waaronder Nederland, USA en Congo;
 • De verschillende internationale partners in België, waaronder NAVO en USA, ondersteunen op vlak van infrastructuurbeheer en werken. 

   

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je brengt gegevens, ideeën en meningen mondeling over op een correcte, gestructureerde en diplomatieke manier, waarbij je ze versterkt met gepast non-verbaal gedrag (intonatie, houding, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact, enz.)

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competenties wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans en bent bereid om in een tweetalige omgeving te werken.
 • Je hebt een goede kennis van Excel tools.
 • Een goede kennis van het Engels is een echte troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master binnen burgerlijk of industrieel ingenieur (of gelijkwaardig)
 • Je hebt 1 jaar ervaring rond beheer/verantwoordelijke infrastructuur en een masterdiploma/Benoeming niv. A
 • Je bent een vlotte communicator, hebt een klantgerichte houding en vindt structuur in een grote hoeveel informatie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1 - zonder ervaring

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect / master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie.
  Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect / master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie .
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
   

Optie 2 - met ervaring

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1 Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring gerelateerd van minstens 1 jaar, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande profielen en/of domeinen:

 • Site Manager / Facility Manager
 • Infrastructuurbeheerder
 • Beheerder van infrastructuurcontracten
 • Beheerder van bouw- en/of renovatieprojecten
 • Beheerder schoonmaak en/of catering
 • Beheerder logementen, hotel en/of mede-eigendommen
 • Beheerder van technische installaties (HVAC, electriciteit, verlichting, liften, enz)
 • Beheerder van logistieke, industriële installaties (hefbruggen, werkbanken, magazijnen, enz)
 • Beheerder van haveninstallaties en/of luchthaveninstallaties
 • Verantwoordelijke inspecties en/of wettelijke keuringen in het infrastructuurdomein
 • Verantwoordelijke of expert brandveiligheid (fire safety)
 • Security Manager
 • Verantwoordelijke of expert Access control en/of anti-intrusiesystemen (security)
 • Verantwoordelijke of expert in energie- en watercontracten en/of energie- en waterbeheer
 • Verantwoordelijke of expert in energieverbruik, -optimalisatie
 • Verantwoordelijke groenonderhoud of -beheer
 • Verantwoordelijke, expert of coördinator in het milieudomein en/of duurzame ontwikkeling
 • Natuurbeheer, bosbeheer, wildbeheer en/of beheer van landbouwgronden of domeinen
 • Verantwoordelijke of expert in afvalbeheer en/of sanering
 • Landmeter
 • Topograaf
 • Assistent GIS

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode 
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring indien je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden beschreven onder optie 1.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren 
 • beslissen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond begin oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden oktober 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind oktober 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 20/09/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Eversestraat 1, 1040 Evere
 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens
 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David