Juristen (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Selectiecode

ANG23435

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je gevoelig voor zaken die met arbeid te maken hebben zoals arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk, de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping, …? Ben je gepassioneerd door sociale dialoog? Wil je meebouwen aan een kader voor extra jobs in de zorg- en de cultuursector? Wil je je vaardigheden ten dienste stellen van een organisatie die tot doel heeft de kwaliteit van het werk in België te verbeteren, de eerbiediging van de rechten van werknemers te waarborgen en eerlijke regels voor werkgevers te garanderen? Wij zoeken 2 nieuwe collega's!

Je zet je juridische expertise in om vragen van verschillende stakeholders te beantwoorden. In elke directie maken de volgende algemene werkzaamheden min of meer deel uit van je takenpakket:

 • Je geeft, op basis van de interpretatie van bestaande regelgeving, adviezen en aanbevelingen (schriftelijk en mondeling) over juridische vraagstukken aan interne klanten (collega’s in de eigen of andere federale organisaties of de beleidscel) of externe klanten (bedrijven, burgers...) en ondersteunt hen proactief.
 • Je beheert en bewaakt geschillen.
 • Je biedt administratieve ondersteuning bij de behandeling van dossiers of bij de begeleiding van commissies.
 • Je stelt reglementaire teksten op (wetten, koninklijke besluiten) in uitvoering van supranationale normen of politieke beslissingen.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt relevante juridische ontwikkelingen op in je vakgebied.

 

Afhankelijk van de locatie van de functie voer je daarnaast de volgende specifieke aanvullende taken uit:

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS)

 • Je zet je expertise in om federale maatregelen inzake werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies, in het bijzonder de sociale Maribel, uit te voeren, te beheren, te analyseren, te herzien en op te volgen.
 • Je stelt wetten en besluiten op met betrekking tot verschillende tewerkstellingsmaatregelen, werkloosheid en aanverwante materies, in samenwerking met de collega's en de beleidscel.
 • Je volgt en analyseert voortdurend relevante regelgeving en andere bronnen met betrekking tot de maatregelen of materies die door de directie worden beheerd om een ​​grondige technische kennis en inzicht te verwerven van de maatregelen of materies met betrekking tot werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies.
 • Je beantwoordt schriftelijk en mondeling vragen van particulieren, bedrijven, sociale secretariaten, openbare diensten, sectorale fondsen en anderen met betrekking tot de verschillende maatregelen inzake werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies, in het bijzonder de sociale Maribel.
 • Je draagt ​​bij tot het beheer en de opvolging van de sociale Maribel, bijvoorbeeld door het opstellen van reglementering en het jaarlijkse dotatiebesluit, door het toezicht op de werking van de Maribelfondsen, door de controle op de werkingskosten en het arbeidsvolume, enz.

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

Samen met je collega van de andere taalrol assisteer je de Adviseur-generaal juridische zaken bij het vervullen van de algemene taken en zal je, na een opleidingsperiode mee verantwoordelijk worden voor onderstaande taken:

 • Je ondersteunt de contactcentra in hun informatieopdracht, dit in samenwerking met de juristen van de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS).
 • Je staat de opleiders van de cel opleiding bij.
 • Je vertegenwoordigt de algemene directie tijdens vergaderingen met bovengenoemde partners.
 • Je onderhoudt en verspreidt de documentatie binnen de afdeling via digitale tools (Alfresco), presentaties en toelichtingen. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 statutaire betrekkingen vacant bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Je wordt tewerkgesteld in het hoofdbestuur (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De 2 vacatures zijn verdeeld over de volgende directies:

 • 1 op de Directie van de werkgelegenheid binnen de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS)
 • 1 op de Afdeling juridische zaken binnen de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

De Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS) heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen en inspraakorganen alsook het beleid inzake de federale bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid.

De Directie van de werkgelegenheid staat in voor het voorbereiden, bevorderen en uitvoeren van het beleid op het vlak van de werkgelegenheid en de werkloosheidsverzekering. Daarnaast behoren ook federale tewerkstellingsmaatregelen tot het takenpakket van deze directie, zoals de werkloosheid met bedrijfstoeslag, de sociale Maribel, de startbaanverplichting, de bijkomende projecten voor de risicogroepen en het recht op onderbrekingsuitkeringen.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) heeft als algemene opdracht ervoor te zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Deze reserve zal mogelijks nog worden aangesproken voor toekomstige vacatures, zoals een jurist binnen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in het rechtsdomein (of gelijkwaardig)
 • Je hebt interesse in het sociaal overleg of arbeidsmarktthema’s.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze stap niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af en eventueel een test op computer bij FOD WASO.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie, vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot 3 dagen telewerk na een inwerkperiode
  • ergonomische uitrusting: een tweede scherm, een headset en en bureaustoel 
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten). 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • een telewerkvergoeding van 50 euro per maand (20 euro voor aansluit- en communicatiekosten en 30 euro kantoorvergoeding als je minstens vier dagen per maand thuis werkt)
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop en een gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Anja Bongaerts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  02 233 42 74

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je gevoelig voor zaken die met arbeid te maken hebben zoals arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk, de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping, …? Ben je gepassioneerd door sociale dialoog? Wil je meebouwen aan een kader voor extra jobs in de zorg- en de cultuursector? Wil je je vaardigheden ten dienste stellen van een organisatie die tot doel heeft de kwaliteit van het werk in België te verbeteren, de eerbiediging van de rechten van werknemers te waarborgen en eerlijke regels voor werkgevers te garanderen? Wij zoeken 2 nieuwe collega's!

Je zet je juridische expertise in om vragen van verschillende stakeholders te beantwoorden. In elke directie maken de volgende algemene werkzaamheden min of meer deel uit van je takenpakket:

 • Je geeft, op basis van de interpretatie van bestaande regelgeving, adviezen en aanbevelingen (schriftelijk en mondeling) over juridische vraagstukken aan interne klanten (collega’s in de eigen of andere federale organisaties of de beleidscel) of externe klanten (bedrijven, burgers...) en ondersteunt hen proactief.
 • Je beheert en bewaakt geschillen.
 • Je biedt administratieve ondersteuning bij de behandeling van dossiers of bij de begeleiding van commissies.
 • Je stelt reglementaire teksten op (wetten, koninklijke besluiten) in uitvoering van supranationale normen of politieke beslissingen.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt relevante juridische ontwikkelingen op in je vakgebied.

 

Afhankelijk van de locatie van de functie voer je daarnaast de volgende specifieke aanvullende taken uit:

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS)

 • Je zet je expertise in om federale maatregelen inzake werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies, in het bijzonder de sociale Maribel, uit te voeren, te beheren, te analyseren, te herzien en op te volgen.
 • Je stelt wetten en besluiten op met betrekking tot verschillende tewerkstellingsmaatregelen, werkloosheid en aanverwante materies, in samenwerking met de collega's en de beleidscel.
 • Je volgt en analyseert voortdurend relevante regelgeving en andere bronnen met betrekking tot de maatregelen of materies die door de directie worden beheerd om een ​​grondige technische kennis en inzicht te verwerven van de maatregelen of materies met betrekking tot werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies.
 • Je beantwoordt schriftelijk en mondeling vragen van particulieren, bedrijven, sociale secretariaten, openbare diensten, sectorale fondsen en anderen met betrekking tot de verschillende maatregelen inzake werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies, in het bijzonder de sociale Maribel.
 • Je draagt ​​bij tot het beheer en de opvolging van de sociale Maribel, bijvoorbeeld door het opstellen van reglementering en het jaarlijkse dotatiebesluit, door het toezicht op de werking van de Maribelfondsen, door de controle op de werkingskosten en het arbeidsvolume, enz.

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

Samen met je collega van de andere taalrol assisteer je de Adviseur-generaal juridische zaken bij het vervullen van de algemene taken en zal je, na een opleidingsperiode mee verantwoordelijk worden voor onderstaande taken:

 • Je ondersteunt de contactcentra in hun informatieopdracht, dit in samenwerking met de juristen van de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS).
 • Je staat de opleiders van de cel opleiding bij.
 • Je vertegenwoordigt de algemene directie tijdens vergaderingen met bovengenoemde partners.
 • Je onderhoudt en verspreidt de documentatie binnen de afdeling via digitale tools (Alfresco), presentaties en toelichtingen. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 statutaire betrekkingen vacant bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Je wordt tewerkgesteld in het hoofdbestuur (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De 2 vacatures zijn verdeeld over de volgende directies:

 • 1 op de Directie van de werkgelegenheid binnen de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS)
 • 1 op de Afdeling juridische zaken binnen de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

De Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS) heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen en inspraakorganen alsook het beleid inzake de federale bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid.

De Directie van de werkgelegenheid staat in voor het voorbereiden, bevorderen en uitvoeren van het beleid op het vlak van de werkgelegenheid en de werkloosheidsverzekering. Daarnaast behoren ook federale tewerkstellingsmaatregelen tot het takenpakket van deze directie, zoals de werkloosheid met bedrijfstoeslag, de sociale Maribel, de startbaanverplichting, de bijkomende projecten voor de risicogroepen en het recht op onderbrekingsuitkeringen.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) heeft als algemene opdracht ervoor te zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Deze reserve zal mogelijks nog worden aangesproken voor toekomstige vacatures, zoals een jurist binnen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt interesse in het sociaal overleg of in arbeidsmarktthema’s.
 • Je hebt kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt.
 • Je hebt een goede kennis van MS Office-toepassingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in het rechtsdomein (of gelijkwaardig)
 • Je hebt interesse in het sociaal overleg of arbeidsmarktthema’s.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie, vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot 3 dagen telewerk na een inwerkperiode
  • ergonomische uitrusting: een tweede scherm, een headset en en bureaustoel 
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten). 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • een telewerkvergoeding van 50 euro per maand (20 euro voor aansluit- en communicatiekosten en 30 euro kantoorvergoeding als je minstens vier dagen per maand thuis werkt)
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop en een gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze stap niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af en eventueel een test op computer bij FOD WASO.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Als houder van een geldige algemene gelijkwaardigheid van diploma word je alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 90 min.)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct na het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden bij FOD BOSA rond de 3de week van oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 20 punten op 40 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 30 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 

Je bent voor het interview geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct na het interview. In dit geval bepaalt je score op de PC-proef samen met je interviewresultaat je uiteindelijke score. Er is in dit geval geen minimumscore vereist voor de PC-proef. Je bent geslaagd als je ten minste 70 punten op 140 behaalt en ten minste 50 punten op 100 voor het interview.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zullen de proeven plaatsvinden bij FOD WASO in de 2de helft van oktober 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal het interview plaatsvinden bij FOD WASO in de 2de of 3de week van november 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 (Als Stap 3 niet georganiseerd wordt: op basis van PC-proef + interview; Als Stap 3 wel georganiseerd wordt: op basis van interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 6 oktober 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Anja Bongaerts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  02 233 42 74

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Marc Lombet
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc Lombet
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc Lombet
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans