Jurist (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

ANG23436

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Jurist ben jij een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en maak je deel uit van de Juridische dienst op het hoofdbestuur van het Directoraat-Generaal Algemene Diensten.

Wil je actief deelnemen aan de verdediging van de belangen van onze organisatie en meewerken aan de goede juridische uitvoering van onze opdrachten inzake voedselveiligheid?

We heten jou alvast van harte welkom!

Als Jurist sta je onder meer in voor volgende taken:

 • Je verleent juridisch advies over de toepassing en de interpretatie van de reglementering zowel intern (dossierbeheerder, andere diensten, management,…) als extern (operatoren van de voedselketen, burgers, andere overheidsdiensten,...);
 • Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak en rechtsleer op om accuraat en actueel juridisch advies te kunnen verlenen;
 • Je stelt administratieve minnelijke schikkingen voor en neemt beslissingen tot het al dan niet opleggen van administratieve boetes voor inbreuken vastgesteld op de reglementering inzake voedselveiligheid en dit op basis van het uitgetekende beleid ter zake;
 • Je stelt juridische richtlijnen en instructies op zoals interne beleidsdocumenten, syllabi, modelbeslissingen,…;
 • Je beheert en behandelt geschillendossiers (o.a. de beroepen tegen de beslissingen tot het opleggen van een administratieve boete) en dit met naleving van de termijnen die in de procedure opgelegd worden;
 • Je onderhoudt goede contacten met de parketten, advocaten en andere actoren waarmee onze organisatie samenwerkt.

Lees hier de getuigenissen van jouw toekomstige collega’s over hun werkervaring binnen het FAVV.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Op het hoofdbestuur hebben we 4 vacante plaatsen als Jurist binnen de Juridische dienst - Directoraat-Generaal Algemene Diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

Er zijn 2 plaatsen bij de Juridische dienst - cel ‘Boetes en advies’ waarbij je als Jurist verantwoordelijk bent voor de administratieve boetes voor inbreuken vastgesteld op de reglementering inzake voedselveiligheid.

Er zijn 2 plaatsen bij de Juridische dienst waarbij je als Jurist polyvalent ingezet zal worden voor de cel ‘Reglementering en Advies’, de cel ‘Geschillen en Advies’ en de cel ‘Boetes en Advies’.

De Juridische dienst levert aan het FAVV en aan externe betrokkenen expertise op juridisch gebied, met name door mee te werken aan het ontwerpen van de regelgeving, zelf regelgeving op te stellen en door adviezen te verlenen.

De Juridische dienst staat daarnaast ook in voor het verdedigen van de belangen van het FAVV en de goede uitvoering van diens opdrachten door conflicten te vermijden en geschillen voor de rechtbanken af te handelen. De dienst staat in voor de administratieve handhaving van de inbreuken inzake voedselveiligheid en dit aan de hand van een procedure inzake administratieve boetes. Hiervoor staat de dienst in verbinding met de parketten.

De Juridische dienst zorgt tevens, in samenwerking met de FOD Justitie, voor de publicatie van teksten in het Belgisch Staatsblad en beschikt over een juridisch documentatiecentrum dat het mogelijk maakt de kennis van de rechtsleer en de rechtspraak actueel te houden.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen.
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden.
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen.
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop.
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma in de Rechten;
 • Je bent een teamplayer die samen graag doelen realiseert;
 • Je bent goed in het geven van adviezen en dit zowel schriftelijk als mondeling;
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. We screenen jouw ervaring in geval je beschikt over een buitenlands diploma (licentiaat/master/doctor) in de Rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid.
 3. Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-test af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1 te 1000 Brussel).
 4. Je legt een interview af voorafgegaan door een casus bij het FAVV in Brussel (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel).
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zullen de PC-test en het interview met casus op dezelfde dag plaatsvinden bij het FAVV (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel) = alle testen vinden op dezelfde dag plaats.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1 - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • voordelen in kinderopvang tijdens de zomervakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
  • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Vanessa REYNIERS
  Verantwoordelijke cel 'Boetes en advies' - Juridische dienst
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.17

Over de procedure

 • Sarah ROSSIGNOL
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.80.19

Volledige beschrijving

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Jurist ben jij een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en maak je deel uit van de Juridische dienst op het hoofdbestuur van het Directoraat-Generaal Algemene Diensten.

Wil je actief deelnemen aan de verdediging van de belangen van onze organisatie en meewerken aan de goede juridische uitvoering van onze opdrachten inzake voedselveiligheid?

We heten jou alvast van harte welkom!

Als Jurist sta je onder meer in voor volgende taken:

 • Je verleent juridisch advies over de toepassing en de interpretatie van de reglementering zowel intern (dossierbeheerder, andere diensten, management,…) als extern (operatoren van de voedselketen, burgers, andere overheidsdiensten,...);
 • Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak en rechtsleer op om accuraat en actueel juridisch advies te kunnen verlenen;
 • Je stelt administratieve minnelijke schikkingen voor en neemt beslissingen tot het al dan niet opleggen van administratieve boetes voor inbreuken vastgesteld op de reglementering inzake voedselveiligheid en dit op basis van het uitgetekende beleid ter zake;
 • Je stelt juridische richtlijnen en instructies op zoals interne beleidsdocumenten, syllabi, modelbeslissingen,…;
 • Je beheert en behandelt geschillendossiers (o.a. de beroepen tegen de beslissingen tot het opleggen van een administratieve boete) en dit met naleving van de termijnen die in de procedure opgelegd worden;
 • Je onderhoudt goede contacten met de parketten, advocaten en andere actoren waarmee onze organisatie samenwerkt.

Lees hier de getuigenissen van jouw toekomstige collega’s over hun werkervaring binnen het FAVV.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Op het hoofdbestuur hebben we 4 vacante plaatsen als Jurist binnen de Juridische dienst - Directoraat-Generaal Algemene Diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

Er zijn 2 plaatsen bij de Juridische dienst - cel ‘Boetes en advies’ waarbij je als Jurist verantwoordelijk bent voor de administratieve boetes voor inbreuken vastgesteld op de reglementering inzake voedselveiligheid.

Er zijn 2 plaatsen bij de Juridische dienst waarbij je als Jurist polyvalent ingezet zal worden voor de cel ‘Reglementering en Advies’, de cel ‘Geschillen en Advies’ en de cel ‘Boetes en Advies’.

De Juridische dienst levert aan het FAVV en aan externe betrokkenen expertise op juridisch gebied, met name door mee te werken aan het ontwerpen van de regelgeving, zelf regelgeving op te stellen en door adviezen te verlenen.

De Juridische dienst staat daarnaast ook in voor het verdedigen van de belangen van het FAVV en de goede uitvoering van diens opdrachten door conflicten te vermijden en geschillen voor de rechtbanken af te handelen. De dienst staat in voor de administratieve handhaving van de inbreuken inzake voedselveiligheid en dit aan de hand van een procedure inzake administratieve boetes. Hiervoor staat de dienst in verbinding met de parketten.

De Juridische dienst zorgt tevens, in samenwerking met de FOD Justitie, voor de publicatie van teksten in het Belgisch Staatsblad en beschikt over een juridisch documentatiecentrum dat het mogelijk maakt de kennis van de rechtsleer en de rechtspraak actueel te houden.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen.
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden.
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen.
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop.
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, je kan alternatieven genereren en je trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en je onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je beschikt over een goede kennis van het administratief recht.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie ‘Communicatieve vaardigheden’ of je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competenties 'In team werken’, ‘Objectieven behalen’ en de technische competentie ‘Kennis van het administratief recht’ wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkomgeving is volledig tweetalig. Een actieve kennis van het Frans is dus zeker een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma in de Rechten;
 • Je bent een teamplayer die samen graag doelen realiseert;
 • Je bent goed in het geven van adviezen en dit zowel schriftelijk als mondeling;
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
 • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een pr​​ofessionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist (zie Deelnemingsvoorwaarden 'Diploma').​​

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1 - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • voordelen in kinderopvang tijdens de zomervakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
  • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. We screenen jouw ervaring in geval je beschikt over een buitenlands diploma (licentiaat/master/doctor) in de Rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid.
 3. Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-test af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1 te 1000 Brussel).
 4. Je legt een interview af voorafgegaan door een casus bij het FAVV in Brussel (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel).
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zullen de PC-test en het interview met casus op dezelfde dag plaatsvinden bij het FAVV (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel) = alle testen vinden op dezelfde dag plaats.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. Stap 2 - Screening van vereiste ervaring - is enkel van toepassing op de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid.
In dit geval is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30min)

Afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten na screening van de deelnemingsvoorwaarden (zie stap 1 en stap 2), zal de pc-proef ofwel vooraf (aparte dag) aan het interview georganiseerd worden bij FOD BOSA ofwel op dezelfde dag gelijktijdig met het interview bij het FAVV (zie specifieke screening: stap 4).

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden in de periode van 30 november 2023 tot en met 8 december 2023 (timing onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze stap geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 punten behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

In het geval de pc-proef vooraf georganiseerd wordt, zullen jouw punten van de pc-proef worden samengeteld met de punten op het interview (zie specifieke screening: stap 4). 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u interview + 1u voorbereiding casus)

Afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten na screening van de deelnemingsvoorwaarden, kunnen stap 3 (de pc-proef) en stap 4 (het interview met casus) op dezelfde dag worden georganiseerd. Deze vinden plaats op het hoofdbestuur van het FAVV (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel).

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De casus wordt deels besproken tijdens je interview. Deze casus meet de competentie 'Adviseren' en de competentie 'Communicatieve vaardigheden'.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om voor de volledige selectieprocedure te slagen, dien je voor beide testen samen (de pc-proef en het interview met casus) een minimale score van 60 op 120 punten behalen én geslaagd zijn voor het interview (min. 50/100).

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal het interview met casus én de PC-test (dossiertest) plaatsvinden in de periode tussen eind november 2023 en begin januari 2024 (timing onder voorbehoud).

Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal het interview met casus plaatsvinden in de periode tussen midden december 2023 en midden januari 2024 (timing onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de specifieke screening - interview met casus (Stap 4). Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 40 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22 november 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Vanessa REYNIERS
  Verantwoordelijke cel 'Boetes en advies' - Juridische dienst
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.17

Over de procedure

 • Sarah ROSSIGNOL
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.80.19

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa
 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar
 • Elke dag heb ik veel contact met verschillende mensen, zowel intern met collega's als extern met andere diensten. Dat sociale aspect is iets waar ik echt van geniet.
  Michaël Colson
  Directeur controlebeleid
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michaël Colson